Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/590/0 Stronnictwo Demokratyczne Rada Okręgu w Katowicach i jednostki podległe 1944-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 44203
12/591/0 RSW "Prasa - Książka - Ruch" Śląskie Wydawnictwo Prasowe w Katowicach [1945] 1948-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 473
12/592/0 Śląski Instytut Naukowy im. J. Koraszewskiego w Katowicach [1919] 1957-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 4371
12/593/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach [1927] 1945-1950 [1955] 0 Unroll
Number of units in the group: 327
12/594/0 vacat - Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Katowicach - przekazany do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/595/0 vacat - Wojskowa Prokuratura Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach - przekazany do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/596/0 Komitet ds. Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" Rozgłośnia Katowicka w Katowicach 1956-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 2073
12/597/0 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach [1956] 1962-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 6230
12/598/0 Urząd Miejski w Murckach 1973-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 18
12/599/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieruniu Nowym 1954-1971 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1969 , sygn. 1-12 Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965-1967 , sygn. 13-14 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1969, sygn. 15-29 Zebrania wiejskie z lat 1963-1969, sygn. 30 Program rozwoju gromady z roku 1961 , sygn. 31 Plany gospodarcze gromady z lat 1961-1970, sygn. 32-38 Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959-1962 , sygn. 39 Budżety gromady z lat 1954-1971, sygn. 40-48 Number of units in the group: 48
12/600/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borowej Wsi 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1972, sygn. 1-18 Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1967, sygn. 19-23 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1968, sygn. 24-37 Zebrania wiejskie z lat 1955-1967, sygn. 38-39 Normy kancelaryjne z roku 1955 , sygn. 40 Program rozwoju gromady z roku 1962, sygn. 41 Plany gospodarcze gromady z lat 1960-1970, sygn. 42-49 Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1967, sygn. 50-51 Budżety gromady z lat 1955-1971 , sygn. 52-69 Number of units in the group: 69
12/601/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chełmie Śląskim 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń komisji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły zebrań wiejskich, plan gospodarczy gromady, budżety gromady z lat 1954-1972, sygn. 1-44 Number of units in the group: 44
12/602/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziećkowicach 1955-1961 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1961, sygn. 1-7 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1961, sygn. 8-14 Budżety gromady z roku 1955 , sygn. 15 Number of units in the group: 15
12/603/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Goławcu 1954-1961 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1961, sygn. 1-7 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1961, sygn. 8-14 Budżety gromady z roku 1961 , sygn. 15 Number of units in the group: 15
12/604/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gostyni 1954-1971 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, kluby radnych, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły zebrań wiejskich, program rozwoju gromady, budżety gromady z lat 1954-1971, sygn. 1-63 Number of units in the group: 63
12/605/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaśkowicach 1954-1961 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, protokół posiedzenia komisji, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, budżet gromady z lat 1954-1961, sygn. 1-16 Number of units in the group: 21
12/606/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosztowach 1955-1971 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1968, sygn. 1-14 Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958-1970, sygn. 15-19 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1969 , sygn. 20-33 Plany gospodarcze gromady z lat 1964-1970, sygn. 34-37 Budżety gromady z lat 1955-1971, sygn. 38-49 Number of units in the group: 49
12/607/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mokrem 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, spotkania posłów z wyborcami, plany gospodarcze gromady, budżety gromady z lat 1955-1972, sygn. 1-53 Number of units in the group: 65
12/608/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podlesiu 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 1-17 Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1959-1967 , sygn. 18 Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1957-19769, sygn. 19-24 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1969, sygn. 25-39 Zebrania wiejskie z lat 1961-1967, sygn. 40 Plany gospodarcze gromady z lat 1961-1972, sygn. 41-53 Budżety gromady z lat 1955-1971, sygn. 54-70 Number of units in the group: 70
12/609/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Urbanowicach 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 1-18 Uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1958-1967 , sygn. 19 Radni Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969-1972, sygn. 20 Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 21-25 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972 , sygn. 26-43 Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 44 Zebrania wiejskie z lat 1956-1972 , sygn. 45 Sołtysi z lat 1964-1972 , sygn. 46 Plany gospodarcze gromady z lat 1964-1972 , sygn. 47-52 Budżety gromady z lat 1955-1972 , sygn. 53-71 Czyny społeczne z lat 1966-1972, sygn. 72 Księga gospodarcza czynów społecznych z lat 1962-1975 , sygn. 73 Number of units in the group: 73
Showing 581 to 600 of 2,935 entries.