Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/670/0 Główny Urząd Celny w Bytomiu [1913] 1922-1944 0 Unroll
Sprawy gruntowe: korespondencja, wyciągi z akt katastralnych, umowy, plany z lat 1922-1940, sygn. 1-19 Cła - sprawy ogólne: zarządzenia, instrukcje, korespondencja z lat 1922-1944, sygn. 20-25 Polsko-niemieckie stosunki celne na obszarze Górnego Śląska: odpisy umów polsko-niemieckich, zarządzenia wykonawcze, instrukcje, korespondencja z lat 1922-1928, sygn. 26-38 Number of units in the group: 83
12/671/0 Okręgowy Komisarz Celny w Bytomiu 1924-1945 0 Unroll
Zarządzania: przepisy dotyczące zewnętrznej i wewnętrznej organizacji, zadania służby celnej, korespondencja z lat 1933-1944, sygn. 1-3 Personel: przepisy i korespondencja dotyczące warunków pracy i płacy z lat 1939-1943, sygn. 4 Finanse: korespondencja i zarządzenia dotyczące spraw ogólnych oraz biurowych i wyposażenia z lat 1934-1944, sygn. 5-6 Podatki: zarządzenia i korespondencja w sprawach różnego rodzaju podatków spożywczych z lat 1924-1944, sygn. 7-11 Cła: przepisy ogólne i szczegółowe dotyczące statusu prawnego i różnych zadań służby celnej z lat 1939-1943, sygn. 12-14 Number of units in the group: 14
12/672/0 Królewski Komisarz Graniczny w Bytomiu 1889-1917 0 Unroll
Akta dotyczące nadzoru nad polskim ruchem narodowo-politycznym, społecznym i religijnym - sprawozdania, doniesienia władz policyjnych, przeglądy prasy i wycinki prasowe z lat 1898-1917, sygn. 1-13 Number of units in the group: 13
12/673/0 Sąd Krajowy w Bytomiu - Katowicach [1858] 1879-1945 0 Unroll
Sprawy ogólne: zarządzenia, sprawozdania z lat [1861] 1880-1945, sygn. 1-42, 26a Akta procesowe cywilne: akta spraw z lat 1880-1945, sygn. 43-324 Wyroki skasowanych akt cywilnych z lat 1886-1930, sygn. 325-504 Wyroki w sprawach odwoławczych cywilnych z lat 1894-1919, sygn. 505-520 Zażalenia na wyroki sądów I instancji z lat 1879-1943, sygn. 521-609 Postanowienia w sprawach odwoławczych z lat 1900-1939, sygn. 610-683 Akta spraw karnych: zbiory wyroków, zażalenia na wyroki sądów z lat 1902-1944, sygn. 684-721 Number of units in the group: 745
12/674/0 Sąd Obwodowy w Bytomiu [1648] 1880-1945 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: zarządzenia, sprawozdania z lat 1867-1945, sygn. 1-37, 20a, 20b, 24a, 27a, 29a, 30a Lokal sądu z lat 1855-1945, sygn. 38-49, 39a Sprawy cywilne z lat 1753-1944, sygn. 50-99, 52a, 84a, 97a, brak sygn. 99a Egzekucje majątkowe z lat 1907-1944, sygn. 100-111 Sprawy karne z lat 1879-1944, sygn. 112-224, 215a, 215b, brak sygn. 134a, 208 Sądownictwo polubowne z lat 1851-1878, sygn. 225-238 Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1847-1945, sygn. 239-292, 241a, 250a-c, 291a, 292a Księgi stanu cywilnego: duplikaty kościelnych ksiąg stanu cywilnego katolickich i ewangelickich oraz gminy żydowskiej w Bytomiu, Chorzowie, Hajdukach, Królewskiej Hucie, Łagiewnikach, Miechowicach, Mikulczycach, Kamieniu, Piekarach Śląskich, Wieszowej i Zbrosławicach z lat 1800-1941, sygn. 293-848, 298a, 359a, 365a, 368a-j, 401a, 439a, 440a, 595a, 598a, 720a Sprawy spadkowe i opiekuńcze z lat 1754-1945, sygn. 849-1135, 864a Prawo o dziedziczeniu w okresie nazistowskim z lat 1933-1942, sygn. 1136-1140, 1138a Rejestr handlowy z lat 1862-1942, sygn. 1141-1165 Akta gruntowe: dokumenty kupna-sprzedaży, testamenty, zapisy posesji w Bytomiu, Bobrku, Łagiewnikach, Miechowicach, Rozbarku i Szombierkach z lat 1648-1945, sygn. 1166-2013, 1326a, 1514a, 1523a, 1560a, 1560b, 1562a-c, 1565a, 1771a Number of units in the group: 4013
12/675/0 vacat - Sąd Wojenny w Bytomiu - stwierdzono brak zespołu w 1998 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/676/0 Sąd Pracy w Bytomiu 1926-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 67
12/677/0 Sędzia Rozjemczy XXII Okręgu Bytomskiego Powiatu Wiejskiego w Bytomiu 1879-1941 0 Unroll
Number of units in the group: 6
12/678/0 Sąd Obwodowy w Królewskiej Hucie [1803-1930] 1939-1945 0 Unroll
I. Sprawy cywilne: akta rejestrowe przedsiębiorstw z lat 1898-1945, sygn. 1-50 II. Sprawy karne: sprawy procesów karnych dotyczące przestępstw pospolitych, handel pokątny, utrzymywanie łączności z jeńcami wojennymi, nielegalne przejście granicy, porzucenie pracy, niezdanie broni i umundurowania wojskowego, sprawy prywatne o obrazę i zniesławienie z lat 1939-1945, sygn. 51-210 dopływ nieopracowany: sprawy cywilne z lat 1940-1945, 708 poz. (spis nr 1) sprawy gruntowe: 1817-1944, 15 j. (spis nr 2) Rejestr karny z lat 1941-1945, 16 j. Uznania za zmarłego z lat 1914-1930, 4 j. Przepisy ogólne sądu z lat 1885-1904, 3 j. Rejestry urodzeń, zgonów, dzieci pod opieką prawną sądu z lat 1803-1944, 9 j. Number of units in the group: 1072
12/679/0 Prokuratura Sądu Obwodowego w Bytomiu 1889-1944 0 Unroll
Zarządzenia z lat 1889-1944, sygn. 1-8 Korespondencja z innymi urzędami z lat 1931-1936, sygn. 9 Przekazane sprawy z Sądu Okręgowego z lat 1934-1940, sygn. 10-14 Akta zbiorcze przekazanych spraw z lat 1931-1944, sygn. 15-16 Sprawy budżetowe i finansowe z lat 1926 [1944], sygn. 17-18 Sprawy biblioteki z lat 1935 -1944 sygn. 19-20 Sprawy personalne z lat 1914-1944, sygn. 21-24 Rejestry i spisy nazwisk do rejestrów z lat 1907-1942, sygn. 25-46 Sprawy karne z lat 1914-1944, sygn. 47-50 Ułaskawienia z lat 1915-1935, sygn. 51 Akta spraw karnych (podręczne) z lat 1903-1943,sygn. 52-68 Number of units in the group: 71
12/680/0 Kancelarie notariuszy w Bytomiu 1845-1944 0 Unroll
Księgi i rejestry notariuszy: Becker Georg z lat 1923-1937, sygn. 1-6 Becker Hugo z lat 1920-1932, sygn. 7-8 Boas Kurt z lat 1906-1912, sygn. 9-35 Chmielewski Anton z lat 1920-1922, sygn. 36-38 Cohn Leopold z lat 1900-1918, sygn. 39-104 Dobrzynski Isidor z lat 1922-1923, sygn. 105-106 Eggeling Hermann z lat 1919-1924, sygn. 107-111 Ehrlich Georg z lat 1919-1937, sygn. 112-125 Ehrlich Max z lat 1873-1892, sygn. 126-149 Elguther Georg z lat 1922-1937, sygn. 150-164 Fränkel Sigfried z lat 1921-1937, sygn. 165-179 Freund Bruno z lat 1927-1931, sygn. 180-184 Freudenberg Emmo z lat 1911-1912, sygn. 185-189 Galluschka Josef z lat 1919-1929, sygn. 190-209 Garnier Rudolf z lat 1854-1861, sygn. 210-220 Geldner Teofil z lat 1869-1894, sygn. 221-270 Gutherz Emil z lat 1921-1936, sygn. 271-287 Gutmann Heinrich z lat 1849-1868, sygn. 288-318 Hirsch Carl Heinrich z lat 1849-1854, sygn. 319-327 Immerwahr Wilhelm z lat 1913-1933, sygn. 328-353 Kaiser Ernst z lat 1903-1919, sygn. 354-443 Kaller Bruno z lat 1940-1944, sygn. 444-450 Koch Wiktor z lat 1896-1932, sygn. 451-739, brak kart i sygn. 543-579 Kudera Bruno z lat 1920-1922, sygn. 740-742 Lebenheim Rudolf z lat 1855-1976, sygn. 743-787 Leonhard Johann z lat 1855-1869, sygn. 788-839 Mader Josef z lat 1850-1852, sygn. 840-846 Mandowsky Kurt z lat 1919-1937, sygn. 847-866 Markowitz Moritz z lat 1924-1937, sygn. 867-877 Morgenroth Benno z lat 1867-1895, sygn. 878-939 Neukirchner Albert z lat 1888-1905, sygn. 940-967 Neumann Salomon z lat 1919-1933, sygn. 968-999 Patzek Rudolf z lat 1913-1935, sygn. 1000-1036, 1026a Petermann Walter z lat 1932-1940, sygn. 1037-1045 Petrich Rudolf z lat 1920-1923, sygn. 1046-1048 Rak Eduard z lat 1914-1929, sygn. 1049-1061 Reichmann Ernst z lat 1932-1937, sygn. 1062-1066 Reichmann Wilhelm z lat 1906-1925, sygn. 1067-1133 Riesenfeld Fritz z lat 1923-1936, sygn. 1134-1141 Roth Kurt z lat 1922-1937, sygn. 1142-1170 Schindler Pau z lat 1925-1936, sygn. 1171-1181 Schmidt Anselm z lat 1920-1925, sygn. 1182-1185 Schmiedicke Carl z lat 1859-1881, sygn. 1186-1214 Schroeder Teodor z lat 1964-1899, sygn. 1215-1229 Skaller Jakob z lat 1919-1937, sygn. 1230-1252 Skowronek Heinrich z lat 1919-194, sygn. 1253-1295 Stephan Bernard z lat 1895-1899, sygn. 1296-1300 Tarlau Ludwig z lat 1864-1897, sygn. 1301-1343 Toepffer Hugo z lat 1861-1892, sygn. 1344-1399, 1366a Walter Ernst z lat 1845-1889, sygn. 1400-1483 Weissmann Georg z lat 1920-1936, sygn. 1484-1503 Werner Teodor z lat 1920-1922, sygn. 1504-1506 Wichmann Josef z lat 1933-1937, sygn. 1507-1511 Wiester Rudolf z lat 1913-1936, sygn. 1512-1587 Wrzodek Johannes z lat 1867-1885, sygn. 1588-1625 Number of units in the group: 1635
12/681/0 Kancelarie notariuszy w Chorzowie 1874-1951 0 Unroll
Berger Michael: akta notarialne z lat 1893-1922, sygn. 1-112, 40a Damm Henryk: akta notarialne z lat 1926-1933, sygn. 113-133 Drucks Stanisław: akta notarialne z lat 1928-1930, sygn. 134-136 Englisch Kurt: akta notarialne z lat 1939-1944, sygn. 137-150 Fabiankowski Artur: akta notarialne z lat 1875-1883, sygn. 151-159 Hul Stanisław: akta notarialne z lat 1924-1933, sygn. 160-176 Jeske Mieczysław: akta notarialne z lat 1923-1930, sygn. 177-184 Kempka Paweł: akta notarialne z lat 1931-1951, sygn. 185-223 Kochmann Emil: akta notarialne z lat 1919-1922, sygn. 224-229 Kosała Mikołaj: akta notarialne z lat 1934-1951, sygn. 230-258 Kosterlitz Salo: akta notarialne z lat 1906-1926, sygn. 259-400, 289a Kościński Alfred: akta notarialne z lat 1925-1933, sygn. 401-409 Piechowicz Wincenty: akta notarialne z lat 1937-1939, sygn. 410-415 Regentke Kazimierz: akta notarialne z lat 1893-1915, sygn. 416-443, 421a-b Schaefer Józef: akta notarialne z lat 1919-1922, sygn. 444-450 Schaekiel Engelbert: akta notarialne z lat 1897-1926, sygn. 451-571 Stawski Jan: akta notarialne z lat 1928-1933, sygn. 572-583 Steinhagen August: akta notarialne z lat 1940-1945, sygn. 584-593 Tempka Władysław: akta notarialne z lat 1926-1930, sygn. 594-599 Wałęga Józef: repertorium i skorowidz z lat 1946, sygn. 600 Walter Rudolf: akta notarialne z lat 1874-1885, sygn. 601-637 Weissler Adolf: akta notarialne z lat 1886-1893, sygn. 638-656 Wilkusz Juliusz: akta notarialne z lat 1924-1933, sygn. 657-666 Number of units in the group: 670
12/682/0 I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Odrowążów w Chorzowie [1856] 1869-1938 0 Unroll
Staatliches Gymnasium zu Kőnigshütte. Organizacja szkoły, tryb urzędowania: zarządzenia władz szkolnych, sprawozdania, protokoły konferencji pedagogicznych z lat 1860-1922, sygn. 1-31 Dyrekcja szkoły: zarządzenia dotyczące uprawnień dyrektora, konferencje dyrektorów, mieszkanie służbowe, urlopy z lat 1874-1920,sygn. 32-40 Sprawy nauczycieli: dokształcanie, odznaczenia, stosunek do służby wojskowej, urlopy z lat 1874-1920, sygn. 41-107 Personel pomocniczy: zatrudnienie pracowników fizycznych i ich ubezpieczenie z lat 1898-1919, sygn. 108-110 Sprawy uczniów: przyjęcia do szkoły, opieka lekarska, stosunek do służby wojskowej, organizacje młodzieżowe z lat 1869-1919, sygn. 111-174 Nauczanie i programy: przepisy władz szkolnych, plany nauczania, nauka religii z lat 1856-1921, sygn. 175-221 Egzaminy końcowe: przepisy dotyczące organizacji egzaminów dojrzałości, przebieg i wyniki egzaminów z lat 1856-1921, sygn. 222-235 Ferie, święta, jubileusze: obchody jubileuszy, udział w świętach państwowych z lat 1858-1919, sygn. 236-242 Budżet, sprawy finansowe: budżet szkoły, przepisy kasowe, sprawozdania finansowe, opłaty szkolne z lat 1875-1919, sygn. 243-271 Budynek szkoły, wyposażenie: wyposażenie sal lekcyjnych, mieszkania służbowe, remonty z lat 1877-1919, sygn. 272-299 Biblioteka, pomoce naukowe: zasób biblioteki nauczycielskiej i uczniowskiej, wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce naukowe z lat 1877-1920, sygn. 300-319 Współdziałanie szkoły z różnymi instytucjami: współdziałanie szkoły z władzami miejskimi i organizacjami społecznymi 1879-1919, sygn. 320-327 Stypendia i nagrody: stypendia fundowane, nagrody i premie pieniężne dla uczniów; także dziennik podawczy z lat 1879-1925, sygn. 327-335 I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Odrowążów w Chorzowie: organizacja i funkcjonowanie szkoły, sprawozdania, protokoły konferencji pedagogicznych, sprawy nauczycieli (dokształcanie, konferencje pedagogiczne, stosunek do służby wojskowej, urlopy); sprawy uczniów (egzaminy, przysposobienie wojskowe, sprawy dyscyplinarne, opieka lekarska), klasy mniejszości językowej, sprawy dydaktyczno-wychowawcze, pomoc materialna, budynek, sprawy finansowe z lat 1922-1938, sygn. 336-369 Number of units in the group: 369
12/683/0 Prywatne Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Bytomiu 1932-1939 [1949] 0 Unroll
Sprawozdania: roczne ogólne, poszczególnych gabinetów specjalistycznych z lat 1935-1938, sygn. 1-7 Programy nauczania i rozkłady materiałów naukowych z lat 1932-1939, sygn. 8-39 Księgi ogłoszeń z lat 1932-1939, sygn. 40-41 Sprawy personalne: zatrudnienie personelu administracyjnego, nauczyciele, korespondencja ze Związkiem Polskiego Towarzystwa Szkolnego w Niemczech z lat 1932-1939, sygn. 42-65 Korespondencja w sprawie zarządu szkoły: ze Związkiem Polaków w Niemczech, z niemieckimi władzami w sprawach bieżących, dziennik podawczy z lat 1932-1939, sygn. 66-87, brak sygn. 78 Redakcja pisma "Idziemy": materiały redakcyjne, korespondencja z lat 1934-1936, sygn. 88, brak sygn. 88 Biblioteka: księgi inwentarzowe, spisy książek i czasopism z lat 1932-1939, sygn. 89-94 Sprawy finansowe i administracja: bilanse, rachunki, materiały inwentaryzacyjne, wpłaty uczniowskie, korespondencja z Bankiem Ludowym w Bytomiu, kosztorysy, oferty, kwity kasowe z lat 1932-1939, sygn. 95-177 Sprawy dotyczące uczniów: korespondencja w sprawach uczniów, zgłoszenia uczniów, zestawienia dotyczące klasyfikacji, sprawy stypendium, katalogi, dzienniki lekcyjne, zajęcia poza szkolne, opieka zdrowotna i socjalna z lat 1932-1939, sygn. 178-298 Sprawy dotyczące bursy: opłaty, bilanse, administracja, zgłoszenia, ewidencja z lat 1932-1939, sygn. 299-307 Ochronka: sprawy finansowe z lat 1935-1939, sygn. 308-314 Programy gimnazjum w Lublińcu z lat 1931-1932, sygn. 1931-1932, sygn. 315 Album: zdjęcia profesorów i uczniów, sygn. 316 Akta personalne uczniów z lat 1932-1939, sygn. 317-326 Number of units in the group: 330
12/684/0 Państwowe Gimnazjum im. Hindenburga w Bytomiu [1834] 1867-1944 0 Unroll
Administracja szkoły z lat 1867-1933, sygn. 1-13, 5a Sprawy dyrektorskie i nauczycielskie z lat 1869-1933, sygn. 14-27 Sprawy uczniowskie z lat 1867-1944, sygn. 28-146 Nauczanie i wychowanie z lat 1871-1933, sygn. 147-166 Egzaminy końcowe z lat [1834, 1845, 1856] 1871-1931, sygn. 167-169 Ferie, wycieczki i uroczystości szkolne z lat 1868-1933, sygn. 170-175 Sprawy finansowe z lat 1868-1935, sygn. 176-201 Remonty z lat 1868-1933, sygn. 202-220 Biblioteka z lat 1867-1944, sygn. 221-224 Number of units in the group: 225
12/685/0 vacat - Loża Wolnomularska "Silberfels" w Bytomiu - stwierdzono brak zespołu w 1998 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/686/0 Starostwo Powiatowe w Bytomiu 1945-1950 [1952] 0 Unroll
Referat Samorządowy: przepisy, zarządzenia, organizacja gmin, inspekcja gmin, statystyka, protokoły, sprawozdania, sprawy personalne, sprawy podatkowe z lat 1945-1951, sygn. 1-91; Referat Budżetowo-Gospodarczy: instrukcje, sprawozdania, budżety, sprawozdania rachunkowe z lat 1945-1951, sygn. 92-223; Referat Informacji i Propagandy: sprawozdania miesięczne z lat 1945-1948, sygn. 224; Referat Kultury i Sztuki: sprawozdania, statystyka, teatr, wystawy, biblioteka z lat 1945-1950, sygn. 225-232, 1267-1273; Referat Ogólny: statystyka, raporty miesięczne, podział pracy, protokoły, sprawy repolonizacji z lat 1945-1951, sygn. 233-268, 1289; Referat Osiedleńczy: sprawozdanie sytuacyjne, ruch ludności, stan posiadania, weryfikacja ludności, sprawy nieruchomości, wykaz inwentarza żywego z lat 1945-1950, 269-312; Referat Rolny: sprawozdania miesięczne, ewidencja gospodarstw poniemieckich, osadnictwo wiejskie, wykazy majątkowe, zakłady przemysłowe przy PGR, raporty sytuacyjne, sprawy PGR, akcje siewne z lat 1945-1950, sygn. 313-321, 1274-1277; Referat Pomiarów: sprawozdania okresowe, statystyka, sprawy katastralne, zestawienia dróg i planów z lat 1945-1950, sygn. 322-331; Wydział Przemysłu: sprawozdania i statystyka z lat 1945-1948, sygn. 332-333, 1278-1282; FOS: sprawozdania, zestawienia, raporty kasowe z lat 1947-1950, sygn. 334-336; Komisja Cennikowa: okólniki, instrukcje, zarządzenia władz zwierzchnich, protokoły posiedzeń komisji, cenniki i komunikaty, sprawozdania miesięczne, szkody wojenne (rejestracja w poszczególnych gminach) z lat 1945-1949, sygn. 337-376; Referat Społeczno - Polityczny: sprawy narodowości i obywatelstwa, ruch ludności, sprawozdania milicyjne, zarządzenia, przepisy, sprawozdania sytuacyjne gmin, materiały statystyczne, sprawy repolonizacji z lat 1945-1950, sygn. 377-416, 1283-1287; Referat Weterynarii: sprawozdania kwartalne, plan pracy z lat 1949-1950, sygn. 417; Referat Opieki Społecznej: opieka nad repatriantami, sprawozdania z działalności gmin (żłobki, przedszkola, kuchnie), sprawozdania, statystyka, sprawy finansowe z lat 1945-1949, sygn. 418-431; Referat Zdrowia: szpital w Miechowicach z lat 1949-1951, sygn. 432, 1288; Referat Odszkodowań Wojennych: szkody wojenne, straty osobowe z lat 1945-1946, sygn. 433-437; Wydział Powiatowy: z lat 1945-1950, sygn. 438-498; Akta osobowe: z lat 1945-1951, sygn. 499-1266. Number of units in the group: 1371
12/687/0 Zarząd Miejski w Bytomiu 1945-1950 0 Unroll
Wydział Prezydialny: wiadomości statystyczne i raporty sytuacyjne z lat 1946-1950, sygn. 1-12 Wydział Ogólny: dokumenty Związku Zawodowego Pracowników Samorządu terytorialnego, upaństwowienie przedsiębiorstw poniemieckich, Przepisy Kancelaryjne z lat 1946-1947, sygn. 13-26 Wydział Administracyjny: wzory druków, zapotrzebowanie na druki z lat 1949, sygn. 27 Wydział Finansowo-Budżetowy: sprawozdania finansowe, budżety z lat 1949-1950, sygn. 28 Wydział Techniczno-Budowlany: regulacja ruchu na terenie miasta, zmiany nazw ulic z lat 1946, sygn. 29 Wydział Zdrowia: sprawozdania z działalności, wytyczne władz zwierzchnich, zestawienia finansowe z lat 1948-1949, sygn. 30 Wydział Kontroli: sprawozdania z kontroli, raporty z lat 1945, sygn. 31 Biuro Ewidencji Ruchu Ludności: sprawozdania, statystyka, materiały z lat 1948-1949, sygn. 32 Samodzielny Oddział Osiedleńczy: zestawienia gospodarstw, działek, domów i zakładów pracy, plany pracy z lat 1948-1950, sygn. 33 Number of units in the group: 33
12/688/0 Powiatowa Rada Narodowa w Bytomiu 1945-1950 0 Unroll
Przepisy i zarządzenia ogólne: organizacja i skład osobowy Prezydium z lat 1945-1950, sygn. 1-5 sygn. dodatkowe, 2a, 5a; Okólniki Rady Państwa z lat 1947-1949, sygn. 6-8; Okólniki WRN z lat 1945-1948, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń i księgi uchwał z lat 1946-1951, sygn. 14-24, sygn. dodatkowe 13a, 15a, 16a, 16b, 23a,, 24a; Sprawozdania z lat 1946-1950, sygn. 25-30, sygn. dodatkowe 30a; Zwoływanie posiedzeń z lat 1946-1950, sygn. 31-33, sygn. dodatkowe 33a; Powiatowa Komisja Kontroli Społecznej: korespondencja, protokoły z lat 1945-1950, sygn. 34-39; Gminne Komisje Kontroli Społecznej: korespondencja, protokoły z lat 1946-1950, sygn. 40-50, sygn. dodatkowe 50a; Powiatowa Komisja Budżetowo- Finansowa: sprawozdania z lat 1946-1950, sygn. 51-54, sygn. dodatkowe 53a, 53b, 54a, 54b; Komisja Rolna; osadnictwo rolne z lat 1946-1949, sygn. 55-56; Komisje Nadzwyczajne: protokoły, inspekcje gmin z lat 1946-1949, sygn. 57-64; Powiatowa Komisja Oświatowa: plany i sprawozdania z lat 1945-1949, sygn. 65-73; Społeczna Komisja Kontroli Cen z lat 1947-1948, sygn. 74; Komisja Kontroli Akcji "Przemysł dla Wsi" z lat 1947-1948, sygn. 75; Powiatowy Komitet Biblioteczny: sprawy osobowe, zarządzenia, protokoły, uchwały, korespondencja z lat 1947-1948, sygn. 76-78; Komisja Podatkowa: wykaz członków, podatek gruntowy z lat 1947-1950, sygn. 79-84; Komisja Planowania: plany gospodarcze, plany zatrudnienia z lat 1948-1950, sygn. 85-93, sygn. dodatkowe 93a, 93b, 93c; Inne komisje: sprawy obrony przeciwpożarowej z lat 1949-1950, sygn. 94-96; Odznaczenia z lat 1948, sygn. 97; Opinie, polecenia, interwencje z lat 1946-1949, sygn. 98-99; Wybory z lat 1946-1947, sygn. 100-101; Zbiórki powszechne: danina narodowa, odbudowa Warszawy z lat 1946-1948, sygn. 102-108; Sprawy rolne: korespondencja, skup ziemniaków i zboża z lat 1947-1950, sygn. 109-115, sygn. dodatkowe 110a; Korespondencja ogólna z lat 1947-1948, sygn. 116-117; Różne delegacje z lat 1947-1947, sygn. 118; Lustracje GRN z lat 1948-1949, sygn. 119, sygn. dodatkowe 119a; Gminne Rady Narodowe: wykazy pracowników z lat 1946-1948, sygn. 120-127; GRN Bobrek - Karb: sprawy komunalne, instytucje, sąd obywatelski z lat 1949, sygn. 128-131; GRN Chruszczów: wykazy członków, protokoły, uchwały z lat 1946-1949, sygn. 132-134; GRN Miechowice: protokoły, uchwały, sprawozdania z lat 1946-1949, sygn. 135-140; GRN Miedary: wykazy członków, protokoły, korespondencja z lat 1946-1948, sygn. 141-145; GRN Mikulczyce: sprawozdanie roczne z lat 1948, sygn. 146-147; GRN Rokitnica: wykazy członków, korespondencja, protokoły, uchwały z lat 1946-1949, sygn. 148-150; GRN Stolarzowice z lat 1946-1948, sygn. 151-153; GRN Wieszowa: wykazy członków, korespondencja, protokoły, uchwały z lat 1946-1948, sygn. 154-156; GRN Zbrosławice z lat 1949, sygn. 157; sygnatury nieciągłe 158-166 (błąd w sygnowaniu) Wydział Powiatowy: Organizacja Wydziału: organizacja władz gminnych z lat 1948, sygn. 167-168; Przepisy i zarządzenia z lat 1947-1948, sygn. 169-170; Sprawy budżetowe: zestawienia budżetowe, sprawozdania finansowe z lat 1946-1949, sygn. 171-179; Sprawy personalne: akta osobowe, kadry kierownicze i szkoleniowe z lat 1946-1948, sygn. 180-184; Sprawy mieszkaniowe z lat 1948, sygn. 185; Protokoły z kontroli gmin: ewidencja ruchu ludności z lat 1948, sygn. 186-194; Number of units in the group: 205
12/689/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytomiu [1949] 1950-1951 0 Unroll
Księga uchwał i protokoły posiedzeń z lat 1949-1951, sygn. 1-17, 2a-f; Przepisy i zarządzenia z lat 1950-1951, sygn. 18-21, 21a-b; Plany pracy i sprawozdania z działalności komisji z lat 1951. Sygn. 22-26, 26a-d; Plany zaopatrzenia, inwestycje z lat 1951, sygn. 27; Sprawozdania i statystyka Prezydium, referatów i rad narodowych niższego szczebla z la 1949-1951, sygn. 28-36, 36a-d; Sprawy organizacyjne dotyczące Wydziału i władz terenowych z lat 1950-1951, sygn. 37-41; Konferencje i narady władz niższego szczebla z lat 1951, sygn. 42; Sprawy personalne: skład osobowy, szkolenia zawodowe z lat 1951, sygn. 43-44; Sprawy socjalne: akcje socjalne z lat 1951, sygn. 45, 45a; Sprawy gospodarcze: budynki państwowe z lat 1951, sygn. 46, 46a; Sprawy Referatu Spisowego: Narodowy Spis Powszechny z lat 1950-1951, sygn. 47-49, 47a-b; Sprawy Referatu Finansowego: sprawy finansowe, zestawienia wydatków i dochodów z lat 1949-1951, sygn. 50-57, 57a; Sprawy Wydziału i Komisji Rolnictwa: prace bieżące, plan zasiewu z lat 1949-1951, sygn. 58-60; Sprawy Komisji Komunalnej: protokoły z lat 1951, sygn. 61-62; Sprawy Komisji Oświatowej: protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Oświatowej z lat 1950, sygn. 63; Sprawy Komisji Zdrowia: protokoły z lat 1950-1951, sygn. 64; Sprawy Komisji Budownictwa protokoły, sprawozdania z lat 1950, sygn. 65; Sprawy Komisji Porządku Publicznego: wyciągi uchwały Prezydium w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego z lat 1951, sygn. 66, 66a-d; Number of units in the group: 91
Showing 661 to 680 of 2,935 entries.