Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/890/0 Akta gminy Siewierz [1520] 1782-1944 0 Unroll
Urząd Municypalny: Wydział Administracyjny: odpisy przywilejów i zapisów, sprawy administracyjne, sądowe, kościelne, Kasy Miejskiej z lat 1782-1876, sygn. 1-51, 3a, sygn. 1 wykreślona w roku 1963 Wydział Policyjny: sprawy stacji transformatorowej w Siewierzu, sprawy opiekuńcze z lat 1807-1869, sygn. 52-73 Zarząd Gminy Siewierz: Sprawy wchodzące w zakres urzędowania Gminy: sprawy finansowe, sądowe, handlowe, szkolne, przemysłowe, statystyczne, sanitarne, przemysłu, ludnościowe, kościelne, obcokrajowców, dróg i mostów, wojskowe, podatkowe, sprawy dotyczące gazet i książek z lat 1864-1914, sygn. 74-992, 148a, brak sygn. 727 Gmina Siewierz: zarządzenia władz niemieckich, sprawy szkolne, rolne, administracja gminna z lat [1912] 1914-1918 [1921], sygn. 993-1044 Zarząd Gminy Siewierz: Dział Ogólnoorganizacyjny: Okólniki i zarządzenia z lat 1921-1939, sygn. 1045-1050, 1050a Sprawy organizacyjne z lat 1937-1939, sygn. 1051-1053 Sprawy organów gminy: protokoły i uchwały Rady Gminnej, wybory radnych, sprawy osobowe pracowników gminnych z lat 1912-1939, sygn. 1054-1076, 1068a, 1073a-g Kontrola wewnętrzna z lat 1937-1938, sygn. 1077-1078 Majątek gminy z lat 1919-1939, sygn. 1079-1086, 1083a Dział Finansowo-Budżetowy: Sprawy kasy oszczędnościowo-pożyczkowej z lat 1907-1938, sygn. 1087-1115, 1098a-b, 1103a, 1106a Budżety z lat 1918-1940, sygn. 1116-1136, 1128a, 1131a, 1132a-g, 1133a Sprawy podatkowe z lat 1918-1939, sygn. 1137-1203, 1146a, brak sygn. 1146a Ubezpieczenia z lat 1919-1939, sygn. 1204-1211 Egzekucja administracyjna z lat 1919-1939, sygn. 1212-1220 Dział Gospodarki Gminnej: Sprawy ogólnogospodarcze z lat 1919-1934, sygn. 1221-1231, 1231a Drogi i place publiczne z lat 1936-1939, sygn. 1232-1235 Oświata i kultura: sprawy szkolne, Dom Ludowy, Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne, biblioteka miejska z lat 1918-1939, sygn. 1236-1250 Zdrowie Publiczne i akcja sanitarno-porządkowa z lat 1919-1939, sygn. 1251-1264, 1260a Opieka społeczna i sprawy bezrobocia z lat 1916-1939, sygn. 1265-1297 Rolnictwo z lat 1920-1939, sygn. 1298-1306 Sprawy weterynaryjne z lat 1919-1939, sygn. 1307-1319, 1313a-e Przemysł i handel z lat 1918-1925, sygn. 1320-1336, 1336a-c Dział Administracyjny: Sprawy ogólnoadministracyjne: wybory do Sejmu i Senatu RP sprawy plebiscytu z lat 1919-1939, sygn. 1337-1353, 1350a Sprawy wyznaniowe z lat 1918-1938, sygn. 1354-1360 Kontrola ruchu ludności a lat 1917-1939, sygn. 1361-1371 Bezpieczeństwo i porządek publiczny z lat 1914-1939, sygn. 1372-1386, 1376a, 1383a Sprawy wojskowe z lat 1918-1939, sygn. 1387-1416 Sprawy budowlane z lat 1928-1939, sygn. 1417-1426 Aprowizacja z lat 1918-1939, sygn. 1427-1432 Sprawy karnoadministracyjne i sądowe z lat 1919-1938, sygn. 1433-1444 Okręg Urzędowy Siewierz: Administracja ogólna: zarządzenia, ogłoszenia, okólniki, sprawy zatrudnienia, ubezpieczenia z lat 1939-1944, sygn. 1445-1497 Policja: sprawy meldunkowe, ludnościowe, posterunku żandarmerii, przestępstw, obrony przeciwlotniczej z lat 1939-1944, sygn. 1498-1581 Szkolnictwo: remonty szkół, sprawy administracyjne, nauczanie polskich dzieci z lat 1939-1944, sygn. 1582-1590 Kultura: biblioteki, sprawy Żydów, zabytkowe budowle z lat 1939-1944, sygn. 1591-1600 Opieka społeczna i opieka nad młodocianymi: sprawy opiekuńcze, pomocy dla poszkodowanych przez wojnę z lat 1939-1944, sygn. 1601-1615 Zdrowie: szczepienia, opieka zdrowotna z lat 1941-1944, sygn. 1616-1623 Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa z lat 1939-1944, sygn. 1624-1640 Rozwój gospodarczy: kontyngenty ziemniaków, cmentarze, spisy bydła, karty żywnościowe i odzieżowe, wyroby tytoniowe z lat 1939-1944, sygn. 1641-1734, 1648a, 1730ad, 1785a Finanz- und Steuerwesen: sprawy Kasy Gminnej w Siewierzu, budżety, sprawy podatkowe z lat 1939-1944, sygn. 1735-1843 Szpital w Siewierzu: dyplomy nadań i fundacje dla szpitala, sprawy finansowe i przytułku dla starców z lat 1520-1930, sygn. 1844-1858, 1858 a-b Number of units in the group: 1931
12/891/0 Akta gminy Sulików 1850-1931 0 Unroll
Zarząd Gminy Sulików /Upravlenie Gminy Sulikov/: Sprawy wchodzące w zakres urzędowania Gminy: uchwały Rady Gminnej, księgi ludności niestałej, sprawy ogólnoadministracyjne, budżetowe, finansowe, wojskowe, bezpieczeństwa publicznego, cudzoziemców, osób aresztowanych, szkolne, kościelne sądowe z lat 1865-1915, sygn. 1-578 Dzienniki podawcze z lat 1864, 1907, sygn. 579-580 Number of units in the group: 602
12/892/0 Akta gminy Włodowice 1918-1939 0 Unroll
Zarząd Gminy Włodowice: Kontrola ruchu ludności: księgi mieszkańców gminy i wsi: Bory, Dębina, Kopaniny, Parkoszowice, Pohulanka i Skałka z lat 1918-1939, sygn. 1-4 Number of units in the group: 4
12/893/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Chruszczobród 1826-1935 0 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1839, 1864-1906, sygn. 1-57 Alegata 1826-1828, 1830-1833, 1836-1839, 1864-1906, 1934-1935, sygn. 58-113 Number of units in the group: 113
12/894/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ciągowicach [1808-1825] 1826-1844, 1864-1906 0 Unroll
I. Akta stanu cywilnego gminy Ciągowice Księgi urodzeń z lat 1808-1819, 1821-1825, sygn. 1-17 Księgi zapowiedzi z lat 1819-1825, sygn. 18-24 Księgi małżeństw z lat 1808-1819, 1821-1825, sygn. 25-41 Księgi zgonów z lat 1808-1819, 1821-1825, sygn. 42-58 Alegata z lat 1808-1809, 1819-1820, 1822, sygn. 59-62 II. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ciągowicach Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1844, 1864-1906, sygn. 63-124 Alegata z lat 1826-1844, 1864-1906, sygn. 125-176 Number of units in the group: 176
12/895/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Targoszycach 1869-1909 0 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1869-1909, sygn. 1-41 Number of units in the group: 41
12/896/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kromołowie [1808-1825] 1826-1916 0 Unroll
I. Akta stanu cywilnego miasta Kromołowa Księgi urodzeń z lat 1808-1823, sygn. 1-16 Księgi zapowiedzi z lat 1819-1824, sygn. 17-22 Księgi małżeństw z lat 1808-1823, sygn. 23-37 Księgi zgonów z lat 1808-1824, sygn. 38-54 Alegata z lat 1811, 1813, 1815, sygn. 55-57 II. Akta stanu cywilnego wsi należących do gminy i parafii Kromołów Księgi urodzeń z lat 1808-1822, 1824-1825, sygn. 58-74 Księgi zapowiedzi z lat 1809-1810, 1819-1822, 1824-1825, sygn. 75-81 Księgi małżeństw z lat 1808-1822, 1824-1825, sygn. 82-98 Księgi zgonów z lat 1808-1825, sygn. 99-116 Alegata z lat 1809-1810, sygn. 117-118 III. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kromołowie Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1916, sygn. 119-194, spis nr 3 sygn. 31-44 Alegata z lat 1826-1852, 1856-1880, 1882-1888, 1890-1896, 1898-1916, sygn. 195-246, spis nr 3 sygn. 1-30, 45-47 Number of units in the group: 293
12/897/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Niegowonice 1826-1906 0 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1839, 1864-1906, sygn. 1-57 Alegata z lat 1826-1826-1827, 1830-1839, 1864-1866, 1868-1906, sygn. 58-111 Number of units in the group: 111
12/898/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Kromołowie 1826-1915 0 Unroll
Number of units in the group: 120
12/900/0 Akta rodziny Zachertów z Kromołowa 1690-1953 0 Unroll
1. Akta różnych rodów: akta prawno majątkowe dotyczące dóbr ziemskich Kromołów i Bzów (Warszyccy, Pieniążkowie, Męcińscy, Jordanowie, Łoscy, Otfinowscy) z lat 1690-1778 , sygn. 1; 2. Akta rodu Gostkowskich: Konstantego, Zuzanny, Piotra, Korduli, Karola, Ksawerego; akta dotyczące działów i rozliczeń majątkowych, sporów granicznych, działalności publicznej, zadłużenia i wierzytelności, akta administracyjno - gospodarcze z lat 1789-1838, sygn. 2-10; 3. Akta rodziny Zachertów: materiały genealogiczne, biograficzne, akta dotyczące spraw prawno - majątkowych, spadkowych, administracyjno - gospodarczych, sądowych (prowadzone spory), zadłużenia i wierzytelności, akta podatkowe, rachunkowe, współpraca Ludwika Zacherta z Towarzystwem Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej, z Dyrekcją Poczt Królestwa Polskiego, poszukiwania i wydobycie rud żelaza w Bzowie, akta szkolne z pensji dla panien w Opolu, akta osobiste, korespondencja, akta Śliwińskich, Ruszkowskich, Fickich, Pniewskich, Zachertów z Supraśla i Zgierza, Gabrieli Psarskiej, Lucyny Poleskiej właścicielki Rokitna Szlacheckiego z lat 1803-1953, sygn. 11-124; 4. Fotografie (portrety, zdjęcia grupowe, legitymacyjne, pośmiertne) z lat 1860-1953, sygn. 125-244; Number of units in the group: 244
12/901/0 Spółka Akcyjna Przemysłu Cementowego "Wiek" w Ogrodzieńcu 1913-1943 0 Unroll
Finanse : księgi główne, dzienniki inwentarzowe, listy płac z lat 1913-1943, sygn. 1-62 Zbyt: wykazy odbiorców cementu, dzienniki wysyłkowe z lat 63-66, sygn. 63-66 Number of units in the group: 92
12/902/0 Towarzystwo Fabryk Portland - Cementu "Wysoka" Spółka Akcyjna w Warszawie Fabryka w Wysokiej [1885] 1908-1947 0 Unroll
Akta Zarządu Towarzystwa: Organizacja i zarządzanie: statuty, walne zgromadzenia akcjonariuszy, sprawozdania z działalności z lat 1906-1939, sygn. 1-140 Finanse: księgi buchalteryjne główne i pomocnicze, bilanse, sprawy podatkowe z lat 1908-1940, sygn. 141-361 Inwestycje, zaopatrzenie, zbyt: oferty sprzedawców, rejestry umów, zleceń i sprzedaży cementu z lat 1908-1939, sygn. 362-468 Produkcja: przeglądy urządzeń ruchu fabryk, wyniki badań cementu, uruchomienie produkcji wyrobów chemicznych z lat 1898-1937, sygn. 469-482 Akta Fabryki: Organizacja i zarządzanie: regulaminy, okólniki i zarządzenia, korespondencja z Zarządem z lat 1921-1945, sygn. 483-501 Finanse: bilanse, sprawozdania finansowe, księgi buchalteryjne główne i pomocnicze z lat 1924-1945, sygn. 502-544 Inwestycje, zaopatrzenie, zbyt: oferty dostawców, zakup węgla i gipsu, raporty o wysyłce cementu z lat 1885-1943, sygn. 545-581 Produkcja: raporty produkcji, warsztatu mechanicznego, kontrola laboratoryjna produkcji z lat 1910-1944, sygn. 582-669 Gospodarka dominialna: rejestry pomiarowe, gospodarka rolna i leśna, melioracja i drenowanie z lat 1909-1938, sygn. 670-673 Personel: układy zbiorowe pracy, taryfikatory, cenniki płac, księgi imienne robotników, nieszczęśliwe wypadki z lat 1909-1943, sygn. 674-703 Plany i rysunki techniczne, sygn. 704-800 Number of units in the group: 801
12/903/0 Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Blecharni "Zawiercie" Spółka Akcyjna w Zawierciu [1845] 1878-1944 0 Unroll
Sprawy organizacyjne i finansowe: protokoły posiedzeń władz spółki, sprawozdania, rejestr handlowy, oszacowanie majątku, upadłość spółki, współdziałanie z organizacjami gospodarczymi z lat 1845-1944, sygn. 1-174 Zaopatrzenie, produkcja i zbyt: zakup surowców, umowy ze zleceniodawcami, wzory tkanin z lat 1917-1939, sygn. 175-207 Sprawy pracownicze: regulamin fabryczny, obwieszczenia, plakaty, rejestry pracowników, taryfikatory płac, nieszczęśliwe wypadki, ubezpieczenia pracowników, związki zawodowe, mieszkania fabryczne z lat 1879-1944, sygn. 208-301 Księgowość, statystyka: księgi główne i szczegółowe, statystyka z lat 1889-1943, sygn. 302-359 Plany i mapy: sytuacyjne posiadłości spółki z lat 1877-1933, sygn. 360-381 Number of units in the group: 382
12/904/0 Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza w Zawierciu 1894-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 247
12/905/0 Fabryka Łączników i Wyrobów Lano - Kutych "Ernst Erbe" Spółka Akcyjna w Zawierciu 1903-1945 [1948] 0 Unroll
Number of units in the group: 311
12/906/0 Fabryka Szkła dawniej S. Reich i Spółka w Zawierciu [1884] 1900-1945 0 Unroll
Organizacja i zarządzanie: statuty, walne zgromadzenia akcjonariuszy, działalność zarządu i dyrektorów, sprawy patentowe, przynależność do organizacji gospodarczych z lat 1885-1945, sygn. 1-111 Finanse: sprawozdania finansowe, bilanse, dzienniki, księgi główne, akta podatkowe, starania o kredyty, inwentarze z lat 1884-1945, sygn. 112-338 Produkcja: asortyment wyrobów, księgi kalkulacyjne i numerowe wzorów, projekty wyrobów, produkcja pieców, zużycie surowców i materiałów z lat 1900-1945, sygn. 339-375 Zbyt i zaopatrzenie: organizacja sprzedaży, księgi sprzedaży szkła, księgi zamówień, katalogi i cenniki, korespondencja handlowa, informacje o klientach z lat 1884-1945, sygn. 376-507 Personel: regulaminy pracy, taryfikatory płac, spisy pracowników, dane o zarobkach, spory zbiorowe, strajki, wypadki przy pracy z lat 1886-1943, sygn. 508-586 Plany sytuacyjne i plany budynków fabrycznych z lat 1940, sygn. 587-590 Number of units in the group: 592
12/907/0 Polski Monopol Octowy Fabryka w Zawierciu 1921-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 462
12/908/0 Spółka Akcyjna Budowy Kotłów Parowych i Maszyn "W. Fitzner i K. Gamper" w Sosnowcu [1813] 1897-1928 [1954] 0 Unroll
Sprawy ogólnoadministracyjne: statut, okólniki, korespondencja z lat 1914-1928, sygn. 1-6 Statystyka: zestawienia ilości zatrudnionych robotników, zarobków, otrzymanych zleceń, wysłanych towarów z lat 1903-1927, sygn. 7-8 Sprawy finansowe i podatkowe: bilanse, podatek majątkowy z lat 1901-1928 [1929], sygn. 9-30 Number of units in the group: 7330
12/909/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Zawierciańskiego 1928-1939 [1954] 0 Unroll
Number of units in the group: 149
12/910/0 Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki Spółka Akcyjna Zakład Przemysłowy "Poręba" w Porębie 1926-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 51
Showing 881 to 900 of 2,935 entries.