Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/173/0 Sąd Pokoju w Brzesku Nowem [1915] 1918-1921 0 Unroll
akta procesowe cywilne sygn 1-170, repertoria sygn 171-175, skorowidze sygn 176-179, rejestry i spisy sygn 180-181, 18 dopł Number of units in the group: 212
21/174/0 Sąd Pokoju w Kalinie Wielkiej [1914] 1918-1920 0 Unroll
akta spraw cywilnych sygn 1-191, 236-261, 263-271 akta procesowe, akta spraw karnych sygn. 192-231, 233 skorowidz sygn. 232 spis akt sygn 234 repertorium sygn. 235, rejestr spraw cywilnych i karnych sygn. 262, odpisy zaświadczeń, pokwitowania sygn. 272-273 Number of units in the group: 273
21/175/0 Sąd Pokoju w Książu Wielkim 1920-1921 0 Unroll
akta procesowe cywilne i karne sygn. 1-86 skorowidze 87-102 Number of units in the group: 102
21/176/0 Sąd Pokoju w Michałowicach [1915] 1918-1921 0 Unroll
akta procesowe cywilne sygn 1-243, 258-259, skorowidze sygn 244-247, 260, rejestry i spisy sygn 248-257 Number of units in the group: 260
21/177/0 Sąd Pokoju w Miechowie [1915] 1918-1928 0 Unroll
akta procesowe spraw cywilnych i karnych sygn 1-1189, 1217-1320, 1344-1348, 1350-1358, repertoria 1190-1197, 1206-1209, 1214-1216, 1322-1323, skorowidze sygn 1325, 1327-1332, 1198-1205 rejestry i spisy sygn 1210-1213, 1321, 1324, 1326, 1333-1334, 1349 Number of units in the group: 1358
21/178/0 Sąd Pokoju w Proszowicach [1915] 1918-1928 0 Unroll
akta spraw sygn 1-624, 662-673, 676, 679-682 rejestry 625, skorowidze 626-635, 650, 661, 678, repertoria 636-649, 651-660, 674-675, 677 Number of units in the group: 682
21/179/0 Sąd Pokoju w Słomnikach [1915] 1918-1928 0 Unroll
akta procesowe sygn 1-777, 795-800, 823-840, 843-846 repertoria sygn 778-787, 801-809 skorowidze 788-794, 814-822, 841, 847, rejestry i spisy sygn 810-813 Number of units in the group: 847
21/180/0 Sąd Pokoju w Skale [1916] 1918-1933 0 Unroll
akta spraw cywilnych o podział majątku, spraw opiekuńczych, repertoria procesów cywilnych i spraw działowych Number of units in the group: 848
21/181/0 Sąd Pokoju w Pilicy [1916] 1918-1928 0 Unroll
akta spraw cywilnych o podział majątku, repertoria procesów cywilnych i spraw działowych Number of units in the group: 433
21/182/0 Sąd Pokoju w Wolbromiu [1916] 1918-1928 [1929-1933] 0 Unroll
akta spraw cywilnych dotyczące spraw spadkowych, o wyjście z niepodzielności, zabezpieczenie kalectwa, roszczenia, repertoria i skorowidze spraw cywilnych, rejestry dla poświadczeń notarialnych, skorowidze, pokwitowania Number of units in the group: 511
21/183/0 Sąd Pokoju w Morawicy [1915] 1917 0 Unroll
akta spraw spornych o podział spadku sygn 1-17 Number of units in the group: 17
21/184/0 Kancelaria Kieleckiego Gubernialnego Więzienia 1891-1915 0 Unroll
akta dozorców więziennych sygn 1-32, aresztowania związane z działanością PPS-u sygn 33-44, transport więzienia i wykazy więźniów sygn 45-59, akta aresztantów sygn 60-66. Number of units in the group: 66
21/185/0 Wydział Śledczy Kielecki 1908-1915 0 Unroll
akta osobowe, sygn 1-3, dochodzenia policyjne - protokóły i meldunki dotyczące kradzieży, napadów rabunkowych, prostytucji, stręczycieli, handel żywym towarem, poszukiwanie osób zaginionych, szpiegów i oszustów sygn 4-6 , rozkazy dotyczące straży ziemskiej i policji miejskiej sygn. 7-28 Number of units in the group: 28
21/186/0 Więzienie w Kielcach 1919-1944 [1945] 0 Unroll
normatywy, zarządzenia i rozkazy, akta dotyczące personelu więzienia , akta finansowe, budżety, aprowizacja więźniów, sprawy gospodarcze, transporty więźniów, opieka lekarska, ewidencja wieźniów fachowców, zwolnienie ucieczki i przekroczenia dyscyplinarne więźniów, akta personalne więźniów, księgi ewidencyjne więźniów, dokumentacja techniczna. Number of units in the group: 2444
21/187/0 Więzienie na Świętym Krzyżu 1919-1939 0 Unroll
sekretariat akta z lat 1929-1939 raporty i wyjaśnienia naczelnika więzienia, protokoły zdawczo odbiorcze sygn 1-4 dział poufny akta z lat 1921-1938 korespondencje w sprawach personalnych pracowników sygn 5-6 dział mobilizacyjny akta z lat 1923-1939 mobilizacja osobowa, materiałowa, obronna w czasie wojny, dział osobowy akta z lat 1919-1939 awanse i odznaczenia uposażenia pracowników, ubezpieczenia sprawy emerytalne, kary dyscyplinarne i porządkowe, akta osobowe pracowników sygn 11-143, 484 ,485 dział gospodarczy, akta z lat 1921-1939 budżety, księgi artykułów spożywczych, akta dotyczące żywności, odzieży, bielizny, pościeli, opału, swiatła utrzymanie porządku, remonty, więzienia, protokoły kontroli więzienia sygn 144-180 dział administracyjny akta z lat 1924-1939 transport więźniów, opieka sanitarna, nauka, statystyka więźniów, akta w sprawie ułaskawień, przerw kar i przedterminowych zwolnień księgi rozkazów wewnętrznych, księgi więźniów, korespondencje w sprawie więźniów raporty ranne z inspekcji i jadłospisy, protokóly z doręczeń przesyłek i widzeń sygn 181-422 , 483 dział pracy akta z lat 1923-1939 okólniki i rozporządzenia, organizacja działu i poszczególnych warsztatów, ubezpieczenie wieźniów, listy pracy wieźniów, budżety i bilanse działu pracy, wykazy statystyczne inwentarz martwy i zywy wiezienia sygn 423-481 Number of units in the group: 481
21/188/0 Więzienie Karne w Chęcinach 1913-1927 0 Unroll
akta administracyjne okólniki zarządzenia ,raporty o stanie więzienia ruch ludnosci, wykazy urzędników, sprawozdania, stan majatkowy sygn 1-87 transport więzniów sygn 88-98 akta więźniow z lat 1919-1937 przestępstwa polityczne sygn 139-141 przestepstwa kryminalne sygn 142-322 akta osobowe pracownikow więzienia sygn 323-328 Number of units in the group: 375
21/189/0 Akta Notariusza Walentego Lichockiego w Krakowie 1810-1814 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-4, repertorium sygn 5, skorowidz sygn. 6 Number of units in the group: 6
21/190/0 Akta Notariusza Floriana Choynackiego w Kielcach 1811-1819 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-11, repertoria sygn 12-13, skorowidze sygn 14 Number of units in the group: 14
21/191/0 Akta Notariusza Wojciecha Olearskiego w Krakowie 1811-1816 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-5, repertorium ( również not. Jan Rylski) sygn 6, skorowidz sygn 7 Number of units in the group: 7
21/192/0 Akta Notariusza Andrzeja Kossowicza w Kielcach 1812-1814 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-12, repertorium sygn 13, skorowidz sygn 14 Number of units in the group: 14
Showing 181 to 200 of 3,537 entries.