Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/665/0 Zbiór rodziny Daszewskich 1820-1978 414 Unroll
akta osobiste Daszewskich, fotografie Number of units in the group: 54
21/666/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonych w dniach 25 listopada i 9 grudnia 1990 roku 1990 0 Unroll
akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz Terenowych Komisji Wyborczych z terenu województwa kieleckiego // Protokoły głosowania o obwodach z terenu gminy Włoszczowa [I tura wyborów prezydenckich 25 listopada 1990 r.], Protokoły głosowania o obwodach [II tura wyborów prezydenckich 9 grudnia 1990 r.] Number of units in the group: 11
21/667/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cząstkowie 1954-1961 0 Unroll
sesje GRN, prezydium GRN, zebrania wiejskie, kontrola finansowa Number of units in the group: 9
21/668/0 Kieleckie Towarzystwo Naukowe w Kielcach [1954] 1956-1996 0 Unroll
Rocznik Świętokrzyski, Studia Kieleckie, plany finansowe i sprawozdania, walne zebania członków, II Dekada Literatury Kieleckiej posiedzenia Zarządu 1974-1986 sygn 1-56 Teki wydawnicze, recenzje, Rocznik Świetokrzyski, Studia Kieleckie, posiedzenia Zarzą,du zarządzenia, konferencje, sesje,, sekcje kwestionariusze członków 1958-1996 sygn 1-142 Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Oświaty w Kielcach, ewidencja członków i działaczy, walne zebrania sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia Zarządu, Komisja Rewizyjna, Komisja Wydawnicza, działalność wydawnicza i populatryzatorska, opinie i recenzje wydawnicze, sekcje geologiczno gegraficzna, historyczna, medyczna, pedagogiczno psychologiczna, techniczna, techniczno ekonomiczna, filologiczna, przyrodnicza, biologiczna, społeczno filozoficzna ,chemiczno fizyczna, bibliologiczna, sesje naukowe organizacja biura, młodzieżowy klub naukowy , zakład badań regionalnych, regionalna rada społeczno programowa towarzystw naukowych, plany i sprawozdania finansowe, współpraca z władzami i towarzystwami naukowymi, informacje, sprawozdania i komunikaty, wycinki prasowe, kontrole problemowe, kolegoum redakcyjne, działanośc wyadwnicza, teki wydawnicze (1927) 1958-1996 sygn 1-76 Number of units in the group: 273
21/669/0 Inspektorat Pracy IV Okręgu w Kielcach 1945-1950 0 Unroll
akta dotyczące działalności Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach sprawozdania ze zjazdów i konferencji obrazujące wznowienie pracy urzędu po wojnie, statuty zarejestrowanych związków zawodowych akta dotyczące działalności Inspektorów Pracy 21 , 22 i 23 obwodu w Kielcach sprawozdania z działalności wizytacyjnej zawierające dane dotyczące zarobków ,warunków BHP w zakładach pracy, stanu zdrowia pracowników i warunków leczenia, urlopów, układów zbiorowych spraw młodocianych dzałalności karno administracyjnej, zatargów zbiorowych i indywidualnych wypadków Number of units in the group: 49
21/670/0 vacat - Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych w Kielcach - włączono do zespołu nr 361 - Wojewódzka Rada Związków Zawodowych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/671/0 Towarzystwo Szkoły Świeckiej - Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1957-1969 0 Unroll
statut TSŚ, uchwały, protokoły z posiedzeń, plany pracy i sprawozdania, plany kontroli, wydawnictwo, rejestr kół TSŚ w woj. Kielcekim i wykaz członków, kwestionariusze osobowe nauczycieli, projekty statutu Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej protokoły z posiedzeń komisji matki TKKŚ w Kielcach Number of units in the group: 66
21/672/0 Wydział Powiatowy w Opocznie [1944] 1945-1950 0 Unroll
Referat Organizacyjny Przepisy, zarządzenia, regulaminy Sprawy instytucji nadzorowanych Dane dotyczące powiatu opoczyńskiego Referat Inspekcji Samorządowej Sprawy funkcjonowania gminnych związków samorządowych Spis nieruchomości poniemieckich Lustracje zarządów gmin Sprawozdania sytuacyjne z gmin Posiedzenia Zarządów Gmin Podział administracyjny powiatu opoczyńskiego, zmiany granic Referat Administracji Samorządowej Lustracja Powiatowego Związku Samorządowego w Opocznie Sprawozdania z działalności Powiatowego Związku Samorządowego Wnioski Wydziału Powiatowego na posiedzenia PRN Referat Finansów Samorządowych Budżety i roczne sprawozdania finansowe Powiatowego Związku Samorządowego w Opocznie Budżety i roczne sprawozdania finansowe gmin Inne sprawy finansowe Referat Planowania Plany gospodarcze roczne i wieloletnie Referat Oświaty Sprawy oświaty pozaszkolnej Budowa i remonty szkół Referat Powiatowy Zarząd Drogowy Referat Opieki Społecznej Referat Spraw Osobowych Zarządzenia, przepisy, statuty, statystyka, Wykazy pracowników samorządowych Referat Podatkowy Wytyczne, odwołania, skargi Protokóły Protokóły Wykazy gmin i gromad, opinie i uchwały Protokóły, zalecenia, wykonanie Podatki, subwencje, pożyczki Sprawy dróg i komunikacji Przepisy, akcja socjalna Wykazy gmin Księgi biercze, rejestry i arkusze wymiarowe podatków Number of units in the group: 308
21/673/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kalinie Wielkiej 1861-1915 274 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata Number of units in the group: 107
21/674/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nasiechowicach 1862-1912 164 Unroll
pełne akta uroidzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 101
21/675/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pałecznicy 1861-1926 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz niekompletne alegata Number of units in the group: 83
21/676/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Racławicach 1861-1911 430 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz niekompletne alegata Number of units in the group: 79
21/677/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słaboszowie 1861-1916 483 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów, niekompletne alegata Number of units in the group: 110
21/678/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sławicach 1828, 1862-1912 193 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 99
21/679/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tczycy 1862-1915 157 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 67
21/680/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie 1862-1915 41 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz niekompletne alegata Number of units in the group: 105
21/681/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wrocimowicach 1861-1914 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz niekompletne alegata Number of units in the group: 100
21/682/0 Rejonowa Centrala Aprowizacyjna w Kielcach 1946-1949 0 Unroll
1. Wyydział Administracji Ogółnej - zarzadzenia zasadnicze i ogolne dotyczace spraw organizacyjnych, zakres czynnosci i schemat RCA, likwidacja RCA, sprawozdania z prac likwidacyjnych, protokółu zabran rady gospodarczej 2. Wydzial Zaopatrzenia - plany zaopatrzenia zakladow pracy, plany pracy urzedu i sprawozdania z ich wykonanaia, sprawozdania z wydanych artykułów spozywczych, zestawienia rozliczen artykułów spożywczych 3. Wydział Budżetowo - Finansowy - preliminarze budzetowe RCA w Kielcach i Delegatury w Czestochowie, bilanse RCA w Kielcach i Delegatury w Czestochowie. 4. Wydzial Inspekcji - protokóły z kontroli zewnętrznych protokóły z kontroli spółdzielni zamknietych, sprawozdania z kontroli spoldzielnu zamknietych 5. Samodzielny Referat Spółdzielczy - organizacji spoldzielni robotniczych, sprawozdania z dzilalnosci spoldzielni zamknietych, kurs dla organizatorow robotniczych spółdzielni spożywczych. Number of units in the group: 42
21/683/0 Gminna Rada Narodowa w Chlewiskach 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 sygn 1- 104 Number of units in the group: 104
21/684/0 Gminna Rada Narodowa w Duraczowie 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 sygn 1-87 Number of units in the group: 87
21/685/0 Gminna Rada Narodowa w Końskich 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 sygn 1-181 Number of units in the group: 181
21/686/0 Gminna Rada Narodowa w Odrowążu 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólnik, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium i Komisji, posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowyc, kontrole, majątek gmin i gromad, przedsiębiorstwa gminne, budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administracyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne, sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administracyjne, podział administracyjny - 1945-1954 sygn 1-83 Number of units in the group: 83
21/687/0 Gminna Rada Narodowa w Białaczowie 1945-1954 0 Unroll
Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego GRN oraz Komisji przy GRN, lustarcje gminy, preliminarze, budżety, rejestry podatkowe, drogi , place publiczne, rolnictwo, hodowla, organizacja szkół, bibliotek, akcja sanitarno porządkowa, sprawy wojskowe, budowlane, ewidencja i kontrola ruchu ludności, protokoły posiedzeń GRN w Białaczowie i Prezydium, plany pracy, sprawozdania z działalności, protokoły kontroli finansowej, wyposażenia szkół, przedszkoli, opieka społeczna, programy prac na terenach zielonych, akta dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej 1945-1954 sygn 1-74 Number of units in the group: 74
21/688/0 Wydział Powiatowy w Końskich 1945-1950 [1951] 0 Unroll
REF ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ 1 Protokoly z posiedzen Wydzialy Powiatowego w Konskich, Zarzadow Miejskich i Zarzadow Gminnych 2. Sprawozdania z dzialalnosci Wydzialu Powiatowego, zarzadow gminnycgh 3. Sprawozdania z wykonania planow oszczednosciowych 4. Statuty i ich uchwalenia 5. Dzialalnosc Powiatowego Zwiazku Samorzadowego w Konskich 6.Podzial administracyjny pow. Koneckiego 7. Majatek gminy pow. Koneckiego 8. Akta dot. Inwestycji w gminie Konskie 9. Wykazy analfabetow w poszczegolnych gminach 10. Swiadczenia na rzecz Armii Czerwonej w pow. Koneckim 11. Wybory sołtysów, podsoltysow, wojtow 12. Ksiega osob ubezpieczomnych w pow. Funduszu emerytalnym 13. Szkolenia pracownikow, konferencje, zjazdy 14. Sprawy osobowe REF FINANSOW SAMORZADOWYCH 1 Budzety oraz sprawozdania z wykonania budzetu wydz. Powiatowego oraz jedn. Samorz. 2. Subwencje, dotacje, zapomogi 3. Zatwierdzenie i kontrolowanie uchwal budzetowych i umow 4. Inne sprawy finansowe REF PODATKOWY 1 wymiar i pobor podatku 2 opracowanie statutow podatkowych 3 inne sprawy podatkowe REF INSPEKCJI SAMORZADOWEJ 1 protokoly z lustracji Zarzadow Gminnych i Zarzadow Miejskich 2 sprawozdania sytuacyjne gmin 3 akta dot. Aresztow gminnych 4 wykazy zniszczen wojennych 5 akta dot. Lasow, pastwisk, łąk w pow. Koneckim 6 akta dot mieszkancow REF POŻARNICTWA 1 sprawozdania z dzialanosci pow. Komendanta pozarnictwa 2 wnioski o zatwierdzenie naczelnikow pozarn. 3. Wytyczne dla dzialalnosci strazy 4 kontrola pracy strazy pozarnej w powiecie 5 inne sprawy dot. Pozarnictwa REF OSWIATY 1 Organizacja i rozwoj szkolnictwa w powiecie 2 subwencje, dotacje na remonty i budowy szkol 3 biblioteki gminne REF SZPITALNICTWA I OPIEKI SPOLECZNEJ 1 opieka spoleczna nad dziecmi i osobami chorymi REF ODBUDOWY 1 odbudowa domow, zaopatrzenie w materialy REF DROGOWY 1 Budowa drog w pow. Koneckiem Number of units in the group: 271
21/689/0 Urząd Powiatowy w Kielcach 1973-1976 0 Unroll
1. Sesje PRN 2. Uchwały PRN 3. Postanowienia Prezydium 4. Sprawy organizacyjne i ogólne PRN 5. Sesje Rad Narodowych instancji podległych odpisy protokółów 6. Nadzór nad radami narodowymi 7. Samorząd mieszkańców 8. Zespoły radnych 9. Posiedzenia Komisji: Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Ochrony Środowiska; Odznaczeń Państwowych; Produkcji Rolnej i Zaopatrzenia Ludności; Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego; Rozwoju Gospodarczego, Komunikacji i Łączności; Wychowania, Oświaty i Kultury 10. Posiedzenia Prezydium PRN 11. Zarządzenia, pisma okólne, decyzje, instrukcje 12. Organizacja UP i jednostek podległych 13. Podział administracyjny 14. Radni 15. Skargi i wnioski 16. Kontrole 17. Współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami 18. Plany roczne powiatu 19. Sprawozdania z wykonania planów gospodarczych powiatu 20. Charakterystyka i zadania rozwoju społeczno – gospodarczego 21. Wydział Finansowy 22. Wydział Oświaty, Wychowania, Kultury Fizycznej i Turystyki 23. Wydział Spraw Wewnętrznych 24. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 25. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1. Wydział Spraw Wewnętrznych 2. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Number of units in the group: 207
21/690/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagnańsku 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji, posiedzeń Komisji stałych oraz posiedzeń Prezydium Rady, uchwały i ich realizacja, Budżety Gromady, Bilanse, Sprawozdania z realizacji czynów społecznych, plany gospodarcze i programy rozwoju, samorząd wiejski - zebrania, wybory sołtysów, kontrole, sprawy turystyki i wypoczynku na terenie gromady, akta komitetu Fronty Jedności Narody oraz dotyczące zagospodarowania mienia pożydowskiego w Kaniowie Number of units in the group: 50
21/691/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kucębowie [1949] 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN, komisje GRN, prezydium GRN zebrania wiejskie, sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdawczość i statystyka, wiejskie programy rozwoju rolnictwa kontrole i inspekjce zewnętrzne, budżet i jego wykonanie , sprawozdania budżetowe i bilanse klasyfikacja gruntów gromady i protokoły przekazania znaków geodezyjnych Number of units in the group: 39
21/692/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Samsonowie 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN, komisje GRN, protokoły z posiedzeń PGRN, uchwały GRN i PGRN, zebrania wiejskie, sołtysi, programy i plany gospodarcze, sprawozdawczość i statystyka, kontrole i inspekjce zewnętrzne, budżety gromady, sprawozdanai budżetowe Number of units in the group: 41
21/693/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bliżynie [1945] 1961-1972 [1973] 0 Unroll
sesje GRN, komisje, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, program rozwoju gromady Bliżyn, plany gospodarcze, , kontrole i inspekcje, budżet i jego wykonanie, GK FJN, ankiety klasyfikacyjne sołectw, plan budowy młyna i dokumentacja, budowa dróg Number of units in the group: 33
21/694/0 Fundusz Aprowizacyjny w Kielcach 1946-1949 0 Unroll
akta normatywne, akta organizacyjne, protokoły z konferencji, plany i sprawozdania - plan operacyjny zaopatrzenia województwa, sprawozdania z przychodu i rozchodu węgla, skóry ,artykułów przemysłowych i zboża Number of units in the group: 12
21/695/0 Więzienie w Busku 1918-1925 0 Unroll
okólniki i rozkazy, książka rewizji, dane statystyczne sprawy gospodarcze i stan magazynów, akta rachunkowe i statystyczne, akta dotyczące personelu więziennego, utrzymania lokalu więzienia, księga inwentarzowa za lata 1919-1920, aprowizacja więzienna, wykazy liczby porcji i ilości produktów spożywczych, higiena i opieka lekarska, ucieczki głodówki i bunty książka kar dyscypilnarnych, akta osobowe więźniów Number of units in the group: 520
21/696/0 vacat - Więzienia z terenu województwa kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1589-1591 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/697/0 Więzienie w Jędrzejowie 1919-1925 0 Unroll
rozkazy Kieleckiej Okręgowej Dyrekcji Więzienia , akta dotyczące wizytacji więzienia, korespondencja i raporty dot. spraw gospodarczych, personalnych i finansowych, raporty i sprawozdania gospodarcze i finansowe, wydatki budżetowe, rozchód produktów spożywczych, wykazy liczby porcji, wykazy obrotu odzieży więźniów, książka materiałów więzienia, dowody rachunkowe Działu Pracy Więźniów, zestawienia inwentarzowe, akta dot. stanu personelu, akta dotyczące liczby i ruchu więźniów, akta osobowe funkcjonariuszy więziennych, akta osobowe więźniów Number of units in the group: 1196
21/698/0 Więzienie w Olkuszu 1918-1927 0 Unroll
dzienniki korespondencyjne, korepondencja różna, okólniki ministerstwa sprawiedliwości, rozkazy Kieleckiej Dyrekcji Więziennej, dane statystyczne dotyczące więźniów i personelu więzienia, akta finansowe, sprawozdania gospodarcze, zaopatrzenie, transport więźniów, akta osobowe personelu, akta osobowe więźniów Number of units in the group: 1148
21/699/0 Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości - Zarząd Okręgowy w Kielcach 1953-1981 0 Unroll
Plenum; Prezydium; Komisje; kontrole Rad Zakładowych; statut; uchwały; instrukcje; regulaminy;organizacja Zarządu Okręgu; plany pracy; sprawozdania z działalności; preliminarze budżetowe; bilanse; plany pracy rad zakładowych; zjazdy; konfrerencje; sprawozdania rad zakładowych; statystyka; skargi i wnioski; kampania sprawozdawczo wyborcza; narady; zebrania; szkolenia; działalność kulturalno oświatowa; współzawodnictwo pracy; oceny pracy Brygad Pracy Socjalistycznej; Dzień Handlowca; zobowiązania; skargi komisji rozjemczych; wykazy rad zakładowych; akta personalne pracowników Zarządu Okręgu, Oddziału i Spójni 1953-1981 sygn 1-329 Number of units in the group: 329
21/700/0 Wydział Wojewódzki w Kielcach 1945-1950 0 Unroll
referat ogólny: księgi protokołów posiedzeń, regulamin obrad, sprawozdania z działalności , z wykonania uchwał, protokoły z konferencji, kontroli finansowej i gospodarczej, kwestionariusze członków, plany inwestycyjne, przejmowanie mienia opuszczonego i poniemieckiego sygn 1-20 referat gospodarki WZS budżety i sprawozdania finansowe z ich realizacji Wydziału Wojewódzkiego w Kielcach i przedsiębiorstw samorządowych, sprawozdania z działaności przedsiębiorstw samorządowych, dotacje na rzecz bibliotek, rolnictwa, szkół rolniczych i wykopalisk archeologicznych, zwalczanie analfabetyzmu, podatki sygn 21-315 Number of units in the group: 115
21/701/0 Gminna Rada Narodowa w Gowarczowie 1945-1954 0 Unroll
Sesje, posiedzenia Prezydium, ewidencja członków Zarzadu Gminnego, Gminnej Rady Narodowej, sołtysów i podsołtysów, rejestr odbywających karę aresztu w areszcie gminnym, budżet administracyjny, sprawy organizacyjne Zarządu Gminy, klasyfikacja gruntów, Komisja Kontroli Społecznej, rejestry mieszkańców gminy Gowarczów - miejscowości Kacprów, Gasiorów, Józefów, Ludwinów, Huta, Gowarczów, Skrzyszów, Wola Nosowa, Teklinów, Praga Gowarczów, Czysta, Młynek Nieświński, Barycz, Komaszyce, Szczurek, Kwas, Morzywół, Ruda Białczowska, Giełzów, Borowiec, Bebnów, Brzeźnica, Stara Kuźnica, Chleb, Drutarnia, Baczyna, Paruchy, Miłaków Rogówek, Kolonia Szczerbacka, Głeboka Droga, Nieświń. Number of units in the group: 113
21/702/0 Gminna Rada Narodowa w Radoszycach [1941] 1945-1954 [1955] 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki; sprawy organizacyjne; sprawy osobowe członków organów gminy; posiedzenia GRN; posiedzenia Prezydium; posiedzenia Komisji; posiedzenia Zarządu Gminnego; zebrania ciał samorządowych; kontrole; majątek gminy i gromad; przedsiębiorstwa gminne; budżety; roczne sprawozdania rachunkowe; obrót pieniężny; ksiegi biercze podatku gruntowego; rejestry wymiarowe podatku gruntownego; sprawy ogólno gospodarcze; drogi i place publiczne; rolnictwo; weterynaria i hodowla; popieranie przemysłu i handlu; oświata, kultura i sztuka; zdrowie publiczne; opieka społeczna; sprawy ogólno administracyjne; USC; ewidencja i kontrola ruchu ludności; bezpieczeństwo publiczne; szkody wojenne; sprawy budowy i odbudowy; aprowizacja; sprawy karno adminstracyjne; podział administracyjny; [1941]1045-1954[1955] sygn 1-389 Number of units in the group: 389
21/703/0 Sąd Pokoju w Przedborzu 1923-1928 0 Unroll
akta sparw cywilnych, podział majątku, podział spadku, nadział majątku, podział inwentarza, zwrot nieruchomości, zrzeczenia się praw do spadku, uznanie wykupu praw, przywrócenie stanu posiadania, skreślenie wierzytelności hipotecznej, uznanie wyroku za zapadły, restytucje wyroku Number of units in the group: 69
21/704/0 Sąd Grodzki w Końskich [1939] 1940-1945 0 Unroll
akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności , przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego. Number of units in the group: 101
21/705/0 Sąd Grodzki w Przedborzu 1929-1939 0 Unroll
repertoria i skorowidze , akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności , przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego. Number of units in the group: 119
21/706/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miechowie 1828, 1862-1912 980 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 102
21/707/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Miechowie 1870-1910 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 30
21/708/0 Akta Notariusza Michała Chmielewskiego w Kielcach 1947-1949, 1951 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-4, repertoria sygn 5-6 (sygn. 6 również not. Świderski), skorowidz - patrz akta not. L. Jaxa Maleszewskiego sygn 51, akta notarialne not. Michała Chmielewskiego w Kielcach sygn 7 w aktach not T Swiderskiego repertorium Michała Chmielewskiego z repertorium Tadeusza Świderskiego sygn 4 skorowidz za 1949 rok razem ze skorowidzem T. Świderskiego sygn 6 Number of units in the group: 7
21/709/0 Akta Notariusza Edwarda Długosza w Kielcach 1947-1949 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-2, 5-6, repertorium sygn. 3, skorowidz sygn. 4 repertorium za 1949 rok razem z repertorium Lucjana Michalczyka za 1949- 1950 sygn 4, skorowidz za 1949 ze skorowidzem L Michalczyka sygn 6 Number of units in the group: 6
Showing 721 to 765 of 3,447 entries.