Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/835/1 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Białobrzegach 1974 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 8
21/835/3 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Jędrzejowie 1972 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 15
21/835/4 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Kazimierzy Wielkiej 1969 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 7
21/835/5 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Kielcach 1972 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 14
21/835/6 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Końskich 1970 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 13
21/835/7 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Kozienicach 1969 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 16
21/835/8 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Lipsku 1974 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 8
21/835/9 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Opatowie 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 6
21/835/10 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Opocznie 1971 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 8
21/835/11 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Pińczowie 1973 - 1975 [1976] 0 Unroll
Number of units in the group: 8
21/835/12 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Przysusze 1965 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 15
21/835/13 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Radom 1969 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 16
21/835/14 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Sandomierzu 1973 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 11
21/835/15 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Starachowicach 1973 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 14
21/835/16 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Staszowie 1967 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 9
21/835/17 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Szydłowcu 1973 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 13
21/835/18 Powiatowa Rada Związków Zawodowych we Włoszczowie 1973 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 12
21/835/19 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Zwoleniu 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 9
21/835/20 Miejska Rada Związków Zawodowych w Kielcach 1966 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 18
21/835/21 Miejska Rada Związków Zawodowych w Ostrowcu 1968 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 9
21/835/22 Miejska Rada Związków Zawodowych w Radomiu - patrz poz. 13 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/835/23 Miejska Rada Związków Zawodowych w Skarżysku - Kamiennej 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 11
21/836/0 Gazeta Kielecka 1886-1889 0 Unroll
prenumerata gazety - korespondencja, artykuły, ogłoszenia i rekamy oraz rękopisy utworów literackich nadesłaych do publikacji Number of units in the group: 4
21/837/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radoszycach [1953] 1954 -1972 [1973] 0 Unroll
1. Sesje2. Działalność organów kolegialnych3. Regulamin GRN, plan pracy, ewidencja4. Komisje: Finansowa; Kultury i Spraw Socjalnych; Mandatowa; Mienia Gromadzkiego; Oświaty i Kultury; Planu i Budżetu; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności5. Posiedzenia Prezydium6. Zebrania wiejskie. Sołtysi7. Sprawy organizacyjne8. Normatywy kancelaryjne9. Program rozwoju gromady10. Plany gospodarcze11. Spis powszechny12. Spisy rolne13. Wykaz powierzchniowy Gromady Kapałów14. Sprawozdawczość statystyczna15. Środki na roboty interwencyjne16. Kontrole zewnętrzne17. Mienie gromadzkie18. Urządzenia komunalne19. Gospodarka gromadzka20. Budżety i bilans21. Sprawy wojskowe22. Wybory do Sejmu23. Postulaty i wnioski wyborców24. Gromadzki Komitet FJN Number of units in the group: 78
21/838/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kapałowie 1955-1969 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje: Budżetu i Podatku; Finansów; Kultury i Spraw Socjalnych; Mienia Gromadzkiego; Rolnictwa3. Posiedzenia Prezydium4. Zebrania wiejskie. Sołtysi5. Plany gospodarcze i sprawozdania6. Plany i sprawozdania roczne7. Sprawozdawczość i statystyka8. Kontrole9. Mienie gromadzkie10. Budżety Number of units in the group: 48
21/839/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilczkowicach 1955-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje: Budżetu i Planu; Finansów; Kultury i Spraw Socjalnych; Mienia Gromadzkiego; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności3. Plany pracy GRN i komisji4. Działalność organów kolegialnych5. Spotkania posłów z radnymi6. Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu7. Posiedzenia Prezydium8. Zebrania wiejskie. Sołtysi9. Sprawy organizacyjne10. Plany gospodarcze i programy rozwoju11. Sprawozdawczość i statystyka12. Zasady pracy i płacy13. Spisy: rolne, powszechne14. Kontrole zewnętrzne15. Budżety16. Sprawy wojskowe Number of units in the group: 74
21/840/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie Malenieckiej [1949] 1954-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje3. Posiedzenia Prezydium4. Zebrania wiejskie5. Plany gospodarcze6. Budżety gromady. Plan funduszu gromadzkiego.7. Sprawozdania8. Urząd Stanu Cywilnego9. Kontrole i inspekcje zewnętrzne Number of units in the group: 94
21/841/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipie 1955-1968 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje: Budżetu, Finansów i Podatków; Kultury i Spraw Socjalnych; Mandatowa; Mienia Gromadzkiego, Budownictwa Dróg; Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności3. Posiedzenia Prezydium4. Skład osobowy GRN5. Spis powszechny6. Kontrole zewnętrzne7. Akta zbiorowe do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów USC Lipa Number of units in the group: 33
21/842/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jacentowie 1955-1959 0 Unroll
Sesje, posiedzenia Prezydium, rejestr uchwał, budżety Number of units in the group: 7
21/843/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębie 1955-1959 0 Unroll
Sesje, akta zbiorowe do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów Number of units in the group: 6
21/844/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górnikach 1957-1959 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Budżety Number of units in the group: 4
21/845/0 Okręgowy Urząd Zatrudnienia w Kielcach 1945-1950 0 Unroll
1. Ruch ewidencyjny poszukujących pracy i nauki zawodu oraz wolnych miejsc pracy2. Ruch ewidencyjny poszukujących pracy i nauki zawodu oraz wolnych miejsc pracy3. Ruch ewidencyjny poszukujących pracy4. Sprawozdania opisowe z działalności Number of units in the group: 35
21/846/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego - Rada Wojewódzka w Kielcach [1978] 1982-1989 0 Unroll
II Wojewódzki Zjazd posiedzenia Plenum i Prezydium organizacja RW PRON 1982-1989 sygn 1-5dwie taśmy z nagraniami Plenum, zespół partyjny, sprawy organizacyjne, zjazdy sprawozdawczo wyborcze rad gminnych, konferencja wojewódzka, skład osobowy, informacje dotyczace dzialności oraz założenia programowe WK FJN, struktura i zadania Biura RK PRON i RW PRON Wojewódzka Tymczasowa Rada PRON, przedkongresowa kampania programowo wyborcza, odznaczenia, posiedzenia Komisji Zaopatrzenia Ludności i Usług, materiały na Kolegium Ministra Handlu Wewnętrznaego i Usług ( 1978) 1982-1989 sygn 1-14 protokóły z posiedzeń Rada Gminna PRON w Strawczynie 1982-1988 sygn 1-2 Protokóły z zebrań,, programy działania skład osobowy, informacje Rady Gminnej PRON w Nowej Słupi 1983-1989 sygn 1 Zjazdy gminne, posiedzenia Rady Gminnej, posiedzenia prezydium, udział PRON w wyborach do Sejmu i rad narodowych, informacje dotyczące dzialanlości RG PRON w Gnojnie 1984-1989 sygn 1-3 Działalność RG PRON w Bodzentynie posiedzenia, informancje 1984-1988 sygn 1 Number of units in the group: 34
21/847/0 Okręgowe Zrzeszenie Przedsiębiorstw Technicznej Obsługi Rolnictwa w Kielcach 1981-1989 0 Unroll
1. Rada OZPTOR2. Prezydium Rady3. Narady dyrektorów4. Organizacja5. Bilanse6. Statystyka7. Realizacja zadań8. Kontrole9. Protokóły zdawczo – odbiorcze10. Wypadki przy pracy Number of units in the group: 34
21/848/0 Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Kielcach [1950] 1959-1982 0 Unroll
Posiedzenia Zarządzenia wewnętrzne Organizacja Plany wieloletnie Roczne plany pracy Programy działania Sprawozdania z działalności Bilanse Statystyka 11. Analizy ekonomiczne, oceny, informacje 12. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 13. Skargi i wnioski 14. Kroniki, monografie, wycinki prasowe 15. Kontrole 16. Spis kadrowy i zadań inwestycyjnych 17. Złota księga 18. Sekcja mechaników 19. Rada Zakładowa 20. Lokalizacja POM 21. Protokóły zdawczo – odbiorcze POM 22. Paszportyzacja obiektów POM 23. Sprawy własnościowe POM 24. Mapy Protokóły, postanowienia Protokóły z posiedzeń dyrektorów, z narad koordynacyjnych, narad i odpraw pracowniczych, Konferencji Samorządów Robotniczych Własnej jednostki i jednostek podległych, zakresy czynności, regulaminy pracy Plany pięcioletnie ogólne, działalności socjalnej, zatrudnienia Plany gospodarczo – finansowe, plany techniczno – ekonomiczne, plany inwestycyjne, usług, podziału zysku i akumulacji, plany produkcji, preliminarze, plany finansowe, plany zbiorcze Postępu technicznego, rozwoju sieci pomocniczej, usprawnienia działalności przedsiębiorstw, koncentracji transportu samochodowego, poprawy struktury zatrudnienia, kierunków rozwoju przedsiębiorstw Socjalnej, wykonania usług, postępu technicznego, warunków pracy Zjednoczenia i zbiorcze Zatrudnienia i funduszu płac, o czasie nie przepracowanym, z wypadków przy pracy, z wykonania planu nakładów na bhp, ze stanu zapasów, z produkcji, z przewozu ładunków, z wykonania usług, z produkcji części zamiennych Spisy zdawczo – odbiorcze Analizy Rys historyczny POM, kronika Zjednoczenia, monografia POM Zewnętrzne i jednostek podległych Plan pracy Preliminarze, sprawozdania finansowe Szkice, uzasadnienia, potrzeby Stan gruntów, rejestr pomiarowy Powiatów, województwa kieleckiego, radomskiego, tarnobrzeskiego Number of units in the group: 383
21/849/0 Delegatura Najwyższej Izby Kontroli - Wojewódzki Oddział do spraw Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej w Kielcach 1985-1989 0 Unroll
Kwartalne plany pracy, sprawozdania kwartalne i roczne opisowe i statystyczne, informacje o wynikach kontroli, akta kontroli w zakresie przydziału mieszkań, stanu zaopatrzenia sklepów, funkcjonowania placówek służby zdrowia, warunków bhp, zezwoleń na handel prywatny, stanu sanitarnego, punktów skupu, wykorzystania transportu, remontu placówek kulturalno – oświatowych. Number of units in the group: 160
21/850/0 Hipoteka miasta Kielc 1813-1946 0 Unroll
księgi hipoteczne nieruchomości znajdujących się w granicach miasta z okresu dwudziestolecia międzywojennego Number of units in the group: 1247
21/851/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bodzentynie [1945-1952] 1954-1972 [1974] 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje: Mandatowa; Dróg i Mienia Gromadzkiego; Finansowo – Budżetowa; Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych; Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności3. Posiedzenia Prezydium4. Zebrania wiejskie. Sołtysi5. Wiejskie Komitety FJN6. Plany pracy GRN7. Budowa dróg i mostów8. Budżety9. Akta własnościowe gruntów po reformie rolnej, parcelacje 1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Komisja Finansowo – Budżetowa4. Zebrania wiejskie – wybory sołtysów5. Plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Bodzentyn na lata 1966 – 19856. Protokół z badania miejscowych aktywizacji osady Bodzentyn7. Fotografie zabudowy wokół muru obronnego Number of units in the group: 67
21/852/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wzdole Rządowym 1954-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje: Finansowo – Budżetowa; Planu i Budżetu Gromadzkiego; Mandatowa; Ochrony i Mienia Gromadzkiego; Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych; Rolnictwa i Leśnictwa; 3. Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów4. Posiedzenia Prezydium5. Zebrania wiejskie oraz programy rozwoju rolnictwa6. Plany gospodarcze7. Zadania gospodarcze8. Statystyka9. Kontrole10. Badania i klasyfikacja gruntów11. Przekazania akt przez PGRN w Leśnej12. Młyny gospodarcze13. Sprawy ogólno – administracyjne14. Budżety15. Bilanse16. Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności Number of units in the group: 87
21/853/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Psarach 1955-1959 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Wykaz indywidualnych gospodarstw rolnych Number of units in the group: 5
21/854/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśnej 1954-1961 0 Unroll
1. Sesje 2. Posiedzenia Prezydium 3. Zebrania wiejskie Number of units in the group: 8
21/855/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bliżynie 1888-1919 0 Unroll
księgi UMZ i allegata Number of units in the group: 58
21/856/0 Świętokrzyska Gra Liczbowa "Przepióreczka" w Kielcach 1957-1977 0 Unroll
akta organizacyjne - regulaminy, uchwały, zarządzenia, plany finansowe, bilanse Number of units in the group: 3
21/857/0 Liga Kobiet Polskich - Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1949-1985 0 Unroll
1. Krajowy i wojewódzkie zjazdy delegatów2. Posiedzenia plenarne Zarządu Wojewódzkiego3. Posiedzenia plenarne zarządów powiatowych i miejskich (układ geograficzny)4. Posiedzenia prezydium Zarządu Wojewódzkiego5. Zespół Historyczny6. Narady pracowników7. Rzeczowy wykaz akt8. Spisy zdawczo – odbiorcze9. Sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego10. Sprawozdania finansowe Zarządu Wojewódzkiego11. Popularyzacja działalności Number of units in the group: 108
21/858/0 Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Chęcinach 1953-1990 0 Unroll
Protokóły z kontroli, plany finansowe, sprawozdania GUS, bilanse, preliminarze budżetowe, akta organizacyjne Number of units in the group: 53
Showing 901 to 945 of 3,509 entries.