Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/976/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim 1949-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum i egzekutywy, posiedzenia podstawowych organizacji partyjnych, ankiety statystyczne członków i kandydatów, posiedzenia komisji rewizyjnej, posiedzenia komisji kontroli partyjnej, posiedzenia zakładowej komisji kontrolno rewizyjnej, posiedzenia KSR i rady robotniczej Number of units in the group: 255
21/977/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Pińczowie 1973-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum i egzekutywy, materiały przedkładane na posiedzenia KZ spis członków i kandydatów posiedzenia komisji kontrolno rewizyjnej posiedzenia OOP Number of units in the group: 26
21/978/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Metalowych "Walter" w Radomiu 1948-1972 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, protokoly z narad partyjno gospodarczych Number of units in the group: 62
21/979/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radomskiej Wytwórni Papierosów w Radomiu 1948-1972 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, posiedzenia ogólne zakładowej organizacji partyjnej Number of units in the group: 65
21/980/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radomskiej Fabryce Obuwia "Radoskór" w Radomiu 1948-1972 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum i egzekutywy,protokoły z narad partyjnych Number of units in the group: 62
21/981/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Metalowych "Predom-Mesko" w Skarżysku-Kamiennej 1948-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum i egzekutywy, protokoły z zebrań ogólnych, protokoły z narad partyjno gospodarczych, materiały dotyczące produkcji współzawodnictwa i pracy partyjnej, posiedzenia komisji kontroli partyjnej, posiedzenia komisji rewizyjnej, posiedzenia komisji kontrolno rewizyjnej Number of units in the group: 217
21/982/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Skarżyskich Zakładach Przemysłu Skórzanego "Fosko" w Skarżysku 1975-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum i egzekutywy, posiedzenia zakladowej komisji rewizyjnej, posiedzenia zakładowej komisji kontrolno rewizyjnej Number of units in the group: 40
21/983/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Odlewni Żeliwa i Emalierni "Kamienna" w Skarżysku-Kamiennej 1975-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum i egzekutywy, posiedzenia zakładowej komisji kontrolno rewizyjnej Number of units in the group: 12
21/984/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Samochodów Ciężarowych "Star" w Starachowicach 1949-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum i egzekutywy, posiedzenia oddziałowych organizacji partyjnych, sprawozdnia z kontroli, posiedzenia komisji rewizyjnej, posiedzenia zakładowej komisji kontrolno rewizyjnej Number of units in the group: 189
21/985/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Starachowickim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego 1970-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum i egzekutywy, posiedzenia zakładowej komisji rewizyjnej Number of units in the group: 55
21/986/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Górniczo-Metalowych "Zębiec" w Zębcu 1974-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum i egzekutywy, posiedzenia oddziałowych organizacji partyjnych, posiedzenia komisji rewizyjnej, posiedzenia komisji kontrolno rewizyjnej Number of units in the group: 41
21/987/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Busku-Zdroju 1976-1989 0 Unroll
materiały dot. szkolenia partyjnego, informacje bieżące o sytuacji społeczno politycznej, protokoły z narad, skargi i wnioski, plany pracy, sprawozdania statystyczne Number of units in the group: 22
21/988/0 Świętokrzyski Związek Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskich w Kielcach [1945] 1952-1990 0 Unroll
Zjazdy delegatów, walne zgromadzenia, posiedzenia rady, posiedzenia plenum, rejestr uchwał i wniosków, organizacja związku, plany gospodarczo – finansowe, bilanse, sprawozdania z działalności, protokóły z lustracji, porozumienia płacowe. Zgromadzenie organizacyjne i walne zgromadzenia, posiedzenia zarządu i rady tymczasowej, analiza ekonomiczne, sprawozdania finansowe, akta dotyczące postępowania likwidacyjnego Number of units in the group: 246
21/989/0 Krajowy Związek Spółdzielni Zabawkarskich w Kielcach 1972-1989 0 Unroll
zjazdy delegatów, posiedzenia plenum i prezydium rady, posiedzenia komisji stałych, posiedzenia zarządu, narady i odprawy, organizacja wewnętrzna, regulaminy, instrukcje, rejestry uchwał, postanowień, plany techniczno ekonomiczne, sprawozdania z wykonania planów, analizy ekonomiczne, sprawozdania finansowe, oceny i informacje, monografie spółdzielni i zakładów Number of units in the group: 119
21/990/0 Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Polskiej w Kielcach 1945-1956 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy i sprawozdania, oceny działalności, ankiety sprawozdawcze z powiatów, konkursy, referaty i przemówienia okolicznościowe, protokóły posiedzeń plenum zarządów powiatowych, posiedzenia prezydium zarządów powiatowych, informacje o pracy zarządów powiatowych Number of units in the group: 556
21/991/0 Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Kielcach 1958-1975 0 Unroll
ZMW Chmielnik, Opoczno, Lipsko, Jędrzejów, Szydłowiec, Busko – Zdrój, Wojewódzka Rada Przysposobienia Spółdzielczego Plany pracy 1. Number of units in the group: 399
21/992/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Białobrzegach 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, programy Number of units in the group: 77
21/993/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Busku - Zdroju 1959-1975 0 Unroll
.Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny, uchwały, wytyczne, programy, Zarząd Gromadzki ZMW w Raczycach Number of units in the group: 77
21/994/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Chmielniku 1957-1961 0 Unroll
zjazdy powiatowe Number of units in the group: 3
21/995/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Jędrzejowie 1957-1975 [1988] 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny, uchwały, wytyczne, programy Akta Zarządu Gminnego ZMW w Małogoszczu Number of units in the group: 73
21/996/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Kielcach 1958-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne Number of units in the group: 32
21/997/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Końskich 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, informacje, oceny ,uchwały, Number of units in the group: 17
21/998/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Kazimierzy Wielkiej 1958-1973 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne Number of units in the group: 22
21/999/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Kozienicach 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne. Programy Number of units in the group: 61
21/1000/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Lipsku 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, programy Number of units in the group: 48
21/1001/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Opatowie 1958-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, programy Number of units in the group: 28
21/1002/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Opocznie 1956-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, programy Number of units in the group: 61
21/1003/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Pińczowie 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne Number of units in the group: 82
21/1004/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Przysusze 1958-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, Number of units in the group: 72
21/1005/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Radomiu 1962-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, informacje, wytyczne, programy Number of units in the group: 11
21/1006/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Sandomierzu 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, akcja letnia , konkursy, programy Number of units in the group: 111
21/1007/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Starachowicach 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, Number of units in the group: 38
21/1008/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Staszowie 1959-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety, informacje, oceny, uchwały, wytyczne, Number of units in the group: 22
21/1009/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Szydłowcu 1958-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, programy Number of units in the group: 73
21/1010/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej we Włoszczowie 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, ankiety sprawozdawcze, informacje, oceny ,uchwały, wytyczne, Number of units in the group: 40
21/1011/0 Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Socjalistycznej w Kielcach i jednostki podległe 1957-1976 0 Unroll
Wojewódzkie konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia sekretariatu i prezydium, zjazdy, ankiety sprawozdawcze, konkursy, współzawodnictwo, brygady pracy socjalistycznej, szkolenia, obozy, sprawozdania finansowe, informacje, programy, wytyczne, akcja lato, czyny społeczne, zespół młodych radnych, OHP, plany pracy, powiatowe konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum ZP, posiedzenia prezydium ZP, informacje, sprawozdania zarządów powiatowych przesyłane do ZW. Plenum Protokóły z posiedzeń Number of units in the group: 720
21/1012/0 Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Kielcach [1972] 1976-1991 0 Unroll
Wojewódzkie Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze i Programowe z lat 1978-1989 / protokóły, z załącznikami /– sygn. 1 - 8, Plenum Zarządu Wojewódzkiego z lat 1976 – 1989 / protokoły posiedzeń referaty, plany i programy działania, uchwały / – sygn. 9 - 22, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego z lat 1976 – 1989 / protokoły posiedzeń, informacje, oceny, plany pracy / – sygn. 23 – 44, Sekretariat Zarządu Wojewódzkiego z lat 1978 – 1981 / protokoły z załącznikami / – sygn. 45 – 49, Biuro Wykonawcze ZW z lat 1981 – 1989 /protokóły z załącznikami / – sygn. 50 - 58, Akta Rad Środowiskowych z lat 1981, 1985, 1987, 1988 / Rady Młodzieży Szkolnej, Rady Młodzieży Robotniczej, Rady Młodzieży Wiejskiej, Rady Młodych Pracowników Administracji Państwowej, Rady Zdrowia / – sygn. 59 – 65, Akta Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z lat 1976 – 1988 / regulamin, plany pracy, protokóły posiedzeń, protokóły z kontroli / – sygn. 66 – 75, Akta Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego z lat 1976 – 1986, 1989 / plany pracy , instrukcje, sprawozdanie / - sygn. 76 – 78, Akta Wydziału Organizacyjnego z lat [ 1975 ] 1976 – 1989 / akta Komisji Organizacyjnej, instrukcje i wytyczne , plany pracy i harmonogramy przedsięwzięć , sprawozdania statystyczne, zebrania powszechne kół i powszechne współzawodnictwo kół, kampania sprawozdawczo wyborcza kół, odznaczenia, wykazy członków, nadzór nad działalnością instancji, materiały ze zjazdów krajowych / – sygn. 79 - 128 Akta Wojewódzkiego Ośrodka Społeczno Prawnego z lat [1974] 1976 – 1989 / organizacja ośrodka, protokóły prezydium, plany pracy, informacje, narady i spotkania, wykazy i charakterystyki członków, olimpiady wiedzy społeczno – prawnej, młodzieżowi kuratorzy społeczni, porozumienia o współdziałaniu, poręczenia, działalność terenowych ośrodków społeczno - prawnych / - sygn. 129 – 145; Akta Wojewódzkiego Zespołu Młodych Radnych z lat 1981 – 1989 / protokóły posiedzeń, informacje, składy osobowe , plany pracy, działalność zespołów młodych radnych w instancjach / - sygn. 146 – 147; Akta Wydziału Młodzieży Robotniczej z lat 1976 – 1988 / plany pracy, Forum Młodej Kadry Inżynieryjno – Technicznej, informacje, akcja socjalna, czyny społeczne, współzawodnictwo pracy, Turniej Młodych Mistrzów Techniki, Turniej Młodych Mistrzów Gospodarności, Turniej Młodych Mistrzów Organizacji, dok. obozu dla społ. inspektorów pracy / - sygn. 148 – 173; Akta Wydziału Młodzieży Wiejskiej z lat 1976 – 1988 / plany pracy, zloty młodych rolników i olimpiady wiedzy rolniczej, akcje: „wiosna czynów”, „każdy kłos na wagę złota”, współzawodnictwo „wzorowy młody rolnik”, obóz dla młodzieży pracującej w rolnictwie / - sygn. 174 – 184; Akta Wydziału Młodzieży Szkolnej z lat 1976 – 1988 / Komisja Nauki Oświaty i Kwalifikacji, Komisja ds. Opiekunów i Młodych Nauczycieli, plany pracy, informacje, narady i szkolenia, konkursy, współzawodnictwa ( m. in. „Kałamarski Laur” ), olimpiady i turnieje w szkołach, akcja „lato” i „zima”, szkolnictwo wojskowe, centralne święto młodości, dokumentacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego / - sygn. 185 – 225; Akta Komisji Sportu Turystyki i Wychowania Obronnego z lat 1976 – 1985, / plany pracy i informacje , protokół Kom. Wychowania Patriotycznego i Przygotowania Obronnego; akcja „lato” i „ zima” turnieje sportowe, rajdy, obozy szkoleniowe i wypoczynkowe / - sygn. 226 – 235; Akta Komisji Zagranicznej z 1985 r. / porozumienie o współpracy z KW Komunistycznej Młodzieży Węgier, zasady wyjazdów zagr. w ramach OHP/ - sygn. 236 – 237; Akta Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego z lat [ 1966 ] 1976 – 1989 / konferencja KHRM Plenum, Prezydium, plany pracy i plany obchodów rocznic, informacje i sprawozdania z działalności, narady i spotkania z byłymi działaczami ruchu młodzieżowego, opracowania naukowe n.t. historii ruchu młodzieżowego, dokumentacja sesji popularno - naukowych, wykazy działaczy, wspomnienia działaczy, wydawnictwa, dokumentacja obchodów rocznic, dokumenty terenowych komisji ruchu młodzieżowego / sygn. 238 – 361; Akta Archiwum z lat [1974 ] 1976 - 1988 r. / instrukcje archiwalne, wykazy akt, informacje o stanie archiwum / - sygn. 362 - 363 Akta Wydziału Kształcenia Politycznego z lat. 1976 – 1987 /plany pracy Komisji Propagandy i Prasy i Komisji Ideologicznej, kierunki kształcenia ideowo – politycznego, szkolenie masowe, dokumentacja olimpiad wiedzy społeczno politycznej, Wojewódzkiej Szkoły Aktywu, wykaz aktywu przeszkolonego, dokumentacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego, ankiety delegatów na zlot we Wrocławiu, Młodzieżowy Klub Myśli Politycznej / - sygn. 364 – 374; Akta Komisji Kultury z lat. 1976 – 1987 / plany pracy, dokumentacja sejmików działaczy kultury sportu i turystyki, założenia działalności kulturalnej, korespondencja dot. działalności kulturalnej, konkursów i narad, informacje o działalności klubów RUCH / - sygn. 375 – 381; Akta Wydziału Finansowo – Księgowego z lat. 1977 – 1981 / instrukcje w sprawach gospodarki finansowej, budżety i sprawozdania finansowe / - sygn. 382 – 390; Akta Wydziału Kadr z lat [ 1967 ] 1976 – 1991 / porozumienia, analizy i informacje w sprawach kadrowych, akta osobowe pracowników zakwalifikowane do kat. A / - sygn. 391 - 447 Akta Wydziału Ogólnego z lat. 1976 – 1977 / plany pracy / - sygn. 448; Akta Przewodniczącego z lat. 1976 – 1987 / referaty i wystąpienia okolicznościowe, informacje na temat działalności Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego i WBTM „Juwentur”, informacje z Komitetu ds. .Młodzieży przemówienia i / - sygn. 449 – 453; Akta Zarządów Uczelnianych Politechniki Świętokrzyskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Koła ZSMP w ośrodku Szkoleniowym w Sielpi z lat 1985 – 1988 – sygn. 454 – 456; Afisze i plakaty z lat 1986, 1988 / / - sygn. 457 – 459 Fotografie z lat [ 1937 ] 1976 – 1987 / z konferencji sprawozdawczo – wyborczych ZW, plenum ZW, odsłonięcia pomnika J. Krasickiego, wręczenia odznaczeń, dyplomów i nagród, narad i seminariów, wizyt w zakładach; patronatu młodzieży nad produkcją, konkursów, budownictwa patronackiego, zlotów młodych rolników i olimpiad wiedzy rolniczej, święta plonów, akcji „każdy kłos na wagę złota”, „zbieramy polni jesieni”, „wiosna czynów”; innych konkursów i olimpiad, ochotniczych hufców pracy, akcji lato i akcji zima, imprez sportowych, współpracy zagranicznej, konferencji i plenum Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego, sesji popularno – naukowej, spotkań działaczy ruchu młodzieżowego, zbiór fotografii działaczy ruchu młodzieżowego, z manifestacji młodzieży, z olimpiad wiedzy społeczno – politycznej, ze zjazdów i zlotów krajowych i międzynarodowych, i imprez kulturalnych, fotografie aktywu ZSMP / - sygn. 460 - 613 Number of units in the group: 613
21/1013/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Zwoleniu 1957-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, zjazdy, posiedzenia plenum, posiedzenia prezydium, plany pracy, informacje, oceny, uchwały Number of units in the group: 35
21/1014/0 Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa - Dyrekcja Okręgowa w Kielcach 1953-2008 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń rady, komisji; kierunki działania przedsiębiorstwa; protokóły zdawczo – odbiorcze oddziałów; schematy organizacyjne; regulaminy pracy; skargi i wnioski; wycinki prasowe; analizy; informacje i sprawozdania z działalności; sprawozdania statystyczne; plany finansowe; bilanse zarządu i ekspozytur; protokóły z kontroli zewnętrznych; komunikaty informacyjne Number of units in the group: 706
21/1015/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Wojciecha w Kielcach 1890-1914 [1942] 0 Unroll
akta urodzeń małzeństw i zgonów oraz allegata Number of units in the group: 29
21/1016/0 Okręgowy Urząd Cen w Kielcach 1953-1985 0 Unroll
plany pracy i kontroli, rejestr wniosków i postulantów, skargi i wnioski, decyzje i zarządzenia akta kontroli przedsiębiorstw i instytucji, kierunkowy plan pracy OUC na 1985 rok z 1985 roku, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z 1981 roku, sprawozdania z kontroli stosowania cen z 1985 roku, Number of units in the group: 1079
21/1017/0 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" - Kieleckie Wydawnictwo Prasowe w Kielcach 1952-1991 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń Rady Wydawniczej i Kolegium Wydawniczego („Słowo Ludu” i „Echo Dnia”), organizacja wewnętrzna, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, współpraca z partią i innymi instytucjami, listy czytelników (2 % listów z każdego problemu), konkursy, bilanse, narady pracownicze, zarządzenia wewnętrzne Number of units in the group: 428
21/1018/0 vacat - Centralny Związek Spółdzielczości Pracy - Okręgowy Oddział Lustracji w Kielcach - zobacz nr 503 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1019/0 Vacat - Urząd Ziemski w Radomiu - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1020/0 Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych - Okręgowa Delegatura w Kielcach 1970-1998 [1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 560
Showing 1,036 to 1,080 of 3,447 entries.