Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1440/0 Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Kielcach 1975-1986 0 Unroll
Akta normatywne własne (zarządzenia wewnętrzne), organizacja własnej jednostki, roczne plany kontroli i dochodzeń, roczne sprawozdania z działalności, sprawozdania budżetowe, sprawozdania GUS, skargi i wnioski, wycinki prasowe, pieczęcie urzędowe i pieczątki, inspekcje, kontrole finansowe poszczególnych instytucji z terenu województw: kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego, akta spraw karnych skarbowych sygn 1 - 187 Number of units in the group: 198
21/1441/0 Sąd Wojewódzki w Kielcach Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu [1949] 1950-1968 0 Unroll
Akta spraw cywilnych o: rozwód, zaprzeczenie rodu, zaprzeczenie urodzenia dziecka z małżeństwa, dział nieruchomości, zaprzeczenie ojcostwa, wyłączenie ruchomości, zapłatę, unieważnienie małżeństwa, alimenty, własność i zwolnienie spod przepadku, ustalenie roszczenia za nieistniejące, rozwiązanie stosunku przysposobienia, ubezwłasnowolnienie, zezwolenie na wydanie odpisu aktu notarialnego, repertoria i skorowidze alfabetyczne sygn -1-3552, Repertoria Wydziałów VI i VII Karnego Number of units in the group: 3561
21/1442/0 Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych w Kielcach [1937] 1948-1975 [1981] 0 Unroll
Bilanse, protokóły zdawczo – odbiorcze, akta przejęcia gruntów na rzecz Państwa, dzierżawy gruntów, sprawy prawne odszkodowań wojennych, zmiana gruntów Henryków – Granat, absolwenci szkolni, akcja remontowa mieszkań robotniczych, dyscyplina pracy, schematy organizacyjne, paszporty przedsiębiorstwa, plany techniczno – przemysłowo – finansowe, plany perspektywiczne, plany rozwoju postępu technicznego, szkice sytuacyjne zakładu, plany techniczno – ekonomiczne, plany zatrudnienia i funduszu płac, plany kosztów, analizy działalności gospodarczej, bilanse, plan sytuacyjny Huty Ludwików-rejestr pomiarowy, dane charakterystyczne zakładu, operat inwentaryzacji gospodarki nadziemnej i podziemnej, roczne sprawozdania z wykonania państwowego planu inwestycyjnego, plan wartości podstawowych techniczno-ekonomicznych, polisy ubezpieczeniowe, sprawozdania z wykonania planu technicznego, plany i sprawozdawczość inwestycji, projekty racjonalizacyjne i wynalazcze, wynalazczość racjonalizacja (przedsięwzięcia techniczno-organizacyjne, mechanizacja i automatyzacja procesów produkcji), plany rozwoju techniki Number of units in the group: 671
21/1443/0 Dom Bankowy Dawid Rozenberg w Kielcach 1949-1950, 1953 0 Unroll
akta likwidacyjne sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1444/0 Państwowy Zakład Ubezpieczeń Oddział Wojewódzki w Kielcach [1912] 1952-1991 0 Unroll
Narady i odprawy 1986 – 1989 (sygn. 1 – 2); struktura organizacyjna 1957 (sygn. 3); organizacja obsługi ubezpieczeń 1980 – 1990 (sygn. 4 – 6); skargi i wnioski 1978 – 1990 (sygn. 7 – 9); kronika 1977 (sygn. 10, 11); kontrole zewnętrzne i jednostek podległych 1952 – 1991 (sygn. 12 – 125); analizy ekonomiczne 1981 – 1983 (126 – 128); analizy wykonania planów akwizycyjnych i szkodliwości 1965 – 1986 (sygn. 129 – 133); plany i sprawozdania z działalności gospodarczej i zapobiegawczej 1952 – 1983 (sygn. 134 – 149); sprawozdania statystyczne 1974 – 1991 (sygn. 150 – 151); bilanse zbiorcze Dyrekcji Wojewódzkiej i Inspektoratów Powiatowych 1954 – 1960 (sygn. 152 – 158); zamknięcia rachunkowe zbiorcze (bilanse) Oddziału Wojewódzkiego PZU w Kielcach 1961 – 1991 (sygn. 159 – 189); bilanse Dyrekcji Wojewódzkiej PZU w Kielcach 1952 – 1960 (sygn. 190 – 202); zamknięcia rachunkowe jednostkowe Oddziału Wojewódzkiego PZU w Kielcach 1961 – 1991 (sygn. 203 – 233); bilanse Inspektoratów Powiatowych PZU: Białobrzegi, Busko, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Końskie, Kozienice, Lipsko, Opatów, Opoczno, Pińczów, Przysucha, Radom, Sandomierz, Starachowice, Staszów, Szydłowiec, Włoszczowa, Zwoleń 1954 – 1960 (sygn. 234 – 351); zamknięcia rachunkowe Inspektoratów PZU: Białobrzegi, Busko, Grójec, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Końskie, Kozienice, Lipsko, Miechów, Opatów, Opoczno, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Pionki, Przysucha, Radom, Sandomierz, Skarżysko – Kamienna, Starachowice, Staszów, Szydłowiec, Włoszczowa, Zwoleń, Inspektoratu Ubezpieczeń Gospodarki Uspołecznionej w Kielcach 1961 – 1991 (sygn. 352 – 856); wybrane akta osobowe kadry kierowniczej i pracowników [1912] 1952 – 1954 (sygn. 857 – 864) Number of units in the group: 864
21/1445/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Busku Zdroju 1961-1975 0 Unroll
1. Statutowe Konferencje Sprawozdawczo – Wyborcze KP ZMS (ZP ZMS) z lat 1964, 1966, 1967, 1971, 1973, sygn. arch. 1 – 5; 2. Statutowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Zarządu Miejskiego ZMS z 1975 r., sygn. arch.6; 3. Plenarne posiedzenia ZP ZMS z lat 1966 – 1967, 1972, 1974, sygn. arch. 7 – 8; 4. Komisja Rewizyjna z 1965 r., sygn. arch. 9 5. Posiedzenia Prezydium ZP ZMS z lat 1965 – 1968, 1972 – 1974, sygn. arch. 10 – 11; 6. Narady aktywu z lat 1973 – 1974, sygn. arch. 12; 7. Plany pracy na lata 1972, 1974, sygn. arch. 13; 8. Sprawozdania o członkach z lat 1968, 1971 – 1974, sygn. arch. 14; 9. Sprawozdania finansowe z lat 1961 – 1963, sygn. arch. 15; 10. Szkolenia aktywu z lat 1971 – 1972, sygn. arch. 16; 11. Korespondencja merytoryczna z lat 1967 – 1969, sygn. arch. 17; 12. Materiały dotyczące działalności aktywu ZMS z lat 1964 – 1965, 1972 – 1975, sygn. arch. 18 – 19, 13. Rady Dziewcząt z 1971 r., sygn. 20; 14. Koło Społeczne Komitetu Przeciwalkoholowego z 1972 r., sygn. 21. Number of units in the group: 21
21/1446/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Jędrzejowie 1957-1975 0 Unroll
1. Statutowe Konferencje Sprawozdawczo – Wyborcze Komitetu Powiatowego ZMS (Zarządu Powiatowego ZMS) z lat 1959, 1962, 1964, 1966 – 1967, 1970, 1973, sygn. arch. 1 – 7; Statutowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Zarządu Miejskiego ZMS z 1975 r., sygn. arch. 8; Plenarne posiedzenia KP ZMS (ZP ZMS) z lat 1958, 1960 – 1961, 1963, 1967, 1969 – 1970, 1971 – 1973, sygn. arch. 6 – 14; Komisja Rewizyjna z lat 1962, 1974, sygn. arch. 15; Sekretariat KP ZMS z lat 1957 – 1962, sygn. arch. 16; Posiedzenia Prezydium ZP ZMS z lat 1965 – 1974, sygn. arch. 17 – 19; Plany pracy na lata 1958, 1966, 1968, 1970, 1974 – 1975, sygn. arch. 20; Sprawozdania statystyczne za lata 1961 – 1963, 1965, 1967, sygn. 21; Ankiety statystyczne za lata 1957 – 1967, sygn. arch. 22 – 23; Sprawozdania o członkach za lata 1968 – 1974, sygn. arch. 24; Sprawozdania finansowe za lata 1961 – 1963, sygn. arch. 25; Kontrole z 1973 r., sygn. arch. 26; Szkolenia aktywu z 1973 r., sygn. arch. 27; Narady i zebrania aktywu z lat 1958, 1963, 1973 – 1974, sygn. arch. 28; Meldunki z lat 1957, 1964, 1966, 1969 – 1971, 1973 – 1974; sygn. arch. 29; Materiały dotyczące młodych radnych członków z lat 1965 – 1966, sygn. arch. 30; Imprezy kulturalno – oświatowe i sportowe z lat 1966 – 1967, 1973 – 1974, sygn. 31; Działalność ZMS z lat 1964 – 1974, sygn. arch. 32; Korespondencja merytoryczna przychodząca z lat 1959 – 1960, sygn. arch. 33; Zarząd Zakładowy ZMS przy Węźle PKP Sędziszów z lat 1963, 1966, 1974, sygn. arch. 34. Number of units in the group: 34
21/1447/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Kielcach 1959-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 71
21/1448/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Końskich 1957-1975 0 Unroll
1. Statutowe Konferencje Sprawozdawczo – Wyborcze KP ZMS (ZP ZMS) z lat 1957, 1966 – 1967, 1971, sygn. arch. 1 – 4; 2. Statutowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Zarządu Miejskiego ZMS z 1975 r., sygn. arch. 5; 3. Plenarne posiedzenia KP ZMS (ZP ZMS) z lat 1957, 1966 – 1968, 1973, sygn. arch. 6 – 8; 4. Sekretariat KP ZMS z lat 1957 – 1961, sygn. arch. 9 – 13; 5. Posiedzenia Prezydium ZP ZMS z lat 1965 – 1968, sygn. arch. 14 – 15; 6. Sprawozdania o członkach za 1974 r., sygn. arch. 16; 7. Sprawozdania finansowe za lata 1961 – 1963, sygn. arch. 17; 8. Szkolenia z lat 1971 – 1973, sygn. 18; 9. Zarząd Zakładowy ZMS przy FSC „POLMO” Zakład Metalurgiczny w Końskich z 1975 r., sygn. arch. 19. Number of units in the group: 19
21/1449/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Kozienicach 1958-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 143
21/1450/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Lipsku 1961-1963 0 Unroll
Number of units in the group: 1
21/1451/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Opatowie 1957 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 24
21/1452/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Opocznie 1958 - 1974 0 Unroll
Number of units in the group: 11
21/1453/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Pińczowie 1958 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 31
21/1454/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Przysusze 1959 - 1974 0 Unroll
Number of units in the group: 19
21/1455/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Radomiu 1963 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 4
21/1456/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Sandomierzu 1958 - 1975 0 Unroll
Statutowe Konferencje Sprawozdawczo – Wyborcze z lat 1962-1973, sygn. 1-6; Plenarne posiedzenia z lat 1959-1974, sygn. 7-10; Komisje Ekonomiczna, Rewizyjna, Szkolna, Koordynacyjna ds. Oświaty Sanitarnej z lat 1962-1972, sygn. 11-14; Zespół Młodych Radnych z lat 1964-1971, sygn. 15; Powiatowy Zespół Lekarski z lat 1971-1972, sygn. 16; Sekretariat z lat 1958-1967, sygn. 17-18; Posiedzenia Prezydium z lat 1965-1975, sygn. 19-21; Budżet za lata 1970, 1972, sygn. 22; Plany pracy na lata 1966-1975, sygn. 23-24 Sprawozdania finansowe za lata 1961-1963, sygn. 25; Projekt programu działania na lata 1971-1975, sygn. 26-27; Sprawozdania statystyczne i ankiety statystyczne za lata 1960-1967, 1971, sygn. 28-32; Roczne sprawozdania o członkach z lat 1968-1975, sygn. 33-35; Sprawozdanie z przebiegu wymiany legitymacji członkowskich z lat 1963, sygn. 36; Rejestry członków, deklaracje członkowskie i opinie z lat 1962-1973, sygn. 37-47; Przegląd kwalifikacji młodzieży z lat 1972, sygn. 48; Wykaz wpływów składek członkowskich za lata 1960-1975, sygn. 49; Akta dot. szkolenia aktywu z lat 1958-1973, sygn. 50-53; działalność kulturalna, sportowa, współzawodnictwo z lat 1959-1975, sygn. 54-68; Meldunki o czynach społecznych i zobowiązaniach z lat 1962-1974, sygn. 69-72; Informacje dot. działalności ZMS z lat 1963-1975, sygn. 73; Akta dot. współpracy z jednostkami nadrzędnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi z lat 1960-1974, sygn. 74-76; działalność i plany pracy kół ZMS na lata 1966-1974, sygn. 77-79; Kampania sprawozdawczo – wyborcza kół, grup ZMS z lat 1959-1973, sygn. 80-82; Działalność ZMS w szkołach lat 1964-1973, sygn. 83; Akt nadania tytułu Oddziału Pracy Socjalistycznej dla Oddziału Grzewczego Kopalni Siarki „Siarkopol” w Grzybowie z lat 1970-1973, sygn. 84; Protokoły z kontroli ZZ ZMS w Hucie Szkła Okiennego w Sandomierzu i grupie działania ZMS przy Technikum Przemysłu Owocowo Warzywnego z lat 1963-1974, sygn. 85-86; Akta dotyczące Hufców Pracy za lata 1961-1973, sygn. 87-88 Number of units in the group: 88
21/1457/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Starachowicach 1957 - 1975 0 Unroll
1. Statutowe Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze KP ZMS z lat 1959, 1960, 1962, 1964, 1966, 1967, 1969-1974, sygn. arch. 1-8; 2. Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Zarządu Miejskiego ZMS z 1975 roku, sygn. arch. 9; 3. Plenarne posiedzenia Komitetu Powiatowego ZMS (Zarządu Powiatowego ZMS) z lat 1959- 1968, 1974, sygn. arch. 10-11; 4. Komisja Rewizyjna z lat 1963-1965, sygn. arch. 12; 5. Sekretariat KP ZMS z lat 1958-1963; sygn. 13- 14; 6. Posiedzenia Prezydium ZP ZMS z lat 1965-1968, 1972-1974, sygn. arch. 15- 18; 7. Plany pracy na lata 1957-1974, sygn. arch. 19; 8. Sprawozdania statystyczne z lat 1957-1973, sygn. arch. 20- 26; 9. Ankiety, wykazy członków ZMS, kwestionariusze osobowe z lat 1957-1959, 1962-1975, sygn. arch. 27- 29; 10. Szkolenia z lat 1957-1972, sygn. arch. 30, 11. Meldunki z lat 1959, 1969, 1973, sygn. arch. 31 12. Imprezy kulturalno-oświatowe z lat 1959-1961, 1967-1968, sygn. arch. 32; 13. Informacje dotyczące działalności ZMS z lat 1957-1963, sygn. arch. 33; 14. Korespondencja merytoryczna z lat 1957-1964, sygn. arch. 34; 15. Komitet Zakładowy ZMS przy F.S.C. w Starachowicach z lat 1959-1975, sygn. arch. 35-36, 16. Komitet Zakładowy ZMS przy Zakładach Górniczo-Metalowych „Zębiec” z lat 1959-1975, sygn. arch. 37, 17. Koła ZMS z lat 1958-1975, sygn. arch. 38-39. Number of units in the group: 39
21/1458/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Staszowie 1961 - 1975 0 Unroll
1. Statutowe Konferencje Sprawozdawczo – Wyborcze ZP ZMS z lat 1966 – 1967, sygn. arch. 1 – 2; 2. Program działania na lata 1974 – 1975, sygn. arch. 3; 3. Sprawozdania finansowe z lat 1961 – 1963, sygn. arch. 4; 4. Szkolenia członków z lat 1972 – 1973, sygn. arch. 5; 5. Zarząd Zakładowy ZMS przy Kopalni „Grzybów” w Grzybowie z lat 1971 – 1973, sygn. arch. 6. Number of units in the group: 6
21/1459/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej w Szydłowcu 1958 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 44
21/1460/0 Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej we Włoszczowie 1958 - 1975 0 Unroll
1. Statutowe Konferencje Sprawozdawczo – Wyborcze KP ZMS (ZP ZMP) z lat 1959 – 1960, 1962, 1964, 1966 – 1967, 1969, 1971, 1973, sygn. arch. 1 – 9; 2. Statutowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Zarządu Miejskiego ZMS z 1975 r., sygn. arch. 10; 3. Plenarne posiedzenia KP ZMS (ZP ZMS) z lat 1959 – 1960, 1970, 1972 – 1973, sygn. arch. 11 – 12; 4. Sekretariat KP ZMS z lat 1958 – 1962, sygn. arch. 13; 5. Posiedzenia Prezydium ZP ZMS z lat 1965, 1969, 1971 – 1974, sygn. arch. 14; 6. Posiedzenia i narady aktywu ZMS z innymi organizacjami z lat 1973 – 1974, sygn. arch. 15; 7. Kontrole z lat 1962 – 1963, 1973, sygn. arch. 16; 8. Plany pracy na lata 1958 – 1960, 1964 – 1967, 1972 – 1975, sygn. arch. 17 – 19; 9. Sprawozdania statystyczne za lata 1959, 1961 – 1974, sygn. arch. 20; 10. Ankiety statystyczne za lata 1958 – 1967, 1969, 1973, sygn. arch. 21; 11. Sprawozdania finansowe za lata 1961 – 1963, sygn. arch. 22; 12. Szkolenia z lat 1972 – 1973, sygn. arch. 23; 13. Meldunki z lat 1969 – 1971, sygn. arch. 24; 14. Imprezy kulturalno – oświatowe z lat 1959 – 1961, 1968, 1970, 1973, 1975, sygn. arch. 25; 15. Informacje dotyczące działalności ZMS z lat 1964 – 1965, 1967 – 1975, sygn. arch. 26. Number of units in the group: 26
21/1461/0 Zarząd Miejski Związku Młodzieży Socjalistycznej w Kielcach 1957 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 254
21/1462/0 Zarząd Miejski Związku Młodzieży Socjalistycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1957 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 26
21/1463/0 Zarząd Miejski Związku Młodzieży Socjalistycznej w Radomiu 1957 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 221
21/1464/0 Zarząd Miejski Związku Młodzieży Socjalistycznej w Skarżysku Kamiennej 1957 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 26
21/1465/0 Zarząd Miejski Związku Młodzieży Socjalistycznej w Suchedniowie 1966 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 6
21/1466/0 Technikum Chemiczne w Kielcach 1950 - 1976[1980] 0 Unroll
książki protokółów Rady Pedagogicznej 1965 – 1974 (sygn. 1 – 5); książki protokółów Rady Wychowawców 1971 – 1979 (sygn. 6 – 7); organizacja szkoły 1966 – 1976 (sygn. 8 – 14); kronika szkolna 1951 – 1969 (sygn. 15 – 16); kronika rajdowa 1967 – 1969 (sygn. 17); księga pamiątkowa 1969 – 1973 (sygn. 18); kontrole – wizytacje wewnętrzne 1966 – 1971, 1975 (sygn. 19 – 20); dokumentacja archiwum zakładowego 1972 (sygn. 21); plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych 1969 – 1974 (sygn. 22 – 27); sprawozdania finansowe (bilanse) 1965 – 1974 (sygn. 28 – 38); sprawozdania GUS z działalności szkoły 1967 – 1976 (sygn. 39 – 48); wykaz nauczycieli i pracowników 1963 – 1973, 1975 (sygn. 49 - 50); plany pracy dydaktyczno – wychowawcze. Organizacja roku szkolnego 1950 – 1974 (sygn. 51 – 61) Number of units in the group: 61
21/1467/0 Technikum Geologiczne w Kielcach 1953 - 1978 [2003] 0 Unroll
książki protokółów Rady Pedagogicznej 1967 – 1973 (sygn. 1 – 2); organizacja szkoły 1964 – 1978 (sygn. 3); wizytacje szkoły 1956, 1960 – 1977 (sygn. 4 – 7); dokumentacja archiwum zakładowego 1959 – 1978 (sygn. 8); sprawozdania GUS z działalności szkoły 1953 – 1978 (sygn. 9 – 32); biuletyn 50-lecia Technikum Geologicznego w Kielcach [2003], (sygn. 33) Number of units in the group: 33
21/1468/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Końskich 1958 - 2001 0 Unroll
wzory odciskowe stempli (pieczęci) 1972 – 1977 (sygn. 1 – 27); kontrolka tłoczni 1976 – 1978 (sygn. 28); bilanse 1957 – 1977 (sygn. 29 – 48) Number of units in the group: 79
21/1469/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział II w Kielcach 1963 - 1998, 2001 0 Unroll
regulamin organizacyjny 1976 (sygn. 1); bilanse 1970 – 1976 (sygn. 2 – 7); sumy bilansowe 1975 (sygn. 8) Number of units in the group: 46
21/1470/0 Zbiór Zbigniewa Nosala 1943 - 1987 0 Unroll
Nosal Zbigniew „Hitlerowska eksterminacja ludności w Skarżysku” (sygn. arch. 1), Firlej Zygmunt ps. „Deszcz”. „Na wozie i pod wozem” – fragment wspomnień (sygn. arch. 2), Mączyński Tadeusz ps. „Grom”. „Lata grozy, terroru i walki na Kielecczyźnie (1939 – 1945) – wspomnienia 1970 (sygn. arch. 3), Ostachowski Bogdan „W lesie nad Wykusem” – wspomnienia (sygn. arch. 4), Ziółkowski Henryk “Wspomnienia trochę sentymentalne” 1970 (sygn. arch. 5), Relacje dotyczące okresu okupacji hitlerowskiej nadsyłane do redaktora Zbigniewa Nosala, korespondencja 1968 – 1974 (sygn. arch. 6), Czerniewski Kazimierz „Konspiracyjna produkcja pistoletów maszynowych w Suchedniowie” – referat (sygn. arch. 7), Opracowania (referaty) dotyczące okupacji hitlerowskiej (sygn. arch. 8), Opracowania (referaty) dotyczące Polski Ludowej 1969 – 1970 (sygn. arch. 9), Anegdoty z okresu okupacji hitlerowskiej 1939 – 1944. Zebrał Jerzy Fijałkowski (sygn. arch. 10), “Pieśni z pola walki 1939 – 1945” – opracowanie 1970 (sygn. arch. 11), „Pieśń o Michniowie”. Wizja plastyczna poematu Ryszarda Miernika. Opracowanie Tadeusz Maj 1987 (sygn. arch. 12), Fotografie z okresu okupacji hitlerowskiej i Polski Ludowej 1943 – 1944, 1962 (sygn. arch. 13), Akta podręczne dotyczące pacyfikacji wsi Michniów 1968 (sygn. arch. 14), Wspomnienia i relacje dotyczące okresu okupacji hitlerowskiej 1961, 1963 (sygn. arch. 15), Janyst Wincenty „Wspomnienia i działalność z czasów okupacji” (sygn. arch. 16), “Służba zdrowia w ruchu oporu na Kielecczyźnie 1939 – 1945” – referat 1972 (sygn. arch. 17) Number of units in the group: 17
21/1471/0 Akta Komisji Wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 8 października 2000 roku 2000 0 Unroll
: akta okręgowych komisji wyborczych Nr 55 i Nr 56 w Kielcach oraz obwodowych komisji wyborczych z Gmin położonych na terenie powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego – ziemskiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego, włoszczowskiego, a także powiatu Kielce – Miasto. Preliminarz budżetowy i jego realizacja. Number of units in the group: 17
21/1472/0 Zakłady Zbożowo - Młynarskie "PZZ" S. A. w Kielcach 1946-2002 0 Unroll
organizacja przedsiębiorstwa (przepisy, zarządzenia, odpisy z rejestru, protokóły przejęcia młynów, struktura organizacyjna i zakres działania, zaszeregowania, zmiany organizacyjne, statuty, schematy organizacyjne, zakresy czynności, regulaminy pracy, instrukcje) 1946 – 1999, sygn. arch. 1 – 28, 623 – 639, 731 - 739; wykazy młynów, sieć zakładów młynarskich, reorganizacje, organizacja jednostek podległych, sprawy własnościowe, uwłaszczenia 1948 – 2002 (sygn. arch. 29 – 46, 640 – 684, 740 - 743); zarządzenia wewnętrzne dyrektora 1952 – 2000 (sygn. arch. 47 – 72, 685 – 695, 744 - 747); ewidencja zasobu archiwum zakładowego (instrukcje obiegu dokumentacji, instrukcje archiwalne, wykaz akt, spisy zdawczo – odbiorcze, kontrole archiwum zakładowego) 1948 – 1997, sygn. arch. 73 – 80; posiedzenia: Kolegium, Rady Nadzorczej i zgromadzenia wspólników, komisji, Samorządu Robotniczego i załogi, Rady Pracowniczej, narady kierownicze, Konferencje Samorządu Robotniczego, koncepcje prywatyzacji 1954 – 1998 (sygn. arch. 81 – 136, 696 – 699, 748); programy: restrukturyzacji, działalności gospodarczej, techniczno-ekonomiczne 1990 – 1998 (sygn. arch. 137 – 143, 700, 749); narodowy plan gospodarcze, plany perspektywiczne, plany 5-letnie 1956 – 1985 (sygn. arch. 144 – 151); plany: finansowo-handlowe, techniczno-przemysłowo-finansowe, techniczno-ekonomiczne 1957 – 1992 (sygn. arch. 152 – 180); plany: finansowe 1948 – 1984 (sygn. arch. 181 – 203), postępu technicznego 1961 – 1971 (sygn. arch. 204 – 206), zatrudnienia i funduszu płac, produkcji, obrotu towarowego, zaopatrzenia, inwestycyjne i kapitalnych remontów, kont 1953 - 1998 (sygn. arch. 207 – 268, 701, 750 - 752); sprawozdania finansowe zbiorcze (bilanse) 1946 – 2001 (sygn. arch. 269 – 375, 702 – 708, 753 - 754); sprawozdania: uspołecznionych zakładów przemysłowych, statystyczne GUS 1952 - 1995 (sygn. arch. 376 – 425); analizy ekonomiczne 1955 - 1998 (sygn. arch. 426 – 466, 709 - 712); biuletyny gospodarcze 1958 – 1997 (sygn. arch. 467 – 482); katalogi norm, zakładowe normy pracy 1960 – 1990, 1997 (sygn. arch. 483 – 485, 713); receptura Musli, ceny artykułów zbożowych 1989 – 1991, 1997 – 1998 (sygn. arch. 486 – 487); kontrole zewnętrzne i wewnętrzne 1956 - 1996 (sygn. arch. 488 – 528, 715 – 718, 755 - 756); zbiorowe układy pracy 1967 – 1994 (sygn. arch. 529 – 534, 763); zasady wynagradzania i premiowania pracowników 1958 – 1995 (sygn. arch. 535 – 545, 719 – 722, 757 - 762); współzawodnictwo pracy, wnioski i projekty racjonalizatorskie 1960 – 1996 (sygn. arch. 546 – 568); wypadki przy pracy 1984 – 1987, (sygn. arch. 569 – 571, 723); ochrona przeciw pożarowa, bhp 1962 – 1990 (sygn. arch. 572 – 579, 724 - 730); paszporty młynów, dokumentacja techniczna zabytkowego wiatraka w Krasocinie 1951 – 1985 (sygn. arch. 580 – 615); arkusze ewidencyjne środków trwałych 1959 – 1962 (sygn. arch. 616 – 622); opinie prawne 1988 – 1995 (sygn. arch. 714) Number of units in the group: 767
21/1473/0 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Kielcach 1989-1994, 1997 0 Unroll
: posiedzenia, uchwały 1989 – 1991, sygn. arch. 1; zebrania, statut 1991 – 1994 (sygn. arch. 2); wznowienie działalności 1989 – 1994, 1997 (sygn. arch. 3); lustracja członków działaczy solidarności 1992 (sygn. arch. 4) Number of units in the group: 4
21/1474/0 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego "SIT Spoż." Koło przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Kielcach 1985-1992 0 Unroll
protokóły, sprawozdania Number of units in the group: 1
21/1475/0 Prokuratura Wojewódzka w Kielcach [1941] 1950-1954 0 Unroll
akta osobowe pracowników Prokuratury Wojewódzkiej w Kielcach, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 52
21/1476/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy w Archiwum Państwowym w Kielcach 1980-1981, 1989-1997 0 Unroll
Organizacja związku 1980 (sygn. arch. 1), wybory władz związku 1980 – 1981 (sygn. arch. 2), komisja ds. organizacji pracy oraz ds. warunków pracy 1980 – 1981 (sygn. arch. 3), zebrania pracownicze i przewodniczących ZKZ 1980 – 1981 (sygn. arch. 4 – 5), akcje społeczne i protestacyjne 1980 – 1981 (sygn. arch. 6 – 7), sprawy finansowe 1980 – 1981 (sygn. arch. 8), Krajowa Komisja NSZZ „S” pracowników AP w Warszawie oraz Zarząd Regionu Świętokrzyskiego 1980 – 1981 (sygn. arch. 9 – 12), gazetki związkowe: Kurier Związkowy, Niezależny Serwis Informacyjny NSZZ „S” ZM „Predom – Mesko” w Skarżysku Kamiennej 1981 (sygn. arch. 13 – 14), materiały informacyjne o zasięgu krajowym 1980 – 1981 (sygn. arch. 15), wycinki prasowe 1980 – 1981 (sygn. arch. 16), Tygodnik „Solidarność” 1981 (sygn. arch. 17 – 24), NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych 1981 (sygn. arch. 25), pisma: „Robotnik”, „Semafor”, „Niezależność” 1980 – 1981 (sygn. arch. 26 – 28), plakaty: Konstytucji 3 maja, 1 maja 1890 r. 1981 (sygn. arch. 29 – 31), święto Niepodległości Polski 1981 (sygn. arch. 32), rysunki polityczne 1980 – 1981 (sygn. arch. 33), Grupa Inicjatywna NSZZ „S” 1989 – 1990 (sygn. arch. 34, 39), uchwały KZ 1992, 1995 – 1996 (sygn. arch. 35), wycinki prasowe (sprawa dokumentacji PZPR) 1990 (sygn. arch. 36), działalność statutowa 1990 (sygn. arch. 37), sprawozdanie finansowe za lata 1990 – 1991 (sygn. arch. 38), życzenia świąteczne i noworoczne 1993 – 1997 (sygn. arch. 40), Krajowa Komisja Koordynacyjna Pracowników AP NSZZ „Solidarność” 1989 – 1990 (sygn. arch. 41), biuletyny „Solidarność Świętokrzyska” 1989 – 1997 (sygn. arch. 42 – 46), „Ulotka Świętokrzyska” 1989 (sygn. arch. 47), „Wolność i Solidarność” pismo Konfederacji Solidarności Walczącej w Kielcach 1989 – 1990 (sygn. arch. 48), formy protestu 1990 – 1994 (sygn. arch. 49). Number of units in the group: 49
21/1477/0 Związek Zawodowy Pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach [1973] 1982-1989 0 Unroll
akta organizacyjne 1983 – 1989 (sygn. arch. 1); zebrania członków 1982 – 1989 (sygn. arch. 2); komisja rewizyjna 1988 (sygn. arch. 3); protokóły zdawczo – odbiorcze 1987 – 1988 (sygn. arch. 4), kontrole zewnętrzne 1984, 1986 (sygn. arch. 5); działalność socjalno – bytowa i kulturalna 1985 – 1989 (sygn. arch. 6); protesty 1988 (sygn. arch. 7); interwencje pracownicze 1986 – 1988 (sygn. arch. 8); inicjatywy społeczne (Czwórka Legionowa) 1989 (sygn. arch. 9); odznaczenia – wnioski1985 (sygn. arch. 10); członkowie związku 1983 – 1987 (sygn. arch. 11); kursy związkowe 1983 – 1987 (sygn. arch. 12); majątek związku 1983 – 1988 (sygn. arch. 13); zespoły Rady Federacji 1980, 1985 – 1987, 1989 (sygn. arch. 14); komunikaty związkowe 1984 – 1989 (sygn. arch. 15 – 16); prasa związkowa 1986 – 1987 (sygn. arch. 17); legitymacja związkowa [1973] (sygn. arch. 18). Number of units in the group: 18
21/1478/0 Akta Notariusza Lucjana Michalczyka w Kielcach 1949-1951 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1949 - 1951 / sygn. 1 - 3 / ; Repertorium za rok 1949 i 1950 [ do stycznia do sierpnia 1950 r.; w księdze repertorium Notariusza Edwarda Długosza od stycznia do marca 1949 r.] / sygn. 4/; Repertorium za rok 1950 [ do sierpnia do grudnia ] i 1951 / sygn. 5/; Skorowidz za lata 1949 – 1951 r [ w księdze skorowidz Notariusza Edwarda Długosza za 1949 r. ] / sygn. 6/. Number of units in the group: 6
21/1479/0 Akta Notariusza Eugeniusza Mrożkiewicza w Kielcach 1949-1950 [1951] 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1949 - 1951 / sygn. 1 - 3 / ; Repertorium za rok 1949 i 1950 [ do stycznia do sierpnia 1950 r.; w księdze repertorium Notariusza Edwarda Długosza od stycznia do marca 1949 r.] / sygn. 4/; Repertorium za rok 1950 [ do sierpnia do grudnia ] i 1951 / sygn. 5/; Skorowidz za lata 1949 – 1951 r [ w księdze skorowidz Notariusza Edwarda Długosza za 1949 r. ] / sygn. 6/. Number of units in the group: 4
21/1480/0 Akta Notariusza Wilhelma Dudka w Kielcach 1950-1951 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1950 - 1951 / sygn. 1 / ; Repertorium od listopada 1950 r. do marca 1951 r. [ repertorium od marca do października 1951 r. w aktach Notariusza Eugeniusza Mrożkiewicza pod sygn. 3, repertorium od października do grudnia 1951 r. w aktach Notariusza Stanisława Markiewicza pod sygn. 10 ] / sygn. 2/; skorowidz za lata 1950 – 1951 / sygn. 3 /. Number of units in the group: 3
21/1481/0 Akta Notariusza Tadeusza Świderskiego w Kielcach 1949-1951 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1949 - 1951 / sygn. 1 - 3 / ; Repertorium za 1949 r. [ w księdze repertorium Notariusza Michała Chmielewskiego do kwietnia 1949 r. / sygn. 4/; Repertorium za 1950 i 1951 rok [ od nr 1 do Nr 200 c.d. Repertorium od kwietnia do grudnia 1951 r. znajduje się w zespole Akta Notariusza Michała Chmielewskiego pod sygn. 6 ] / sygn. 5/; skorowidz za 1949 r [ w księdze skorowidz Notariusza Michała Chmielewskiego za styczeń – kwiecień 1949 r. ] / sygn. 6/; skorowidz za lata 1950 – 1951 / sygn. 7 /. Number of units in the group: 7
21/1482/0 Akta miasta Tarłowa 1771-1811 0 Unroll
księga wójtowska miasta Tarłowa sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1483/0 Akta miasta Janikowa 1771-1781 0 Unroll
ksiega wójtowska miasta szlacheckiego Janikowa sygn. 1 Number of units in the group: 1
21/1484/0 Cech Szewski w Chęcinach 1842-1931 0 Unroll
Statut Cechu Szewców w Chęcinach 1930 r. sygn. 1 Książeczka rzemieślnicza czeladnika Cechu Szewców w Chęcinach Lejbusia Rozenfelda 1910 r. sygn. 2. Akta Urzędu Starszych Cechu Szewskiego w Chęcinach 1851-1910 r. sygn. 3 Księga wyzwolin na majstrów szewskich Cechu Szewskiego w Chęcinach 1922-1924, 1927 r. sygn. 4 Księga wyzwolin na czeladników Cechu Szewskiego w Chęcinach 1924, 1927 r. sygn. 5 Akta Zgromadzenia Cechu Szewskiego w Chęcinach 1922-1924, 1927 r. sygn. 6 Księga kasowa Cechu Szewskiego w Chęcinach 1922-1931 r. sygn. 7 Projekt ustawy rzemieślniczej Cechu Szewskiego w Chęcinach 1924 r. sygn. 8 Uchwały Zjazdu Rzemiosła Polskiego - Cech Szewski w Chęcinach 1927 r. sygn. 9 Dyplomy rzemieślników cechów miasta Chęcin - Cech Szewski w Chęcinach 1903-1907 r. sygn. 10 Number of units in the group: 10
Showing 1,531 to 1,575 of 3,508 entries.