Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/177/0 Sąd Pokoju w Miechowie [1915] 1918-1928 0 Unroll
akta procesowe spraw cywinych i karnych sygn 1-1189, 1217-1320, repertoria 1190-1197, 1206-1209, 1214-1216, 1322-1323, skorowidze sygn 1325, 1327-1332, 1198-1205 rejestry i spisy sygn 1210-1213, 1321, 1324, 1326, 1333-1334 Number of units in the group: 1343
21/178/0 Sąd Pokoju w Proszowicach [1915] 1918-1928 0 Unroll
akta spraw sygn 1-624, 662-673, 676, rejestry 625, skorowidze 626-635, 650, 661, 678, repertoria 636-649, 651-660, 674-675, 677 Number of units in the group: 678
21/179/0 Sąd Pokoju w Słomnikach [1915] 1918-1928 0 Unroll
akta procesowe sygn 1-777, 795-800, 823-840, 843-844 repertoria sygn 778-787, 801-809 skorowidze 788-794, 814-822, 841 rejestry i spisy sygn 810-813 Number of units in the group: 844
21/180/0 Sąd Pokoju w Skale [1916] 1918-1933 0 Unroll
akta spraw cywilnych o podział majątku, spraw opiekuńczych, repertoria procesów cywilnych i spraw działowych Number of units in the group: 848
21/181/0 Sąd Pokoju w Pilicy [1916] 1918-1928 0 Unroll
akta spraw cywilnych o podział majątku, repertoria procesów cywilnych i spraw działowych Number of units in the group: 433
21/182/0 Sąd Pokoju w Wolbromiu [1916] 1918-1928 [1929-1933] 0 Unroll
akta spraw cywilnych dotyczące spraw spadkowych, o wyjście z niepodzielności, zabezpieczenie kalectwa, roszczenia, repertoria i skorowidze spraw cywilnych, rejestry dla poświadczeń notarialnych, skorowidze, pokwitowania Number of units in the group: 511
21/183/0 Sąd Pokoju w Morawicy [1915] 1917 0 Unroll
akta spraw spornych o podział spadku sygn 1-17 Number of units in the group: 17
21/184/0 Kancelaria Kieleckiego Gubernialnego Więzienia 1891-1915 0 Unroll
akta dozorców więziennych sygn 1-32, aresztowania związane z działanością PPS-u sygn 33-44, transport więzienia i wykazy więźniów sygn 45-59, akta aresztantów sygn 60-66. Number of units in the group: 66
21/185/0 Wydział Śledczy Kielecki 1908-1915 0 Unroll
akta osobowe, sygn 1-3, dochodzenia policyjne - protokóły i meldunki dotyczące kradzieży, napadów rabunkowych, prostytucji, stręczycieli, handel żywym towarem, poszukiwanie osób zaginionych, szpiegów i oszustów sygn 4-6 , rozkazy dotyczące straży ziemskiej i policji miejskiej sygn. 7-28 Number of units in the group: 28
21/186/0 Więzienie w Kielcach 1919-1944 [1945] 0 Unroll
normatywy, zarządzenia i rozkazy, akta dotyczące personelu więzienia , akta finansowe, budżety, aprowizacja więźniów, sprawy gospodarcze, transporty więźniów, opieka lekarska, ewidencja wieźniów fachowców, zwolnienie ucieczki i przekroczenia dyscyplinarne więźniów, akta personalne więźniów, księgi ewidencyjne więźniów, dokumentacja techniczna. Number of units in the group: 2444
21/187/0 Więzienie na Świętym Krzyżu 1919-1939 0 Unroll
sekretariat akta z lat 1929-1939 raporty i wyjaśnienia naczelnika więzienia, protokoły zdawczo odbiorcze sygn 1-4 dział poufny akta z lat 1921-1938 korespondencje w sprawach personalnych pracowników sygn 5-6 dział mobilizacyjny akta z lat 1923-1939 mobilizacja osobowa, materiałowa, obronna w czasie wojny, dział osobowy akta z lat 1919-1939 awanse i odznaczenia uposażenia pracowników, ubezpieczenia sprawy emerytalne, kary dyscyplinarne i porządkowe, akta osobowe pracowników sygn 11-143, 484 ,485 dział gospodarczy, akta z lat 1921-1939 budżety, księgi artykułów spożywczych, akta dotyczące żywności, odzieży, bielizny, pościeli, opału, swiatła utrzymanie porządku, remonty, więzienia, protokoły kontroli więzienia sygn 144-180 dział administracyjny akta z lat 1924-1939 transport więźniów, opieka sanitarna, nauka, statystyka więźniów, akta w sprawie ułaskawień, przerw kar i przedterminowych zwolnień księgi rozkazów wewnętrznych, księgi więźniów, korespondencje w sprawie więźniów raporty ranne z inspekcji i jadłospisy, protokóly z doręczeń przesyłek i widzeń sygn 181-422 , 483 dział pracy akta z lat 1923-1939 okólniki i rozporządzenia, organizacja działu i poszczególnych warsztatów, ubezpieczenie wieźniów, listy pracy wieźniów, budżety i bilanse działu pracy, wykazy statystyczne inwentarz martwy i zywy wiezienia sygn 423-481 Number of units in the group: 481
21/188/0 Więzienie Karne w Chęcinach 1913-1927 0 Unroll
akta administracyjne okólniki zarządzenia ,raporty o stanie więzienia ruch ludnosci, wykazy urzędników, sprawozdania, stan majatkowy sygn 1-87 transport więzniów sygn 88-98 akta więźniow z lat 1919-1937 przestępstwa polityczne sygn 139-141 przestepstwa kryminalne sygn 142-322 akta osobowe pracownikow więzienia sygn 323-328 Number of units in the group: 375
21/189/0 Akta Notariusza Walentego Lichockiego w Krakowie 1810-1814 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-4, repertorium sygn 5, skorowidz sygn. 6 Number of units in the group: 6
21/190/0 Akta Notariusza Floriana Choynackiego w Kielcach 1811-1819 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-11, repertoria sygn 12-13, skorowidze sygn 14 Number of units in the group: 14
21/191/0 Akta Notariusza Wojciecha Olearskiego w Krakowie 1811-1816 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-5, repertorium ( również not. Jan Rylski) sygn 6, skorowidz sygn 7 Number of units in the group: 7
21/192/0 Akta Notariusza Andrzeja Kossowicza w Kielcach 1812-1814 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-12, repertorium sygn 13, skorowidz sygn 14 Number of units in the group: 14
21/193/0 Akta Notariusza Antoniego Szałowicza w Krakowie 1814-1816 0 Unroll
akta notarialne sygn 1, repertorium i skorowidz sygn. 2 Number of units in the group: 2
21/194/0 Akta Notariusza Andrzeja Markiewicza w Kielcach 1810-1836 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-10, repertoria sygn 11-12, skorowidze ( imiennik alfabetyczny i indeks repertorialny ) sygn 13-14 Number of units in the group: 14
21/195/0 Akta Notariusza Franciszka Żochowskiego w Kielcach 1811-1820 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-10, repertoria sygn 11-12, skorowidz sygn 13 Number of units in the group: 13
21/196/0 Akta Notariusza Kajetana Bończy - Tomaszewskiego w Kielcach 1821-1829 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-9, repertoria sygn 10, skorowidze sygn 11, testamenty sygn 12 (patrz też testamenty Przedpełskiego i Mieszkowskiego) Number of units in the group: 12
21/197/0 Akta Notariusza Szymona Przedpełskiego w Kielcach 1825-1827 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-3, repertorium sygn 4, Number of units in the group: 4
21/198/0 Akta Notariusza Wojciecha Mieszkowskiego w Kielcach 1827-1869 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-3,5-46 testamenty sygn 4, repertoria sygn 47-52 (sygn 52 patrz G.Juszynńsk) , 54-58, skorowidz sygn 53, kontrola treści i stempla sygn 59 Number of units in the group: 59
21/199/0 Akta Notariusza Adama Szczepanowskiego w Kielcach 1830-1876 0 Unroll
akta notarialnesygn 1-43, repertoria sygn 46-57, skorowidze sygn 44-45 testamenty sygn 58 Number of units in the group: 58
21/200/0 Akta Notariusza Stanisława Borzęckiego w Kielcach 1833-1858 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-15, repertoria sygn 16-17, 20, skorowidz i imiennik alfabetycny sygn 18-19 Number of units in the group: 20
21/201/0 Akta Notariusza Feliksa Kaweckiego w Kielcach 1841-1850 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-4, repertorium sygn 5 Number of units in the group: 5
21/202/0 Akta Notariusza Hilarego Kudlickiego w Kielcach 1854-1865 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-10, repertoria sygn 11-12, Number of units in the group: 12
21/203/0 Akta Notariusza Władysława Pyrkosza w Kielcach 1859-1865 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-7, repertorium i skorowidz sygn 8, kontrola treści i stempla sygn 9 Number of units in the group: 9
21/204/0 Akta Notariusza Stanisława Makowskiego w Kielcach 1865-1879 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-13, repertoria sygn 14-15, 17-18, skorowidz sygn 16 Number of units in the group: 18
21/205/0 Akta Notariusza Grzegorza Juszczyńskiego w Kielcach 1869-1876 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-10, repertoria 11-12 (patrz not. Mieszkowski sygn 52), skorowidz (patrz not. Mieszkowski sygn 53) Number of units in the group: 12
21/206/0 Akta Notariusza Konstantego Holewińskiego w Kielcach 1872-1879 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-15, repertoria sygn 16-17, korespondencja z władzami sygn 18 rozporządzenie dot. notariatu sygn 19 Number of units in the group: 19
21/207/0 Akta Notariusza Tomasza Batogowskiego w Kielcach 1876 0 Unroll
akta notarialne sygn 1, repertorium sygn 2, skorowidz sygn 3 księga rejestru sygn 4 Number of units in the group: 4
21/208/0 Akta Notariusza Ludwika Krzyszkowskiego w Kielcach 1876-1887 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-12, repertoria sygn 13-24, skorowidze sygn 25-36, 49 rejestr hipoteczny sygn 37-48 Number of units in the group: 49
21/209/0 Akta Notariusza Maksymiliana Gidlewskiego w Kielcach 1877-1892 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-31, repertoria sygn 32-47 , skorowidze sygn 48-57 dziennik sygn 58, rejestr opłat sygn 39 Number of units in the group: 59
21/210/0 Akta Notariusza Mieczysława Halika w Kielcach 1879-1915 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-36, repertoria sygn 37-72, skorowidze sygn 73-80 rejestr hipoteczny sygn 81-112, dokumenty kontroli sygn 113 dziennik pism wchodzących i wychodzacych sygn 114, ksiega opłat sygn 115 Number of units in the group: 115
21/211/0 Akta Notariusza Mariana Tafiłowskiego w Kielcach 1880-1882 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-3, repertorium sygn 4, skorowidz sygn 5, rejestr hipoteczny i dokumenty kancelaryjne sygn 5 Number of units in the group: 5
21/212/0 Akta Notariusza Karola Frycza w Kielcach 1882-1910 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-30 (w sygn 30 również not. Tafiłowski), repertoria sygn 31-53, skorowidze sygn 54-62 rejestr hipoteczny sygn 63-92, zawiadomienia sygn. 93 Number of units in the group: 94
21/213/0 Akta Notariusza Józefa Redycha w Kielcach 1888-1909 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-22, repertoria sygn 23-44, skorowidze sygn 45-55 rejestr hipoteczny sygn 56-77 Number of units in the group: 77
21/214/0 Akta Notariusza Stanisława Możdżeńskiego w Kielcach 1892-1905 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-58, repertoria sygn 59-72, skorowidze sygn. 73-86 dziennik pism wchodzących sygn 87, księga roz.... sygn 88 księga czynności notarialnych sygn 89-korespondencja 90 Number of units in the group: 90
21/215/0 Akta Notariusza Piotra Borkowskiego w Kielcach 1906-1915, 1918-1947 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-46, 72-161, repertoria sygn 47-56 , 162-188, skorowidze sygn 57-65, 189-209, rejestr pism wchodzacych i wychodzacych sygn 66-70 księga podatków sygn 71 Number of units in the group: 209
21/216/0 Akta Notariusza Wacława Janiszowskiego w Kielcach 1909-1915, 1918-1939, 1945-1946 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-6 , 34-77, repertoria sygn 7-17 , 78-130, skorowidze 18-20 , 131-151, rejestr hipoteczny sygn 21-26 dziennik pism wchodzacych i wychodzacych sygn 27-29, 33, 152, korespondencja sygn 30 repertorium wekslowe sygn 31-33 Number of units in the group: 152
21/217/0 Akta Notariusza Zygmunta Ślaskiego w Kielcach 1910-1914 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-5, repertoria sygn 6-10, skorowidze 11-14 rejestr hipoteczny sygn 15-19 Number of units in the group: 19
21/218/0 Akta Notariusza Walerego Ryfińskiego w Kielcach 1919-1930 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-12, repertoria sygn. 13-23, 25-32, repertorium wekslowe sygn. 24, skorowidze sygn. 33-44 Number of units in the group: 44
21/219/0 Akta Notariusza Lucjana Jaxa Maleszewskiego w Kielcach 1930-1948 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-19, repertoria sygn. 20-40, skorowidze sygn. 41-51 (patrz zapisy not. M. Chmielewskiego w sygn 40, 51) Number of units in the group: 51
21/220/0 Akta Notariusza Stanisława Colonna - Walewskiego w Kielcach 1934-1947 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-12, repertoria sygn 13-22, skorowidze sygn. 23-27 ( patrz zapisy not. T. Żeńczykowski w sygn. 15, 18, 21, 22 i 27) Number of units in the group: 27
21/221/0 Akta Notariusza Zygmunta Świerczewskiego w Kielcach 1916-1919 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-5, dziennik aktów hipotecznych sygn. 6, dziennik aktów notarialnych sygn. 7, rejestr aktów notarialnych sygn. 8, rejestr aktów hipotecznych sygn. 9, repertorium sygn. 10, rejestr stemplowy sygn 11, alfabet aktów sporządzonych przed notariuszem Zygmuntem Świerczewskim sygn. 12, skorowidz sygn. 13, księgi opłat sygn. 14-15 Number of units in the group: 22
Showing 181 to 225 of 3,447 entries.