Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/175/0 Sąd Pokoju w Książu Wielkim 1920-1921 0 Unroll
akta procesowe cywilne i karne sygn. 1-86 skorowidze 87-102 Number of units in the group: 102
21/176/0 Sąd Pokoju w Michałowicach [1915] 1918-1921 0 Unroll
akta procesowe cywilne sygn 1-243 skorowidze sygn 244-247, rejestry i spisy sygn 248-257 Number of units in the group: 257
21/177/0 Sąd Pokoju w Miechowie [1915] 1918-1928 0 Unroll
akta procesowe spraw cywinych i karnych sygn 1-1189, 1217-1320, repertoria 1190-1197, 1206-1209, 1214-1216, 1322-1323, skorowidze sygn 1325, 1327-1332, 1198-1205 rejestry i spisy sygn 1210-1213, 1321, 1324, 1326, 1333-1334 Number of units in the group: 1343
21/178/0 Sąd Pokoju w Proszowicach [1915] 1918-1928 0 Unroll
akta spraw sygn 1-624, 662-673, 676, rejestry 625, skorowidze 626-635, 650, 661, 678, repertoria 636-649, 651-660, 674-675, 677 Number of units in the group: 678
21/179/0 Sąd Pokoju w Słomnikach [1915] 1918-1928 0 Unroll
akta procesowe sygn 1-777, 795-800, 823-840, 843-844 repertoria sygn 778-787, 801-809 skorowidze 788-794, 814-822, 841 rejestry i spisy sygn 810-813 Number of units in the group: 844
21/180/0 Sąd Pokoju w Skale [1916] 1918-1933 0 Unroll
akta spraw cywilnych o podział majątku, spraw opiekuńczych, repertoria procesów cywilnych i spraw działowych Number of units in the group: 848
21/181/0 Sąd Pokoju w Pilicy [1916] 1918-1928 0 Unroll
akta spraw cywilnych o podział majątku, repertoria procesów cywilnych i spraw działowych Number of units in the group: 433
21/182/0 Sąd Pokoju w Wolbromiu [1916] 1918-1928 [1929-1933] 0 Unroll
akta spraw cywilnych dotyczące spraw spadkowych, o wyjście z niepodzielności, zabezpieczenie kalectwa, roszczenia, repertoria i skorowidze spraw cywilnych, rejestry dla poświadczeń notarialnych, skorowidze, pokwitowania Number of units in the group: 511
21/183/0 Sąd Pokoju w Morawicy [1915] 1917 0 Unroll
akta spraw spornych o podział spadku sygn 1-17 Number of units in the group: 17
21/184/0 Kancelaria Kieleckiego Gubernialnego Więzienia 1891-1915 0 Unroll
akta dozorców więziennych sygn 1-32, aresztowania związane z działanością PPS-u sygn 33-44, transport więzienia i wykazy więźniów sygn 45-59, akta aresztantów sygn 60-66. Number of units in the group: 66
21/185/0 Wydział Śledczy Kielecki 1908-1915 0 Unroll
akta osobowe, sygn 1-3, dochodzenia policyjne - protokóły i meldunki dotyczące kradzieży, napadów rabunkowych, prostytucji, stręczycieli, handel żywym towarem, poszukiwanie osób zaginionych, szpiegów i oszustów sygn 4-6 , rozkazy dotyczące straży ziemskiej i policji miejskiej sygn. 7-28 Number of units in the group: 28
21/186/0 Więzienie w Kielcach 1919-1944 [1945] 0 Unroll
normatywy, zarządzenia i rozkazy, akta dotyczące personelu więzienia , akta finansowe, budżety, aprowizacja więźniów, sprawy gospodarcze, transporty więźniów, opieka lekarska, ewidencja wieźniów fachowców, zwolnienie ucieczki i przekroczenia dyscyplinarne więźniów, akta personalne więźniów, księgi ewidencyjne więźniów, dokumentacja techniczna. Number of units in the group: 2444
21/187/0 Więzienie na Świętym Krzyżu 1919-1939 0 Unroll
sekretariat akta z lat 1929-1939 raporty i wyjaśnienia naczelnika więzienia, protokoły zdawczo odbiorcze sygn 1-4 dział poufny akta z lat 1921-1938 korespondencje w sprawach personalnych pracowników sygn 5-6 dział mobilizacyjny akta z lat 1923-1939 mobilizacja osobowa, materiałowa, obronna w czasie wojny, dział osobowy akta z lat 1919-1939 awanse i odznaczenia uposażenia pracowników, ubezpieczenia sprawy emerytalne, kary dyscyplinarne i porządkowe, akta osobowe pracowników sygn 11-143, 484 ,485 dział gospodarczy, akta z lat 1921-1939 budżety, księgi artykułów spożywczych, akta dotyczące żywności, odzieży, bielizny, pościeli, opału, swiatła utrzymanie porządku, remonty, więzienia, protokoły kontroli więzienia sygn 144-180 dział administracyjny akta z lat 1924-1939 transport więźniów, opieka sanitarna, nauka, statystyka więźniów, akta w sprawie ułaskawień, przerw kar i przedterminowych zwolnień księgi rozkazów wewnętrznych, księgi więźniów, korespondencje w sprawie więźniów raporty ranne z inspekcji i jadłospisy, protokóly z doręczeń przesyłek i widzeń sygn 181-422 , 483 dział pracy akta z lat 1923-1939 okólniki i rozporządzenia, organizacja działu i poszczególnych warsztatów, ubezpieczenie wieźniów, listy pracy wieźniów, budżety i bilanse działu pracy, wykazy statystyczne inwentarz martwy i zywy wiezienia sygn 423-481 Number of units in the group: 481
21/188/0 Więzienie Karne w Chęcinach 1913-1927 0 Unroll
akta administracyjne okólniki zarządzenia ,raporty o stanie więzienia ruch ludnosci, wykazy urzędników, sprawozdania, stan majatkowy sygn 1-87 transport więzniów sygn 88-98 akta więźniow z lat 1919-1937 przestępstwa polityczne sygn 139-141 przestepstwa kryminalne sygn 142-322 akta osobowe pracownikow więzienia sygn 323-328 Number of units in the group: 375
21/189/0 Akta Notariusza Walentego Lichockiego w Krakowie 1810-1814 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-4, repertorium sygn 5, skorowidz sygn. 6 Number of units in the group: 6
21/190/0 Akta Notariusza Floriana Choynackiego w Kielcach 1811-1819 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-11, repertoria sygn 12-13, skorowidze sygn 14 Number of units in the group: 14
21/191/0 Akta Notariusza Wojciecha Olearskiego w Krakowie 1811-1816 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-5, repertorium ( również not. Jan Rylski) sygn 6, skorowidz sygn 7 Number of units in the group: 7
21/192/0 Akta Notariusza Andrzeja Kossowicza w Kielcach 1812-1814 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-12, repertorium sygn 13, skorowidz sygn 14 Number of units in the group: 14
21/193/0 Akta Notariusza Antoniego Szałowicza w Krakowie 1814-1816 0 Unroll
akta notarialne sygn 1, repertorium i skorowidz sygn. 2 Number of units in the group: 2
21/194/0 Akta Notariusza Andrzeja Markiewicza w Kielcach 1810-1836 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-10, repertoria sygn 11-12, skorowidze ( imiennik alfabetyczny i indeks repertorialny ) sygn 13-14 Number of units in the group: 14
21/195/0 Akta Notariusza Franciszka Żochowskiego w Kielcach 1811-1820 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-10, repertoria sygn 11-12, skorowidz sygn 13 Number of units in the group: 13
21/196/0 Akta Notariusza Kajetana Bończy - Tomaszewskiego w Kielcach 1821-1829 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-9, repertoria sygn 10, skorowidze sygn 11, testamenty sygn 12 (patrz też testamenty Przedpełskiego i Mieszkowskiego) Number of units in the group: 12
21/197/0 Akta Notariusza Szymona Przedpełskiego w Kielcach 1825-1827 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-3, repertorium sygn 4, Number of units in the group: 4
21/198/0 Akta Notariusza Wojciecha Mieszkowskiego w Kielcach 1827-1869 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-3,5-46 testamenty sygn 4, repertoria sygn 47-52 (sygn 52 patrz G.Juszynńsk) , 54-58, skorowidz sygn 53, kontrola treści i stempla sygn 59 Number of units in the group: 59
21/199/0 Akta Notariusza Adama Szczepanowskiego w Kielcach 1830-1876 0 Unroll
akta notarialnesygn 1-43, repertoria sygn 46-57, skorowidze sygn 44-45 testamenty sygn 58 Number of units in the group: 58
21/200/0 Akta Notariusza Stanisława Borzęckiego w Kielcach 1833-1858 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-15, repertoria sygn 16-17, 20, skorowidz i imiennik alfabetycny sygn 18-19 Number of units in the group: 20
21/201/0 Akta Notariusza Feliksa Kaweckiego w Kielcach 1841-1850 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-4, repertorium sygn 5 Number of units in the group: 5
21/202/0 Akta Notariusza Hilarego Kudlickiego w Kielcach 1854-1865 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-10, repertoria sygn 11-12, Number of units in the group: 12
21/203/0 Akta Notariusza Władysława Pyrkosza w Kielcach 1859-1865 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-7, repertorium i skorowidz sygn 8, kontrola treści i stempla sygn 9 Number of units in the group: 9
21/204/0 Akta Notariusza Stanisława Makowskiego w Kielcach 1865-1879 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-13, repertoria sygn 14-15, 17-18, skorowidz sygn 16 Number of units in the group: 18
21/205/0 Akta Notariusza Grzegorza Juszczyńskiego w Kielcach 1869-1876 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-10, repertoria 11-12 (patrz not. Mieszkowski sygn 52), skorowidz (patrz not. Mieszkowski sygn 53) Number of units in the group: 12
21/206/0 Akta Notariusza Konstantego Holewińskiego w Kielcach 1872-1879 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-15, repertoria sygn 16-17, korespondencja z władzami sygn 18 rozporządzenie dot. notariatu sygn 19 Number of units in the group: 19
21/207/0 Akta Notariusza Tomasza Batogowskiego w Kielcach 1876 0 Unroll
akta notarialne sygn 1, repertorium sygn 2, skorowidz sygn 3 księga rejestru sygn 4 Number of units in the group: 4
21/208/0 Akta Notariusza Ludwika Krzyszkowskiego w Kielcach 1876-1887 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-12, repertoria sygn 13-24, skorowidze sygn 25-36, 49 rejestr hipoteczny sygn 37-48 Number of units in the group: 49
21/209/0 Akta Notariusza Maksymiliana Gidlewskiego w Kielcach 1877-1892 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-31, repertoria sygn 32-47 , skorowidze sygn 48-57 dziennik sygn 58, rejestr opłat sygn 39 Number of units in the group: 59
21/210/0 Akta Notariusza Mieczysława Halika w Kielcach 1879-1915 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-36, repertoria sygn 37-72, skorowidze sygn 73-80 rejestr hipoteczny sygn 81-112, dokumenty kontroli sygn 113 dziennik pism wchodzących i wychodzacych sygn 114, ksiega opłat sygn 115 Number of units in the group: 115
21/211/0 Akta Notariusza Mariana Tafiłowskiego w Kielcach 1880-1882 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-3, repertorium sygn 4, skorowidz sygn 5, rejestr hipoteczny i dokumenty kancelaryjne sygn 5 Number of units in the group: 5
21/212/0 Akta Notariusza Karola Frycza w Kielcach 1882-1910 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-30 (w sygn 30 również not. Tafiłowski), repertoria sygn 31-53, skorowidze sygn 54-62 rejestr hipoteczny sygn 63-92, zawiadomienia sygn. 93 Number of units in the group: 94
21/213/0 Akta Notariusza Józefa Redycha w Kielcach 1888-1909 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-22, repertoria sygn 23-44, skorowidze sygn 45-55 rejestr hipoteczny sygn 56-77 Number of units in the group: 77
21/214/0 Akta Notariusza Stanisława Możdżeńskiego w Kielcach 1892-1905 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-58, repertoria sygn 59-72, skorowidze sygn. 73-86 dziennik pism wchodzących sygn 87, księga roz.... sygn 88 księga czynności notarialnych sygn 89-korespondencja 90 Number of units in the group: 90
21/215/0 Akta Notariusza Piotra Borkowskiego w Kielcach 1906-1915, 1918-1947 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-46, 72-161, repertoria sygn 47-56 , 162-188, skorowidze sygn 57-65, 189-209, rejestr pism wchodzacych i wychodzacych sygn 66-70 księga podatków sygn 71 Number of units in the group: 209
21/216/0 Akta Notariusza Wacława Janiszowskiego w Kielcach 1909-1915, 1918-1939, 1945-1946 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-6 , 34-77, repertoria sygn 7-17 , 78-130, skorowidze 18-20 , 131-151, rejestr hipoteczny sygn 21-26 dziennik pism wchodzacych i wychodzacych sygn 27-29, 33, 152, korespondencja sygn 30 repertorium wekslowe sygn 31-33 Number of units in the group: 152
21/217/0 Akta Notariusza Zygmunta Ślaskiego w Kielcach 1910-1914 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-5, repertoria sygn 6-10, skorowidze 11-14 rejestr hipoteczny sygn 15-19 Number of units in the group: 19
21/218/0 Akta Notariusza Walerego Ryfińskiego w Kielcach 1919-1930 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-12, repertoria sygn. 13-23, 25-32, repertorium wekslowe sygn. 24, skorowidze sygn. 33-44 Number of units in the group: 44
21/219/0 Akta Notariusza Lucjana Jaxa Maleszewskiego w Kielcach 1930-1948 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-19, repertoria sygn. 20-40, skorowidze sygn. 41-51 (patrz zapisy not. M. Chmielewskiego w sygn 40, 51) Number of units in the group: 51
Showing 181 to 225 of 3,508 entries.