Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/479/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Kluczborku 1951-1962 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1962 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/480/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Koźlu 1951-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/481/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Krapkowicach 1956-1966 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1956-1966 (1 j.a.), arkusze eliminacyjne współzawodnictwa, sprawozdania z przeprowadzonych akcji 1957-1963 (2 j.a.). Number of units in the group: 3
45/482/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Namysłowie 1951-1966 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1966 (2 j.a.) Number of units in the group: 2
45/483/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Niemodlinie 1947-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1947-1965 (3 j.a.), sprawozdania z osiągnięć zbiórkowych 1953-1964 (1 j.a.) Number of units in the group: 4
45/484/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Nysie 1951-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/485/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Oleśnie 1947-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1947-1966 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/486/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Opolu 1951-1966 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1966 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/487/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Prudniku 1951-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (5 j.a.) Number of units in the group: 5
45/488/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Raciborzu 1951-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (4 j.a.) Number of units in the group: 4
45/489/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Powiatowy w Strzelcach Opolskich 1946-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1948-1965 (4 j.a.) Number of units in the group: 4
45/490/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Miejski w Brzegu 1951-1964 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1964 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/491/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Miejski w Nysie 1958-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1958-1965 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/492/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Miejski w Opolu 1951-1966 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1959 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/493/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Miejski w Raciborzu 1951-1965 0 Unroll
protokoły, z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1951-1965 (4 j.a.) Number of units in the group: 4
45/494/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Wojewódzki w Opolu 1957-1971 0 Unroll
statuty Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich 1957, 1960, 1965 (1 j.a.), ewidencja członków prawnych Towarzystwa 1957-1970 (1 j.a.), zjazdy delegatów TRZZ 1957-1970 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium 1957-1970 (11j.a.), Rada Towarzystw Regionalnych 1966-1969 (2 j.a.), Komisje rewizyjna i problemowa 1958-1970 (6 j.a.), protokoły z zebrań, narad, spotkań 1957-1970 (5 j.a.), plany i sprawozdania 1958-1970 (4 j.a.), preliminarz budżetowy 1957 (1 j.a.), budżety 1966-1970 (5 j.a.), dziennik główna 1957-1962 (1 j.a.), bilanse 1960-1971 (11 j.a.), instrukcja w sprawie organizacji w zakresie działania archiwum zakładowego i wykaz akt 1970 (1 j.a.), ewidencja zasobu archiwum zakładowego 1963-1971 (1 j.a.), wycinki prasowe 1959-1971 (9 j.a.), afisze 1962-1970 (1 j.a.), odznaczenia 1970 (1 j.a.), Kalendarz Opolski - sprawy wydawnicze, konspekty, układ artykułów, protokoły z posiedzeń kolegium redakcyjnego 1958, 1962-1971 (2 j.a.), konkursy, wystawy, akcje odczytowe 1958-1961, 1966 (3 j.a.), Komitet Budowy Muzeum Archeologicznego w Opolu 1959-1961 (1 j.a.), Tydzień Ziem Zachodnich i Północnych - materiały1958-1970 (13 j.a.), protokoły i materiały likwidacyjne TRZZ 1970-1971 (1 j.a.), listy wypłat pracowników 1966-1970 (1 j.a.), dublety, pisma zewnętrzne otrzymane przez TRZZ ZW w Opolu 1958-1965 (1 j.a.). Number of units in the group: 87
45/495/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Brzegu 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/496/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Głubczycach 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/497/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Grodkowie 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (2 j.a.) Number of units in the group: 2
45/498/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Kluczborku 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
Showing 761 to 780 of 3,962 entries.