Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/667/0 Starostwo Powiatowe w Oleśnie 1748-1944 0 Unroll
sprawy topograficzne 1860-1936 (3 j.a.), statystyka 1868-1936 (5 ja), sprawy graniczne 1879-1934 (2 j.a.), sprawy urzędu starosty1925-1935 (5 j.a.), sprawy migracji 1799-1942 (13 j.a.), sprawy paszportowe, obywatelstwa, zmiana nazwisk, optanci 1929-1940 (10 j.a), sprawy rolne - obrót ziemią 1933-1939 (3 j.a.), recesy 1827-1885 (106 j.a.), sprawy katastralne i podatki 1748 (99 j.a.), sprawy sądownictwa 1748-1929 (67 j.a.), sprawy szpitali i ubogich mieszkańców powiatu 1819-1929 (1 j.a.), sprawy polityczne, sprawy dotyczące wyborów i mniejszości polskiej 1922-1935 (20 j.a.), sprawy podatkowe 1823-1928 (3 j.a.), sprawy łowieckie 1929-1935 (1 j.a.), sprawy wojskowe1809-1939 (36 j.a.), sprawy kościołów 1802-1933 (46 j.a.), sprawy szkolne1798-1940 (274 j.a.), sprawy hodowli zwierząt, sprawy rzemiosła i przemysłu 1844-1939 (7 j.a.), sprawy mniejszości żydowskiej 1766-1895 (14 j.a.), sprawy komunikacji, budowy dróg i mostów 1752- 1895 (17 j.a.), sprawy weterynarii i zdrowia 1815-1937 (8 j.a.), sprawy policji drogowej, budowlanej i obyczajowej 1926-1944 (16 j.a.), przes. 1757/2012: sprawy personalne 1935-1942 (1 j.a.), rysunek techniczny parowozu 1935-1943 (1 j.a.) przes.1803/2012: budowa zbiornika na wodę gaśniczą w Borkowicach 1941 (1 j.a.); nab. 8119/2015 korespondencja starosty z urzędami gmin 1940-1941 (1 j.a.). Number of units in the group: 686
45/668/0 Wydział Powiatowy w Oleśnie 1799-1944 0 Unroll
sprawy policji budowlanej i wodnej 1864-1929 (5 j.a.), zmiany granic gmin, obwodów, komunatne, urzedu stanu cywilnego 1864-1935 (35 j.a.), sprawy rzemiosła, podatkowe, zadłużenia 1892-1939 (17 j.a.), sprawy wodne, rolne, melioracji, kultury rolnej, osadnictwa, statystyki 1881-1943 ((85 j.a.), sprawy budowlane 1880-1943 (24 j.a.), sprawy pożarnictwa, ubezpieczeń, sprawy zdrowotne, sprawy dotyczące młodzieży 1909-1940 (47 j.a.), sprawy rady powiatu 1799-1940 (14 j.a.), sprawy budżetowo-finansowe 1926-1940 (106 j.a.) Number of units in the group: 358
45/669/0 Sąd Obwodowy w Kluczborku [1754] 1878-1945 [1975] 0 Unroll
I Organizacja sądu: sprawy organizacyjne sądu, sprawy kancelarii, archiwum biblioteki, obiegu pism 1833- 1945 (87 j.a.), posiedzenia sędziów 1910-1944 (9 j.a.), pracownicy sądowi 1854- 1944 (76 j.a.), sprawy notarialne 1857- 1945 (12 j.a.), budownictwo sądowe 1910- 1937 (7 j.a.), sprawy finansowe sądu 1837- 1945 (51 j.a.), sprawy różne: zapotrzebowania na materiały biurowe, pieczątki, telefony, maszyny do pisania 1873 - 1944 (33 j.a.), II Sprawy procesowe: zarządzenia ogólne i rejestry procesów 1910- 1942 (7 j.a.), sprawy cywilne 1904- 1944 (35 j.a.), sprawy karne 1815- 1942 (43 j.a), III Licytacje 1901- 1942 (24 j.a.), IV Sądownictwo polubowne 1829-1940 (13 j.a.), V Akta dot. wystąpienia z kościoła 1860- 1944 i synagogi (36 j.a.), VI Sprawy spadkowe: wywłaszczenia 1843- 1916 (25 j.a.), recesy dziedziczne 1839- 1944 (133 j.a.), sprawy opiekuńcze 1817- 1944 (62 j.a.), sprawy pielęgnacyjne 1899- 1944 (43 j.a.), sprawy rodzinne 1903- 1944 (13 j.a.), VII Księgi gruntowe 1799- 1944 (162 j.a.), VIII Księgi podatkowe, spisy majątków 1786-1944 (73 j.a.), IX Akta gruntowe 1754- 1945 (1208 j.a.), X Akta dotyczące dziedziczenia i testamenty 1776- 1945 (2560 j.a.), XI Akta dotyczące zadłużeń 1875- 1945 (635 j.a.), XII Rejestry handlowe 1907- 1929 (4 j.a.), XIII Spółki 1904- 1944 (91 j.a.), XIV Akta upadłościowe 1903- 1942 XV Fundacje 1867- 1939 (9 j.a.), XVI Akta personalne 1848- 1944 (37 j.a.), przes.172/2004: księga gruntowa miejscowości Janówka t. II k. 41-44, 48, 51, 64, 66-112 1893-1968 (1 j.a.), przes.181/2004: księgi hipoteczne gminy Bukowo t. I, k. 1-30 1818-1948, 1963 (1 j.a.), księga hipoteczna miejscowości Kolonia Bukowo t. I, k. 1-9 1791-1943, 1975 (1 j.a.), księga hipoteczna miejscowości Bukowo t. II, k. 31-70 1853-1940, 1970, przes.493/2005: 1 j.a.-0,01 mb., przes.1740/2012: testamenty, sprawy spadkowe, dziedziczenie majątków (44 j.a.), sprawy opiekuńcze, akta gruntowe, księgi gruntowe, rejestry spraw karnych, księga patentowa (115 j.a.) 1777-1942 Number of units in the group: 7048
45/670/0 Sąd Obwodowy w Oleśnie [1602] 1879-1945 [2002] 0 Unroll
Akta generalne przejęte w sukcesji po Sądzie Powiatowym w Oleśnie i jego poprzednikach - zarządzenia dotyczące prowadzenia kancelarii, spraw testamentowych i opieki, sprawy gruntowe, akta gruntowe, uwłaszczenia, depozyty, współpraca i korespondencja sądu z innymi urzędami, akta skasowane, sprawy Gmin Żydowskich - 1717-1898 (263 j.a.);Akta generalne Sądu Obwodowego w Oleśnie - zarządzenia w sprawach testamentowych, opiekuńczych i hipotecznych, sprawy gruntowe, sprawy podatkowe, korespondencja oraz współpraca sądu z innymi urzędami, budynek sądu - 1872-1944 (270 j.a.); Sądownictwo niesporne 1802-1887 (61 j.a.); Akta spraw cywilnych 1921-1938 (4 j.a.); Akta spraw karnych 1920 (1 j.a.); Postępowania wywoławcze 1865-1944 (109 j.a.); Sprawy gruntowe 1911-1943 (10 j.a.); Księgi gruntowe 1746-2002 (386 j.a.); Akta gruntowe 1602-1969 (7682 j.a.); Rejestry i akta handlowe 1901-1941 (4 j.a.); Rejestry i akta spółek 1888-1944 (20 j.a.); Depozyty pieniężne 1920-1943 (8 j.a.); Uznanie za zmarłego 1884-1942 (58 j.a.); Ubezwłasnowolnienia 1897-1936 (9 j.a.); Testamenty i sprawy spadkowe- akta zbiorowe, rejestry, legitymacje spadków, postępowania spadkowe, indywidualne sprawy spadkowe i testamentowe- 1756-1944 (3218 j.a.); Umowy majątkowe-małżeńskie 1850-1937 (7 j.a.); Sprawy rodzinne i opieki - rejestry, sprawy prawa rodzinnego, opieki i kurateli, oraz protokoły spraw opiekuńczych - 1841-1945 (205 j.a.); Protokoły sądów rozjemczych 1842-1944 (4 j.a.); Matrykuły niepodzielnych gospodarstw rolnych 1897-1944 (609 j.a.); Akta niepodzielnych gospodarstw rolnych 1900-1944 (38 j.a.); Akta personalne 1900-1907 (1 j.a.); Poświadczenia (dokumentacja) i odpisy z rejestrów Urzędów Stanu Cywilnego 1896-1939 (59 j.a.); Varia - fragmenty akt o nieustalonej tematyce, okładki z akt gruntowych, testamentów, spraw spadkowych i kurateli, puste formularze- 1783-1908 (3 j.a.); nab. 8120/2015 reces uwłaszczeniowy, pismo do komisarza sądowego Eberhardta w sprawie instrumentu hipotecznego 1802, 1873-1877 (2 j.a.). Number of units in the group: 13066
45/671/0 Prokuratura w Kluczborku 1879-1936 0 Unroll
Number of units in the group: 1887
45/672/0 Akta notariusza Adolfa Drobiga w Kluczborku 1869-1882 0 Unroll
Number of units in the group: 21
45/673/0 Akta notariusza Teodora Gotwalda Fühlego w Kluczborku 1852-1855 0 Unroll
Number of units in the group: 6
45/674/0 Akta notariusza Jana Garniera w Kluczborku 1848-1852 0 Unroll
Number of units in the group: 3
45/675/0 Akta notariusza Henkena w Kluczborku 1935 0 Unroll
Number of units in the group: 2
45/676/0 Akta notariusza Juliusza Hermana Langego w Kluczborku 1841-1845 0 Unroll
Number of units in the group: 25
45/677/0 Akta notariusza Gottholda Teodora Libarskiego w Kluczborku 1862-1896 0 Unroll
Number of units in the group: 42
45/678/0 Akta notariusza Karola Filipa Liebischa w Kluczborku 1827-1840 0 Unroll
Number of units in the group: 5
45/679/0 vacat - Akta notariusza Aloisa Mückego w Kluczborku - włączony do zespołu nr 669 Sąd Obwodowy w Kluczborku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/680/0 Akta notariusza Artura Rosenthala w Kluczborku 1900-1908 0 Unroll
Number of units in the group: 18
45/681/0 Akta notariusza Aleksandra Sabartza w Kluczborku 1846-1846 0 Unroll
Number of units in the group: 2
45/682/0 Akta notariusza Israela Steinitza w Oleśnie 1868-1911 0 Unroll
Number of units in the group: 183
45/683/0 Akta notariusza Pawła Steinitza w Oleśnie 1911-1935 0 Unroll
Number of units in the group: 193
45/684/0 Powiatowy Związek Włościański w Kluczborku 1937-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 5
45/685/0 Sąd Obwodowy w Wołczynie [1767] 1879-1944 [2000] 0 Unroll
sprawy ogólne 1884-1943 (9 j.a.), akta spraw cywilnych 1898-1906 (2 j.a.), księgi gruntowe 1767-2000 (68 j.a.), akta gruntowe 1783-1944 (141 j.a.), sprawy podatkowe 1878-1941 (6 j.a.), rejestry i akta firm handlowych 1889-1942 (12 j.a.), rejestry i akta stowarzyszeń 1900-1944 (7 j.a.), rejestry i akta związków1930-1940 (1 j.a.), sprawy osiedleńcze 1936 (1 j.a.), sprawy upadłościowe i wywłaszczenia 1933-1944 (1 j.a.), testamenty i sprawy spadkowe 1810-1943 (627 j.a.), umowy majątkowe małżeńskie 1921-1939 (25 j.a.), sprawy rodzinne i opiekuńcze 1892-1933 (6 j.a.), sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych 1933-1944 (184 j.a.), sąd rozjemczy 1885-1896 (2 j.a.), współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego 1900-1938 (7 j.a.), akta personalne pracowników sądu 1934-1943 (1 j.a.), przes. 1739/2012: testament 1807-1850, 1900 (2 j.a.), poświadczenie dziedziczenia 1812-1832, 1926, 1934 (5 j.a.); przes. 2307/2015 duplikaty urodzeń, małżeństw i zgonów gminy żydowskiej w Wołczynie 1841-1847 (1 j.a.); przes. 2308/2015 sprawy spadkowe i hipoteczne 1838-1943 (5 j.a.); przes. 2309/2015 akta dotyczące ludności żydowskiej 1848 (1 j.a.). Number of units in the group: 1148
45/686/0 Starostwo Powiatowe w Kluczborku 1945-1950 0 Unroll
Referaty: Ogólno-Organizacyjny: Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych oraz własne starosty, wykazy akt starostwa, protokoły konferencji i zjazdów starostów, sprawozdania sytuacyjne starosty, raporty sytuacyjne zarządów miejskich i gminnych, sprawozdania z działalności referatów, statystyka ludności, skargi i doniesienia ludności kierowane do starosty, sprawy odznaczeń państwowych, wykazy pracowników starostwa, podział administracyjny 1945-1950 (105 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy: kwestionariusze na przydział zaliczek kredytów dla starostwa. 1948 (1 j.a), Referat Społeczno-Polityczny: Sprawozdania o sytuacji społeczno-politycznej, opinie polityczne, sprawy weryfikacji i repatriacji, sprawy zwolnień jeńców, grobownictwo wojenne, wykazy wyznań i sekt religijnych, wykazy duchowieństwa, ewidencja cudzoziemców, materiały stowarzyszeń 1945-1950 (129 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny: Sprawy z zakresu postępowania przymusowego w administracji, bezpieczeństwo publiczne, poszukiwanie osób, ewidencja zakładów wodnych, regulacja rzek, sprawy z zakresu usc, zmiana imion i nazwisk, rejestracja szkód wojennych, administracja mienia opuszczonego, spis ludności 1945-1950 (46 j.a.), Referat Karno-Administracyjny: Sprawozdania z postępowań karno-administracyjnych, doniesienia, nakazy karne, protokoły rozpraw 1945-1950 ( 9 j.a.), Referat Ochrony przed pożarami: Protokoły zebrań ochotniczych straży pożarnych, wykazy członków, sprawozdania 1945-1948 (3 j.a.), Referat Osiedleńczy: Sprawozdania sytuacyjne, podania o przydział gospodarstw, skierowania na gospodarstwa, zwroty gospodarstw ludności miejscowej, sprawy sporne, opieka nad osadnikami, przesiedlenia, osadnictwo wojskowe 1945-1950 (98 j.a.), Referat Przemysłu: materiały Komisji Cennikowej i Notowań, organizacja cechów, wykazy przedsiębiorstw i warsztatów, zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej, zatwierdzenia projektów urządzenia zakładów. 1945-1950 (57 j.a.), Referat Handlu: Sprawozdania o sytuacji aprowizacyjnej, korespondencja 1945-1950 (27 j.a.), Referat Zdrowia: sprawozdania lekarza powiatowego, organizacja służby zdrowia, nadzór nad aptekami, zwalczanie chorób, opieka lekarska nad matką i dzieckiem, nadzór nad zakładami produkującymi artykuły spożywcze, badania wody pitnej. 1945-1949 (36 j.a.), Referat Weterynarii: Sprawozdania powiatowego lekarza weterynarii, organizacja służby weterynaryjnej, zwalczanie chorób zwierzęcych 1945-1950 (20 j.a.), Referat Budownictwa: Raporty o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, remonty i odbudowa, wykazy obiektów zniszczonych, spisy zakładów. 1945-1949 (29 j.a.), Referat Pomiarów: Ochrona znaków pomiarowych, wykazy map topograficznych, inwentaryzacja bibliotek technicznych 1945-1946 (12 j.a.), Referat Kultury i Sztuki: informacje o działalności komisji oświatowych 1945-1948 (2 j.a.), Powiatowy Urząd Ziemski: akcja kredytowa dla osadników, parcelacja majątków, wykazy gospodarstw 1945-1947 (29 j.a.), Powiatowe Biuro Rolne: sprawozdania i korespondencja 1945-1946 (3 j.a.), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: sprawozdania z przebudowy ustroju rolnego, opisy gospodarstw 1945-1949 (33 j.a.), Inspektorat Oświaty Rolniczej: organizacja szkół rolniczych i ich wyposażenia, korespondencja w sprawach działalności szkół rolniczych, sprawozdania z realizacji przysposobienia rolniczego i wojskowego 1946-1949 (36 j.a.), Referat Opieki Społecznej: Sprawozdania z działalności opieki społecznej, nadzór nad zakładami opieki społecznej i domami dziecka, opieka nad matką i dzieckiem, akcje pomocy zimowej, akcje zapomogowe dla najbiedniejszych, opieka nad byłymi więźniami i inwalidami wojennymi 1945-1950 (61 j.a.), Referat Samorządowy: materiały z inspekcji zarządów miejskich, akcja oszczędnościowa. 1949-1950 (2 j.a.), dopływ: opieka społeczna 1948 (1 j.a.), sprawozdania miesięczne z działalności PKOS za 1946 rok (1 j.a.), sprawozdania z akcji pomocy zimowej 1948 (1 j.a.), preliminarze budżetowe 1946-1949 (1 j.a.), zestawienie wydatków kuchni powszechnych 1949 (1 j.a.), sprawy kasowe 1945-1947 (1 j.a.), sprawy ubezpieczeń członków Ochotniczych Straży Pożarnych 1948 (1 j.a.), sprawy personalne-kwestionariusze osobowe pracowników Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej, umowy o pracę 1945-1948 (1 j.a); akta osobowe pracowników Tymczasowego Zarządu Państwowego w Kluczborku 1945-1951 (23 j.a.) Number of units in the group: 776
Showing 961 to 980 of 4,054 entries.