Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Walcach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1969 (15 j.a.), uchwały GRN 1959-1972 (1 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1956-1969 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (17 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1969-1970 (1 j.a.), plany pracy GRN i komisji GRN 1961-1972 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1956-1970 (3 j.a.), plany gospodarcze gromady 1961-1965 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o planach zatrudnienia i funduszu płac w szkolnictwie i służbie zdrowia, o zatrudnieniu i funduszu płac oraz budowie kanalizacji 1964-1968 (2 j.a.), kontrole zewnetrzne-protokoły kontroli 1960-1969 (10 j.a.), budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1959-1961, 1963, 1965 (4 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1965 (2 j.a.), sprawozdania z działalności w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów 1964-1965 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk-tłumaczenie nazwisk 1960 (1 j.a.), związki zawodowe-protokoły posiedzeń, plany pracy grupy związkowej 1955-1957 (1 j.a.). Number of units in the group: 71
45/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zielinie 1957-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1957-1972 (9 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1958-1972 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1959-1972 (5 j.a.), plany pracy GRN 1963-1969 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1959-1969 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959, 1972 (2 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1969-1971 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o powierzchni użytków i zasiewów, składy osobowe komisji stałych rad narodowych 1960, 1970 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1966-1972 (1 j.a.), budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1958-1971 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe 1961-1965, 1970 (3 j.a.), spisy powierzchni gospodarstw rolnych, nieruchomości i liczby ludności 1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 44
45/249/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żużeli 1955-1971 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1956-1971 (10 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1958-1969 (11 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1965 (4 j.a.), plany pracy GRN 1965-1969 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1965 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1969 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1964 (1 j.a.), kontrole zewnetrzne-protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne1963-1967 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1964 (5 j.a.), sprawozdania budżetowe 1965 (1 j.a.). Number of units in the group: 36
45/250/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żywocicach 1954-1972 0 Unroll
organizacja własna-zmiany w składzie GRN 1955-1956 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1956-1972 (12 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, sprawozdania 1958-1965 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1963 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1971 (4 j.a.), program rozwoju gromady 1967 (1 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1969 (1 j.a.), sprawozdania GUS-spisy powierzchni upraw i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich 1955-1963 (1 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego 1954-1971 (6 j.a.), sprawozdania budżetowe 1958-1964 (3 j.a.), wybory do Sejmu i rad narodowych-protokoły zebrań wyborczych, spisy wyborców, korespondencja 1965 (1 j.a.), spis powszechny-wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych 1960-1961 (1 j.a.). Number of units in the group: 51
45/251/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boguszycach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (13 j.a.), rejestr uchwał GRN 1955-1959 (1 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1961-1966 ( 3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1958-1971 (12 j.a.), rejestr uchwał prezydium GRN 1955-1957 (1 j.a.), plany rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1971 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1964-1969 (1 j.a.), sumaryczny spis zasobów mieszkaniowych 1967 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1968-1971 (1j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1964-1966 (1 j.a.),budżety gromady 1955-1963 (9 j.a.), budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1963-1969 (3 j.a.), sprawozdania finansowe 1960-1965 (1j.a.), spisy rolne GUS 1955-1964 (2 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1960 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1963 (1 j.a.), plany pracy 1961-1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 54
45/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Budkowicach Starych 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (15 j.a.), rejestr uchwał GRN i PGRN 1961-1972 (1 j.a.), komisje GRN - 1955-1972 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (16 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1971 (5 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1968-1969 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1968 (3 j.a.), analiza skarg i wniosków 1955 (1 j.a.), narodowy spis powszechny 1960, 1970 (2 j.a.), czyny społeczne 1961-1970 (2 j.a.), sprawozdania GUS o stanie i ruchu zatrudnionych 1966-1971 ( 3 j.a.), badania struktury ludności wsi 1966 (1 j.a.), bilans zasobów mieszkaniowych 1966-1968 (1 j.a.), sprawozdania o środkach trwałych 1966-1969 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1961-1972 (3 j.a.), budżety gromady 1955-1971 (17 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych 1971 (1 j.a.), sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych 1956-1971(7 j.a.), spisy rolne 1966-1972 (5 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1956 (1 j.a.), protokoły zebrań Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego 1958-1960 (1 j.a.), uchwały finansowe Prezydium GRN 1962-1964 (1 j.a.), plany pracy Prezydium GRN 1962 (1 j.a.); nab. 7832/2015: spisy zwierząt gospodarskich, indywidualnych gospodarstw rolnych, powierzchni użytkowych, zasiewów, drzew i krzewów owocowych 1958, 1962-1965 (2 j.a.). Number of units in the group: 96
45/253/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chmielowicach 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1961 (7 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1956, 1958-1961 (4 j.a.) plany gospodarcze 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1962 (7 j.a.), wykaz indywidualnych gospodarstw rolnych 1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 20
45/254/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chróścicach 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1956-1972 (18 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1968 (6 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1970 (16 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959, 1962-1968 1970-1972 (4 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1955-1968 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1963 (7 j.a.), budżet i jego wykonanie 1965-1971 (4 j.a.), sprawozdania finansowe 1959-1967 (2 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957, 1962 (2 j.a.), spis rolny 1960 (1 j.a.), wykazy etatów 1970-1972 (1j.a.), protokół zebrania wiejskiego 1963 (1 j.a.), plan pracy GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 66
45/255/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chróścinie 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1964, 1971-1972 (11 j.a.), komisje GRN-plany pracy, protokoły posiedzeń 1956-1964 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1956-1967, 1969-1972 (11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1963 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1968 (4 j.a.), budżety, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1967 (4 j.a.), plany i sprawozdania finansowe 1966-1967 (2 j.a.), spisy rolne 1960-1964 (2 j.a.), wykazy indywidualnych gospodarstw rolnych 1957, 1961, 1963 (3 j.a.), sprawozdania GUS 1972 (1 j.a.), mienie gromadzkie - ewidencja zabytków nieruchomych 1959 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1962 (1 j.a.), plany pracy 1962 (1 j.a.), dokumentacja kompleksowego zadrzewienia wsi 1971 (4 j.a.), mapy geodezyjne miejscowości: Chróścina, Mechnice, Wrzoski 1940, 1956, 1960 (13 j.a.) Number of units in the group: 61
45/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chrząstowicach 1955-1973 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1967, 1969-1971 (16 j.a.), projekty uchwał GRN 1967 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1957 (12 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955, 1958, 1962-1965 (5 j.a.) , program rozwoju gromady 1961-1965 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze 1959, 1961-1963 (4 j.a.), budżety gromady 1955-1965, 1968-1971 (10 j.a.), sprawozdania finansowe 1956-1961, 1963-1967 (4 j.a.), spisy rolne 1964-1968 (2 j.a.), wykazy indywidualnych gospodarstw rolnych 1956-1957, 1960, 1963 (4 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń 1961-1972 (3 j.a.), plan gospodarczy gromady 1966-1967 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły, zalecenia pokontrolne 1965-1972 (2 j.a.), sprawozdania GUS 1972 (1 j.a.), bilanse 1969-1970 (1 j.a.), programy rozwoju rolnictwa 1966-1968 (2 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.), rejestr mieszkańców wsi Dębska Kuźnia 1954-1972 (1 j.a.), nab. 6429/2012: plany zagospodarowania lasów gromady Chrząstowice i wsi Falmirowice 1957, 1963-1972 (2 j.a.), operaty inwentaryzacji lasów niepaństwowych wsi: Daniec, Falmirowice, Krasiejów 1969-1973 (6 j.a.) Number of units in the group: 79
45/257/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnowąsach 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1958-1967, 1969-1970 (13 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1956-1965 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1959-1967, 1969-1972 (13 j.a.) protokoły zebrań wiejskich 1963-1965 (2 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne - protokoły, zalecenia pokontrolne 1966-1967, 1971-1972 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1967, 1970 (2 j.a.) programy gospodarcze gromady 1964-1968 (1 j.a.), plany i zadania gpspodarcze 1959-1962, 1964-1965 (4 j.a.) budżety gromady 1958-1963, 1965-1967 (7 j.a.), sprawozdania finansowe 1955-1965 (2 j.a.), spisy rolne 1955-1960 (3 j.a.), spisy indywidualnych gospodarstw rolnych 1957, 1961, 1966 (3 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1967 (1 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 58
45/258/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrówce Dolnej 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954- 1961, 1963-1967, 1969-1972 (16 j.a.), uchwały GRN 1955-1956 (1 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1960, 1969-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1956, 1958-1961, 1963-1967, 1969-1972 (15 j.a.), uchwały PGRN 1955-1959, 1967-1968 (4 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1965 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze 1959-1964 (6 j.a.), budżety gromady 1955-1965, 1967, 1969-1972 (16 j.a.), bilanse 1966-1968 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957-1958, 1964 (3 j.a.), spisy rolne 1958-1966 (1 j.a.), sprawozdania z dożynek 1959-1963 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły posiedzeń, sprawy wyborcze 1957-1966 (1 j.a.), Komitet Gromadzki PZPR - protokoły posiedzeń i inne 1958-1963 (3 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1963, 1965-1972 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły, zalecenia pokontrolne i ich realizacja 1965-1972 (1 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 77
45/259/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzeniu Wielkim 1954-1972 [1975] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1971 (11 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń, protokoły kontroli, regulamin pracy 1955-1962, 1965-1967, 1969-1971 (4 j.a.), protokoły posiedzen prezydium GRN 1955-1972 (12 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1971 (3 j.a.), plany i zadania gospodarcze 1959-1975 (4 j.a.), sprawozdanie z przebiegu prac spisu 1960 (1 j.a.), budżety gromady i ich wykonanie 1955-1967, 1970-1972 (12 j.a.), wykazy nieruchomości i gospodarstw 1957, 1960 (2 j.a.), protokoły kontroli zewnętrznych 1966-1970 (1 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 52
45/260/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domaradzu 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1961 (7 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955, 1957-1958, 1960-1961 (5 j.a.), plany gospodarcze 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1958, 1960-1962 (6 j.a.), sprawozdania budżetowe 1959-1961 (1 j.a.), spisy indywidualnych gospodarstw rolnych 1957 (1 j.a.). Number of units in the group: 21
45/261/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domecku 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1959 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1959 (2 j.a.), budżety gromady 1955-1959 (5 j.a.), wykaz gospodarstw 1957 (1 j.a.). Number of units in the group: 10
45/262/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dylakach 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1956-1958, 1960-1961 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1957, 1959-1961 (4 j.a.), budżety gromady 1955, 1957-1962 (5 j.a.), sprawozdanie budżetowe 1957 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady 1959-1959 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów gromady bd. (1 j.a.). Number of units in the group: 16
45/263/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grodźcu 1955-1960 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1959-1961 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1956, 1959, 1960-1961 (4 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1963 (1 j.a.). Number of units in the group: 8
45/264/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grudzicach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (19 j.a.), protokoły komisji GRN 1955-1964, 1970-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (17 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1959-1963 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1965-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze 1959-1972 (4 j.a.), sprawozdania GUS 1957-1961, 1967-1968 (2 j.a.), budżety gromady 1955-1967, 1969-1971 (8 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1963, 1969-1971(5 j.a.), spisy rolne 1963-1965 (1 j.a.), wykazy gospodarstw i gruntów rolnych 1955-1957, 1965, 1969 (3 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 68
45/265/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jełowej 1956-1972 0 Unroll
wybory do Sejmu PRL - wytyczne, programy 1966-1967 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1956, 1958, 1960, 1969-1972 (13 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1965-1972 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1956, 1960-1963, 1967, 1969-1972 (10 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1966, 1969-1972 (2 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1962, 1964-1968 (2 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1965-1968 (1 j.a.), realizacja zadań IX Plenum KC PZPR i rocznych zadań gospodarczych 1967-1969 (1 j.a.), protokoły rewizji finansowo-księgowych 1967-1969, 1971-1972 (2 j.a.), budżety gromady 1962, 1966-1972 (6 j.a.), uchwały prezydium GRN w sprawach budżetowych 1969-1972 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1969-1971 (3 j.a.),sprawozdania GUS 1964-1971 (2 j.a.), spisy rolne 1964-1966 (1 j.a.), obowiązkowe dostawy - protokoły i zestawienia 1968-1971 (1 j.a.), kontrole i zarządzenia pokontrolne 1962-1967 (1 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 51
45/266/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Komprachcicach 1954-1972 0 Unroll
wybory do Sejmu i rad narodowych - protokoły 1969 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1954-1972 (11 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń 1961-1965, 1969-1972 (6 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1967, 1069-1972 ( 11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1965 (2 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970, 1972-1975 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1961-1967 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1970-1972 (3 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły, zalecenia pokontrolne 1969-1972 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1972 (18 j.a.), sprawozdania budżetowe 1965-1971 (4 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych i gruntów 1961-1965 (3 j.a.), POP PZPR - protokoły z zebrań 1962-1965 (1 j.a.), ewidencja nieruchomości 1968 (1 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.), mapa geodezyjna miejscowości Komprachcice ok. 1960 (1 j.a.) Number of units in the group: 66
45/267/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krasiejowie 1956-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1959-1961 (3 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń 1956 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1960-1961 (2 j.a.), budżety gromady 1958-1959 (2 j.a.), spisy rolne 1959 ( 1 j.a.), Number of units in the group: 9
45/268/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kup 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1956-1971 (15 j.a.), komisje GRN 1962-1963, 1969-1971 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1956-1972 (16 j.a.), uchwały prezydium GRN 1958-1961 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1968 (2 j.a.), plany rozwoju wsi 1961-1962, 1972 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1962, 1966-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1968 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1968 (2 j.a.), budżety gromady 1957-1964, 1970-1972 (5 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1961, 1969-1972 (3 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1957 (1 j.a.), spisy rolne 1962-1964 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1969-1972 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne 1967-1972 [1973] (2 j.a.), wykazy etatów 1969-1972 (1 j.a.), plany pracy prezydium GRN (1 j.a.). Number of units in the group: 58
45/269/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie Prószkowskiej 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1959 (3 j.a.), komisje GRN 1955-1957 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1959 (4 j.a.), plan gospodarczy gromady 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1955 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1958 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1955-1956 (1 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1957 (1 j.a.). Number of units in the group: 13
45/270/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie Turawskiej 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (13 j.a.), komisje GRN 1956, 1962-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1959-1965 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1967 (1 j.a.), plany pracy prezydium 1962 (1 j.a.), budżety gromady 1959-1965, 1972 (4 j.a.), wykazy gospodarstw, spisy rolne 1963-1966 (2 j.a.), plany i zadania gospodarcze gromady 1959-1960, 1962-1968 (4 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1960 (2 j.a.). Number of units in the group: 46
45/271/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Luboszycach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1967, 1969-1970 (15 j.a.), uchwały GRN 1955-1959 (1j.a.), komisje GRN 1955-1956, 1960-1964 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1967, 1969-1972 (17 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1957 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970 ( 2 j.a.), plany pracy rezydium GRN, plany i zadania gospodarcze gromady 1962-1968 (7 j.a.), budżety gromady 1955-1965 ( 4 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1961 (2 j.a.), GUS-spisy rolne i spis powszechny 1955-1965 (4 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1956-1957, 1962 ( 3 j.a.), rejestry obowiązkowych dostaw 1956-1961 (1 j.a.), sprawozdania z realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR w zakresie rolnictwa 1968-1969 (1 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 61
45/272/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łubnianach 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (7 j.a.), komisje GRN 1963-1972 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (8 j.a.), program rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1961-1971 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1972 (2 j.a.), sprawozdania z czynów społecznych 1958-1962 (1 j.a.), sprawozdania z realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR 1967-1970 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1966-1970 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1956, 1960-1972 (3 j.a.), sprawozdania budżetowe 1958-1962, 1967-1971 ( 2 j.a.), spisy rolne i powszechne 1956-1964 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych i gruntów 1957-1969 (2 j.a.),plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955, 1961-1970 (2 j.a.), sprawozdania statystyczne 1968-1969 (2 j.a.). Number of units in the group: 37
45/273/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Malinie 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1959 (5 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń 1955-1956, 1958-1959 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959 (5 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1959 (4 j.a.). Number of units in the group: 17
45/274/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Murowie 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1956, 1958-1972 (16 j.a), komisje GRN 1955-1972 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1960-1972 (4 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1967-1970 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1960, 1962-1970 (10 j.a.), czyny społeczne 1964-1966 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1966-1972 (3 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1958-1972 (2 j.a.), budżety gromady 1955, 1957-1972 (17 j.a.), sprawozdania budżetowe 1959-1965, 1968-1969 (3 j.a.), spisy rolne 1960-1968 (3 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1956, 1964 (2 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 86
45/275/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ozimku 1958-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1962-1972 (4 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeńi przprowadzonych kontroli 1961-1971 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1962-1972 (3 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1963 - 1968 (1 j.a.), plany pracy prezydium GRN 1962 (1 j.a.), archiwum zakładowe 1971 (1 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1966-1968 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1966 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne - protokoły 1963-1964 (1 j.a.), budżety gromady 1962-1969 (3 j.a.), sprawozdania budżetowe 1962-1969 (1 j.a.), spisy rolne 1958-1965 (2 j.a.), wykazy gruntów 1967 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze gromady 1962-1967 (2 j.a.); nab. 7837/2015: plan gospodarczy gromady, sprawozdania statystyczne, kontrole zewnętrzne i zarządzenia pokontrolne, kontrola finansowo- księgowa i zarządzenia pokontrolne, budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego, sprawozdania o dochodach 1965-1972 (7 j.a.). Number of units in the group: 32
45/276/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pokoju 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1964, 1966-1967, 1969-1972 (12 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli 1955-1956, 1961-1972 (6 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1965, 1967, 1969-1972 (15 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1963-1967, 1971-1972 ( 4 j.a.), protokoły z realizacji czynów społecznych 1960-1963 (1 j.a.), sprawozdania z działalności prezydium GRN 1963 (1 j.a.), sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych 1967 (1 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1963, 1966-1969, 1971-1972 ( 4 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1967 (7 j.a.), budżety gromady 1955-1957, 1962, 1964-1967, 1970-1972 (5 j.a.), sprawozdania budżetowe 1967 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957, 1961, 1966 (3 j.a.), uchylenie aktu nadania działki 1956-1964 (1 j.a.), realizacja uchwał 1971-1972 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1970-1972 (1 j.a.), plany pracy GRN 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 64
Showing 511 to 540 of 3,942 entries.