Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/292/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kadłubie 1954-1972 [1973] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (15 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1958-1969 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (14 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1971 (1 j.a.), sprawozdania GUS z zatrudnienia i usług 1967-1972 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły i sprawozdania 1955-1970 (4 j.a.), budżety gromady 1955-1971 (17 j.a.), zmiany budżetowe 1971 (1 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1970-1971 (2 j.a.), przes.1479/2010: urządzenia rolne - mapy glebowo-rolnicze wsi: Grodzisko, Kadłub, Osiek 1963, 1973 (4 j.a.) Number of units in the group: 64
45/293/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niwkach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (14 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1972 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958-1972 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1955-1971 (3 j.a.), plan rozwoju rolnictwa 1966-1966 (1 j.a.), program rozwoju rolnictwa 1967-1972 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1972 (5 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1967-1971 (1 j.a.), wnioski wyborców 1959 (1 j.a.), wykaz indywidualnych gospodarstw rolnych 1955 (1 j.a.), przes.1480/2010: urządzenia rolne - mapy glebowo-rolnicze wsi: Ligota Dolna, Ligota Górna, Niwki 1962, 1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 48
45/294/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piotrówce 1955-1968 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1968 (13 j.a.), komisje GRN-wykaz członków komisji, protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1968 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968 (14 j.a.), rejestr uchwał Preydium GRN 1963-1964 (1 j.a.), kwartalne plany pracy 1966 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1966 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1964, 1966-1967 (3 j.a.), programy rozwoju rolnictwa 1966-1968 (2 j.a.), sprawozdania GUS 1962-o stanie i ruchu zatrudnionych, spisy rolne, o powierzchni użytków, zasiewów, hodowli zwierząt gospodarskich 1962-1967 (4 j.a.), kontrole zewnętrzne 1964-1966, 1968 (3 j.a.), księga dochodów i wydatków budżetowych 1955 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1968 (11 j.a.), sprawozdania budżetowe- o dochodach i wydatkach 1959-1962 (1 j.a.), zatrudnienie-limity zatrudnienia, wykazy pracowników Prezydium 1966 (1 j.a.). Number of units in the group: 62
45/295/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozmierzy 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (8 j.a.), uchwały GRN 1955-1956 (1 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1958-1972 (10 j.a.) , protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (5 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1955-1956, 1967-1968 (2 j.a.), sprawozdania z działalności Prezydium GRN 1971-1972 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958-1963, 1968-1972 (2 j.a.), plany gospodarcze 1962-1964, 1968 (2 j.a.), programy rozwoju gromady i rolnictwa 1962, 1969-1970 (2 j.a.), sprawozdania GUS-spisy ludności i powierzchni gospodarstw, spisy zasiewów i użytków oraz zwierząt gospodarskich 1957, 1962-1972 (3 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1956-1965, 1967-1972 (2 j.a.), budżety GRN 1955-1972 (5 j.a.), sprawozdania budżetowe 1957-1960, 1970-1972 (2 j.a.), wybory-realizacja postulatów i wniosków wyborców 1961 (1 j.a.). Number of units in the group: 46
45/296/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Staniszczach Wielkich 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (11 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1958-1972 (7 j.a.) , protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (7 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958-1971 (2 j.a.), sprawozdania GUS-o stanie i ruchu zatrudnionych 1971-1972 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1961-1970 (2 j.a.), budżety GRN 1959, 1966 (2 j.a.), Ochotnicza Straż Pożarna-protokoły zebrań, sprawozdania 1960-1964 (1 j.a.). Number of units in the group: 33
45/297/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich 1962-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1962-1972 (9 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1962-1971 (11 j.a.) , protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1972 (9 j.a.), plany pracy 1964-1966 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1965-1972 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady 1964 (1 j.a.), sprawozdania GUS-o ludności, mieniu gromadzkim, urządzeniach komunalnych, stanie i ruchu ludności 1964-1972 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1964-1970 (1 j.a.), budżety GRN 1963-1970 (8 j.a.), sprawozdania budżetowe 1965-1966 (2 j.a.), przes.1481/2010: urządzenia rolne- mapy glebowo-rolnicze wsi: Dziewkowice, Płużnica, Rożniątów, Szymiszów, Warmątowice 1962, 1966-1972 (5 j.a.) Number of units in the group: 49
45/298/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zalesiu Śląskim 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (8 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1972 (6 j.a.) , protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (4 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1957-1972 (2 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1868-1971 (2 j.a.), protokoły kontroli wewnętrznych 1962-1963, 1970-1972 (2 j.a.), mienie gromadzkie-protokoły zebrań Spółki Wodnej 1962 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1971 (8 j.a.), sprawozdania budżetowe 1967-1970 (4 j.a.), wybory-realizacja wniosków i postulatów wyborczych 1959-1964 (1 j.a.), rolnictwo-projekt zadrzewień, wykazy gruntów 1968, 1971 (2 j.a.), Ochotnicza Straż Pożarna-protokół zebrania 1963 (1 j.a.). Number of units in the group: 41
45/299/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadzkiem 1969-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1969-1972 (2 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, sprawozdania 1969-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1969-1972 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1970-1971 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady 1970 (1 j.a.), sprawozdania GUS-o społecznej działalności rad narodowych oraz o stanie i ruchu zatrudnionych 1970-1972 (1 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych 1969 (1 j.a.), budżet gromady 1969 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1969-1970 (1 j.a.). Number of units in the group: 14
45/300/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zimnej Wódce 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (17 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1956-1972 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1972 (18 j.a.), plany pracy GRN 1955-1958 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962, 1964-1967, 1970-1972 (3 j.a.), Sejmik Rolniczy-protokół posiedzenia 1967 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1964 (1 j.a.), programy rozwoju gromady i zadania gospodarcze 1962-1964 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1961-1966 (1 j.a.), budżet gromady 1957, 1961-1963 (2 j.a.), księgi dochodów i wydatków budżetowych 1957, 1959-1962 (3 j.a.). Number of units in the group: 54
45/301/0 vacat - Akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu 1954 -włączony do zespołu nr 2830 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5.12.1954 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/302/0 vacat-Akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu 1958-włączony do zespołu nr 2832 -Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/303/0 vacat-Akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu 1965-włączony do zespołu nr 2834-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30.05.1965 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/304/0 vacat-Akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu 1969-włączony do zespołu nr 2835-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1.06.1969 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/305/0 Akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 3
45/306/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/307/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach 1961-włączony do zespołu nr 2833-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 16.04.1961 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/308/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach 1965-włączony do zespołu nr 2834-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30.05.1965 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/309/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach 1969-włączony do zespołu nr 2835-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1.06.1969 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/310/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach 1972-włączony do zespołu nr 2836-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.03.1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/311/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/312/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/313/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu 1965-włączony do zespołu nr 2834-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30.05.1965 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/314/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu 1969-włączony do zespołu nr 2835-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1.06.1969 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/315/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu 1972-włączony do zespołu nr 2836-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.03.1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/316/0 vacat-Akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu 1954-włączony do zespołu nr 2830-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5.12.1954 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/317/0 vacat-Akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/318/0 vacat-Akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu 1961-włączony do zespołu nr 2833-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 16.04.1961 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/319/0 vacat-Akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu 1965-włączony do zespołu nr 2834-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30.05.1965 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/320/0 vacat-Akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu 1969-włączony do zespołu nr 2835-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1.06.1969 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/321/0 vacat-Akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu 1972-włączony do zespołu nr 2836-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.03.1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 571 to 600 of 3,959 entries.