Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/144/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gaju Nowym 1955-1972 [1973] 0 Unroll
GRN i PGRN w Gaju Nowym 1956-1972/73 od sygn. 1 do sygn. 65 Sesje i sprawy organizacyjne, protokóły z sesji komisje GRN, zebrania wiejskie - sołtysi, mienie kontrole i inspekcje zewnętrzne, spotkania posłów i radnych z wyborcami, dokumenty likwidacji GRN 1955-1972 od sygn. 66 do sygn. 77 Protokoły z posiedzeń, protokoły z sesji Number of units in the group: 77
52/145/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabowie 1957-1972 0 Unroll
GRN i PGRN w Grabowie 1957-1972 od sygn. 1 do sygn.56 Sesje i sprawy organizacyjne, komisje, zebrania wiejskie - sołtysi, mienie numeracja nieruchomości - mapy wsi, mapy glebowe, aneksy do map glebowo-rolniczych 1954-1972 od sygn. 57 do sygn. 81 Protokóły z sesji, protokóły z posiedzeń Number of units in the group: 81
52/146/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górze Świętej Małgorzaty 1955-1972 [1973] 0 Unroll
GRN i PGRN w Górze św. Małgorzaty 1955-1972/73 od sygn. 1 do sygn.219 Sesje i sprawy organizacyjne, komisje stałe i doraźne, zebrania wiejskie , plany gospodarcze, sprawozdawczość gospodarcza-ogólna, budżet i jego wykonanie, spotkania posłów i radnych z wyborcami, mapy melioracyjne, zmiany i aktualizacja nieruchomości, sprzedaż i podział gospodarstw rolnych, mapy glebowe, mapy geodezyjne 1955- 1972 od sygn. 220 do sygn.287 Protokóły z posiedzeń, protokóły z sesji, dokumenty Kółka Rolniczego, mapy wsi Number of units in the group: 287
52/147/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tkaczewie 1952-1954 0 Unroll
GRN i PGRN w Tkaczewie 1952-1954 od sygn. 1 do sygn.16 Protokóły z sesji GRN, komisje, domowe książki meldunkowe 1954 sygn. 17 Protokoły posiedzeń Number of units in the group: 17
52/148/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kadzidłowej 1954-1961 0 Unroll
GRN i PGRN w Kadzidłowej 1954-1961 sygn. 1-20 Sesje i sprawy organizacyjne, komisje, numeracja nieruchomości-mapy wsi, mapy glebowe 1955-1961 sygn. 21-22 Protokóły z posiedzeń, protokóły z sesji Number of units in the group: 22
52/149/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśmierzu 1955-1969 0 Unroll
GRN i PGRN w Leśmierzu 1955-1967 sygn. 1-20 Protokóły z sesji GRN, komisje 1954-1971 sygn. 21-40 Ksiązki meldunkowe, protokóly sesji, protokóły posieedzeń Number of units in the group: 61
52/150/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leźnicy Małej [1945] 1951-1973 [1977] 0 Unroll
GRN i PGRN w Leźnicy Małej 1958-1967 od sygn. 1 do sygn. 53 Protokóły Sesji GRN, Komisje, plan gospodarczy gromady, plan pracy, sprawozdania, budżet gromady, uchwały PGRN, wybory do Sejmu i Rad Narodowych [1945]1951-1973[1977] od sygn. 54 do sygn. 76 Książki meldunkowe, protokóły z sesji, protokóły z posiedzeń posiedzeń Number of units in the group: 76
52/151/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mazewie 1955-1967 0 Unroll
GRN i PGRN w Mazewie 1958-1967 od sygn. 1 do sygn. 66 Protokóły Sesji i PGRN, sprawy organizacyjne, komisje, zebrania wiejskie-sołtysi, plany gospodarcze, kontrola i zarzadzanie pokontrolne, budżet i jego wykonanie, działalność organów kolegialnych, wybory do Sejmu i Rad Narodowych 1955-1972 od sygn. 67 do sygn. 72Protokóły posiedzeń, protokóły sesji Number of units in the group: 72
52/152/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piaskach 1956-1972 0 Unroll
GRN i PGRN w Piaskach 1961-1967 od sygn. 1 do sygn. 92 Protokóły Sesji i PGRN, sprawy organizacyjne, komisje, zebrania wiejskie-sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdania z ich wykonania działalność organów kolegialnych, wybory do Sejmu i Rad Narodowych 1956-1972 od sygn. 93 do sygn. 118 Protokóły posiedzeń, protokóły sesji Number of units in the group: 118
52/153/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Parzęczewie 1951-1972 0 Unroll
GRN i PGRN w Parzęczewie 1954-1967 od sygn. 1 do sygn. 88 Sesje i sprawy organizacyjne, komisje, zebrania wiejskie-sołtysi, plany gospodarcze i podporządkowanych jej organów, budżet gromady, uchwały i realizacja uchwał, książki meldunkowe 1951-1972 od sygn. 89 do sygn. 100 Protokoły z sesji, protokoły z posiedzeń Number of units in the group: 137
52/154/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piątku 1955-1972 [1973] 0 Unroll
GRN i PGRN w Piątku 1955-1972/1973 od sygn. 1 do sygn. 132 Protokóły Sesji , sprawy organizacyjne, komisje, zebrania wiejskie-sołtysi, plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, sprawozdania GUS z obowiązkowych dostaw, budżet i jego wykonanie 1955-1972 od sygn. 133 do sygn. 136 Protokóły z posiedzeń, protokóły z sesji Number of units in the group: 136
52/155/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Różycach Żmijowych 1955-1962 0 Unroll
GRN i PGRN w Różycach Żmijowych 1955-1962 od sygn. 1 do sygn. 9 Sesje, posiedzenia i sprawy organizacyjne, budżet i jego wykonanie 1955-1960 od sygn. 10 do sygn. 17Protokóły z posiedzeń, protokóły z sesji Number of units in the group: 17
52/156/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlcu [1945] 1958-1972 [1982] 0 Unroll
GRN i PGRN w Siedlcu 1958-1972/1973 od sygn. 1 do sygn. 25 Sesje i sprawy organizacyjne, komisje, wybory sołtysów, zebrania wiejskie, plany gospodarcze i podporzdkowanych jej organów, budżet gromady, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1962-1973[1977] od sygn. 26 do sygn. 52 książki meldunkowe, protokóły z sesji, protokóły z posiedzeń Number of units in the group: 51
52/157/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobótce 1955-1967 0 Unroll
GRN i PGRN w Sobótce 1955-1967 od sygn. 1 do sygn. 40 Sesje i sprawy organizacyjne,posiedzenia, komisje, mapy glebowe, aneks do map glebowo-rolniczych 1955-1972 od sygn. 41 do sygn. 60Protokoły z posiedzień, protokoły z sesji Number of units in the group: 60
52/158/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokolnikach 1955-1967 0 Unroll
GRN i PGRN w Sokolnikach 1955-1967 od sygn. 1 do sygn. 35 Sesje i sprawy organizacyjne, komisje, plany gospodarcze GRN, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, budżet gromady 1955-1972 od sygn. 36 do sygn. 66 Protokóly z sesji, protokóły z posiedzeń Number of units in the group: 93
52/159/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Solcy Wielkiej 1954-1972 0 Unroll
GRN i PGRN w Solcy Wielkiej 1955-1967 od sygn. 1 do sygn.28 Sesje i sprawy organizacyjne, komisje, posiedzenia i budżet i jego wykonanie 1954-1972 od sygn. 29 do sygn. 42 Protokoły z sesji, protokoły z posiedzeń Number of units in the group: 79
52/160/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świnicach Warckich 1956-1967 0 Unroll
GRN i PGRN w Świnicach Warckich 1958-1967 od sygn. 1 do sygn. 68 Działalność organów kolegialnych, uchwały, komisje, protokóły posiedzeń, zebrania wiejskie-sołtysi, plany gospodarcze, budżet gromady, gospodarka gromadzka-sprawozdania 1956-1972 od sygn. 69 do sygn. 84Protokóły posiedzeń, protokóły sesji Number of units in the group: 84
52/161/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Topoli Katowej 1955-1972 0 Unroll
GRN i PGRN w Topoli Katowej 1955-1967 od sygn. 1 do sygn. 95 Protokóły z sesji GRN, uchwały, zebrania wiejskie-sołtysi, normatywy kancelaryjne, plan gospodarczy gromady, budżet gromady 1962-1972 od sygn. 96 do sygn. 101 Książki meldunkowe, protokoły z posiedzeń, protokoły z sesji Number of units in the group: 101
52/162/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Topoli Królewskiej [1945] 1951-1973 [1983] 0 Unroll
GRN i PGRN w Topoli Królewskiej 1954-1972 od sygn. 1 do sygn. 64 Sesje i sprawy organizacyjne, protokóły posiedzeń, komisje, uchwały, plan działalności społeczno-gospodarczy, sprawozdawczość ogólna, budżet gromady, sprawy notarialne [1945]1951-1973[1983] od sygn. 65 do sygn. 99Książki meldunkowe, protokoły z sesji, protokoły z posiedzeń Number of units in the group: 99
52/163/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Witoni 1954-1967 0 Unroll
GRN i PGRN w Witoni 1958-1967 od sygn. 1 do sygn. 11 Sesje i sprawy organizacyjne, komisje, zebrania wiejskie-sołtysi, sprawozdawczość gospodarcza-ogólna, kontrole i inspekcje zewnętrzne, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1954-1972 od sygn. 12 do sygn. 28Protokóły z posiedzeń, protokóły z sesji Number of units in the group: 83
Showing 181 to 200 of 416 entries.