Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/184/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niemysłowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/185/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niewieszu - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/186/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Orzeszkowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/187/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przekorze - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/188/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pęczniewie - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/189/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pradze - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/190/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sakowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/191/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlątkowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/192/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turze - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/193/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilczycy - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/194/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzchach - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/195/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wartkowicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/196/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilamowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/197/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zadzimiu - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/198/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zygrach - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/199/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Uniejowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/200/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Stemplewie powiat łęczycki 1953-1957 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Steplewie 1953-1957 sygn. 1-8 Protokóły zebrań, roczne plany gospodarcze, ewidencja członków Number of units in the group: 8
52/201/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Bronowie-Konopnicy powiat poddębicki 1953-1956 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Bronowie 1953-1956 sygn. 1-9 Protokóły zebrań członków, plany gospodarcze, sprawozdania roczne Number of units in the group: 9
52/202/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Dalikowie powiat poddębicki 1953-1959 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Dalikowie 1953-1959 sygn. 1-5 Protokóły z zebrań, sprawozdania, ewidencja członków Number of units in the group: 5
52/203/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Fułkach powiat poddębicki 1955-1957 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Fułkach 1955-1957 sygn. 1-4 Protokóły zebrań ogólnych, sprawozdania i akta organizacyjne Spóldzielni, księga ewidencji członków Spółdzielni Number of units in the group: 4
Showing 221 to 240 of 416 entries.