Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/259/0 Kutnowska Komisja Opieki nad Zabytkami 1972-1973 0 Unroll
wybór dokumentów dotyczących obrony przed zniszczeniem zabytków Starego Miasta w Kutnie Number of units in the group: 1
51/260/0 Rejonowy Urząd Pracy w Kutnie 1991-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 79
51/262/0 Zbiór fotografii rodzinnych Danuty Mitrus-Romaszkiewicz 1917-1920 [1948] 0 Unroll
Number of units in the group: 7
51/263/0 Zakład Gospodarki Komunalnej w Żychlinie 1953-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 379
51/264/0 Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie 1925-1977 0 Unroll
- Katalogi ocen sygn. od 1 do 74 i 159 - Książki meldunkowe sygn. od 75 do 77 - Protokoły rad pedagogicznych i akta osobowe sygn. od 78 do 115 - Akta osobowe sygn. od 116 do 134 - Arkusze ocen sygn. od 135 do 151 - Protokoły egzaminu dojrzałości i świadectwa sygn. od 152 do 158 - Dzienniki lekcyjne sygn. od 160 do 165 i sygn. od 169 do 172 - Dyplomy sygn. 166 i 173 - Sprawozdania sygn. 167 - Wykaz uczniów sygn. 168 Number of units in the group: 173
51/265/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Woli Kałkowej 1933-1937 0 Unroll
ksiEgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933-1937 sygn. Od 1 do 4 Number of units in the group: 4
51/266/0 Szkoła Podstawowa w Orłowie 1945-1999 0 Unroll
- Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej od sygn. 1 do 14 - Ksiegi ocen od sygn. 15 do 27 Number of units in the group: 27
51/267/0 Szkoła Podstawowa w Gosławicach 1967-1972 0 Unroll
Księgi protokołów Rady Pedagogicznej od sygn.1 do 2 Księga uczniów sygn. 3 Number of units in the group: 3
51/268/0 Gminny Komitet Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Bedlnie 1988 0 Unroll
Zabrania konsultacyjne sygn 1 Number of units in the group: 1
51/269/0 Kolegium do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Gminy Oporów 1973-1983 0 Unroll
Akta spraw o wykroczenia od sygn. 1 do 643 Number of units in the group: 643
51/270/0 Kutnowskie Towarzystwo Fotograficzne 1960-1983 0 Unroll
1/ uroczystości 1 majowe 2/ uroczystości rocznicowe 3/ narady partyjne 4/ pracownicy szpitala w Kutnie 5/ festiwale, konkursy, spektakle, występy, recitale 6/ zabawy szkolne 7/ wizyta kardynała Wyszyńskiego w Kutnie 8/ zakłady drobiarskie w Kutnie 9/ architektura, widoki miasta i okolic 10/ sesje wyjazdowe, dokumentacja z wycieczek, 11/ zespół muzyczny „Synkopy” 12/ prace konkursowe- przyroda, architektura, studium twarzy, martwa natura, akt 13/ inne Number of units in the group: 1550
51/271/0 Obywatelski Komitet Odrodzenia Narodowego w Krośniewicach 1982-1983 0 Unroll
Akta organizacyjne i programowe sygn. 1 Number of units in the group: 1
51/272/0 Powiat kutnowski w fotografii 1978-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 203
51/273/0 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Zarząd Terenowy w Płocku z siedzibą w Kutnie 1974-2011 0 Unroll
Akta zmarłych członków Stowarzyszenia Polaków Poszkowanych przez III Rzeszę. Number of units in the group: 3563
51/274/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Stanisława BM w Łąkoszynie 1875-1907 0 Unroll
Number of units in the group: 15
51/275/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Strzegocinie 1893-1907 0 Unroll
Akty zaślubin Number of units in the group: 2
51/276/0 Akta Wójta Gminy Orątki 1854-1856 169 Unroll
Zespół wydzielono z "Akt gminy Żychlin", zawiera Księgę ludności stałej gminy Orątki. Number of units in the group: 1
51/277/0 Akta Wójta Gminy Pasieka 1844-1852 341 Unroll
Zespół wydzielono z "Akt gminy Żychlin", zawiera Księgi ludności stałej gminy Pasieka. Number of units in the group: 2
51/278/0 Urząd Gminy w Kiernozi 1976-1989 0 Unroll
Zespół zawiera: akta przekazania gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa lub na następcę. Number of units in the group: 273
51/279/0 Państwowe Biuro Notarialne w Kutnie 1951-1992 0 Unroll
ksiegi notarialne, repetoria i skorowidze Number of units in the group: 321
Showing 261 to 280 of 327 entries.