Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
55/251/0 Urząd Wojewódzki w Pile [1956]1975 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 1166
55/252/0 Wojewódzki Zespół Poselski w Pile 1975 - 1985 0 Unroll
Number of units in the group: 12
55/253/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Własna Praca" w Adolfowie 1953 - 1960 0 Unroll
Protokóły zebrań członków z lat 1953-1960; 3 j.a. Plany, sprawozdania, bilanse z lat 1953-1963; 3 j.a. Księgi ewidencji członków z lat 1952-1958; 4 j.a. Księgi rozliczeń z pracującymi z lat 1953-1959; 11 j.a. Księgi inwentarzowe z lat 1955-1959; 3 j.a. Number of units in the group: 24
55/254/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Odrodzenie" w Klaudii 1954 - 1967 0 Unroll
Protokóły zebrań członków i zarządu z lat 1954-1967; 7 j.a. Plany, sprawozdania, bilanse z lat 1954-1966; 2 j.a. Księgi rozliczeń z pracującymi z lat 1954-1966; 12 j.a. Księgi inwentarzowe z lat 1954-1965; 2 j.a. Number of units in the group: 23
55/255/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Wspólna Praca" w Prawomyślu 1954 - 1967 0 Unroll
Protokóły zebrań członków z lat 1958-1966; 2 j.a. Plany, bilanse z lat 1955-1966; 2 j.a. Księga ewidencji członków z roku 1955; 1 j.a. Księgi rozliczeń z pracującymi z lat 1958-1967; 9 j.a. Księgi inwentarzowe z lat 1958-1963; 2 j.a. Number of units in the group: 16
55/256/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przyleśna" w Radwankach 1954 - 1966 0 Unroll
Akta organizacyjne i likwidacyjne z lat 1958-1962; 1 j.a. Protokóły zebrań członków z lat 1956-1965; 1 j.a. Bilanse, plany gospodarcze z lat 1958-1966; 2 j.a. Księga ewidencji członków z lat 1954-1962; 1 j.a. Księgi rozliczeń z pracującymi z lat 1959-1966; 9 j.a. Księga iinwentarzowa z roku 1963; 1 j.a. Number of units in the group: 15
55/257/0 Powiatowa Rada Szkolna w Pile [1910]1927 - 1944 0 Unroll
Sprawy szkolne polskiej mniejszości narodowej: zarządzenia, sprawozdania, korespondencja z lat 1937-1939, 1943; 2 j.a. Szkoły niemieckie: zarządzenia,sprawozdania, korespondencja z lat 1931-1944; 3 j.a. Akta personalne nauczycieli z lat [1910]1927-1944; 6 j.a. Projekt budynku szkoły z 1925 roku; 1 j.a. Number of units in the group: 12
55/258/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Trzciance 1920 - 1934 0 Unroll
Number of units in the group: 4
55/259/0 Związek Podoficerów Ziem Zachodnich - Koło w Czarnkowie 1924 - 1927 0 Unroll
Number of units in the group: 3
55/260/0 Polski Związek Strzelectwa Sportowego - Zarząd Powiatowy w Czarnkowie 1938 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 1
55/261/0 Wschodnioniemiecki Bank Spółdzielczy w Pile 1928 - 1934 0 Unroll
Number of units in the group: 3
55/262/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Miejski w Chodzieży 1975 - 1986 0 Unroll
Protokóły miejskiej konferencji z roku 1975; 1 j.a. Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1977-1983; 3 j.a. Protokóły plenarnych posiedzeńz lat 1975-1986; 7 j.a. Protokóły posiedzeń egzekutywy z lat 1975-1986; 13 j.a. Ankieta statystyczna zlat 1975-1985; 2 j.a. Protokóły Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1982; 4 j.a. Protokóły z posiedzeń komisji współdziałania 1981-1983; 1 j.a. Number of units in the group: 31
55/263/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Miejski w Czarnkowie 1975 - 1986 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1975-1983; 4 j.a. Protokóły plenarnych posiedzeń z lat 1976-1986; 7 j.a. Protokóły posiedzeń egzekutywy z lat 1976-1983; 16 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1976-1983; 1 j.a. Protokóły Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1976; 1 j.a. Number of units in the group: 29
55/264/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Miejski w Pile 1975 - 1989 0 Unroll
Protokół konferencji przedzjazdowej z roku 1975; 1 j.a. Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1977-1986; 6 j.a. Protokóły plenarnych posiedzeń z lat 1975-1988; 10 j.a. Protokóły posiedzeń egzekutywy z lat 1975-1989; 21 j.a. Ankieta statystyczna z roku 1976; 1 j.a. Protokóły Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1983; 1 j.a. Protokóły z posiedzeń komisji współdziałania zlat 1981-1986; 1 j.a. Protokóły z narad I sekretarzy POP z lat 1975-1986; 1 j.a. Number of units in the group: 42
55/265/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Miejski w Trzciance [1972] 1975 - 1983 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat {1972]1975-1982; 3 j.a. Protokóły plenarnych posiedzeń z lat [1973]1975-1983; 7 j.a. Protokóły posiedzeń egzekutywy z lat[1973]1975-1983; 16 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1976-1980; 1 j.a. Protokóły Komisji Rewizyjnej z lat 1976-1980; 1 j.a. Protokóły z posiedzeń komisji kontroli partyjnej z lat 1977-1983; 1 j.a. Number of units in the group: 29
55/266/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Miejski w Wałczu 1975 - 1989 0 Unroll
Protokóły miejskiej konferencji przedzjazdowej z roku 1975; 1 j.a. Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1975-1989; 5 j.a. Protokóły plenarnych posiedzeń z lat 1975-1989; 10 j.a. Protokóły posiedzeń egzekutywy z lat 1975-1989; 20 j.a. Ankieta statystyczna z roku 1982; 1 j.a. Protokóły Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1989; 3 j.a. Protokóły z posiedzeń komisji kontroli partyjnej z lat 1981-1983; 1 j.a. Protokóły posiedzeń I sekretarzy POP z lat 1986-1989; 1 j.a. Number of units in the group: 42
55/267/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Miejski w Wągrowcu 1975 - 1989 0 Unroll
Protokóły miejskiej konferencji przedzjazdowej z roku 1975; 1 j.a. Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1977-1989; 5 j.a. Protokóły plenarnych posiedzeń z lat 1975-1989; 8 j.a. Protokóły posiedzeń egzekutywy z lat 1975-1989; 18 j.a. Ankieta statystyczna z roku 1978; 1 j.a. Protokóły Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1985; 2 j.a. Protokóły z posiedzeń komisji kontroli partyjnej z lat 1978-1982; 1 j.a. Number of units in the group: 36
55/268/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Miejski w Złotowie 1975 - 1989 0 Unroll
Protokóły miejskiej konferencji z lat 1975-1977; 1 j.a. Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1979-1989; 2 j.a. Protokóły plenarnych posiedzeń z lat 1975-1989; 7 j.a. Protokóły posiedzeń egzekutywy z lat 1975-1989; 12 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1976-1986; 1 j.a. Protokóły Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1985; 2 j.a. Protokóły z posiedzeń komisji kontroli partyjnej z lat 1976-1977; 1 j.a. Number of units in the group: 27
55/269/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Miejsko- Gminny w Człopie [1972] 1973 - 1988 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat [1972]1973-1986; 4 j.a. Protokóły plenarnych posiedzeń z lat [1972]1973-1988; 7 j.a. Protokóły posiedzeń egzekutywy z lat1973-1988; 10 j.a. Ankieta statystyczna z roku 1976; 1 j.a. Protokóły Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1988; 2 j.a. Protokóły Komisji Kontroli Partyjnej z roku 1983; 1 j.a. Protokóły Komisji Współdziałania z lat 1984-1985; 1 j.a. Protokóły posiedzeń I sekretarzy POP i aktywu z lat 1984-1988; 1 j.a. Number of units in the group: 27
55/270/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Miejsko-Gminny w Gołańczy 1973 - 1988 0 Unroll
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat 1977-1986; 4 j.a. Protokóły plenarnych posiedzeń z lat 1973-1988; 7 j.a. Protokóły posiedzeń egzekutywy z lat 1973-1988; 13 j.a. Ankieta statystyczna z lat 1973, 1978, 1983; 1 j.a. Protokóły Komisji Rewizyjnej z lat 1977-1985; 1 j.a. Protokóły Komisji Kontroli Partyjnej z lat 1982-1985; 1 j.a. Protokóły Komisji Współdziałania z roku 1984; 1 j.a. Number of units in the group: 28
Showing 261 to 280 of 1,095 entries.