Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
53/1/0 Księgi sądu ziemskiego w Bydgoszczy 1524 - 1767 0 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki. Number of units in the group: 13
53/2/0 Księgi sądu ziemskiego w Gnieźnie 1390 - 1790 26771 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje wyroki, pozwy, manifestacje, regestry, ekstrakty. W zespole wyodrębniono szczątek 53 /2/1/ Księgi wieców gnieźnieńskich z 1583 r. Number of units in the group: 79
53/2/1 Księgi wieców gnieźnieńskich 1583 0 Unroll
Number of units in the group: 0
53/3/0 Księgi sądu ziemskiego w Inowrocławiu 1524 - 1791 0 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw. W zespole wyodrębniono szczątki: 53/3/1 Księgi wieców inowrocławskich z lat 1543 - 1575 oraz 53/3/2 Księgi Sądu Kapturowego w Inowrocławiu z lat 1648 - 1649 Number of units in the group: 27
53/3/1 Księgi wieców inowrocławskich 1543 - 1575 0 Unroll
Number of units in the group: 0
53/3/2 Księgi Sądu Kapturowego w Inowrocławiu 1648 - 1649 0 Unroll
Number of units in the group: 0
53/4/0 Księgi sądu ziemskiego w Kaliszu 1401 - 1793 88375 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, plenipotencje, inkwizycje, regestra. W zespole wyodrębniono szczątek: 53/ 4/1 Księgi wieców kaliskich z lat 1543 - 1577. Number of units in the group: 219
53/4/1 Księgi wieców kaliskich 1543 - 1577 0 Unroll
Number of units in the group: 0
53/5/0 Księgi sądu ziemskiego w Kcyni 1432 - 1791 0 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, manifestacje, pozwy, ekstrakty, dissoluta. Number of units in the group: 42
53/6/0 Księgi sądu ziemskiego w Koninie 1394 - 1791 3836 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, pozwy, ekstrakty, inkwizycje Number of units in the group: 76
53/7/0 Księgi sądu ziemskiego w Kościanie 1391 - 1791 2894 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, manifestacje, oblaty, ekstrakty. Number of units in the group: 167
53/8/0 Księgi sądu ziemskiego w Nakle 1442 - 1767 0 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, pozwy, dissoluta. Number of units in the group: 19
53/9/0 Księgi sądu ziemskiego w Poznaniu 1386 - 1791 57794 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, manifestacje, oblaty, pozwy, juramenty, wyroki. W zespole wyodrębniono szczątek: 53/9/1 Księgi wieców poznańskich z lat 1553 - 1555 Number of units in the group: 178
53/9/1 Księgi wieców poznańskich 1553 - 1555 0 Unroll
Number of units in the group: 0
53/10/0 Księgi sądu ziemskiego w Pyzdrach 1390 - 1791 0 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, pozwy, dissoluta, inkwizycje. Number of units in the group: 111
53/11/0 Księgi sądu ziemskiego we Wschowie 1527 - 1791 0 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw. W zespole wyodrębniono szczątek: 53/11/1 Księgi Sądu Kapturowego we Wschowie z lat 1668 - 1669 Number of units in the group: 40
53/11/1 Księgi Sądu Kapturowego we Wschowie 1668 - 1669 0 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw. W zespole wyodrębniono szczątki: 11/1 Księgi Sądu Kapturowego we Wschowie 1668 - 1669 Number of units in the group: 0
53/12/0 Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Bydgoszczy 1504 - 1772 0 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry, plenipotencje, dissoluta, cywilia (dla mieszczan), ekstrakty. Number of units in the group: 139
53/13/0 Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Gnieźnie 1447 - 1793 73975 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, dissoluta, plenipotencje, ciwilia (dla mieszczan). Number of units in the group: 301
53/14/0 Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Inowrocławiu 1574 - 1773 0 Unroll
Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, relacje-producta, juramenta, cywilia (dla mieszczan), dissoluta. Number of units in the group: 145
Showing 1 to 20 of 8,279 entries.