Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/247/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie powiat Gorlice 1937-1950 0 Unroll
akta z okresu II Rzeczypospolitej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1937/38-1938/39, sygn. 1-2; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 3-7; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 8-9; arkusze ocen 1945-1950, sygn. 10-15. Number of units in the group: 15
56/248/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie powiat Gorlice 1893-1961 0 Unroll
akta z lat 1893-1918: metryki szkolne 1898-1929, sygn. 1-2; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1893-1908/09, sygn. 3-7; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1917/18, sygn. 8-13; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 14-19; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 20-25; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/33, sygn. 26-30; akta z okresu Polski Ludowej: arkusze ocen 1946/47-1961, sygn. 31-46; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 47-48. Number of units in the group: 48
56/249/0 Szkoła Podstawowa w Rozdzielu powiat Gorlice 1915-1961 0 Unroll
akta z lat 1915-1918: kronika szkolna 1915-1957, sygn. 1; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryki szkolne 1924-1949, sygn. 2, 5; sprawy administracyjne 1937, sygn. 3; książka inwentarza ruchomego 1925-1948, sygn. 4; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1929/30-1932/33, sygn. 6-9; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 10-15; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1943/44, sygn. 16-19; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, sygn. 20; listy dzieci w wieku szkolnym 1946-1950, sygn. 21; arkusze ocen 1946-1961, sygn. 22-28; protokół czynności 1945-1950, sygn. 29. Number of units in the group: 29
56/250/0 Szkoła Podstawowa w Sękowej powiat Gorlice 1900-1950 0 Unroll
akta z lat 1900-1918: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi oraz katalogi nauki dopełniającej 1900/01-1909/10, sygn. 1-9; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1911/12-1919/20, sygn. 10-13; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1920/21-1932/33, sygn. 14-17; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1937/38, sygn. 18-22; akta z okresu okupacji niemieckiej księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 23-27; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 28-29; arkusze ocen 1946-1950, sygn. 30-33. Number of units in the group: 33
56/251/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Staszkówce powiat Gorlice 1901-1946 0 Unroll
akta z lat 1901-1918: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1901/02-1909/10, sygn. 1-9; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1917/18, sygn. 10-15; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 16-230; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 31-36; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1943/44, sygn. 37-40; akta z okresu Polski Ludowej: księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45, sygn. 41; arkusze ocen 1945/46, sygn. 42. Number of units in the group: 42
56/252/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Staszkówce powiat Gorlice 1935-1959 0 Unroll
akta z okresu II Rzeczypospolitej: dziennik klasy II 1935/36, sygn. 1; akta z okresu Polski Ludowej: projekty organizacji szkoły i arkusze sprawozdań jednostkowych 1945-1955, sygn. 2; sprawy organizacji szkoły 1945, 1949-1955, sygn. 3; działalność szkoły – korespondencja 1951-1955, sygn. 4; sprawozdania z wizytacji 1948, 1954-1955, sygn. 5; współpraca szkoły z innymi szkołami i instytucjami 1946, 1953, sygn. 6; listy dzieci w wieku szkolnym 1941-1959, sygn. 7; dzienniki klasowe 1945/46-1955/56, sygn. 8-38; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, sygn. 39; arkusze ocen 1945-1956, sygn. 40-42; protokoły z egzaminu pisemnego z matematyki i języka polskiego 1953, sygn. 43; protokoły zebrań Komitetu Rodzicielskiego 1949-1951, sygn. 44; protokoły z posiedzeń Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 1951-1953, sygn. 45; sprawozdania z zebrań Zespołu Samokształcenia Ideologicznego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 1951-1954 sygn. 46. Number of units in the group: 46
56/253/0 Szkoła Podstawowa w Stróżach powiat Gorlice 1903-1951 0 Unroll
akta z lat 1903-1918: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1903-1910, sygn. 1; kronika szkolna 1915-1938, sygn. 2; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1911/12-1918/19, sygn. 3-8; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów Rady Szkolnej 1918-1926, sygn. 9; protokół czynności Zarządu Szkoły 1926-1946, sygn. 10; orzeczenie organizacyjne szkoły 1930, 1937, 1947, sygn. 11; projekty organizacji szkoły 1931/-1949/50, sygn. 12; plany działalności kierownika 1933-1939, sygn. 13; plany hospitacyjne kierownika szkoły 1936-1939, sygn. 14; formularze sprawozdawczo-statystyczne 1935/36, 1945/1949/50, sygn. 15; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/20-1932/33, sygn. 16-29; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 30-35; metryka szkolna 1930-1943, sygn. 36; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1943/44, sygn. 37-40; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1946-1950, sygn. 41; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów i nauki szkolnej 1945-1950, sygn. 42; karta statystyczna szkoły powszechnej 1947/48, sygn. 43; formularze sprawozdawczo-statystyczne dla kursów i szkół powszechnych dla dorosłych 1948/49, sygn. 45; ramowe plany dydaktyczne 1948/49, sygn. 46; plany wychowawcze 1949/50, sygn. 47; arkusz sprawozdawczy z wyników klasyfikacji 1949/50, sygn. 48; sprawozdanie z wizytacji szkoły 1946-1950, sygn. 49; korespondencja z Inspektoratem Szkolnym w sprawie granic obwodu szkolnego 1945-1950, sygn. 50; ewidencja dzieci spoza obwodu szkolnego 1945-1950, sygn. 51; pierwszy sumaryczny spis ludności cywilnej 1945, sygn. 52; protokół zdawczo-odbiorczy z przekazywania inwentarza i czynności urzędowych 1945, sygn. 53; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1949/50, sygn. 54-59; dokumentacja akcji likwidacji analfabetyzmu 1950-1951, sygn. 60; protokoły z badań wyników nauczania 1949, sygn. 61; protokoły z egzaminów poprawkowych 1949-1950, sygn. 62; książka protokołów Komitetu Rodzicielskiego 1945-1948, sygn. 63. Number of units in the group: 63
56/254/0 Szkoła Podstawowa w Stróżnej powiat Gorlice 1878-1953 0 Unroll
akta z lat 1878-1918: księga ważniejszych ustaw i rozporządzeń szkoły 1878-1894, sygn. 1; kronika szkoły 1891-1931, sygn. 2; metryki szkolne 1883-1938, sygn. 3-5; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1894/95-1908/09, sygn. 6-18; katalogi główne uczniów nauki dopełniającej 1908/09-1911/12, sygn. 19-22; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1912/13-1917/18, sygn. 23-27; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1934-1949, sygn. 28; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1921/22-1932/33, sygn. 29-40; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 41-46; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 47-51; akta z okresu Polski Ludowej: szczegółowy rozkład materiału dla poszczególnych klas 1952/53, sygn. 52; księga ocen 1945/46-1946/47, sygn. 53; arkusze ocen 1945-1950, sygn. 54-55. Number of units in the group: 55
56/255/0 Szkoła Podstawowa w Szymbarku powiat Gorlice 1902-1950 0 Unroll
akta z lat 1902-1918: katalog główny wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1902/03, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1916/17-1917/18, sygn. 2-3; akta z okresu II Rzeczypospolitej: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1937-1949, sygn. 4; protokół czynności 1938-1948, sygn. 5; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1921/22-1932/33 sygn. 6-16; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1936/37, sygn. 17-18; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 19-23; akta z okresu Polski Ludowej: księga zarządzeń 1940-1948, sygn. 24; protokoły zdawczo-odbiorcze z przyjmowania inwentarza i czynności urzędowych 1943-1945, sygn. 25; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 26-27; arkusze ocen 1946/47, sygn. 28-31. Number of units in the group: 31
56/256/0 Szkoła Podstawowa w Turzy powiat Gorlice 1896-1957 0 Unroll
akta z lat 1896-1918: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1896/97-1909/10, sygn. 1-12; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1915/16, sygn. 13-17; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1923-1947, sygn. 18; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 19-31; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 32-37; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1943/44, sygn. 38-41; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1947-1957, sygn. 42-43; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1948/49, sygn. 44-47; arkusze ocen 1947-1950, sygn. 48-50; księga protokołów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 1951-1955, sygn. 51-52. Number of units in the group: 52
56/257/0 Szkoła Podstawowa w Uściu Gorlickim [Ruskim] powiat Gorlice 1915-1951 0 Unroll
akta z lat 1915-1918: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1917/18, sygn. 1-3; akta z okresu II Rzeczypospolitej: statystyka frekwencji 1933; 1936-1938, sygn. 4; metryka szkolna 1924-1948, sygn. 5; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1920/21, 1928/29, 1932/33, sygn. 6-10; akta z okresu okupacji niemieckiej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1941/42-1944/45, sygn. 11-13; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1945-1951, sygn. 14; protokoły zdawczo-odbiorcze szkoły 1945-1949, sygn. 15; sprawozdania z wizytacji szkół z zarządzeniami powizytacyjnymi 1949-1950, sygn. 16; projekt organizacji szkoły 1948-1950, sygn. 17; ewidencja uczniów 1946-1948, sygn. 18; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów i dni nauki szkolnej 1945-1952, sygn. 19; księga czynności 1945-1948, sygn. 20; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, sygn. 21; arkusze ocen 1946-1950, sygn. 22-29. Number of units in the group: 29
56/258/0 Szkoła Podstawowa w Wapiennem powiat Gorlice 1909-1962 0 Unroll
akta z lat 1909-1918: metryka szkolna 1908-1948, sygn. 1; katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1917/18, sygn. 2; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/20-1921/22, 1929/20-1932/33, sygn. 4-7; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 8-12; akta z okresu okupacji niemieckiej: listy dzieci w wieku szkolnym 1941-1962, sygn. 13; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1939/40-1943/44, sygn. 14-18; akta z okresu Polski Ludowej: arkusze ocen 1945-1953, sygn. 19-21. Number of units in the group: 21
56/259/0 Szkoła Podstawowa w Wójtowej powiat Gorlice 1891-1966 0 Unroll
akta z lat 1891-1918: księga protokołów z konferencji odbytych po wizytacji szkoły 1898-1910, sygn. 1; księga protokołów z konferencji 1910-1913, sygn. 2; orzeczenia organizacyjne szkoły 1891-1895, sygn. 3; sprawy budynku i utrzymania szkoły 1894-1898, sygn. 4; katalogi główne nauki dopełniającej wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1894/95-1898/99, sygn. 5-6; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1899/1900-1909/10, sygn. 7-14; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1911/12-1917/18, sygn. 15-20; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryki szkolne 1892-1949, sygn. 21-23; dziennik czynności Zarządu szkoły 1927-1954, sygn. 24; projekty organizacji szkoły 1922-1926, 1935-1939, sygn. 25; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1919/20, sygn. 26-27; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1920/21-1932/33, sygn. 28-39; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 40-45; akta z okresu okupacji niemieckiej: projekt organizacji szkoły 1939-1943, sygn. 46; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 47-51; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1945-1951, sygn. 52; projekt organizacji szkoły 1946-1950, sygn. 53; sprawy budynku i utrzymania szkoły 1946, sygn. 54; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 55-56; arkusze ocen 1946-1951, sygn. 57-63; listy dzieci w wieku szkolnym 1940-1966, sygn. 64-66; zbiór arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce 1946-1950, sygn. 67. Number of units in the group: 67
56/260/0 Szkoła Podstawowa w Wyskitnej powiat Gorlice 1945-1951 0 Unroll
ustalenie obwodu szkolnego 1946, sygn. 1; projekty organizacji szkoły 1946-1950, sygn. 2; formularze sprawozdawczo-statystyczne 1945/46-1950-51, sygn. 3; zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów 1945-1950, sygn. 4; sprawozdania z wizytacji szkoły 1948-1950, sygn. 5. Number of units in the group: 5
56/261/0 Szkoła Podstawowa w Wysowej powiat Gorlice 1861-1944 0 Unroll
akta z lat 1861-1918: kopiariusz zrządzeń władz szkolnych, księga lustracyjna, protokoły Rady Pedagogicznej 1890-1897, 1902-1939, 1946-1947, sygn. 1; wykaz szczegółowy o stanie szkoły mieszanej 1911/12, sygn. 2; książka kasowa 1896-1946, sygn. 3; metryki szkolne 1861-1922, sygn. 4-6; imienny spis uczniów 1877/78, sygn. 7; spisy uczniów wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1881/82-1887/88, sygn. 8-13; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1888/89-1909/10, sygn. 14-33; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1917/18, sygn. 34-40; akta z okresu II Rzeczypospolitej: sprawy organizacyjne 1931-1939, sygn. 41; projekty organizacji szkoły 1932-1939, sygn. 42; sprawy administracyjne 1929-1939, sygn. 43; metryka szkolna 1921, sygn. 44; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 45-58; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 59-64; zapomogi i dożywianie dzieci 1931-1939, sygn. 65; udział szkoły w akacjach społecznych 1931-1935, sygn. 66; akta z okresu okupacji niemieckiej: sprawy organizacyjne 1940-1943, sygn. 67; sprawy administracyjne 1940-1943, sygn. 68; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 69-73; konferencje rejonowe nauczycieli rejonu Uście Ruskie 1941-1942, sygn. 74; dożywianie dzieci 1941-1942, sygn. 75. akta z okresu Polski Ludowej: Number of units in the group: 76
Showing 256 to 270 of 2,777 entries.