Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
56/144/0 vacat - Parafie rzymskokatolickie z terenów byłej Małopolski Wschodniej - akta przeniesiono do AGAD w Warszawie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
56/145/0 vacat - Parafie greckokatolickie z terenów byłej Małopolski Wschodniej - akta przeniesiono do AGAD w Warszawie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
56/146/0 Parafie rzymskokatolickie byłego województwa rzeszowskiego - zbiór szczątków zespołów 1878, 1895, 1906-1914, 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 4
56/146/1 Parafia Rzymskokatolicka w Krośnie 1908 0 Unroll
Number of units in the group: 1
56/146/2 Parafia Rzymskokatolicka w Lipinkach 1895, 1905-1908, 1911, 1913-1914, 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 1
56/146/3 Parafia Rzymskokatolicka w Wietrznie 1906-1911 0 Unroll
Number of units in the group: 1
56/146/4 Parafia Rzymskokatolicka w Zarszynie 1878 0 Unroll
Number of units in the group: 1
56/147/0 Parafie greckokatolickie byłego województwa rzeszowskiego - zbiór szczątków zespołów 1794-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 20
56/148/0 Parafia Greckokatolicka w Przemyślu [1586, 1603-1655] 1667-1947 0 Unroll
1. Inwentarze oraz pisma związane z lustracjami cerkwi 1784-1785, 1792-1794, 1803, 1808, 1810-1812, 1814-1816, 1820-1821, 1829-1830, 1832-1833, 1840, 1852, 1855, 1857, sygn. 1-25, 2. Akta dotyczące spraw majątkowych i finansowych parafii (sprawy gruntów i budynków należących do parafii [1586, 1603-1604, 1610, 1619, 1624, 1631-1633, 1635, 1637, 1639, 1645, 1651, 1653, 1655] 1668-1669, 1683, 1693, 1710, 1713-1714, 1718, 1728, 1735, 1749, 1753-1755, 1764, 1771-1774, 1776-1777, 1779-1780, 1783-1787, 1789-1805, 1807-1809, 1811-1813, 1815, 1820-1822, 1825, 1835, 1837, 1839, 1861-1868, 1870, 1874, 1878, 1891, 1898-1901, 1903-1904, 1908-1909, 1915, 1922, sygn. 26-49; sprawy finansowe parafii, [1638] 1674-1685, 1760, 1769, 1783, 1785-1832, 1839, 1841-1845, 1847-1848, 1853-1861, 1864-1917, 1919-1935, 1938-1942, sygn. 50-80, 3. Korespondencja z władzami i instytucjami kościelnymi 1790-1793, 1795-1796, 1799-1800, 1802-1806, 1812, 1814, 1833, 1835-1841, 1852, 1857-1936, 1943-1944, sygn. 81-91, 4. Korespondencja z władzami i instytucjami świeckimi 1786, 1795-1796,1799,1803,1805,1809, 1814,1833-1834,1836-1838,1841-1846, 1856-1858, 1860-1861, 1863, 1867, 1872-1874, 1876, 1879-1881-1884, 1886-1887, 1889-1891, 1893, 1895-1900, 1904-1905, 1907, 1909-1922, 1924-1928, 1933-1938, 1943-1944, sygn. 92-102, 5. Pisma kierowane do proboszczów i administratorów parafii oraz pisma ich dotyczące 1806, 1814-1818, 1825-1835, 1838, 1842, 1859,1861,1865,1867-1869,1872,1874,1882, 1892, 1910, 1912, 1914, 1924-1925, sygn. 103-109, 6. Pisma oraz wykazy dotyczące liturgii i posługi duszpasterskiej 1814-1818, 1828-1878, 1883-1919, 1922, 1924-1941, sygn. 110-136, 7. Komitety cerkiewne 1868-1869, 1871, 1884, 1887-1888, 1897, 1903-1904, 1907-1908, 1914, 1924, 1926, 1934, 1936, 1943, sygn. 137-143, 8. Spisy wiernych i pisma dotyczące parafian 1822, 1826, 1830, 1840, 1860, 1863, 1865-1869, 1876, 1882, 1888-1889, 1918, 1939, sygn. 144-164, 9. Kancelaria parafii 1829, 1839, 1854-1907, 1938-1946, sygn. 165-179, 10. Akta stanu cywilnego: urodzenia – 1667-1776, 1786-1906, 1911-1945, sygn. 180-212; protokoły przedślubne i zapowiedzi – 1814-1843, 1852-1947, sygn. 213-245; małżeństwa – 1784-1910, sygn. 246-254; zgony – 1757-1776, 1784-1906, 1945-1946, sygn. 255-268; księgi łączne – parafia pw. w. Mikołaja na Podgórzu – 1749-1782, sygn. 269; księgi łączne – parafia pw. Ucieczki Matki Boskiej do Egiptu – 1774-1784, sygn. 270; księgi łączne – parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Przekopanej – 1773-1790, sygn. 271; księgi łączne – parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Błoniu – 1777-1786, sygn. 272; księgi łączne – cerkiew filialna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na Wilczu – 1788-1912, sygn. 273; indeksy – 1920-1931, sygn. 274, 11. Sprawy metrykalne: korespondencja dotycząca spraw metrykalnych – 1792-1869, 1871, 1873-1946, sygn. 275-318; zaświadczenia, kopie, świadectwa, wyciągi wydawane przez parafię greckokatolicką w Przemyślu – 1860-1864, 1866-1868, 1874, 1880-1881, 1883-1884, 1887, 1889-1893, 1898, 1900, 1902-1903, 1906, 1910-1911, 1913, 1915-1934, 1937-1942, 1944, sygn. 319-322; wystąpienia z kościoła greckokatolickiego, zmiany obrządku – 1864-1866, 1876,1891-1897, 1900-1902, 1907-1942, 1944-1946, sygn. 323-327; zaświadczenia, wypisy w sprawach metrykalnych wydawane przez parafie rzymskokatolickie w Przemyślu przesyłane do parafii greckokatolickiej w Przemyślu, 1860-1869, 1873-1944, sygn. 328-336; zaświadczenia, kopie, świadectwa, wyciągi wydawane przez parafie obce przesyłane do parafii greckokatolickiej w Przemyślu (urodzenia i chrzty) 1841, 1843, 1847-1848, 1853, 1856, 1858-1944, sygn. 337-349; zaświadczenia, kopie, świadectwa, wyciągi wydawane przez parafie obce przesyłane do parafii greckokatolickiej w Przemyślu (zapowiedzi i małżeństwa) 1860-1861, 1863-1864, 1866, 1869-1886, 1889-1890, 1892-1940, 1944, sygn. 350-352; zaświadczenia, kopie, świadectwa, wyciągi wydawane przez parafie i urzędy obce przesyłane do parafii greckokatolickiej w Przemyślu (zgony) 1847, 1858-1861, 1863-1864, 1867-1868, 1873-1878, 1880-1892, 1894-1928, 1931, 1933-1938, 1943-1944, sygn. 353-356. Number of units in the group: 364
56/149/0 Środkowo-Galicyjski Seniorat w Brygidau 1901-1913 1604 Unroll
Number of units in the group: 21
56/150/0 Środkowo-Galicyjski Seniorat w Jarosławiu 1893-1909 657 Unroll
Number of units in the group: 17
56/151/0 Środkowo-Galicyjski Seniorat w Hartfeld 1912-1937 3706 Unroll
Number of units in the group: 44
56/152/0 Ewangelicki Urząd Parafialny w Raniżowie 1789-1913 448 Unroll
1. Okólniki i odpisy zarządzeń władz politycznych 1814-1910, sygn.1; 2. Okólniki Najwyższej Rady Kościelnej 1819-1913, sygn. 2. 3. Sprawy Senioratu (protokoły z zebrań Senioratu, sprawy wyborów do Superintendentury), 1840-1909, sygn. 3; 4. Sprawy organizacji parafii, 1789-1910, sygn. 4; 5. Sprawy prezbiterstwa (protokoły z posiedzeń, korespondencja), 1870-1904, sygn. 5; 6. Protokoły z zebrań zborów 1885-1891, sygn. 6; 7. Spis ksiąg i naczyń liturgicznych parafii w Raniżowie, 1804, sygn. 7; 8. Jubileuszowe uroczystości okolicznościowe, 1816-1901, sygn. 8; 9. Sprawy osobowe duchownych, 1810-1910, sygn. 9; 10. Roczne zamknięcia rachunkowe, sprawozdania pastorów dotyczące stanu parafii, 1865-1913, sygn. 10; 11. Statystyka (wykazy zmian wyznania, wykazy urodzonych i zmarłych), 1831-1910, sygn. 11. 12. Sprawy metrykalne m.in. związane z zawarciem małżeństwa, świadectwa obyczajności, 1813-1931, sygn. 12-14; 13. Sprawy szkolne nauczycieli, 1811-1911, sygn. 15-16; 14.Fundusze, legaty, dotacje państwowe, zbiórki, sprawy gospodarcze, 1794-1910, sygn. 17-20; 15. Sprawy związane z budową kościołów, sprawy finansowe, opodatkowanie członków gminy na cele kościelne, 1802-1912, sygn. 21-23; 16. Sprawy sanitarne, sądowe (cywilne) prośby i skargi członków gminy ewangelickiej, 1820-1909, sygn. 24-26;17. Sprawy Zakładu Emerytalnego Ewangelickiego Kościoła, 1886-1909, sygn. 27; 18.Organizowanie pomocy dla biednych współwyznawców, pomoc w leczeniu, poszukiwania osób, alimentacyjne, nekrologi, 1795-1910, sygn. 28-29; 19. Kandydaci teologii, 1819-1911, sygn. 30. Number of units in the group: 30
56/153/0 Kopie akt metrykalnych parafii dekanatu lubaczowskiego archidiecezji lwowskiej obrządku rzymskokatolickiego 1818-1819, 1823-1826, 1834, 1839-1840, 1844-1866 132 Unroll
1. Parafia Cieszanów: urodzenia (za okres lat: 1839, 1844-1846, 1849, 1851-1856, 1858-1860, 1862, 1864-1865), kopie z lat 1840, 1844-1846, 1849, 1851, 1853-1854, 1856-1857, 1859-1861, 1863, 1865-1866, sygn. 1-15; małżeństwa (za okres lat: 1818, 1839, 1844-1846, 1849, 1851-1856, 1858-1862, 1864), kopie z lat 1819, 1839, 1844-1846, 1849, 1852-1854, 1856-1857, 1859-1863, 1865, sygn. 16-31; zgony (za okres lat: 1818, 1844-1846, 1849, 1851-1856, 1858-1862, 1864), kopie z lat 1819, 1845-1846, 1849, 1852-1854, 1856-1857, 1859-1863, 1865, sygn. 32-46; kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823), kopie z lat 1819, 1823-1824, sygn. 47; 2. Parafia Dzików: kopie łączne (za okres lat: 1817-1818, 1825, 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856-1862, 1864-1865), kopie z lat 1818, 1826, 1834, 1826, 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857-1863, 1865-1866, sygn. 48-66; 3. Fehlbach (Kobylnica): urodzenia (za okres lat: 1845-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1845-1846, 1852-1854, 1856-1857, 1859-1866, sygn. 67; małżeństwa (za okres lat: 1845-1846, 1849, 1851-1854, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1845-1846, 1850, 1852-1855, 1859-1861, 1863, 1865, sygn. 68; zgony (za okres lat: 1845-1846, 1849, 1851-1854, 1858-1860, 1862, 1864), kopie z lat 1845-1846, 1850, 1852-1855, 1859-1861, 1863, 1865, sygn. 69; kopie łączne (za rok 1818), kopie z roku 1819,sygn. 70; 4. Parafia Horyniec: kopie łączne (za okres lat: 1818, 1844, 1849, 1857-1862, 1864-1865), kopie z lat 1819, 1823, 1845, 1849, 1857-1860, 1862-1865, sygn. 71-80; 5. Parafia Lipsko: urodzenia (za okres lat: 1851-1854, 1856-1865), kopie z lat 1852-1855, 1857-1866 sygn. 81-92; małżeństwa (za okres lat: 1851-1854, 1856-1862, 1864-1965), kopie z lat 1852-1855, 1857-1863, 1865-1866; sygn. 93-103; zgony (za okres lat: 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1851, 1853, 1855, 1857, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 104-113; kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823, 1825, 1844-1846, 1849), kopie z lat 1818, 1824, 1826, 1846-1847, 1850, sygn. 114-117; 6. Parafia Lubaczów: urodzenia (za okres z lat 1818, 1825, 1844-1846, 1848-1850, 1852-1855, 1858-1862, 1864-1865; kopie z lat 1818, 1825, 1845-1847, 1849-1851, 1853-1856, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 118-132; małżeństwa (za okres lat: 1818, 1825, 1844-1846, 1848-1849, 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1818, 1825, 1845-1847, 1849-1850, 1852-1855, 1857, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 133-138; zgony (za okres lat: 1818, 1825, 1839, 1844-1845, 1848-1849, 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865, kopie z lat 1818, 1825, 1840, 1845-1846, 1849-1850, 1852-1855, 1857, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 139-145; 7. Parafia Łukawiec: urodzenia (za okres lat: 1859-1860, 1862, 1864), kopie z lat 1860-1862, 1865, sygn. 146-149; małżeństwa (za okres z lat 1859-1860, 1862, 1864), kopie z lat 1860, 1862-1863, 1865, sygn. 150-153; zgony (za okres z lat 1859-1860, 1862, 1864-1865), kopie z lat 1860-1861, 1863, 1865-1866; sygn. 154-156, kopie łączne (za okres z lat 1818, 1823, 1825, 1844-1846, 1849, 1851-1856, 1858, kopie z lat 1819, 1824, 1826, 1845-1847, 1850, 1852, 1853-1857, 1859, sygn. 157-166; 8. Parafia Narol: urodzenia (za okres lat: 1854, 1856, 1858-1864), kopie z lat 1855-1856, 1859-1864, sygn. 167-172; małżeństwa (za okres lat: 1854, 1856, 1858-1862, 1864), kopie z lat 1855, 1857, 1859-1863, 1865, sygn. 173-179; zgony (za okres lat: 1854, 1856, 1858, 1860-1862, 1864), kopie z lat 1855, 1857, 1859, 1861-1863, 1865, sygn. 180-185; kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823, 1825, 1844-1846, 1848-1853), kopie z lat 1819, 1824, 1826, 1845-1847, 1849-1854), sygn. 186-195; 9. Parafia Niemirów: kopie łączne (za okres lat: 1818, 1825, 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1862, 1864-1865), kopie z lat 1818, 1825, 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857, 1859-1863, 1865-1866, sygn. 196-209; 10. Parafia Oleszyce: urodzenia (za okres lat: 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1861, 1864-1865), kopie z lat 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857, 1859-1862, 1865-1866, sygn. 210-222; małżeństwa (za okres lat: 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1861, 1864-1865), kopie z lat 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857, 1859-1862, 1865-1866, sygn. 223-235; zgony (za okres lat: 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856, 1858-1861, 1864-1865), kopie z lat 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857, 1859-1862, 1865-1866, sygn. 236-248; kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823, 1825, 1862), kopie z lat 1818, 1823, 1825, 1863, sygn. 249-251; 11. Parafia Płazów: kopie łączne (za okres lat: 1818, 1823, 1844-1846, 1849, 1851-1854, 1856-1862, 1864-1865), kopie z lat 1818, 1823, 1845-1847, 1850, 1852-1855, 1857-1863, 1865-1866, sygn. 252-266. Number of units in the group: 279
56/155/0 Greckokatolicki Urząd Dekanalny Biecki 1772-1877 0 Unroll
Zarządzenia jednostek nadrzędnych i własne:listy pasterskie biskupów przemyskich, kurendy dziekana do podległego duchowieństwa, protokoły sesji dekanalnych 1795-1822, sygn. 1-5; Akta Urzędu Dekanalnego: akta w układzie dziennika podawczego dotyczące całokształtu działalności Urzędu 1790-1832, sygn. 6-12; Kopiariusz zarządzeń i pism wychodzących z kancelarii Urzędu Dekanalnego 1819-1822, sygn. 13; Pomoce kancelaryjne: dzienniki podawcze 1822-1848, sygn. 14-15; Akta Urzędu Dekanalnego jako Powiatowego Urzędu Szkolnego: akta w układzie dziennika podawczego dotyczące całokształtu działalności Urzędu 1807-1830, sygn. 16-17; Pomoce kancelaryjne Powiatowego Urzędu Szkolnego: dziennik podawczy 1833-1846, sygn. 18; Akta Urzędu Dekanalnego: korespondencja i dokumenty gr. kat. biskupów przemyskich kierowane do Urzędu Dekanalnego Bieckiego; zarządzenia, okólniki, obwieszczenia, odezwy władz państwowych i samorządowych; pisma Urzędu Dekanalnego Bieckiego kierowane do władz państwowych; supliki mieszkańców parafii dekanatu bieckiego; korespondencja dziekana z podległymi parochami; zestawienia finansowe dot. spraw parafii dekanatu bieckiego 1772-1877, sygn. 19-26. Number of units in the group: 26
56/156/0 Greckokatolicki Urząd Dekanalny Olchowiecki 1775-1921 [1934] 0 Unroll
Number of units in the group: 99
56/157/0 Apostolska Administracja Łemkowszczyzny [1901-1933] 1934-1945 145 Unroll
Number of units in the group: 291
56/158/0 Archiwum Zamku Leskiego Krasickich 1540-1925 42811 Unroll
Number of units in the group: 481
56/159/0 Starostwo Powiatowe Przeworskie 1935-1938 340 Unroll
Number of units in the group: 1
56/160/0 Akta adwokata dr. Joachima Schaffela pełnomocnika Zarządów Dóbr Sapiehów w Krasiczynie i Żurawicy oraz Zajączkowskich w Bolestraszycach [1884-1918] 1919-1941 0 Unroll
Number of units in the group: 31
Showing 141 to 160 of 2,777 entries.