Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
58/257/0 Gminna Rada Narodowa w Sieciechowie [1944] 1945-1954 [1958] 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią akta Zarządu Gminy: 1. Ogólno-administracyjne [sygn. 1-16] z lat 1945-1952 - protokoły posiedzeń z sesji, prezydium, posiedzeń gminnych komisji i posiedzeń sołtysów, wykazy nieruchomości pożydowskich, informacje o bestialstwach okupanta, zniszczenia wojenne, rejestr zezwoleń na budowę i przebudowę, protokoły przesłuchań świadków do zaświadczeń tożsamości; 2. Budżetowo-finansowe [sygn. 17-25] z lat [1944]1945-1949 - budżet gminy i roczne sprawozdania rachunkowe; 3. Gospodarka komunalna [sygn. 26-27] z 1948 r. - plany inwestycyjne i ankieta zainwestowania miast w rodzaju spełnianych funkcji i strukturze zawodowej ludności; 4. Socjalne i kulturalne [sygn. 28] informacje o analfabetyzmie i wykazy punktów bibliotecznych z 1949 r. Akta Prezydium Gminnej Rady Narodowej: 1. Ogólno-administracyjne [sygn. 29-33] z lat 1950-1951 - protokoły z sesji, posiedzeń prezydium i komisji oraz sprawozdania z kontroli zewnętrznej i budżet dodatkowy prezydium. Książki meldunkowe [sygn. 34-36] z lat 1951-1954[1958], a dokładniej domowe (gromadzkie) książki meldunkowe dla gromad: Nagórnik, Opactwo, Zajezierze. Number of units in the group: 36
58/258/0 Gminna Rada Narodowa w Suskowoli 1945-1954 [1959] 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią akta Zarządu Gminy: 1) Ogólno-administracyjne [sygn. 3-11] z lat 1945-1950 - protokoły posiedzeń z sesji, zarządu, posiedzeń sołtysów, sprawozdania statystyczne dotyczące nieruchomości i sprawy osobowe; 2) Budżetowo-finansowe [sygn. 12-16] - budżet gminy na lata 1945-1950; 3) Socjalne i kulturalne [sygn. 17] sprawozdania statystyczne z czytelnictwa z 1950 roku. Akta Prezydium Gminnej Rady Narodowej: 1) Ogólno-administracyjne [sygn. 18-21] z 1953 roku - plany pracy i sprawozdania z działalności GRN i Prezydium GRN, sprawy osobowe; 2) Socjalne i kulturalne [sygn. 22-25] z lat 1951-1953 - informacje o bibliotece gminnej i sprawozdania z czytelnictwa. Akta Ewidencji Ludności [sygn. 26-29] z lat 1950-1954[1959] - są to domowe (gromadzkie) książki meldunkowe. Number of units in the group: 27
58/259/0 Gminna Rada Narodowa w Świerżach Górnych 1946-1954 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią akta Zarządu Gminy 1. Ogólno-administracyjne [sygn. 1-6] z lat 1946-1950 - protokoły posiedzeń z sesji, komisji, posiedzeń sołtysów 2. Socjalne i kulturalne [sygn. 7] informacje o bibliotece gminnej z 1949 roku Akta Prezydium Gminnej Rady Narodowej: 1. Ogólno-administracyjne [sygn. 8-20] z lat 1951-1954 - protokoły z sesji, z posiedzeń prezydium, komisji, sołtysów informacje o podziale administracyjnym oraz sprawozdania z działalności i kontroli gminy. 2. Socjalne i kulturalne [sygn. 21] informacje o bibliotece gminnej z 1954 roku Number of units in the group: 21
58/260/0 Gminna Rada Narodowa w Tczowie 1945-1954 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią akta Zarządu Gminy 1. Ogólno-administracyjne [sygn. 1-11] z lat 1945-1949 - protokoły posiedzeń z sesji, prezydium, zarządu, z zebrań wiejskich, z lustracji, wykazy osób poległych w czasie wojny, korespondencja w sprawie podziału administracyjnego gminy. 2. Gospodarka komunalna [sygn. 12-13] rejestracja zniszczeń wojennych i ewidencja wydanych kart przemysłowych z 1945 roku. Akta Prezydium Gminnej Rady Narodowej: 1. Ogólno-administracyjne [sygn. 14-27] z lat 1950-1954 - protokoły z sesji, z posiedzeń prezydium, sołtysów oraz sprawozdania z działalności i kontroli gminy. 2. Budżetowo-finansowe [sygn. 28] budżet na 1950 rok 3. Rolnictwo [sygn. 29] użytkowanie gruntów w poszczególnych gromadach z 1951 roku Number of units in the group: 29
58/261/0 Gminna Rada Narodowa w Trzebieniu [1944] 1945-1954 [1957] 0 Unroll
Zawartość zespołu stanowią akta Zarządu Gminy 1) Ogólno - Administracyjne [sygn. 1-8, 28-29] z lat 1945-1950 - protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Prezydium, Zarządu Gminnego i Komisji, z kontroli zewnętrznych, wykaz miejscowości w gminie, wykaz gospodarstw poniemieckich, mienie opuszczone i porzucone, protokoły ekshumacji zwłok żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, kartoteka szkód wojennych; 2) Budżetowo - Finansowe [sygn. 9-17] z lat [1944]1946-1949 - budżety na lata 1944-1949 i roczne sprawozdania rachunkowe; 3) Rolnictwo [sygn. 18, 30] z 1949 r. - osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych, badania i klasyfikacja gruntu na terenie gminy - ankiety. Akta Prezydium Gminnej Rady Narodowej: 1) Ogólno - Administracyjne [sygn. 19-26] z lat 1951-1954 - protokoły z posiedzeń Komisji, z zebrań sołtysów, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, Prezydium i Komisji, sprawozdania z działalności, wykazy zatrudnionych w gminie; 2) Socjalne i Kulturalne [sygn. 27] informacje o analfabetyzmie z 1951 roku. Akta Ewidencji Ludności [sygn. 31] z lat 1951-1954[1957] - domowa (gromadzka) książka meldunkowa gromady Koziołek gminy Trzebień. Number of units in the group: 31
58/262/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Radomiu [1945] 1949-1951 [1967] 0 Unroll
1. Działa Ogólny (materiały statystyczne i opisowe dotyczące organizacji i działalności: plan pracy, ewidencja pracowników, protokoły, sprawozdania, statystyka finansowa.); sygn. 1 – 30. 2. Dział Likwidacyjny (zarządzenie poinspekcyjne, sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności działu, wykaz mienia po zdrajcach narodu, protokoły wprowadzające w stan posiadania, statystyka nieruchomości i ich ewidencji, bilanse, oszacowanie majątku i przejęcie na własność państwa przedsiębiorstw, dzierżawa); sygn. 31 – 523., 891-953 3. Dział egzekucyjny (wykazy osób, sprawozdania z pracy działu, konfiskata nieruchomości); sygn. 524 – 890, 954-970. 4. Akta osobowe pracowników; sygn. 971– 10024. Number of units in the group: 1024
58/263/0 Inspektorat Szkolny w Radomiu 1916-1939 [1958] 0 Unroll
akta szkół i przedszkoli prywatnych (korespondencja, koncesje, programy nauczania, wykazy uczniów, kontrole), 1931-1939, sygn. 1-32, - zarządzenia władz nadrzędnych, 1921-1939, sygn. 33-37, - biuro Inspektora Szkolnego, 1938, sygn. 38, - budownictwo szkolne, 1932-1939, sygn. 39-46, - preliminarze i plany finansowe, 1934-1937, sygn. 47-50, - zaopatrzenie w druki, 1933-1938, sygn. 51-57, - obchody "Święta Lasu", 1934, sygn. 58, - dzienniki i czasopisma - prenumerata, 1933-1939, sygn. 59-65, - dozory szkolne, 1933-1939, sygn. 66-79, - etaty (nominacje, przeniesienia, korespondencja w tej sprawie), 1924-1939, sygn. 78-95, - sprawy finansowe, 1936-1938, sygn. 86-104, - gimnazja (wizytacje, baza szkolna, dojazdy do szkół), 1931-1934, sygn. 105-107, - higiena szkolna (sta sanitarny, plany kąpieli, korespondencja), 1933-1938, sygn. 108-113, - wyposażenie szkół, inwentaryzacje, 1925-1937, sygn. 114-120, - konferencje rejonowe, 1933-1939, sygn. 121-125, - podróże służbowe, 1933-1934, sygn. 126-127, - kształcenie nauczycieli, 1933-1939, sygn. 128, - legitymacje i ulgi kolejowe, 1933-1939, sygn. 129, - lokalne szkolne (ewidencja, wynajem, protokoły wizytacji), 1933-1939, sygn. 130-137, - metryki szkolne, 1934-1935, sygn. 138-139, - sprawy personalne, 1917-1939, sygn. 140-142, - organizacja szkół - siec szkolna (protokoły posiedzeń dozorów szkolnych, projekty sieci szkół), 1935-1938, sygn. 143-146, - pomoc lekarska - korespondencja, 1934-1939, sygn. 146-152, - pomoce szkolone i wyposażenie pracowni szkolnych, 1931-1938, sygn. 153-166, - programy nauczania (okólniki, zarządzenia, instrukcje), 1934-1937, sygn. 167-170, - przedszkola (zezwolenia na budowę, ochronki, kwalifikacje personelu), 1932-1938, sygn. 171-177, - Rada Szkolna Powiatowa, 1932-1939, sygn. 178-182, - radiofonizacja szkół, 1934-1939, sygn. 183-186, - nauczanie religii, 1932-1938, sygn. 187-193, - organizacja roku szkolnego i sprawozdania okresowe i sporadyczne z wizytacji szkół, 1933-1939, sygn. 194-204, - składki na cele społeczne, 1930-1939, sygn. 205-212, - statystyka, 1932-1939, sygn. 213-214, - stypendia - legaty i zapisy, 1933-1938, sygn. 215, - szkoły prywatne (wykazy i korespondencja), 1932-1939, sygn. 216-223, - szkoły zawodowe i inne, 1933-1938, sygn. 224-232, - ubezpieczenia społeczne, 1933-1939, sygn. 233-239, - uposażenia nauczycieli, 1936-1939, sygn. 240-243, - uroczystości szkolne, 1934-1938, sygn. 244-246, - wychowanie fizyczne i rekreacja, 1934-1939, sygn. 247-254, - związki i stowarzyszenia działające w szkołach, 1926-1937, sygn. 255-261, - życie szkolne (imprezy okolicznościowe, ZHP, PCK), 1933-1937, sygn. 262-265, - dożywianie dzieci, z rodzin patologicznych, korespondencja), 1935-1939, sygn. 266-270, - komisje weryfikacyjne, kursy kwalifikacyjne, praktyki nauczycielskie, 1920-1939, sygn. 271-290, - dozory szkolne i podział na obwody szkolne, 1918-1939, sygn. 291-212 Akta personalne nauczycieli 1916-1939 [1958], sygn.1-839 Number of units in the group: 1151
58/264/0 Inspektorat Szkolny w Radomiu [1926] 1945-1950 [1955] 0 Unroll
- zarządzenia Inspektora, 1945-1948, sygn. 1, - podział na rejony wizytacyjne i sprawozdania z wizytacji, 1945-1946, sygn. 2-3, - wykazy nauczycieli, 1945-1949, sygn. 4, - zniszczenia wojenne, wykazy nauczycieli zamordowanych i wywiezionych do obozów koncentracyjnych, 1945-1946, sygn. 5-6, - sprawozdania roczne i okresowe z działalności szkół, wykazy szkół, 1945-1950, sygn. 7-10, - wykazy pracowników Inspektoratu, 1945-1950, sygn. 11, - stan szkolnictwa i bibliotek szkolnych, 1945-1949, sygn. 12-13, - nauczanie religii w szkołach, 1945-1949, sygn. 14 - tajne nauczanie w okresie okupacji, 1946-1948, sygn. 15, - organizacja roku szkolnego, 1946, sygn. 16, - opiniowanie programów nauczania, 1947-1949, sygn. 17, - protokoły zdawczo-odbiorcze funkcji inspektora, 1948, sygn. 18, - protokoły posiedzeń Komisji Oświaty PRN, 1945-1950, sygn. 19, 33, - walka z analfabetyzmem, 1949-1950, sygn. 20-21, - uroczystości szkolne, sprawozdania, 1946-1949, sygn. 22-26, - protokoły posiedzeń Komitetu Organizacyjnego Budowy Szkół Podstawowych, 1948, sygn. 27, - sprawozdania ze stanu organizacji szkół, przedszkoli i szkół powszechnych dla dorosłych, 1945-1950, sygn. 28-30, - konferencje kierowników i dyrektorów szkół, 1948-1950, sygn. 31, - plany i sprawozdania inwestycyjne, 1949-1950, sygn. 32, Akta personalne, [1926] 1945-1950 [1955], sygn. 1-299 Number of units in the group: 292
58/265/0 Powiatowa Komisja do Walki z Analfabetyzmem w Radomiu 1948-1951 0 Unroll
- skład osobowy komisji i protokoły z posiedzeń, 1949-1951, sygn. 1, 3 - sprawozdania z działalności komisji, 1950-1951, sygn. 2 - rejestracja analfabetów p przebieg kursów w poszczególnych gminach, 1949-1951, sygn. 4-30 Number of units in the group: 30
58/266/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Kozienicach 1947-1959 0 Unroll
- prawne podstawy działania, 1957-1958, sygn. 1-2, - plany pracy, posiedzeń rady pedagogicznej, 1951-1856,sygn. 3-6, - korespondencja w sprawie kształcenia nauczycieli, 1958-1959, sygn. 8, - sprawy personalne, 1959, sygn. 9, - sprawy finansowe szkoły i internatu, 1958-1959, sygn. 10-11, - sprawy wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, 1959, sygn. 12, - sprawy odroczenia służby wojskowej uczniów i zatrudnienia absolwentów, 1951-1956, sygn. 13-16, - kontrole, 1949-1958, sygn. 17, - protokoły zdawczo-odbiorcze, 1951-1952, sygn. 18, - dzienniki korespondencyjne, 1952-1956, sygn. 19, - zarządzenia dyrektora, 1948-1959, sygn. 20-22, - protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, 1948-1959, sygn. 23-30, - katalogi główne i okresowe, 1947-1952, sygn. 31-40, - matura i egzamin dojrzałości oraz nakazy pracy dla absolwentów, 1949-1959, sygn. 41-60, - wykazy uczniów i pokwitowania odbioru świadectw dojrzałości, 1950-1958, sygn. 61-62, - teczki uczniów, 1949-1951, sygn. 63-531, - teczki uczniów, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości, 1948-1959, sygn. 532-548, - teczki uczniów, którzy odeszli w trakcie trwania nauki, 1947-1959, sygn. 548-1042, - teczki personalne nauczycieli i pracowników internatu, 1947-1959, sygn. 1266-1329 Rejonowa Komisja Kształcenia Nauczycieli: - dokumentacja egzaminów dojrzałości, 1951-1954, sygn. 1043-1048, - karty słuchaczy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, 1951-1954, sygn. 1049-1179, - arkusze ocen i kart słuchaczy, którzy odeszli w trakcie trwania nauki, 1949-1958, sygn. 1180-1265, Number of units in the group: 1331
58/267/0 Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych Zarząd Wojewódzki w Radomiu 1945-1949 0 Unroll
1. Materiały dotyczące organizacji i działalności /kat. A/ (m.in. odzwierciedlające strukturę organizacyjną, materiały propagandowe, sprawozdania kasowo – finansowe, karty personalne pracowników.); sygn. 1 – 12. 2. Akta osobowe /kat. B/; sygn. 1 – 13. Number of units in the group: 12
58/268/0 Szkoła Powszechna w Cerekwi 1921-1944 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą katalogi i księgi ocen z lat 1921-1944, sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
58/269/0 Szkoła Powszechna w Czarnej 1921-1944 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą księgi i katalogi ocen z lat 1921-1944, sygn. 1-20 Number of units in the group: 20
58/270/0 Szkoła Powszechna w Dąbrówce Podłężnej 1925-1945 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą katalogi i księgi ocen z lat 1925-1945, sygn. 1-19 Number of units in the group: 19
58/271/0 Szkoła Powszechna w Golędzinie 1934-1944 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą księgi cen z lat 1934-1935, sygn. 1-9 Number of units in the group: 9
58/272/0 Szkoła Powszechna w Goździe Kuczkowskim 1938-1944 0 Unroll
w skład zespołu wchodzą ksiegi ocen z lat 1938-1944, sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
58/273/0 Szkoła Powszechna w Grzmucinie 1931-1945 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą arkusze i księgi ocen z lat 1931-1932, sygn. 1-7 Number of units in the group: 7
58/274/0 Szkoła Powszechna w Gulinie 1923-1945 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą księgi i katalogi ocen z lat 1923-1945, sygn. 1-18 Number of units in the group: 18
58/275/0 Szkoła Powszechna w Hucie Skaryszewskiej 1928-1951 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą: - zarządzenia i okólniki Inspektoratu Oświaty z lat 1937-1945, sygn. 1-3, - katalogi i księgi ocen z lat 1928-1945, sygn. 4-11 Number of units in the group: 11
58/276/0 Szkoła Powszechna w Janiszewie 1920-1944 0 Unroll
W składy zespołu wchodzą katalogi i księgi ocen z lat 1920-1944, sygn. 1-22 Number of units in the group: 22
Showing 321 to 340 of 1,708 entries.