Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
60/300/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukawicy powiat Lesko 1954-1972 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Prezydium - protokoły popsiedzeń, Komisji - protokoły, plany pracy, Zebrań Wiejskich - protokoły, wybory sołtysów oraz Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - organizacja, kontrole, współpraca z organizacjami, plany gospodarcze, sprawozdania, budżety Number of units in the group: 75
60/301/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lesku powiat Lesko 1955-1972 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej w Lesku - protokoły sesji, Prezydium - protokoły posiedzeń, Komisji - protokoły, Zebrań Wiejskich - protokoły, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - budżety, sprawozdania, kontrole, skragi i wnioski, plany gospodarcze, sprawy zatrudnienia Number of units in the group: 40
60/302/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaćmierzu powiat Sanok 1954-1963 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Prezydium - protokoły posiedzeń oraz Komisji - protokoły posiedzeń, plany pracy Number of units in the group: 51
60/303/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niebocku powiat Brzozów 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 198
60/304/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowotańcu powiat Sanok 1955-1972 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Komisji - protokoły posiedzeń, Prezydium - protokoły posiedzeń, Zebrań Wiejskich - protokoły, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - budżety, sprawozdania finansowe, protokoły kontroli, sprawy gospodarki mieniem, statystyka Number of units in the group: 110
60/305/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wróbliku Szlacheckim powiat Sanok 1955-1972 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Komisji - protokoły posiedzeń, plany pracy, Prezydium - protokoły posiedzeń, Zebrań Wiejskich - protokoły oraz Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - wybory, sprawy organizacyjne, ogólnoadministracyjne, statystyka, kontrole, budżety, sprawozdania finansowe Number of units in the group: 174
60/306/0 Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych w Lesku 1950-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 32
60/307/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedliskach powiat Brzozów 1955-1968 0 Unroll
Number of units in the group: 94
60/308/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czaszynie powiat Lesko 1955-1960 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej w Czaszynie - protokoły sesji, Prezydium - protokoły posiedzeń, Zebrań Wiejskich - protokoły, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - plany pracy, budżet Number of units in the group: 11
60/309/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnawie Górnej powiat Lesko 1955-1970 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Komisji - plany pracy, Prezydium - protokoły, Zebrań Wiejskich - protokoły, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - plany pracy, budżety, sprawy ewidencji gruntów, mapa uzupełniająca wsi Tarnawa Górna Number of units in the group: 53
60/310/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hoczwi powiat Lesko 1955-1972 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej - plany pracy, protokoły, Prezydium - protokoły posiedzeń, Zebrań Wiejskich - protokoły, wybory sołtysów, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - kontrole, plany, sprawozdania, budżety, czyny spoleczne Number of units in the group: 85
60/311/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zahoczewiu powiat Lesko 1954-1960 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej w Zahoczewiu - protokoły sesji, Komisji - plany pracy, Prezydium - protokoły posiedzeń, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej w Zahoczewiu - budżet, sprawozdania finansowe Number of units in the group: 18
60/312/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trześniowie powiat Brzozów 1955-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 23
60/313/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Haczowie powiat Brzozów [1953]1954-1972 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, realizacja uchwał, rejestr uchwał, Komisji - plany pracy, protokoły posiedzeń, Prezydium - protokoły posiedzeń, realizacja uchwał, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - sprawy organizacyjne, plany, sprawozdania z realizacji planów, kontrole, budżety, materiały statystyczne Number of units in the group: 139
60/314/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Malinówce powiat Brzozów 1954-1969 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Komisji - protokoły posiedzeń, Prezydium - protokoły posiedzeń, Zebrań Wiejskich - protokoły, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - plany gospodarcze, budżety, książki meldunkowe Number of units in the group: 35
60/315/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerteżu powiat Sanok 1954-1959 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Komisji - plany pracy komisji, Prezydium - protokoły posiedzeń, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - sprawy organizacyjne, kontrole, statystyka Number of units in the group: 17
60/316/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Falejówce powiat Sanok 1954-1959 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Komisji - protokoły posiedzeń, Prezydium - protokoły posiedzeń, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - kontrole, sprawy organów kolegialnych, plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji Number of units in the group: 27
60/317/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trepczy powiat Sanok 1954-1959 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Komisji - protokoły posiedzeń, Prezydium - protokoły posiedzeń, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - plany pracy, sprawozdawczość, kontrole Number of units in the group: 21
60/318/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Orzechówce powiat Brzozów 1955-1960 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły, Prezydium - protokoły posiedzeń, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - plany, budżety Number of units in the group: 33
60/319/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasienicy Rosielnej powiat Brzozów 1955-1972 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą materiały archiwalne Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły sesji, Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej - protokoły, plany, Prezydium - protokoły posiedzeń, Zebrań Wiejskich - protokoły, Biura Gromadzkiej Rady Narodowej - wybory, sprawy organizacyjne, plany gospodarcze, kontrole, budżety, sprawy oświaty, zatrudnienie, gospodarka gromadzka, obowiązkowe dostawy Number of units in the group: 224
Showing 301 to 320 of 1,820 entries.