Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/201/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mińsku Mazowieckim 1826-1918 8018 Unroll
cz. 1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1829 sygn. 1-4, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1832-1833 sygn. 5, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1834-1855 sygn. 6-27, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1856-1879 sygn. 28-51( 24 j.a.), Alegata 1875-1879 sygn 52-56 ( 5 j.a.), Cz. 3 [21 j.a. 0,76 mb] KS. UMZ 1880-1900 sygn. 57-77(21 j.a.), Alegata 1886-1896, 1899-1900 sygn. 78-90 (13 j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 91-101, 112, 114, 116, dokumenty do akt małżeństw 1901, 1903-1913 sygn. 102-111, 113, 115, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915 -1918 sygn. 117-120 Number of units in the group: 120
62/202/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Latowiczu powiat Mińsk Mazowiecki 1827-1836, 1900-1911 98 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1827-1836 sygn. 1-10, Alegata 1830, 1835 sygn. 11-12, Dopływy spis zd-odb. Nab. 2808/01.03.07 ks. UMZ 1900 sygn. 13, 2940/02.03.01 ks. UMZ 1901, alegata 1901 sygn. 14-15, 3052/03.01.13 ks. UMZ 1902, alegata 1902 sygn. 16-17, 3241/04.04.27 ks. UMZ 1903 , alegata 1903 sygn. 18-19, nab. 3350/05.01.20 ks. UMZ 1904, alegata 1904 sygn. 20-21, nab. 3513/06 księga UMZ i alegata 1905 (2 ja.) sygn. 22-23, nab. 3626/07 ks. UMZ 1906, nab. 3757/08 - (2 j.a.) Ks. UMZ 1907 + alegata, nab. 3938/09 - ks. UMZ 1908 + alegata, nab. 4126/10 - ks. UMZ 1909, nab. 4266/11 ks. UMZ 1910 (1 j.a.), 4486/2012 ks. UMZ 1911 Number of units in the group: 31
62/203/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Oleksinie powiat Siedlce 1826-1917, 1925 4232 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1857 sygn 1-32, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1858-1879 sygn 33-54, Cz.3Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 55-75, Akt zbiorowe do aktów urodzeń (sprostowanie aktów urodzeń) 1896, 1898, 1900 sygn. 76-78, akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1901-1911, 1912, 1913 sygn. 79-84, 86-90, 99 oprawione razem ks. Unikat M, Zg 1906 sygn. 85, akta zbiorowe (sprostowania aktów) 1907-1911 [1950-2000] sygn. 91-95, dokumenty do akt małżeństw 1848, 1908, 1925 sygn. 96-98, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 -1914 sygn. 100-101, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1917 sygn. 102, 104, 106, akta zbiorowe 1915 [1969] , 1916 [2001], 1917 [1989] sygn. 103, 105, 107 Number of units in the group: 107
62/204/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Cegłowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1836 80 Unroll
Cz. 1Akta Urodzeń 1826, 1828, 1833 sygn. 1, 3, 6, Akta małzeństw 1832 sygn. 5 Akta zgonów 1827, 1829 sygn. 2, 4, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1834 sygn.7 Akta urodzeń, zgonów 1835 sygn. 8, Akta urodzeń, małżeństw 1836 sygn. 9, ks. Unikat zejść 1833 (nie odnotowano żadnych zgonów), sygn. 10, ks. unikat małżeństwa 1833 (nie odnotowano żadnych zgonów), sygn. 11 Number of units in the group: 11
62/205/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiśniewie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 4491 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826, 1828-29, 1833, 1837, 1840, 1843-1849, 1851 sygn. 41-54, Cz. 2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 55-68 (14 j.a.), Alegata 1868 sygn.69 (1j.a) Cz. 3 [21 j.a. 0,38 mb] Akta UMZ 1880-1900 sygn.70-90 (21j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1917 sygn. 91-106, 111 (17 j.a.), alegaty 1861, 1869, 1871, 1900 sygn. 107-110 Number of units in the group: 111
62/206/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Radoryżu powiat Łuków 1871-1916 2246 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1871-1879 sygn. 1-7, 15,16, Alegaty do aktów małżeństw 1871-1877, 1879 sygn. 8-14,17; Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 18-34, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 35-55, dopływy: Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1916 (1909 dwie księgi, 1916 brak zgonów) sygn. 56-64, 74-77, 80-83, Dokumenty do akt małżeństw 1901-1910, 1912-1915 sygn. 65-73, 78-79, 84-86 (dla roku 1911 i 1916 wklejone do ksiąg) Number of units in the group: 86
62/207/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Paprotni powiat Siedlce 1826-1925 4973 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1890 (64 j.a.), sygn. 1-35, 71-84, 96-100, 105-115, Alegata z lat 1827-1873, 1875-1877, 1880-1882, 1884-1889, 1890 (wklejona sygn.115) 58 j.a, sygn. 36-70, 85-95, 101-104, 116-124, ks. UMZ 1907 sygn. 125, alegata do akt małżeństw 1878-1879, 1925 sygn. 126-128 Number of units in the group: 128
62/208/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1916 6774 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Cz.2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 41-54 ( 14j.a.), Cz. 3 [21 j.a. 0,34 mb] Akta UMZ 1880-1900 sygn. 55-75 (21j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1908 sygn. 76-83 (8 j.a.), alegaty 1826-1837, 1839-1893, 1895-1907 sygn. 84-162 (79 j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1909-1916 sygn. 163-167, 173-175, alegaty 1910-1916 sygn. 168-171, 176-178, akta zbiorowe U 1909-1912 [1963-1967] sygn. 172 Number of units in the group: 178
62/209/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Próchenkach powiat Łosice 1826-1867 1105 Unroll
cz. 1 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1858, 1864-1865 sygn. 1-35, Alegaty 1828-1830, 1833, 1840-1841, 1843, 1846-1851, 1853-1858, 1864 sygn. 36-55, Alegaty 1845, 1852, 1865 sygn. 56-58, cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1867 sygn. 59-60, Alegata 1866-1867 sygn. 61-62, Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1860-1863 sygn. 63-66 Number of units in the group: 66
62/210/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Prostyni powiat Węgrów 1826-1874 1864 Unroll
Księgi UMZ z lat 1826-1865 sygn. 1-40. Alegata z lat 1843-1852, 1854-1859 sygn. 41-56., księgi UMZ 1866-1874 sygn. 57-65 Number of units in the group: 65
62/211/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pruszynie powiat Siedlce [1716-1810] 1826-1918 4544 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826,1830-1833,1835,1837-1851,1853-1864 sygn 41-74, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1879 sygn. 75-87, 96, 97, Alegaty do aktów małżeństw 1869, 1871, 1873, 1874, 1877, 1878, 1879 sygn. 88-95, 98, 99, Cz.3 Rejestr urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii Pruszyn sporządzony w 1852 r. 1716-1810 sygn 100, Alegaty do aktów małżeństw 1836 sygn. 101, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 102-122, Alegaty do aktów małżeństw 1880, 1884, 1887, 1889, 1892, 1897 sygn. 123-128, W skontrum stwierdzono brak j.a. o sygn. 42 (alegata z 1827 r.) Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 -1911 sygn. 129-139, alegaty wklejone do ksiąg 1901, 1902, 1905, 1906, 1909 -1911 sygn. 129-130, 133-134, 137-139, alegaty 1903, 1907, 1908 sygn. 140-142, ks. UMZ 1912 -1914 z wkleją alegatą sygn.143-145, ks. UMZ 1915-1917 (1916 z wklejoną alegatą) sygn.146-148, allegata 1917 sygn.149, księga UMZ 1918 sygn.150, alegaty do aktów małżeństw 1918, sygn.151 Number of units in the group: 150
62/212/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przesmykach powiat Łosice 1826-1916 [2007] 6626 Unroll
cz. 1 INWENTARZ NR 10 Akta stanu cywilnego powiatu Łosice Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-39, Alegaty 1859-1864 sygn. 40-45, CZ. 2 Inwentarz nr 6 cz. 2 Akta stanu cywilnego powiatu Siedlce, Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1879 sygn. 46-60, Cz. 3 Inwentarz nr 10 Cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 61-81, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1916 sygn. 82-97 (16 j.a.), alegata 1914 sygn. 98, akta zbiorowe 1912-1916 [2007] sygn. 99-102 Number of units in the group: 102
62/213/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ruskowie powiat Łosice 1826-1864 1856 Unroll
Księgi UMZ 1826-1864 sygn. 1-39, alegaty 1826, 1830-1831, 1833-1834, 1836-1837, 1843-1865 sygn. 40-69 Number of units in the group: 69
62/214/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sadownem powiat Węgrów 1826-1914 8340 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn.1-10,12-41, Akta zgonów 1835 sygn. 11, Alegaty do aktów małżeństw 1839,1843-1855,1857-1859 sygn. 42, 47-61, Sprostowanie aktu 1863 sygn. 62, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 63-76, Alegata do aktów małżeństw 1860 sygn. 77, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 78-98, Alegaty do aktów małżeństw 1893-1896 sygn. 99-102, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 103-116 Number of units in the group: 116
62/215/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko - augsburskiej w Sadolesiu powiat Węgrów 1832-1878, 1900-1908 0 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1845-1848, 1850-1852, sygn. 1-7, alegaty, 1853-1854, 1856, 1857, sygn. 8-11, Alegaty 1832, 1842, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1851, 1852 sygn. 12-51, cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1854-1856, 1872-1873, 1877 sygn. 22-27, Alegaty 1848, 1872, 1873, 1874, 1878, 1843, 1956, 1857, sygn. 28-35, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1900, 1901, 1908 sygn. 36-38 ( zespół zawiera alegaty z parafii ewangelicko- augsburgskiej w Węgrowie z lat 1842-1843, 1832?) Number of units in the group: 38
62/216/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sarnakach powiat Łosice 1826-1864 [1881] 2356 Unroll
Cz. 1Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826, 1830-1864 sygn. 1-39, Alegaty 1826-1865 sygn. 40-77, Cz. 2 Alegaty 1866-1872, 1876-1881 sygn. 78-90 Number of units in the group: 90
62/217/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sarnakach powiat Łosice 1836-1878 491 Unroll
cz. 1 i cz.2 ( tylko sygn. 36), Księgi UMZ 1836-1858, ksiega UMZ 1850 sygn. 1-18, 31, 37, Alegaty 1836-1878 sygn. 19-30, 32-36, Księga UMZ 1850 sygn. 37, Alegata 1860 sygn. 38 Number of units in the group: 38
62/218/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Seroczynie powiat Siedlce 1826-1916 [1926] 4307 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn.1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1842-1846, 1848-1859,1864,1865 sygn.41-59, Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn.60-73, Alegaty do aktów małżeństw 1866 -1877,1879 sygn. 7 4-86, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1838,1860-1862 sygn. 87-90, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 91-111, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1888, 1890-1893, 1895-1900 sygn. 112-130, W 2008r. doinwentaryzowano 29ja. 0,19mb (22ja.0,07mb. Alegaty, 7ja. 0,12mb. Księgi) alegaty z lat 1901-1907, 1909-1912, 1914-1923, 1926 sygn.131-152, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1907 sygn.153-159, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1908-1910 sygn. 160-162, alegata 1908 sygn. 163, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 -1916 (wklejona all. 1913) sygn.164-169 Number of units in the group: 169
62/219/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Seroczynie powiat Siedlce 1841-1901, 1913 1622 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1841, 1845-1852, 1854, 1855,1858,1859 sygn. 1-13, Alegaty do aktów małżeństw 1834,1838,1844-1848, 1850-1853,1855-1858,1860 sygn. 14-29,Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1843,1844,1853,1856,1857,1860-1865 sygn. 30-39, Alegaty do aktów małżeństw 1843,1859,1861,1862,1864 sygn. 40-45 Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1867-1877,1879 sygn. 46-57, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1880-1881,1883-1888, 1890-1894, 1896 sygn. 58-70, 71, Akta urodzeń i zgonów 1883-1885,1887,1888, sygn. 72-81, Alegaty do aktów małżeństw 1883-1885, 1887, 1888, 1891-1894, 1899, 1881 (wklejona), 1896 (wklejona) sygn. 72-81, alegata nie inwentaryzowana 1901 dopływ: 3233/04 UMZ 1900, nab. 5039/2015 ksiega UMZ 1913 Number of units in the group: 83
62/220/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Stanisława w Siedlcach 1826-1918 14438 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1861 sygn.1-36, Alegaty do aktów małżeństw 1826, 1829, 1831-1835, 1839-1842, 1844-1855, 1862, 1863 sygn 37-63, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1862-1879 sygn. 64-81, Alegaty do aktów małżeństw 1866, 1867, 1869 sygn. 82-84, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1860, 1861 sygn. 85-86, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 87-107, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 -1911 sygn. 108-118, alegata 1908 sygn. 119, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1918 sygn 120-126 Number of units in the group: 126
Showing 201 to 220 of 1,973 entries.