Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/201/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mińsku Mazowieckim 1826-1918 8018 Unroll
cz. 1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1829 sygn. 1-4, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1832-1833 sygn. 5, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1834-1855 sygn. 6-27, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1856-1879 sygn. 28-51( 24 j.a.), Alegata 1875-1879 sygn 52-56 ( 5 j.a.), Cz. 3 [21 j.a. 0,76 mb] KS. UMZ 1880-1900 sygn. 57-77(21 j.a.), Alegata 1886-1896, 1899-1900 sygn. 78-90 (13 j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 91-101, 112, 114, 116, dokumenty do akt małżeństw 1901, 1903-1913 sygn. 102-111, 113, 115, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915 -1918 sygn. 117-120 Number of units in the group: 120
62/202/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Latowiczu powiat Mińsk Mazowiecki 1827-1836, 1900-1911 98 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1827-1836 sygn. 1-10, Alegata 1830, 1835 sygn. 11-12, Dopływy spis zd-odb. Nab. 2808/01.03.07 ks. UMZ 1900 sygn. 13, 2940/02.03.01 ks. UMZ 1901, alegata 1901 sygn. 14-15, 3052/03.01.13 ks. UMZ 1902, alegata 1902 sygn. 16-17, 3241/04.04.27 ks. UMZ 1903 , alegata 1903 sygn. 18-19, nab. 3350/05.01.20 ks. UMZ 1904, alegata 1904 sygn. 20-21, nab. 3513/06 księga UMZ i alegata 1905 (2 ja.) sygn. 22-23, nab. 3626/07 ks. UMZ 1906, nab. 3757/08 - (2 j.a.) Ks. UMZ 1907 + alegata, nab. 3938/09 - ks. UMZ 1908 + alegata, nab. 4126/10 - ks. UMZ 1909, nab. 4266/11 ks. UMZ 1910 (1 j.a.), 4486/2012 ks. UMZ 1911 Number of units in the group: 31
62/203/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Oleksinie powiat Siedlce 1826-1917, 1925 4232 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1857 sygn 1-32, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1858-1879 sygn 33-54, Cz.3Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 55-75, Akt zbiorowe do aktów urodzeń (sprostowanie aktów urodzeń) 1896, 1898, 1900 sygn. 76-78, akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1901-1911, 1912, 1913 sygn. 79-84, 86-90, 99 oprawione razem ks. Unikat M, Zg 1906 sygn. 85, akta zbiorowe (sprostowania aktów) 1907-1911 [1950-2000] sygn. 91-95, dokumenty do akt małżeństw 1848, 1908, 1925 sygn. 96-98, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 -1914 sygn. 100-101, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1917 sygn. 102, 104, 106, akta zbiorowe 1915 [1969] , 1916 [2001], 1917 [1989] sygn. 103, 105, 107 Number of units in the group: 107
62/204/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Cegłowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1836 80 Unroll
Cz. 1Akta Urodzeń 1826, 1828, 1833 sygn. 1, 3, 6, Akta małzeństw 1832 sygn. 5 Akta zgonów 1827, 1829 sygn. 2, 4, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1834 sygn.7 Akta urodzeń, zgonów 1835 sygn. 8, Akta urodzeń, małżeństw 1836 sygn. 9, ks. Unikat M 1833, ks. Unikat Z 1833 sygn. 10-11 Number of units in the group: 11
62/205/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiśniewie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 4491 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826, 1828-29, 1833, 1837, 1840, 1843-1849, 1851 sygn. 41-54, Cz. 2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 55-68 (14 j.a.), Alegata 1868 sygn.69 (1j.a) Cz. 3 [21 j.a. 0,38 mb] Akta UMZ 1880-1900 sygn.70-90 (21j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1917 sygn. 91-106, 111 (17 j.a.), alegaty 1861, 1869, 1871, 1900 sygn. 107-110 Number of units in the group: 111
62/206/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Radoryżu powiat Łuków 1871-1916 2246 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1871-1879 sygn. 1-7, 15,16, Alegaty do aktów małżeństw 1871-1877, 1879 sygn. 8-14,17; Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 18-34, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1900 sygn. 35-55, dopływy: Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1916 (1909 dwie księgi, 1916 brak zgonów) sygn. 56-64, 74-77, 80-83, Dokumenty do akt małżeństw 1901-1910, 1912-1915 sygn. 65-73, 78-79, 84-86 (dla roku 1911 i 1916 wklejone do ksiąg) Number of units in the group: 86
62/207/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Paprotni powiat Siedlce 1826-1925 4973 Unroll
Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1890 (64 j.a.), sygn. 1-35, 71-84, 96-100, 105-115, Alegata z lat 1827-1873, 1875-1877, 1880-1882, 1884-1889, 1890 (wklejona sygn.115) 58 j.a, sygn. 36-70, 85-95, 101-104, 116-124, ks. UMZ 1907 sygn. 125, alegata do akt małżeństw 1878-1879, 1925 sygn. 126-128 Number of units in the group: 128
62/208/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1916 6774 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Cz.2 Akta UMZ 1866-1879 sygn. 41-54 ( 14j.a.), Cz. 3 [21 j.a. 0,34 mb] Akta UMZ 1880-1900 sygn. 55-75 (21j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1908 sygn. 76-83 (8 j.a.), alegaty 1826-1837, 1839-1893, 1895-1907 sygn. 84-162 (79 j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1909-1916 sygn. 163-167, 173-175, alegaty 1910-1916 sygn. 168-171, 176-178, akta zbiorowe U 1909-1912 [1963-1967] sygn. 172 Number of units in the group: 178
62/209/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Próchenkach powiat Łosice 1826-1867 1105 Unroll
cz. 1 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1858, 1864-1865 sygn. 1-35, Alegaty 1828-1830, 1833, 1840-1841, 1843, 1846-1851, 1853-1858, 1864 sygn. 36-55, Alegaty 1845, 1852, 1865 sygn. 56-58, cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1867 sygn. 59-60, Alegata 1866-1867 sygn. 61-62, Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1860-1863 sygn. 63-66 Number of units in the group: 66
62/210/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Prostyni powiat Węgrów 1826-1874 1864 Unroll
Księgi UMZ z lat 1826-1865 sygn. 1-40. Alegata z lat 1843-1852, 1854-1859 sygn. 41-56., księgi UMZ 1866-1874 sygn. 57-65 Number of units in the group: 65
62/211/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pruszynie powiat Siedlce [1716-1810] 1826-1918 4544 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826,1830-1833,1835,1837-1851,1853-1864 sygn 41-74, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1879 sygn. 75-87, 96, 97, Alegaty do aktów małżeństw 1869, 1871, 1873, 1874, 1877, 1878, 1879 sygn. 88-95, 98, 99, Cz.3 Rejestr urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii Pruszyn sporządzony w 1852 r. 1716-1810 sygn 100, Alegaty do aktów małżeństw 1836 sygn. 101, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 102-122, Alegaty do aktów małżeństw 1880, 1884, 1887, 1889, 1892, 1897 sygn. 123-128, W skontrum stwierdzono brak j.a. o sygn. 42 (alegata z 1827 r.) Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 -1911 sygn. 129-139, alegaty wklejone do ksiąg 1901, 1902, 1905, 1906, 1909 -1911 sygn. 129-130, 133-134, 137-139, alegaty 1903, 1907, 1908 sygn. 140-142, ks. UMZ 1912 -1914 z wkleją alegatą sygn.143-145, ks. UMZ 1915-1917 (1916 z wklejoną alegatą) sygn.146-148, allegata 1917 sygn.149, księga UMZ 1918 sygn.150, alegaty do aktów małżeństw 1918, sygn.151 Number of units in the group: 150
62/212/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przesmykach powiat Łosice 1826-1916 [2007] 6626 Unroll
cz. 1 INWENTARZ NR 10 Akta stanu cywilnego powiatu Łosice Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-39, Alegaty 1859-1864 sygn. 40-45, CZ. 2 Inwentarz nr 6 cz. 2 Akta stanu cywilnego powiatu Siedlce, Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1879 sygn. 46-60, Cz. 3 Inwentarz nr 10 Cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 61-81, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1916 sygn. 82-97 (16 j.a.), alegata 1914 sygn. 98, akta zbiorowe 1912-1916 [2007] sygn. 99-102 Number of units in the group: 102
62/213/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ruskowie powiat Łosice 1826-1864 1856 Unroll
Księgi UMZ 1826-1864 sygn. 1-39, alegaty 1826, 1830-1831, 1833-1834, 1836-1837, 1843-1865 sygn. 40-69 Number of units in the group: 69
62/214/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sadownem powiat Węgrów 1826-1914 8340 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn.1-10,12-41, Akta zgonów 1835 sygn. 11, Alegaty do aktów małżeństw 1839,1843-1855,1857-1859 sygn. 42, 47-61, Sprostowanie aktu 1863 sygn. 62, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 63-76, Alegata do aktów małżeństw 1860 sygn. 77, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 78-98, Alegaty do aktów małżeństw 1893-1896 sygn. 99-102, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 103-116 Number of units in the group: 116
62/215/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko - augsburskiej w Sadolesiu powiat Węgrów 1832-1878, 1900-1908 0 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1845-1848, 1850-1852, sygn. 1-7, alegaty, 1853-1854, 1856, 1857, sygn. 8-11, Alegaty 1832, 1842, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1851, 1852 sygn. 12-51, cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1854-1856, 1872-1873, 1877 sygn. 22-27, Alegaty 1848, 1872, 1873, 1874, 1878, 1843, 1956, 1857, sygn. 28-35, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1900, 1901, 1908 sygn. 36-38 ( zespół zawiera alegaty z parafii ewangelicko- augsburgskiej w Węgrowie z lat 1842-1843, 1832?) Number of units in the group: 38
62/216/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sarnakach powiat Łosice 1826-1864 [1881] 2356 Unroll
Cz. 1Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826, 1830-1864 sygn. 1-39, Alegaty 1826-1865 sygn. 40-77, Cz. 2 Alegaty 1866-1872, 1876-1881 sygn. 78-90 Number of units in the group: 90
62/217/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sarnakach powiat Łosice 1836-1878 491 Unroll
cz. 1 i cz.2 ( tylko sygn. 36), Księgi UMZ 1836-1858, ksiega UMZ 1850 sygn. 1-18, 31, 37, Alegaty 1836-1878 sygn. 19-30, 32-36, Księga UMZ 1850 sygn. 37, Alegata 1860 sygn. 38 Number of units in the group: 38
62/218/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Seroczynie powiat Siedlce 1826-1916 [1926] 4307 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn.1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1842-1846, 1848-1859,1864,1865 sygn.41-59, Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn.60-73, Alegaty do aktów małżeństw 1866 -1877,1879 sygn. 7 4-86, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1838,1860-1862 sygn. 87-90, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 91-111, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1888, 1890-1893, 1895-1900 sygn. 112-130, W 2008r. doinwentaryzowano 29ja. 0,19mb (22ja.0,07mb. Alegaty, 7ja. 0,12mb. Księgi) alegaty z lat 1901-1907, 1909-1912, 1914-1923, 1926 sygn.131-152, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1907 sygn.153-159, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1908-1910 sygn. 160-162, alegata 1908 sygn. 163, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 -1916 (wklejona all. 1913) sygn.164-169 Number of units in the group: 169
62/219/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Seroczynie powiat Siedlce 1841-1901, 1913 1622 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1841, 1845-1852, 1854, 1855,1858,1859 sygn. 1-13, Alegaty do aktów małżeństw 1834,1838,1844-1848, 1850-1853,1855-1858,1860 sygn. 14-29,Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1843,1844,1853,1856,1857,1860-1865 sygn. 30-39, Alegaty do aktów małżeństw 1843,1859,1861,1862,1864 sygn. 40-45 Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1867-1877,1879 sygn. 46-57, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1880-1881,1883-1888, 1890-1894, 1896 sygn. 58-70, 71, Akta urodzeń i zgonów 1883-1885,1887,1888, sygn. 72-81, Alegaty do aktów małżeństw 1883-1885, 1887, 1888, 1891-1894, 1899, 1881 (wklejona), 1896 (wklejona) sygn. 72-81, alegata nie inwentaryzowana 1901 dopływ: 3233/04 UMZ 1900, nab. 5039/2015 ksiega UMZ 1913 Number of units in the group: 83
62/220/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Stanisława w Siedlcach 1826-1917 14438 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1861 sygn.1-36, Alegaty do aktów małżeństw 1826, 1829, 1831-1835, 1839-1842, 1844-1855, 1862, 1863 sygn 37-63, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1862-1879 sygn. 64-81, Alegaty do aktów małżeństw 1866, 1867, 1869 sygn. 82-84, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1860, 1861 sygn. 85-86, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 87-107, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 -1911 sygn. 108-118, alegata 1908 sygn. 119, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1916 sygn 120-124 Number of units in the group: 125
Showing 201 to 220 of 1,973 entries.