Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/221/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siedlcach 1828-1913 8313 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1828, 1834-1845, 1851-1852, 1856-1857, 1861-1863, 1865 sygn. 1-18, 36-39, 40, Odpisy aktów ślubu 1834,1845 sygn. 19, 23, Alegaty do aktów małżeństw 1835, 1838, 1842, 1850-1855, 1857, 1860-1864 sygn. 20, 26, 27, 29-35, Rozwody 1839, 1844, 1852, 1857 sygn. 21, 22, 24, 25 Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867, 1868, 1873, 1875-1877 sygn. 41-46, Alegaty do aktów małżeństw 1864-1868 sygn. 47-49, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1885-1891, 1993, 1894, 1897-1900 sygn. 50-62, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1902-1908, 1910-1911, 1913 sygn. 63-72 Number of units in the group: 73
62/222/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Skibniewie powiat Sokołów Podlaski 1826-1927 3234 Unroll
cz. 1 księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1830, 1841-1849 sygn. 1-14, Alegaty 1827, 1828, 1829, 1830, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849 sygn. 15-27, dopisane do Cz. 1 księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1861 sygn. 28, księga urodzeń, małżeństw 1862 sygn. 29, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1863-1865 sygn. 30-32, cz. 2 księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1900 sygn. 33- 67, Alegata 1866, 1868 sygn. 68-69, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1903, 1909, 1917-1918 sygn. 70-73, 83-84, akta urodzeń 1904-1918 sygn. 74, akta zgonów 1903-1922 sygn. 82, alegaty 1826, 1861-1863, 1865, 1867, 1869 sygn. 75-81, alegaty 1920,1923,1924,1927, sygn.85-88 Number of units in the group: 88
62/223/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Skórcu powiat Siedlce 1826-1919 [1924] 6348 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1858 sygn. 1-33, Alegaty do aktów małżeństw 1827, 1830, 1831, 1833, 1836-1841, 1843, 1844, 1846-1854 sygn. 34, 36, 37, 39-49, 51-57, Odpis aktu stanu cywilnego 1833 sygn. 38, Protokół sprawdzenia akt 1847 sygn. 50, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1859-1879 sygn. 58-78, Alegaty do aktów małżeństw 1859-1875 sygn. 79-95, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1842, 1845, 1855-1858 sygn. 96-101, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1884,1886-1900 sygn. 102-121, Alegaty do aktów małżeństw 1891-1895, 1897 sygn. 122-127, Po skontrum stwierdzono brak j.a.. o sygn. 35. W 2008 r. doinwentaryzowano 23 j.a. 0,26 mb (18 j.a. 0,13 mb.alegaty, 5 ja. 0,13 mb. Księgi) Sygn.128-145 alegaty z lat 1903-1905, 1907-1916, 1918-1921, 1923, 1924 Sygn.146-151, 161, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1919 sygn. 152-160, 162-165 Number of units in the group: 164
62/224/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domaszewnicy powiat Łuków 1954-1962 [1972] 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia 1956-1962 sygn. 1-4, Protokóły sesji i prezydium GRN 1960-1962 sygn. 5-7, Plany pracy i protokóły posiedzeń Komisji GRN 1959-1962 sygn. 8-11, Protokóły sesji, uchwały PGRN 1954-1966 sygn. 12-16, Protokóły zebrań wiejskich 1958-1962 sygn. 17-18, Organizacja pracy biura 1962 sygn. 19, Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1957-1962 sygn. 20-22, Budżet gromady 1955-1965 sygn. 23-30, nab. 4352/2011 książki meldunkowe i rejestry mieszkańców Wólka Domaszewska, Kolonia Domaszewska, Świderki, Domaszewnica, Number of units in the group: 53
62/225/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sokołowie Podlaskim 1826-1911 [1944] 3365 Unroll
cz. 1 księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1859 sygn. 1,2, 4-28, 53, księga urodzeń 1827 sygn. 3, Alegaty 1826-1829 sygn. 29-32, Alegaty 1834, 1841, 1849, 1850-1853, 1856-1859 sygn. 33-44, Alegaty dopisane: 1837, 1839, 1840, 1843, 1844, 1848, 1855 sygn.46-52, Księga urodzeń, małżeństw, zgonów dopisana 1834 sygn. 53, tom 2 księga Urodzeń 1857 -1880 sygn. 54, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1870 sygn. 55-59, księga urodzeń 1881-1894 sygn. 60, Księga Urodzeń 1895-1901 sygn. 61, Alegaty 1867 sygn. 62, nab. 3760/08 ks. U 1902-1906 odtwarzana, nab. 4363/2011 7 j.a 015 mb wtóropisy ksiąg USC: 1857-1880, 1881-1894, 1885-1910, 1895-1901, 1902-1906, 1907-1911, skorowidz 1857-1944, nab. 4393/2011 ks. M 1885-1910 ks. Odtwarzana, nab. 4629/2013 księga urodzeń 1907-1911 odtwarzana Number of units in the group: 72
62/226/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Sokołowie Podlaskim 1826-1870 749 Unroll
cz. 1 księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1842 sygn. 1-17 księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1849, 1850- 1859 sygn. 51, 18 -27 Alegaty 1835-1859 sygn. 28-49 wykreślono: poz. 30, 33, 37, 38, 46 błędnie wpisane do tego zespołu dopisane: Alegata 1853 sygn. 50, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1849 sygn. 51 cz. 2 księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1867, 1869, 1870 sygn. 52-55 Number of units in the group: 50
62/227/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Sokołowie Podlaskim 1826-1915 7162 Unroll
cz. 1 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1838, 1840-1864, 1865 sygn. 63, 1-43, 64 (bez 13-16, 31), Księga urodzeń 1839 sygn. 13, 14, Księga Małżeństw 1839 sygn. 15, Księga zgonów 1839, 1852 sygn. 16, 31, Alegaty 1833, 1835, 1836, 1842- 1859 sygn. 44-62, cz. 2 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1900 sygn. 65-99, Alegaty 1867, 1869, 1882-1884 sygn. 100-104, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 -1915 sygn. 105-119 Number of units in the group: 121
62/228/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Suchożebrach powiat Siedlce 1826-1916 8200 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40 W skontrum stwierdzono brak 2j.a. o sygn. 42 i 50, Odpisy aktów 1827, 1857, 1859, 1860 sygn. 41, 47-49, Protokół sprawdzenia akt 1845 sygn. 45, Sprostowanie metryki 1839, 1856 sygn. 43, 46, Alegata do aktów małżeństw 1843 sygn. 44, Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 51- 64, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 65-85, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1914 sygn. 86-100 (z 1905 r. dwie księgi, ks.1913- wklejona alegata z parafii Krzesk, 1914- wklejona alegata parafii Suchożebry), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1916 sygn.101-102 Number of units in the group: 101
62/229/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Starejwsi powiat Węgrów [1781-1810] 1826-1919 7372 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1827-1865 sygn. 1-39, Sprostowania metryk 1837,1858,1861 sygn.40, 51, 52, Protokóły sprawdzenia akt 1840-1843, 1845-1850 sygn. 41-49, Spis metryk 1781-1810 sygn. 50, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 53-66, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 67-87, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1919 sygn. 88-106 Number of units in the group: 106
62/230/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Stoczku Węgrowskim powiat Węgrów 1826-1917 6029 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1839, 1841-1865 sygn.1-39, Alegaty do aktów małżeństw 1829, 1834-1838, 1845-1859 sygn.40, 45-59, 61-65, korespondencja 1863 sygn. 66, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn.67-80, Alegaty do aktów małżeństw 1861-1864 sygn. 81-84, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1841-1844 sygn. 85-88, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 89-109, W skontrum 1966r stwierdzono brak 5j.a. o sygn. 41-44, 60, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1911 sygn. 110-119, 130 (11 j.a.), alegaty do aktów małżeństw 1860, 1865-1867, 1877 sygn. 120-124, alegaty do aktów małżeństw 1901, 1902, 1903-1904, 1905, 1906 sygn. 125-129 (5 j.a), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911-1917 sygn.130-136, akta zbiorowe urodzeń 1916-1917 [1970-2012] sygn. 137-138 Number of units in the group: 133
62/231/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mińsku Mazowieckim 1826-1917 11887 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1827 sygn. 1-2, Akta zgonów 1827 sygn.3, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1828-1832 sygn. 4-8, Akta małżeństw 1832 sygn. 9, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1833-1857 sygn. 10-34, Alegata 1827-1836, 1838-1844, 1847-1849 sygn. 35-44, 45-53, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1862-1879 sygn. 63-80 (17 j.a.), Alegata 1858-1859 sygn. 81-82 (2 j.a.), Alegata 1861-1870 sygn. 83-92 (10 j.a.), Alegata 1875-1879 sygn. 93-97 (5 j.a.), Cz. 3 [34 j.a. 1,02mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 98-118 (11 j.a.), Alegata 1880-1900 sygn. 119-131 (13 j.a.), Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 132-142, alegata do akt małżeństw 1902-1910 sygn. 143-148, alegata 1826 sygn. 149, urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1917 sygn.150 -154, 156, alegata 1916 sygn.155 Number of units in the group: 156
62/232/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Siedlcach 1873-1913 4083 Unroll
Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873,1876-1879 sygn 1-9, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 10-30, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1913 sygn. 31-43 Number of units in the group: 43
62/233/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mordach powiat Siedlce 1955-1972 0 Unroll
Plany pracy rady 1955-1957 sygn. 1, protokoły sesji rady 1955-1960, 1962-1972 sygn. 2-18, 32, protokoły komisji 1959, 1964, 1966-1972 sygn. 19-29, plany pracy posiedzeń rady 1964-1967 sygn. 30, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1956, 1959, 1961-1965, 1967-1972 sygn. 31, 33-44, plan pracy prezydium 1972 sygn. 45, zebrania wiejskie 1967-1968, 1972 sygn. 46-48, plany gospodarcze 1964-1968 sygn. 49-50, kontrole 1972 sygn. 52, budżety 1956, 1959-1960, 1962-1965, 1967, 1972 sygn. 53-62, programy wyborcze 1965 sygn. 63, sprawy organizacyjne 1966-1967 sygn. 64-65, ewidencja zatwierdzonych planów i [ lokalizacji szczegółowej ] i ich zmiany 1967-1968 sygn. 66, analizy i oceny ruchu budowlanego – sprawozdanie GUS 1972 sygn. 67, Number of units in the group: 67
62/234/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Węgrowie 1826-1936 5139 Unroll
Cz.1 sygn.1-19 Akta urodzeń 1826-65 sygn. 1-4, 16, 17, Akta małżeństw 1826-1864 sygn. 5-6, 18, 19, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1835, 1842-1846, sygn. 7, 12-15, Akta zgonów 1826 - 1853 sygn. 8-11, Cz.2 sygn.20-25 Akta urodzeń 1865-1870 sygn. 20, 24, Akta małżeństw 1865-1878 sygn. 21 , Akta zgonów 1854-1878 sygn. 22, 25, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871-1877 sygn. 23, Cz.3 sygn.26-33 Akta urodzeń 1878-1898 sygn. 26, 29, 30, 32, Akta małżeństw 1879-1895 sygn. 28, 33, Akta zgonów 1879 - 1895 sygn. 27, 31, akta małżeństw unikat 1896-1903, 1904-1923, 24-1936 sygn. 34, 40-42, 48, akta urodzeń unikat 1899-1908, 1909-1915 sygn. 35-36, 39, akta zgonów (unikat) 1896-1903, 1904-1931, 1932-1936 sygn. 37, 43-46, 49, księga duplikat urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 sygn. 38, alegata (niekompletna) 1915 sygn. 47, akta urodzeń (unikat) 1915-1919 - sygn.50 Number of units in the group: 50
62/235/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wierzbnie powiat Węgrów 1826-1915 3478 Unroll
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1827,1830-1832,1839-1841, 1844,1847-1859 sygn.41-61, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 62-75, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 76-96, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1915 sygn. 97-111 Number of units in the group: 111
62/236/0 Akta gminy Krasusy powiat Łuków 1875-1927 [1933] 0 Unroll
Akta w układzie chronologicznym 1875-1933 sygn. 1-98 (księgi przychodu i rozchodu, sprawy budowlane, dotyczące szkolnictwa, ściagania podatków, statystyki, ewidencja strat poniesionych w czasie wojny 1920, uchwały gromad, wybory do Sejmu i Senatu, pobór do wojska), sprawy finansowe gminy 1901-1905 sygn.100, Księgi ludności stałej Gołowierzchy, Łęcznowola, Mikłusy, Popławy, Smolanka, Wólka Konopna b.d. Sygn.101-109, korespondencja sygn.110, Wykazy akt znajdujacych się w urzedzie sygn. 111 Number of units in the group: 107
62/237/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wodyniach powiat Siedlce 1826-1916 [1925] 7293 Unroll
Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn.1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1831,1853,1858,1860-1865 sygn. 42,47,48,49-54 Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 55-68, Alegaty do aktów małżeństw 1866-1873,1875-1879 sygn. 69-81, Cz.3 Alegata do aktów małżeństw 1859 sygn. 82, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 83-103, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1888,1890-1894,1896-1900 sygn. 104-122, Po skontrum stwierdzono brak sygn.46., 4 jednostki błędnie rozpoznane przeniesiono do właściwych zespołów: sygn.41 alegata 1829r. przeniesiona do ASC wyznania mojżeszowego w Wodyniach, sygn.43 alegata 1833r. przeniesiona do ASC rzym-kat.Żeliszew, sygn.44 alegata 1835r. przeniesiona do ASC mojżeszowe Seroczyn, sygn.45 alegata 1838r. przeniesiona do ASC mojżeszowa Seroczyn , W 2008r. doinwentaryzowano 26ja. 0,23mb.(19 ja. 0,08mb. Alegaty, 7ja. 0,15mb księgi), sygn. 123-142 alegaty z lat 1901-1903, 1905-1908, 1910, 1912-1914, 1918-1925, 1874, sygn.143-149 akta urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1901-1907, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1908-1910 sygn. 150-152, alegata 1909 sygn. 153, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 sygn. 154, alegata 1911 sygn. 155, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 -1916 sygn. 156-160 Number of units in the group: 155
62/238/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Wodyniach powiat Siedlce 1826-1839 176 Unroll
księgi UMZ z lat 1826-1839, sygn. 1-14. Alegata z lat 1829, 1835 sygn. 15,16. Number of units in the group: 16
62/239/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wyrozębach powiat Sokołów Podlaski 1826-1913 1260 Unroll
Cz. 1 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-29, Alegaty 1826-1865 sygn. 30-47, cz. 2 księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1867 sygn. 48-50, księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 sygn. 51, księga urodzeń, zgonów 1870 sygn. 52, księga urodzeń 1871-1884, 1884-1894 , 1894-1898, 1898-1900 sygn. 53, 55, 57, 58, księga zgonów 1878-1899 sygn. 54, księga małżeństw 1885-1899 sygn. 56, skorowidz do aktów urodzeń 1894-1900, 1907 sygn. 59, 71, Alegaty 1866-1870 sygn. 60-64 , księga unikat urodzeń 1900-1913 sygn. 65, 68-69, księga unikat zgonów 1900-1911 sygn. 66, 70, księga unikat małżeństw 1900-1906 sygn. 67 Number of units in the group: 71
62/240/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wyszkowie powiat Węgrów [1735-1810] 1826-1919 3975 Unroll
Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn.1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1834 sygn. 41, Protokóły sprawdzenia akt 1839, 1841, 1845,1849-1852 sygn. 42, Regest alfabetyczny urodzonych, zaślubionych i zmarłych sporządzony w 1853r. 1735-1810 sygn. 43 Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 44-57; Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 58-78, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1919 sygn. 79-97 Number of units in the group: 97
Showing 221 to 240 of 1,973 entries.