Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/21/0 vacat -Wierzbicki L. komornik przy Sądzie Pokoju w Sokołowie Podlaskim - akta włączone do zespołu 451 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/22/0 Chudoparow G. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1912-1914 0 Unroll
akta egzekucji należności dłużnych, sprzedaży przez licytację nieruchomości, podziału majątków spadkowych Number of units in the group: 14
62/23/0 Potomkin D.M. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1889-1889 0 Unroll
Zawiera akta jednej sprawy dotyczącej egzekucji należności pieniężnych. Do akt dołączono akta Komornika A. M. Wondera przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach z lat 1887 – 1889, który wcześniej prowadził w/w sprawę ]. Number of units in the group: 1
62/24/0 vacat - Chmurkowski A. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach - nie znaleziony w czasie skontrum 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/25/0 Witkowski J. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1880-1891 0 Unroll
Zawiera trzy jednostki akt w sprawie wyegzekwowania należności pieniężnych. Number of units in the group: 3
62/26/0 Teodorowicz F.M. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1884-1884 0 Unroll
Zawiera akta w sprawie wyegzekwowania należności pieniężnych. Number of units in the group: 1
62/27/0 Wielowiejski A. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1876-1879 0 Unroll
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika Number of units in the group: 4
62/28/0 Borowski A.N. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach 1897-1914 0 Unroll
Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Number of units in the group: 49
62/29/0 Starostwo Powiatowe w Siedlcach 1944-1950 0 Unroll
Referat Ogólno -organizacyjny 1944-1947 sygn. 1-4, Budżetowo-gospodarczy 1945-1948 sygn. 5-12, Społeczno-polityczny 1944-1945 sygn. 13-28, Administracyjno-prawny 1945-1950 sygn. 29-48, Opieki Społecznej 1947-1950 sygn. 49-70, Zdrowia, Weterynarii, Powiatowy Zarząd Drogowy (Referat Drogowy) 1944-1950 sygn. 71-72, Przemysłu 1945-1949 sygn. 73-74-, Aprowizacji 1944-1949 sygn. 75-157 , Referat handlu 1945-1950 sygn. 158-177 Powiatowa Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia 1948-1950 sygn. 178-179, Odbudowy 1947-1949 sygn. 180-181, Rolnictwa i Reform Rolnych 1946-1950 sygn. 182-191, Powiatowe Biuro Rolnicze 1944-1946 sygn. 192, Koło Pomocy Społecznej 1948 sygn. 193, Referat Administracyjny 1948 sygn. 194, Grobownictwo Wojenne 1945-1948 sygn. 195-202, Plan młyna na Sekule 1946 sygn. 203, nab. 3003/2002, nab. 5204/2016 - 29 j.a 0,25 mb weryfikacja przydziału działek rolnych z reformy rolnej Number of units in the group: 288
62/30/0 Sąd Gminny 2 Okręgu Powiatu Siedleckiego 1893-1915 0 Unroll
Number of units in the group: 5763
62/31/0 Sąd Pokoju dla miasta Sokołowa Podlaskiego 1876-1913 0 Unroll
Zawiera akta spraw cywilnych o uregulowanie należności dłużnych, o eksmisję, podział nieruchomości itp. I. Okólniki, materiały statystyczne 1876-1906 sygn.1-3 (3 j.a.) - Akta spraw cywilnych 1877-1913 sygn. 4 – 936 (933 j.a.) Akta spraw karnych 1885, 1903 sygn. 937-938 (2 ja.) Number of units in the group: 938
62/32/0 Sąd Pokoju w Siedlcach 1864-1915 0 Unroll
Zawiera akta spraw opiekuńczych , cywilnych i karnych. - Akta spraw o ustanowienie opieki 1866 – 1886 sygn. 1 – 26 - Akta spraw cywilnych 1902 – 1914 sygn. 27 – 140 - Akta spraw cywilnych i karnych ( nieopracowane ) 1866 – 1914 11860 j.a. Number of units in the group: 12001
62/33/0 Sąd Gminny 5 Okręgu Powiatu Siedleckiego 1867-1915 [1930] 0 Unroll
Zawiera akta spraw cywilnych, opiekuńczych i karnych oraz pomoce ewidencyjne Number of units in the group: 851
62/34/0 Sąd Gminny 4 Okręgu Powiatu Siedleckiego [1855-1876] 1876-1916 [1926] 0 Unroll
Skorowidze archiwalne 1876-1895 sygn. 1-2 Księgi protokółów posiedzeń sądów gminnych: Wiśniew 1865-1869 sygn. 3 Domanice 1870-1872 sygn. 4 Sąd Gminny 4 Okręgu 1876-1881 sygn. 954 Rejestry Rejestry Spraw Opiekuńczych 1860 –1915 sygn. 5-6 Rejestry Spraw Cywilnych 1876-1915 sygn. 7-35 Rejestr Spraw Karnych 1914 sygn. 36 Skorowidze Skorowidze Spraw Cywilnych 1876-1915 sygn. 37-54 Skorowidz Spraw Karnych 1912-1915 sygn. 55 Akta spraw opiekuńczych: Odziedziczone po gminie Starawieś 1860 – 1893 sygn. 56-73 Odziedziczone po gminie Wiśniew 1869-1893 sygn. 74-88 Odziedziczone po gminie Jastrzębie 1870-1893 sygn. 89-98 Odziedziczone po gminie Domanice 1855-1893 sygn.99-114 Wniesione w latach 1877 –1915 sygn. 115-604 Akta spraw o ochronę mienia 1879-1895 sygn. 605-673 Akta spraw cywilnych 1876-1915 sygn. 674 –951 Akta spraw karnych 1876-1878, 1893 sygn. 952-953 Księga protokółów posiedzeń Sądu Gminnego 4 Okręgu 1876-1881 sygn. 954 2005 - doinwentaryzowano 2 sprawy opiekuńcze: 12/1910, 3/1911 sygn. 955-956 2007 doinwentaryzowano 5 j.a. Rejestr spraw cywilnych za 1898r sygn. 957 fascykuł spraw cywilnych za lata 1881-1883 nr 548-1075 sygn. 958 sprawy opiekuńcze z gminy Jastrzębie nr 42 (arch.112/1893) i 62 (arch.62/1893) sygn. 959-960 spraw cywilna 315/1911 sygn. 961 Number of units in the group: 961
62/35/0 Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Siedleckiego [1865-1875] 1876-1915 0 Unroll
Repertoria, skorowidze z lat 1866- 1914 sygn. 1-67 (67 j.a.) Akta spraw cywilnych - fascykuły z lat 1900-1915 sygn. 68-84 (17 j.a) Akta spraw opiekuńczych - poszyty z lat 1889 - 1915 sygn. 85-261 (177 j.a.) Akta spraw o opiekę nad małoletnimi i ochronę majatku z lat 1865-1913 sygn. 262 - 726 (465 j.a) Akta spraw o sporzadzenie spisu majątku z lat 1890-1895 sygn. 727 - 753 (27 j.a.) Akta spraw o ochronę majatku z lat 1899- 1908 sygn. 754- 799 (46 j.a.) Number of units in the group: 799
62/36/0 Akta miasta Siedlce 1781-1950 0 Unroll
Rachunek Wydatków i Dochodów 1918-1919 sygn. 11, Budżet 1918-1919, 1924, 1925, 1926-1939, 1941-1942, 1944-1949, sygn. 12, 14, 15, 17-30, 32, 33, 43, 62, 78, 86, 91, 100, 101, 112-113, 118, Sprawozdania 1923, 1927-1942, 1944-1947, 1949-1950, sygn. 13, 32, 34-42, 44, 47-49, 52, 63, 79, 84-85, 90, 11-111, 117, Protokoły 1934, 1940, 1944-1950 sygn. 45, 50, 52, 80, 92-93, 96-98, 108-109, 115-116, X-XII 1939 sygn. 2361, Działalność administracji państwowej 1934-1935 sygn. 46, Księga zarządzeń burmistrza 1940, 1945 sygn. 51, 81-82, Karty rejestracyjne 1940 sygn. 54, Kontrola wydanych kart przemysłowo-podatkowych 1941 sygn. 56, Skorowidz kart przemysłowo-podatkowych 1941 sygn. 57, Alfabetyczny spis wysiedlonych z Pomorza 1942, sygn. 65, Skorowidz do kart przemysłowo-podatkowych1942 sygn. 66, Wykazy osób wysiedlonych z Polski Zachodniej 1939-1944 sygn. 70, Alfabetyczny spis wysiedlonych 1942-1944 sygn. 71, Księga zarządzeń prezydenta 1944, 1946 sygn. 76, 106, Dziennik wydarzeń 1944-1945 sygn. 77, Sprawy zbrodni niemieckich 1945 sygn. 83, Elektrownia miejska 11.01.1934, 1946 sygn. 87, 2366, Korespondencja 1946 sygn. 88, Rejestry 1944, 1946, sygn. 89, 2357, 2406, Ankiety personalne członków MRN 1945-1948 sygn. 94, Związek Elektryfikacyjny 1948 sygn. 95, Przepisy i zarządzenia ogólne 1948 sygn. 99, Arkusze wymiarowe podatku gruntowego 1948-1949 sygn. 102-105, Księga protokołów Zarządu Miejskiego 1949 sygn. 107, Skorowidz do ksiąg rejestru mieszkańców sygn. 119-128, 2407-2416, Książka meldunkowa (układ alfabetyczny wg ulic) 1910-1951 sygn. 129-2356, 2378-2405, Referat drogowy 1942 sygn. 2359, Pozwolenie na Siedleckie Zrzeszenie Nauczycieli 1917 sygn. 2360, Wykaz ludności getta siedleckiego 7.11.1941 sygn. 2362, Zniszczenia wojenne 1939, 1944 sygn. 2363-2364, Dokumenty dotyczące wpisywania do ksiąg ludności stałej 1891-1914 sygn. 2365, Władze miejskie-rozporządzenia po wyzwoleniu 1944, sygn. 2367, Stan ludności 1940 sygn. 2368, Księgi adresowe 1920-1939 sygn. 2369-2370, Księgi ewidencji ludności stałej sygn. 2371-2377, nab. 2616/99 - 3 j.a. Dokumentacja techniczna wodociągi i kanalizacja, nab. 4100/10 - 2j.a. wykazy osób posiadających nieruchomości 1934-1936, 1939, nab. 4483/2012 4 j.a. 0,06 mb - księga cechu garncarskiego 1781-1834, akta dotyczące b. wojskowych polskich 1834-1868, dokument familii Roszkowskich 1792, kopia ustawy (statutu) Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego 1822, nab. 4612/2012 - 2 ja. 0,08 mb Wydział Techniczny Zarządu Miejskiego - robocze zestawienia powierzchni posesji miejskich 1939-1949, nab. 4687/2013 - kopia planu miasta Siedlce ok.1912, ros., nab. 4752/2013 odszkodowanie za rekwizycje wojenne dla Chrystiana Ludwiga 1917, nab. 5405/2017 12 ja. 0,06 mb z lat 1924-1937 dar osoby prywatnej regulamin Rady Miejskiej 1927, budżety i sprawozdania finansowe i Magistratu z działalności 1924-1937 Number of units in the group: 2608
62/37/0 vacat - Komornik 1 Okręgu w Siedlcach - zawierał akta komorników należące do zespołów Nr 10, 9, 7, 20 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/38/0 vacat - Komornik 2 Okręgu w Siedlcach - zawierał akta komorników należące do zespołów Nr 7 i 20 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/39/0 Forbrodt A.W. komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Siedleckiej 1912-1915 0 Unroll
akta egzekucji należności dłużnych Number of units in the group: 5
62/40/0 vacat - Komornik 5 Okręgu w Siedlcach - składał się z akt komorników należących do zespołów Nr 12, 13 i 8 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 21 to 40 of 1,973 entries.