Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/561/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Magnuszewie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/562/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasienicy - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/563/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Porębie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/564/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Orłowie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/565/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szulborzu - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/566/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jelonkach - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/567/0 vacat - Urząd Gminy Lelis - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/568/0 vacat - Urząd Gminy Czerwin - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/569/0 vacat - Urząd Gminy Czarnica - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/570/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzienku koło Kołbieli powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1968-1972 sygn. 1-4, protokoły z sesji rady 1955-1972 sygn. 5-22, działalność organów kolegialnych 1965-1969 sygn. 23-24, protokoły komisji 1960, 1962-1971 sygn. 25-51, protokoły i plany narad sołtysów 1955-1971 sygn. 52-71, zebrania wiejskie – protokoły i plany 1957, 1959-1972 sygn. 72-88, programy i plany rozwoju gromady 1961-1965, 1967-1969 sygn. 98-92, plany gospodarcze i sprawozdania 1960-1969 sygn. 93-104, sprawozdawczość i statystyka 1968-1970 sygn. 105-106, sprawozdania roczne z realizacji obowiązkowych dostaw 1970-1971 sygn. 107, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1959-1972 sygn. 108-114, budżety 1955-1972 sygn. 115-138, sprawozdania budżetowe 1955-1971 sygn. 139-155, spisy rolne 1958-1967 sygn. 157-165, ewidencja gruntów rolnych wsi: Grębiszew, Józefów, Maliszewo, 1969-1971 sygn. 166, podział administracyjny 1971 sygn. 167, rejestry obowiązkowych dostaw 1971 sygn. 168-171, nab. 3949/09 - 2 j.a. Zapewnienie terenów pod budownictwo 1965-1969, nab. 4805/2014 - 1 j.a.0,01 mb ewidencja zasobu składnicy akt 1972 Number of units in the group: 174
62/571/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiśniewie powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1972 0 Unroll
Plany pracy prezydium i rady 1957, 1960, 1971 sygn. 1-3, sesje rady – protokoły i plany pracy 1957-1962, 1965-1967, 1972 sygn. 4-12, 14, sprawy organizacyjne 1969-1970 sygn. 13, plany pracy komisji i zebrań wiejskich 1956 sygn. 15, dane personalne komisji 1969 sygn. 16, protokoły komisji 1955-1956, 1958-1962, 1964-1966, 1968-1969 sygn. 17-51, protokoły i plany pracy prezydium 1956-1961, 1965-1969, 1971-1972 sygn. 52-63, zebrania wiejskie 1955-1960, 1965, 1967-1972 sygn. 64-75, 77, wybory sołtysów 1971 sygn. 76, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1966-1967, 1969-1970 sygn. 78-81, podział administracyjny 1971 sygn. 82, zadania gospodarcze 1964 sygn. 83, plan nasienny 1961-1965 sygn. 84 Number of units in the group: 84
62/572/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki 1957-1972 0 Unroll
Plany pracy komisji 1962-1967 sygn. 1-6, plany pracy prezydium 1972 sygn. 7, protokoły z sesji rady 1957-1967, 1971 sygn. 8-20, uchwały prezydium i rady 1964-1967 sygn. 21-24, organizacja pracy i działalność społeczna rady i jej prezydium 1963 sygn. 25, działalność organów kolegialnych 1965-1967 sygn. 26-28, protokoły komisji 1961-1967 sygn. 29-59, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1967, 1969-1971 sygn. 60-76, zebrania wiejskie 1964-1966 sygn. 77-79, normatywy kancelaryjne, sprawy organizacyjne, podział administracyjny 1966 sygn. 80, plany gospodarcze 1964, 1968-1969 sygn. 81-83, sprawozdawczość i statystyka 1965-1967 sygn. 84-86, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1957-1967 sygn. 87-93, budżety 1961-1967 sygn. 94-104 nab. 3629/07 2 j.a. 0,05 mb rejestr uchwał GRN 1969-1972, Karty nadziału z reformy rolnej 1949-1960 Number of units in the group: 106
62/573/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ładzyniu powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1955-1972 sygn. 1-2, 4, działalność organów kolegialnych 1965-1968 sygn. 3, protokoły z sesji rady 1955-1972 sygn. 5-11, protokoły komisji 1955-1972 sygn. 12-22, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1972, sygn. 23-30, zebrania wiejskie, ewidencja sołtysów 1955-1972 sygn. 31-33, sprawy społeczne, wiejski komitet FJN 1961-1967 sygn. 34, plany gospodarcze 1961-1969 sygn. 35-41, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżety 1958-1963 sygn. 46-50, sprawozdania budżetowe 1955-1961, 1963-1967, 1972 sygn. 51-56, 58, sprawozdawczość i statystyka 1964-1967 sygn. 57, zestawienie zbiorcze gruntów 1971 sygn. 59, realizacja czynów społecznych – sprawozdania 1968-1971 sygn. 60 Number of units in the group: 60
62/574/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębem Małym powiat Mińsk Mazowiecki 1954-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1954-1955, 1957-1961 sygn. 1-6, protokoły komisji 1955-1958 sygn. 7-17, protokoły i plany pracy prezydium 1957-1958, 1961 sygn. 18-20, zebrania wiejskie 1955-1961 sygn. 21-24, budżety 1955, 1958-1960 sygn. 25-28 Number of units in the group: 28
62/575/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mińsku Mazowieckim 1962-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1964-1972 sygn. 1-6, rejestr uchwał 1967-1972 sygn. 7-8, protokoły z sesji rady 1969-1972 sygn. 9-11, protokoły komisji 1962, 1964-1972 sygn. 12-45, protokoły posiedzeń prezydium 1969-1972 sygn. 46-48, realizacja postanowień prezydium 1971-1972 sygn. 49, zebrania wiejskie 1966-1971 sygn. 50-55, wybory sołtysów i podsołtysów 1971-1972 sygn. 56-57, sprawy organizacyjne 1965, 1967-1969 sygn. 58-61, plany gospodarcze i sprawozdania 1964-1968 sygn. 62-67, sprawozdawczość i statystyka [1961-1964] 1965-1968 sygn. 69-71, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1970-1971 sygn. 72-73, budżety 1970-1972 sygn. 74-75, analizy i oceny skarg i wniosków 1966-1970 sygn. 77, ewidencja nieruchomości, domów, lokali 1966-1970 sygn. 78, ewidencja gruntów rolnych 1971 sygn. 79-82, ustalenie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych – materiały źródłowe 1971-1972 sygn. 83, sprawy organizacyjne 1966 sygn. 84 Number of units in the group: 84
62/576/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wielgolasie powiat Mińsk Mazowiecki 1954-1972 0 Unroll
1. Protokóły z sesji 1960-1965 sygn. 1-3, 2. Protokóły posiedzeń Komisji 1956-1972 sygn.4-18, 3. Protokóły posiedzeń Prezydium 1969-1972 sygn.19, 4. Działalność organów kolegialnych 1969 sygn.20, 5. Zebrania wiejskie 1961-1971 sygn.21-31, 6. Plany gospodarcze 1970 sygn. 32, 7. Budżet, sprawozdania 1962-1967 sygn. 33-37, 8. Kontrole 1968-1972 sygn. 38-39, 9. Spotkania z posłami 1971 sygn. 40, 10. Komitety FJN 1968-1970 sygn. 41-42, 11. Dokumenty do USC 1954-1967 sygn. 43-52[ zawartość na podstawie karty A z 13.03.2002 M. Niedziółka], dopływ nab. 2613/99 - 6 j.a., nab. 4806/2014 - 1 ja. 0,01 mb przekazywanie akt z Biura GRN w Wielgolesie do UG w Siennicy 1972 Number of units in the group: 59
62/577/0 Urząd Powiatowy w Sokołowie Podlaskim [1969-1973] 1973-1975 0 Unroll
Biuro PRN spotkania posłów i radnych, kwestionariusze 1973-1975 sygn.. 1-5, akta Komisji 1973-1975 sygn. 6-27, Protokóły i uchwały Prezydium 1974-1975 sygn. 28-29, Organizacja Biura i organów współdziałających 1973-1975 sygn. 30-32, 118-120, Kontrola wewnetrzna i jednostek podleglych 1973-1975 sygn. 33-43, 111, Powiatowy Zespół ds. Koordynacji Inwestycji 1974-1975 sygn. 44-45, plany społeczno-gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji 1973-1975 sygn. 46-51, 106-109, 112-116, 121-129, bilans siły roboczej 1974 sygn. 52, problemowe opracowania monograficzne 1974 sygn. 53-54, okresowe oceny sytuacji gospodarczej 1974-1975 sygn. 54-56, kontrole i inspekcje 1974-1975 sygn. 57-58, 130-134, czyny społeczne 1973-1975 sygn. 59-60, sprawozdania finansowe 1973-1975 sygn. 61-64, inspekcje w jednostkach nadzorowanych 1973-1975 sygn. 65-72, konferencje organizowane przez własną jednostkę sygn. 73-75, organizacja i kontrola placówek oświatowych 1973-1975 sygn. 76-97, odtwarzanie i ustalanie tresci akt USC 1974-1975 sygn. 98-99, sprawy stowarzyszeń 1973-1975 sygn. 100-104, polityka lokalowa 1975 sygn. 117, opracowania statystyczne 1969-1975 sygn. 110, Powiatowy Komitet Obrony 1974-75 sygn. 135-138, Organizacja własnej jednostki 1974-1975 sygn. 138-145 Number of units in the group: 145
62/578/0 Vacat - Urząd Powiatowy w Mińsku Mazowieckim - włączony do zespołu 498 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Mińsku Mazowieckim 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/579/0 Dokumenty rodziny Szenejków z byłego powiatu Biała Podlaska 1755-1945 0 Unroll
zawartość na podstawie karty A z 20002.01.14 opr. A. Rogalski Dokumenty osobiste 1835, 1915, 1918, 1920 sygn. 1-4, Akta umów cywilno-prawnych 1755-1893 sygn. 5-19 (15 j.a. ), Akta gospodarczo-rachunkowe 1830, 1832, 1895, 1908, 1910, 1915, 1918, 1941 sygn. 20-32 (13 j.a.), Akta sądowe 1827, 1841, 1902-1903, 1911, 1929 sygn. 33-39 (7 j.a.), Akta kościelne 1841, 1846, 1858, 1862 sygn. 40-43 (4 j.a.), Varia 1915-1945 sygn. 44-52 (9 j.a), 7. Akta władz administracyjnych 1806-1816, 1831 sygn. 53-54 (2 j.a.) Number of units in the group: 54
62/580/0 Dokumenty rodziny Wierzejskich dotyczące spraw majątkowych wsi Wierzejki powiat Łuków 1778-1929 0 Unroll
Zawartość na podstawie karty A z 14.01. 2002 A. Rogalski Akta osobiste 1821-1877 sygn.1-7, Akta umów cywilno-prawnych 1824-1914 sygn. 8-20, Akta sądowe 1778-1870 sygn. 21-26, Akta metrykalne 1843 sygn. 27, Akta ubezpieczeniowe i oszczednościowe 1910-1929 sygn.28-31 Number of units in the group: 31
Showing 561 to 580 of 1,973 entries.