Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/741/0 Plany scaleniowe wsi powiatu siedleckiego 1913-1966 0 Unroll
Najwcześniejsze zachowane plany pochodzą z 1913r (sygn. 16 Brodki gm. Wodynie). Większość scaleń przeprowadzono w latach trzydziestych, kontynuowano w okresie wojny i po wojnie. Ostatnie zachowane mapy pochodzą z 1964 (sygn. 310 Starawieś) i 1966r (Czuryły sygn.50 ) Plany klasyfikacyjne gruntów, pierworysy obszarów scalania, pierworysy podziału wspólnot, odrysy, szkice parcelowanych majątków w układzie alfabetycznym wg nazw miejscowości z powiatów siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, łukowskiego wykonane na płótnie, kartonie, papierze w skali 1:4000, 1:8000, 1;2000, 1;5000, z lat 1913- 1966 sygn. 1-390. Number of units in the group: 390
62/742/0 Mapy i szkice wsi gromady Maciejowice powiat garwoliński 1964-1969 0 Unroll
Mapa zasadnicza wsi POLIK 1964 (1 j.a.) skala 1:5000 Mapa zasadnicza wsi PRZEWÓZ 1964 (1 j.a) skala 1:5000 Mapy wsi Maciejowice nr 1 do 12. Odpisy map nr 1-12; 1968 (24 j.a.) skala 1:2000 Szkic orientacyjny wsi Maciejowice (działki 17-22, 28-39) 1969 (1 j.a.) skala 1:500 Mapa sytuacyjna wsi Maciejowice 1969 (1 j.a.) skala 1:500 Number of units in the group: 31
62/743/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białobrzegach powiat Sokołów Podlaski 1955-1958 0 Unroll
1. Protokóły z sesji gromadzkiej rady narodowej 1955-1958 sygn. 1-4 2. Protokóły z posiedzeń Prezydium 1956 sygn. 5 3. Posiedzenia Prezydium 1955 sygn. 6 Number of units in the group: 6
62/744/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łazowie powiat Sokołów Podlaski 1959-1959 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1959 sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/745/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sterdyni powiat Sokołów Podlaski 1959-1972 0 Unroll
Prokóły z sesji GRN 1959-1972 sygn. 1-14, Protokóły posiedzeń Komisji 1964-1972 sygn. 15-37, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1959-1972 sygn. 38-52, protokóły z sesji i posiedzeń PGRN 1972 sygn. 53, (inwentaryzacja dopływu: ) protokóły z zebrań wiejskich, wybory sołtysów 1971 sygn. 54-55, organizacja urzędu 1971 sygn. 56 sprawozdania1968 sygn. 57, kontrole 1970, 1972 sygn. 58-59 Number of units in the group: 59
62/746/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rządzy powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1959 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1955-1959 sygn. 1-2, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1957 sygn. 3, plany urządzenia gospodarstwa leśnego 1959 sygn. 4 Number of units in the group: 4
62/747/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pustelniku powiat Mińsk Mazowiecki 1951-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1955-1957, 1966-1970 sygn. 1-2, protokoły z sesji rady 1955-1972 sygn. 3-18, protokoły komisji 1960-1972 sygn. 19-35, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1972 sygn. 36-51, zebrania wiejskie 1961-1971 sygn. 52-53, analizy i oceny skarg i wniosków – sprawozdania 1971-1972 sygn. 54-55, kontrole 1960-1972 sygn. 56-62 Zawartość na podstawie karty z 7.03.2002 M. Niedziółka) Number of units in the group: 62
62/748/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ładzyniu - błędnie wpisany, zespół ten jest pod Nr 573 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/749/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki 1954-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1961-1972 sygn. 1-6, protokoły sesji rady 1954-1955, 1957-1972 sygn. 2-24, komisje 1955-1972 sygn. 25-52, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1972 sygn. 53-69, zebrania wiejskie 1955-1968, 1971 sygn. 70-71, plan gospodarczy gromady 1964-1971 sygn. 72, normatywy kancelaryjne 1971 sygn. 73, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1965, 1967-1972 sygn. 74-77, budżety 1966, 1968-1972 sygn. 78-85, sprawozdania 1968-1970, 1972 sygn. 86-88, podział administracyjny 1971 sygn. 89, rejestry gruntów 1970-1972 sygn. 90-92, nab. 4463/2012 przekazywanie terenów, dzierżawy wieczyste 1968-1972 - 1 j.a. Number of units in the group: 93
62/750/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzienku koło Dobrego powiat Mińsk Mazowiecki 1958-1972 0 Unroll
Protokoły posiedzeń prezydium 1958-1959, 1962, 1964-1965, 1970, 1972 sygn. 1-2, 5-7, 10, 12, protokoły z sesji rady 1958-1965, 1969-1970 sygn. 3-4, 13-19, posiedzenia i sprawy organizacyjne prezydium 1966-1969, 1971 sygn. –89, 11, sesje i sprawy organizacyjne rady 1966-1969, 1971-1972 sygn. 20, 21, 23, 24, protokoły komisji 1958-1961, 1966-1969, 1971-1972 sygn. 25-42, spotkania posłów i radnych z wyborcami 1968-1970 sygn. 43, narady sołtysów 1958-1960 sygn. 44, zebrania wiejskie 1961-1964, 1967, 1971-1972 sygn. 45-47, 49,ewidencja sołtysów 1971 sygn. 48, podział administracyjny – wykaz urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych 1971 sygn. 50, planowanie budżetu 1971 sygn. 51, plan gospodarczy 1971-1972 sygn. 52, kontrole i inspekcje zewnętrzne 1955-1965, 1971-1972 sygn. 53-54 Number of units in the group: 54
62/751/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Iwowem powiat Mińsk Mazowiecki 1968-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji rady 1968-1972 sygn. 1-6, protokoły komisji 1969-1972 sygn. 7-11, protokoły z posiedzeń prezydium 1968-1972 sygn. 12-17, zebrania wiejskie 1969-1970 sygn. 18-19, plany gospodarcze 1968-1972 sygn. 20-21, protokoły kontroli 1969-1972 sygn. 22-26, podział administracyjny 1971 sygn. 27, dopływ: 2612/ 1999.07.30: (7 j.a.) Protokóły komisji 1969-1972 sygn. 28 , budżet i plany budżetowe 1969-1972 sygn. 29-34 Number of units in the group: 34
62/752/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sołkach powiat Mińsk Mazowiecki 1956-1968 0 Unroll
Protokoły sesji rady 1968 sygn. 1, Protokóły posiedzeń komisji 1967-1968 sygn. 2-4, Protokoły posiedzeń prezydium 1968 sygn. 5, plany gospodarcze 1967 sygn. 6, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1967 sygn. 7, protokoły z posiedzeń Sesji GRN 1958-1967, sygn.8-17, komisje protokoły 1958-1966 sygn.18-33, protokoły z posiedzeń prezydium 1958-1966 sygn.34-40, zalecenia pokontrolne 1958-1967 sygn.41-46, budżet 1956-1967 sygn. 46-58, zarząd mieniem 1964 sygn.59, podatki i opłaty 1957-1967sygn. 61-75 Number of units in the group: 75
62/753/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki 1952-1971 0 Unroll
Protokóły sesji MRN 1953- 1971 sygn. 1-17, Komisje stałe MRN 1961- 1970 sygn. 18-70 : 18-27 K. Finansów i Budżetu, 28-35 K. Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, 36-42 K. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej , 43-49 K. Rolna i zaopatrzenia Ludności, 50-55 K. Oświaty i Kultury, 56-64 K. Zdrowia I Zatrudnienia i Opieki Społecznej, 65-67 K. Mandatowa, 68-70 Komisje stałe RN, Miejskie Koło Pomocy Społecznej 1961- 1964 sygn. 71-72, Protokóły posiedzeń PMRN 1952- 1971 sygn. 73- 100, Sprawy organizacyjne PMRN 1954- 1971 sygn. 109- 119, Plany Pracy PMRN 1956- 1971 sygn. 120- 124, Plany gospodarcze 1968- 1969 sygn. 125-126, Sprawozdania 1969- 1970 sygn. 127-128, kontrole 1956- 1969 sygn. 129-134, statystyka osobowa, przydziały etatów 1959- 1967 sygn. 135-140, Podział administracyjny [zmiana nazwy ulicy] 1969 sygn. 141, Komitety blokowe - działalność 1953- 1966 sygn. 142- 149, Programy radiowęzła lokalnego 1963- 1967 sygn. 150- 153, Protokóły z sesji 1970 sygn. 154, Protokóły Komisji Oświaty i Kultury 1961 sygn.155 Number of units in the group: 155
62/754/0 Sąd Pokoju w Łukowie 1915-1918 [1919] 0 Unroll
Repertorium C 1915-1918 sygn.1 Skorowidz 1915-1918 [1919]sygn.2 Number of units in the group: 4
62/755/0 Akta związane z dobrami sarnowskimi 1619-1874 0 Unroll
Spisy 1804 sygn.1 (1j.a), Dokumenty do dóbr Sarnów 1721 – 1802 sygn. 2-13 (12j.a), Dokumenty do dóbr Szczygły 1619 - 1800 sygn. 14-84 (71j.a), Dokumenty do dóbr Świderki 1675 - 1761 sygn. 85-99 (15 j.a), Dokumenty rozgraniczeń do dóbr klucza sarnowskiego 1629 – 1797sygn. 100 – 101 (1j.a.), Akta Ponikwickich 1842 – 1874 sygn. 102 (1 j.a), Varia 1726 sygn. 103 (1 j.a) Number of units in the group: 103
62/756/0 Komisje wyborcze do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i rad narodowych z powiatów Sokołów Podlaski i Węgrów z dnia 16 kwietnia 1961 i 1 czerwca 1969 roku 1961-1969 0 Unroll
I. Wybory do Sejmu i rad narodowych z 1961 roku sygn. 1-4 Protokóły z wyborow w okręgach wyborczych utworzonych dla Miejskiej Rady Narodowej w Sokołowie Podlaskim, Obwieszczenie o wynikach wyborów z tej komisji, Protokóły głosowania w komisjach obwodowych, karty do głowania w okręgu nr 20 obwód 1,2,3, 4 do MRN i PRN, WRN II. Wybory do Sejmu i rad narodowych z 1969 roku sygn. 5-12 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokołowie sygn. 5-7, Protokóły z wyborów gromadzkich rad powiatu sokołowskiego sygn. 8, Protokóły z wyborów radnych Wojewódzkiej Rady sygn. 9, Zgłoszenia list GRN Grębków- Ostrówek (powiat węgrowski) sygn. 10, Zgłoszenia list GRN Prostyń- Wyszków (powiatu węgrowski) sygn.11, Protokóły głosowania w komisjach obwodowych powiatu węgrowskiego sygn.12 Number of units in the group: 12
62/757/0 vacat - Akta wyborcze miasta i gminy Żelechów - akta przesunięte do zespołów nr 1208, 1310, 1352 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/758/0 Hipoteka w Łukowie (1647-1822) 1822-1946 [2001] 0 Unroll
Generalia i pomoce kancelaryjne 1.Rejestr spraw i ksiąg przech. w arch. Hip. w Łukowie [1821]1829-1946[1950] sygn. 1, dzienniki, repertoria, kartoteka właścicieli sygn. 1442-1444, 1734-1738, 1756-1784, 2.Księgi dóbr ziemskich hipoteki „wojewódzkiej”[1802]1822-1946 [2001]syg.2-611, 845, 1445-1629, Księgi w układzie alfabetycznym wg nazw miejscowości z terenu powiatu łukowskiego , w większości pokrywające się narastająco z numerami hipotecznymi nadanymi w archiwum hipotecznym., 3.Księgi „Hipoteki powiatowej’ 1829-1946 [1990] sygn 612-1196, 1469, 1485, 1533, 1541, 1552-1554, 1568, 1598, 1600, 1609-1611, 1615-1617, 1622-1642, 1740-1755, Księgi w układzie alfabetycznym wg nazw miejscowości , w tym miasta Adamów, Kock, Stoczek Łukowski , Łuków z parcelacji maj. Starostwo-Wójtostwo Łuków. W obrębie jednej miejscowości układ wg nr hip. kolejnych –narastająco., 4. Hipoteka „miejska” 1822-1946 [2000] sygn.904-964, 1197-1441, 1643-1733, 1739 Układ ksiąg wg nr hipotecznych nieruchomości miejskich narastająco –rejestr do tych ksiąg zamieszczono pod sygn, arch. 1., Przes. 59/07 Dzienniki Wydz. Hipotecznego Sądu Pokoju 1876-1897, 1888 sygn. 1442-1443, nab. 4895/2014 oprawione razem fragmenty dokumentów do ksiąg hipotecznych nieruchomości miejskich Number of units in the group: 1785
62/759/0 Hipoteka w Mińsku Mazowieckim 1820-2001 0 Unroll
Księgi ziemskie (układ alfabetyczny wg nazw miejscowości dóbr) [ 1808 ] 1820 – 1974 sygn. 1-907 , Tabele likwidacyjne 1864- 1895 sygn. 908-925, Akta parcelacyjne 1946 1947 sygn. 927 - 965 , Repertoria i skorowidze Dh 1946 – 1947 sygn. 966-970 , Księgi nieruchomości miejskich m. Mińska 1832 – 1946 sygn. 971 - 1575 , Księgi nieruchomości miejskich m. Kałuszyna 1826 - 1946 [1967] sygn. 1576 - 1896, Księgi repertoriów, akty stanu cywilnego, akty notarialne zatwierdzane przez Wydział Hipoteczny w Mińsku, rejestry pism, dzienniki korespondencyjne 1820 – 1946 sygn. 1897- 1965, Księgi nieruchomości wiejskich (układ alfabetyczny A-Ż) [1808 ] 1825 - 1947 [2001] sygn. 1966 - 5583, Księgi nieruchomości wiejskich c.d (litery A-Ż) 1897-1963 sygn. 5584-6241, Księgi nieruchmosci wiejskich (c.d. uzupełniania C- R) sygn. 6242-6312, nab. 2297/96.04.16 dla 33 j.a. nab. 2897/2001 - 388 j.a 15 mb (hipoteka miejscowości podwarszawskich- spis zdawczo-odbiorczy), nab. 4020/09 (107 ja. 0,75 mb) ks. Kol. Miłosna, Willa Wola Grzybowska, Krubki, Kałuszyn, Kolonia Wyględówka, ks. DH Krubki 718-845 (z lukami) Number of units in the group: 6840
62/760/0 Zbiór plakatów, materiałów ulotnych i prasy niezależnej 1978-1990 [1993] 0 Unroll
A. Seria I. Zbiór Ireny Wardawy: I. Pisma, których redakcje lub wydawca miały siedzibę się w Siedlcach:Odnowa sygn. 1-5, Dodatki do pisma „Odnowa” sygn. 292-294, Głos niezależnych sygn. 6-9, Serwis bieżący NSZZ Solidarność Oddz. W Siedlcach sygn. 10-36, Nasz czas sygn. 37-54, Metrum sygn. 55-57, Informator sygn. 58, Biuletyn Porozumienia Centrum w Siedlcach sygn. 59, Policjant sygn. 60-61, NOS sygn. 62, „Z kosą” sygn. 63, Serwis Informacyjny Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Siedlcach sygn. 64-74, Wiadomości Podlaskie sygn. 75-77, Ulotki, gazetki, materiały nie tworzące serii wydawniczych powielane w Siedlcach sygn. 78-79, II. Pisma wydawane w Regionie Mazowsze , Wiadomości dnia sygn. 80-128, Informator bieżący sygn. 129-140, Niezależność sygn.141-212, Monitor sygn. 213-214, Gazeta Niecodzienna sygn. 215-219, Solidarność. Tygodnik Mazowsze sygn. 220-223, Słowo sygn. 224, Słówko (dodatek do nr 16 Słowa) sygn. 296, Tu i teraz sygn. 225, Wiadomości Biuletyn NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze sygn. 226, Informacja „Solidarności” sygn. 227-228, Wola. Sygn. 229, KOS sygn. 230-242, Głos wolny. Gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” sygn. 243-248, Kurier Mazowsza sygn. 249-250, Ulotki, materiały powielane nie tworzące serii wydawniczych wydawane w Regionie Mazowsze, Biała Podlaska sygn. 251, III. Ulotki Zarządu Wojewódzkiego ZSMS w Siedlcach i materiały innych organizacji młodzieżowych sygn. 252, IV. Plakaty 253- 275, V. Ogłoszenia Komisji NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich oraz przy Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego Architektury i Nadzoru sygn. 276- 284, 290, VI. Ulotki sygn. 285- 289, VII. Opaska białoczerwona sygn. 291Dodatki do pisma „Odnowa” sygn. 292-294, Robotnik sygn. 295, Słówko sygn. 296, Solidarność Ziemi Kutnowskiej sygn. 297, VIII. Teczka aktowa Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich oraz przy Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego Architektury i Nadzoru sygn. 298, cz. II. ABC 1981 sygn.299, A capella 1987 sygn.300, Agencja informacyjna 1983-1984 sygn. 301-309, Alternatywa 1988 sygn. 310-311, Amnesty international 1986 sygn. 312, Baza 1984-1986 sygn. 313-316, Bez pardonu 1989 sygn. 317, Biuletyny informacyjne (stoczni gdańskiej, KOR, dolnośląski, kolejarzy, Instytutu badań Jądrowych, Łódzki, Miński, NAI, MKZ Region Śr-wsch, NZS, Zjazdowy) 1980-1990 sygn. 318-378, Bratnia pomoc 1988 sygn. 379-380, CDN 1982-1988 sygn. 381- 422, CIA 1988 sygn. 423-433, druk 1982 sygn. 434, Gazeta (różne wydawnictwa) 1981- 1989 sygn. 435- 505, Głos MKZ Warszawa 1983 sygn. 506, Głos Niezależnych 1981 [1993] sygn. 507-513, Głos parafialny Wrocław 1988 sygn. 514, Głos Solidarności 1988 sygn. 515-517, Głos wolny 1981 sygn. 518-529, Głos Ursusa 1981 sygn. 530, Głos Wolnego Hutnika 1985, 1988 sygn. 531-532, Gotowość S 1986 sygn. 533, Grizzly 1987-1989 sygn. 534-538, Gryps 1986 sygn. 539, Hutnicy, Hutnik 1982-1986 sygn. 540-544, Informacja NSZZ Solidarność 1987-1988 sygn. 545-547, Informator KZ NSZZ 1980 sygn. 548-549, Informator Region Mazowsze 1980 Sygn. 550-551, Informator ZCHN 1989 sygn. 552, Informator NZS 1981 sygn. 553-556, Informator Solidarność 1981-1984 sygn. 557-575, Jaruzela 1982 sygn. 576, Jedność 1980-1981 sygn. 577-582, Jednością silni 1989 sygn. 583, Jesteśmy 1988 sygn. 584, Kat 1986 sygn. 585, Kierunki 1982 sygn. 586-588, Komunikaty (różne) 1981-1988 sygn. 590-596, KOS 1982-1989 sygn. 598-673, Kronika wydarzeń 1981 sygn. 674, KSS KOR what`s what sygn. 675, Ku światłu 1981 sygn. 676, Kurier (akademicki, Mazowsza) 1986-1988 sygn. 677-681, Magazyn aktualności 1986 sygn. 682, Metrum i Serwis Informacyjny 1983-1988 sygn. 683-730, Miś 1986-1988 sygn. 731-749, Monitor 1981 sygn. 750-751, Mors 1983 sygn. 752, Myśl Niepodległa 1987 sygn. 753- 754, N 1981 sygn. 755, Naprzeciw 1985 sygn. 756, na przód 1989 sygn. 757-759, Nasz czas Gdańsk 1983 sygn. 760, Nasz czas Siedlce 1989-1990 sygn. 761- 777, Nasza gmina Mrozy 1990 sygn. 778, Nasze słowa 1990 sygn. 779, Nasze wiadomości 1987 sygn. 780, Niepodległość 1982-1988 sygn. 781-786, Nierzeczywistość 1981 -1983 sygn. 787-795, Niezależni Ludowcy 1982 sygn. 796, NOS 1989-1990 sygn. 797-811, Nota 1986-1988 sygn. 812-815, NTO 1980- 1981 sygn. 816-826, Obieg bez cenzury 1989 sygn. 827, Obóz 1982 sygn. 828, Obserwator 1981 -1988 sygn. 829-833, Odnowa 1981 sygn. 834-845, Okienko 1987-1988 sygn. 846-847, Orientacja na prawo 1990 sygn. 848, Osa 1982 sygn. 849, Paragraf 1986, 1989 sygn. 850-851, Pismo chrześcijańsko-liberalne 1984 sygn. 852, Podziemny Informator Katowicki 1989 sygn. 853, Polonia Restituta 1988 sygn. 854-855, Polska Jutro 1984 sygn. 856, Polska Niepodległa 1988 sygn. 857-858, Post Factum 1981 sygn. 859, Praca, płaca, BHP. Pismo PPS sygn. 860, Praworządność 1984 sygn. 861, Promieniści 1987-1988 sygn. 862-864, Pro Vide 1989 sygn. 865, Przeglądy (różne) 1982-1985 sygn. 866-871, Przegląd wiadomości agencyjnych 1985-1989 sygn. 872-1004, Przedświt Łódz 1986 sygn.105, Przyszłość Polski 1983 sygn.1006-1007, Replika nr 45/1986 sygn. 1008, RIS 1986 sygn. 1009-1010, RMD 1985 sygn.1011, robotnik 1980-1981 sygn. 1012-1016, Robotnik 1983-1990 sygn. 1017-1040, Robotnik mazowiecki 1988 sygn.1041, Młody robotnik 1981 sygn.1042, Rozwaga i solidarność 1988 sygn.1043, Rzeczpospolita Polska 1987 sygn.1044, Samoobrona Polska 1981 sygn.1045, Samoorganizacja 1989 sygn.1046, Samorządna Rzeczpospolita 1985-1989 sygn.1047-1069, Samorządność. Gazeta Dębska 1990 sygn.1070, sektor 1984,1986 sygn. 1071-1072, Serwis bieżący Oddz. Siedlce 1981 sygn. 1073-1096, Serwis Informacyjny OKP Siedlce 18/1981sygn.1097, Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ "S" przy WLKS Mostostal w Siedlcach 1981 sygn. 1098, Serwis Informacyjny Biura Krajowego Gdańsk 1981 sygn. 1099-1102, Serwis Informacyjny BI Wrocław 1981 sygn. 1103-1121, ulotka (kopia listu KC KPZR) Wrocław 1981 sygn. 1122, ulotka oświadczenie intelektualistów polskich 1981 sygn.1123, Słowo Warszawa 1982-1984 sygn. 1124-1128, Słowo podziemne 1983 sygn. 1129-1131, Służba Informacyjna studentów 1982 sygn1132, serwis Informacyjny SKN 1986-1988 sygn. 1133-1138, Solidarność. Gdańsk 1981-1988 sygn. 1139-1165, Solidarność. Stocznia im. Komuny Paryskiej 1981 sygn.1166, Solidarność Dolnośląska 1980-1990 sygn. 1167-1205, Solidarność. Głos wolnego taksówkarza 1988 sygn.1206-1207, Informator Biuletyn Informacyjny Region Środkowo-Wschodni 1981-1985 sygn. 1208-1224, solidarność. Głos Śląsko-dąbrowski 1986 sygn.1225, solidarność Krośnieńska 1981 sygn.1226, Solidarność Narodu 1983-1984 sygn. 1227-1234, Solidarność Nauczycielska 1983-1986 sygn. 1235-1243, Solidarność Podbeskidzie 1988 sygn.1244, Solidarność WSR-P Siedlce 1980-1981 sygn. 1245-1246, Sektor 1984-1986 sygn. 1247-1250, Solidarność Jastrzębie 1981 sygn.1251, Solidarność Międzyzakładowa 1981 sygn. 1252-1254, Solidarność Radia i Telewizji 1988 sygn1255, Solidarność rolników 1983-1984 sygn. 1256-1259, Solidarność Walcząca (Jastrzębie Rybnik, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Wrocław, Kraków) 1983-1990 sygn. 1260-1299, 1315, Wolna Polska 1988 sygn. 1300, Wybór 1988 sygn. 1301, ulotka w rocznicę zbrodni w Katyniu sygn.1302, Solidarność (różne wydawnictwa) sygn. sygn.1303-1311, 1316-1317, Spectator 1983 sygn.1312, spotkania sygn. 1313, RIS sygn.1314, Sprawa 1987-1989 sygn. 1318-1331, Sumienie 1981-1985, sygn. 1332-1336, Syrenka 1982 sygn. 1337, Szaniec 1989 sygn. 1338, Szept Ludu 1988-89 sygn. 1338-1340, Szkoła 1987 sygn.1341, Świt 1985 sygn.1342, Tygodnik BIPS 1981 sygn. 1343-1350, Tygodnik wojenny 1982 -1985 sygn. 1351-1367, Tu i teraz 1983-1987 sygn. 1368-1378, Unia 1988 sygn.1379, Vacat 1986 sygn. 1381, Vade Mecum 1989-1990 sygn. 1382-1383, Walka 1989 sygn.1384, Warianty sygn. 1385, Węzeł sygn. 1386, Wiadomości 1983- 1989 sygn. 1388-1478, Wiadomości bieżące 1987-1989 sygn. 1479-1485, Wiadomości Podlaskie 1982-1985 sygn. 1486-1529, ZMW Wici sygn. 1530-1531, Bez cenzury sygn. 1532-1548, Bez dyktatu sygn. 1549, Biuletyn Dolnośląskiego Okręgu Zw. Zaw. Pracowników Rolnictwa Wrocław sygn.1550, BIPS sygn. 1551-1552, Forum Solidarność sygn. 1553-1555, Gry i gierki sygn.1556, Horyzont sygn. 1557-1561, Kierunki 1562-1565, Informator bydgoski sygn1566, Metrum sygn1567-1568, Odnowa 1981 sygn. 1569-1573, Serwis bieżący Siedlce 1981 sygn. 1574-1610, Zbiór A. Andrzejewskiej sygn. 1611-1639, Zbiór P. Maksymiuka sygn. 1640-1728, Rola 1981 sygn.1729-1730, Samorządność. Gazeta Dębska sygn.1731, Struktura sygn.1732, Niezależność sygn. 1733-1734, Wiadomości dnia sygn. 1735-1797, Wiadomości sygn. 1798-1830 Serie nieopracowane (serie II, III, IV, V, VI razem ponad 420 j.a, 0,30 mb ): II. mecenasa Andrzeja Stachowskiego ok. 120 j.a 0,10 mb, III. Andrzeja Krypy 41 j.a. 0,01 mb 1976-1981, IV. Tadeusza Paciorka 9 j.a. 0,01 mb 1980-1982, V. Janusza Sprzęczaka ok. 175 j.a 0,05 mb 1979-1981, nab. 4330/2011 (20 j.a 0,01 mb), nab. 4367/2011 (8 j.a. 0,17 mb) Serwis bieżący, Odnowa, Niezależność, Rozwaga i Solidarność, Wiadomości Dnia, Robotnik, Głos Wolny, Solidarność Gdańsk, 4421/2011 - 30 j.a. 0,02 mb (dar J. Głowackiego), nab. 5160/2016 24 ja. 0,01 mbdar J. Dolegi Number of units in the group: 2277
Showing 741 to 760 of 1,973 entries.