Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/801/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Borowiu 1973-1985 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1987 sygn. 1, Konferencje 1974-1985 sygn. 2-9, Plenum 1973-1985 sygn. 10-22, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1979 sygn. 23-26, Egzekutywa 1975-1985 sygn. 27–37, Ankiety statystyczne 1975-1982 sygn.38-41, Komisja Współdziałania 1982-1983 sygn..42-43, Narady aktywu 1982-1985 sygn. 44-47. Number of units in the group: 47
62/802/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cegłowie 1975-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1989 sygn. 1, Konferencje 1975-1989 sygn.2-11, Plenum 1976-1989 sygn. 12-24, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1987 sygn. 25-31, Egzekutywa 1975-1989 sygn. 32–46, Ankiety statystyczne 1976-1986 sygn. 47-49, Narady aktywu 1987 sygn. 50, Dokumentacja Archiwum KG 1978-1989 sygn. 51 Number of units in the group: 51
62/803/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ceranowie 1974-1985 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1980-1987 sygn.1, Konferencje 1974-1985 sygn. 2-9, Plenum 1976-1985 sygn. 10-18, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1977 sygn. 19-20, Egzekutywa 1976-1985 sygn. 21–29, Ankiety statystyczne 1975-1984 sygn. 30-32, Komisja współdziałania 1982-1983 sygn. 33, Narady aktywu 1982-1983 sygn. 34 Number of units in the group: 34
62/804/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dębem Wielkiem 1975-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1989 sygn. 1, Konferencje 1975-1989 sygn. 2-12, Plenum 1975-1989 sygn. 13-26, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1988 sygn. 27-34, Egzekutywa 1975-1989 sygn. 35–48, Ankiety statystyczne 1976-1986 sygn. 49-53, Komisja Współdziałania 1984-1988 sygn. 54-56, Narady aktywu 1982-1988 sygn. 57-61, Wybory do rad 1988 sygn. 62, Rejestr skarg 1983-1989 sygn. 63 Number of units in the group: 63
62/805/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dobrem 1975-1986 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1988 sygn. 1, Konferencje 1975-1986 sygn. 2-10, Plenum 1975-1986 sygn. 11-21, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1986 sygn. 22-33, Egzekutywa 1975-1986 sygn. 34–45, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 46-51, Komisja Współdziałania 1982-1986 sygn. 52-56, Narady aktywu 1982-1986 sygn. 57-60 Number of units in the group: 60
62/806/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Garwolinie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1989 sygn. 1, Konferencje 1974-1989 sygn. 2-12, Plenum 1973-1989 sygn. 13-25, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1987 sygn. 26-31, Egzekutywa 1973-1989 sygn. 26-31, Zespół Kontroli Partyjnej 1977-79 sygn. 45, Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 46-51, Komisja Współdziałania 1982-1983 sygn. 52, Narady aktywu 1981-1988 sygn. 53-54, Dokumentacja z wyborów 1989 sygn. 55, Materiały na konferencję 1986 sygn. 56 Number of units in the group: 56
62/807/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Grębkowie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1987 sygn. 1, Konferencje 1974-1989 sygn. 2-11, Plenum 1973-1989 sygn. 12-28, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1988 sygn. 29-37, Egzekutywa 1975-1989 sygn. 38-52, Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 53-60. Komisja Współdziałania 1982-1989 sygn. 61-64, Narady aktywu 1983-1987 sygn. 65-68 Number of units in the group: 68
62/808/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Górznie 1973-1986 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1987 sygn. 1, Konferencje 1974-1986 sygn. 2-9, Plenum 1973-1986 sygn. 10-16, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1977,1983-1985 sygn. 17-18, Egzekutywa 1975-1986 sygn. 19-25, Ankiety statystyczne 1982, 1986 sygn. 26, Komisja Współdziałania 1983-1986 sygn. 27, Narady aktywu 1986 sygn. 28 Number of units in the group: 28
62/809/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jabłonnej Lackiej 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Konferencje 1974-1989 sygn. 2-11, Plenum 1973-1989 sygn. 12-28, Gminna Komisja Rewizyjna 1977-1989 sygn. 29-38, Egzekutywa 1975-1989 sygn. 39-55, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 5 6-61, Komisja Współdziałania1981-1989 sygn. 62-68, Zespół radnych 1988-1989 sygn. 69-70, Narady aktywu 1981-1989 sygn. 71-77, Nomenklatura i Karty ewidencyjne 1973-1988 sygn. 78-79 Number of units in the group: 79
62/810/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jadowie 1974-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-90 sygn. 1, Konferencje 1974-1989 sygn. 2-9, Plenum 1975-1989 sygn. 10-17, Gminna Komisja Rewizyjna 1984-1988 sygn. 18-20, Egzekutywa 1975-1989 sygn. 21-29, Ankiety statystyczne 1988 sygn. 30, Komisja Współdziałania 1985-1988 sygn. 31-33, Narady aktywu 1987-1988 sygn. 34-35, Dokumentacja tajna 1987 sygn. 36, Gminna Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 1981 sygn. 37 Number of units in the group: 37
62/811/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jakubowie 1975-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1979-1988 sygn. 1 , Konferencje 1975-1989 sygn. 2-11, Plenum 1975-1989 sygn. 12-25, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1989 sygn. 26-38, Egzekutywa 1975-1989 sygn. 39-52 Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 53-59, Komisja Współdziałania 1981-1989 sygn. 60-68, Narady aktywu 1981-1989 sygn. 69-77 , Nomenklatura i Karty ewidencyjne 1975-1989 sygn. 78-83 Number of units in the group: 83
62/812/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kłoczewie 1974-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-90 sygn. 1, Konferencje 1974-1989 sygn. 2-12, Plenum 13-26 1975-1989 sygn. 13-26, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1988 sygn. 27-32, Egzekutywa 1975-1989 sygn. 33-47, Ankiety statystyczne 1975 -1986 sygn. 48-54, Komisja Współdziałania 1981-1988 sygn. 55-58, Narady aktywu 1981-1989 sygn. 59-61 Number of units in the group: 61
62/813/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kołbieli 1975-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1989 16 sygn. 1, Konferencje 1975-1989 sygn. 2-11, Plenum 1975-1988 sygn. 12-25, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1985 23 sygn. 26-33, Egzekutywa 1975-1989 25 sygn. 34-48, Ankiety statystyczne 1982-1984 sygn. 49-50, Komisja Współdziałania 1983-1988 sygn. 51-53, Narady aktywu 1983-1989 sygn. 54-60 Number of units in the group: 60
62/814/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Korczewie 1975-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1990 sygn.1, Protokóły z Konferencji 1975-1989 sygn. 2-11, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1975-1988 sygn. 12-25, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1986 sygn.26-31, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 32-46, Ankiety statystyczne 1975-1984 sygn.47-50, Komisja Współdziałania 1984-1986 sygn. 51-54, Narady aktywu 1983-1986 sygn. 55-56 Number of units in the group: 56
62/815/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Korytnicy 1974-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1974-1989 sygn. 13-26, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1989 sygn. 27-39, Protokóły z Egzekutywy 1974-1989 sygn. 40-56, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 57-60, Komisja Współdziałania 1983-1988 sygn. 61-67, Narady aktywu 1983-1989 sygn. 68-74, Nomenklatura i Karty ewidencyjne 1974-1988 sygn. 75-76 Number of units in the group: 76
62/816/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kosowie Lackim 1972-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1972-1989 sygn. 2-13, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1976-1989 sygn. 14-27, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1988 sygn. 28-40, Protokóły z Egzekutywy 1976-1989 sygn. 41-54, Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 55-61, Komisja Współdziałania 1981-1988 sygn. 62-66 Narady aktywu 1982-1988 sygn. 67-72 Number of units in the group: 72
62/817/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kotuniu 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1979-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1977-1989 sygn. 2-10, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 11-27, Gminna Komisja Rewizyjna 1976-1985 sygn. 28-33, Protokóły z Egzekutywy 1975-1989 sygn. 34-48, Ankiety statystyczne 1975-1988 sygn. 49-52, Komisja Współdziałania 1981-1988 sygn. 53-57, Narady aktywu 1981-1989 sygn. 58-62 Number of units in the group: 62
62/818/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krzywdzie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn.1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 13-29, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1988 sygn. 30-43, Protokóły z Egzekutywy 1973-1989 sygn. 44-60, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 61-66, Komisja Współdziałania 1981-1989 sygn. 67-74, Narady aktywu 1981-1989 sygn. 75-85 Number of units in the group: 85
62/819/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Latowiczu 1974-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1978-1988 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1975-1988 sygn. 13-23, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1985 sygn. 24-33, Protokóły z Egzekutywy 1975-1988 sygn. 34-44 Ankiety statystyczne 1975-1984 sygn. 45-48, Komisja Współdziałania 1982-1985 sygn. 49-52, Narady aktywu 1982-1985 sygn. 53-56 Number of units in the group: 56
62/820/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Liwie 1973-1989 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1976-1989 sygn. 1, Protokóły z Konferencji 1974-1989 sygn. 2-12, Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Gminnego 1973-1989 sygn. 13-28, Gminna Komisja Rewizyjna 1975-1988 sygn. 29-42, Protokóły z Egzekutywy 1973-1989 sygn. 43-58, Komisja Kontroli Partyjnej 1978-1980 sygn. 59-61, Ankiety statystyczne 1975-1986 sygn. 62-66, Komisja Współdziałania 1981-1988 sygn. 67-71, Narady aktywu 1982-1989 sygn. 72-78 Number of units in the group: 78
Showing 801 to 820 of 1,973 entries.