Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1221/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łosicach [1931] 1954-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 686
62/1222/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Rozbitym Kamieniu powiat Sokołów Podlaski 1890-1914 788 Unroll
Akta urodzeń 1890- 1893 sygn.1, akta małżeństw 1890- 1897 sygn. 2, księga Urodzeń 1894 do 1905 (do nr 118) sygn. 3, księga małżeństw 1897-1912 sygn. 4, księga urodzeń 1906-1914 sygn.5 Number of units in the group: 10
62/1223/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Czerwonce Grochowskiej powiat Sokołów Podlaski 1854-1914 1365 Unroll
Akta zgonów 1854-1900 sygn. 1, Akta urodzeń 1890-1899 sygn. 2, 3, Akta urodzeń 1899 (od nr 37) do 1904 (do nr 20) sygn. 4, Akta urodzeń 1904 ( nr 21-99) sygn. 5, Akta urodzeń 1905-1906, 1906-1914 sygn. 6, 9, akta małżeństw 1886-1907 sygn. 7, akta zgonów 1901-1912 sygn. 8 Number of units in the group: 11
62/1224/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zembrowie powiat Sokołów Podlaski 1826-1912 1579 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1830 sygn. 1-5, Akta małżeństw 1852-1895 sygn. 6, Akta urodzeń 1880-1891 sygn. 7, Alegaty 1826-1830, 1832 sygn. 8-13, akta urodzeń 1892-1905, 1905-1907, 1908-1912 sygn. 14-15, 19, akta małżeństw 1895-1910 sygn. 16, akta zbiorowe [sprostowanie aktu U z 46/1904] sygn. 18 Number of units in the group: 24
62/1225/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kożuchówku powiat Sokołów Podlaski 1880-1912 1358 Unroll
Akta małżeństw 1880-1901 sygn.1, Akta urodzeń 1883-1894 sygn. 2, Akta zgonów 1880-1904 sygn. 3, księga Urodzeń 1894 (od nr 77) do 1905 (do nr 76) sygn. 4, akta urodzeń 1905-1912 sygn.5 Number of units in the group: 10
62/1226/0 vacat - Sąd Gminny w Starejwsi powiat Węgrów - włączony do zespołu numer 6 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1227/0 vacat - Sąd Gminny w Wodyniach powiat Siedlce - włączony do zespołu nr 35 - Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Siedleckiego 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1228/0 vacat- Sąd Pokoju w Żelechowie- akta zespołu włączono do zespołu 1234 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1229/0 Sąd Gminny w Staninie [1911] 1915-1917 [1918] 0 Unroll
Repertorium spraw cywilnych 1915-1917 [1918] sygn. 1-2 (2ja.) Akta komisarza Sądowego Telesfora Górczyński 108/1917 (nakaz wykonawczy z 1917r do sprawy 602/1911 ) w sprawie cywilnej - podział majątku po Janie Parcińskim sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/1230/0 Sąd Gminny w Trzebieszowie 1915-1917 0 Unroll
Repertorium spraw cywilnych 1915-1917sygn. 1 (1ja.) Number of units in the group: 1
62/1231/0 Sąd Gminny 1 Okręgu Powiatu Garwolińskiego 1895-1914 0 Unroll
Akta sprawy cywilnej o podział majątku po zm. Mieszkańcu wsi Kobyla Wola 1908-1909 sygn. 1, Akta sprawy o ustanowienie opieki nad małoletnimi po zm. Mieszkańcu wsi Gracjanów 1913-1914 sygn. 2, Akta sprawy cywilnej o podział majątku po zm. Mieszkańcu wsi Rębków sprawa 114/1895) sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/1232/0 Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Garwolińskiego [z siedzibą w Maciejowicach] [1852] 1864-1913 0 Unroll
Zawiera akta administracji sądowej dotyczące wpłat należności pieniężnych oraz wynajmu budynku Sądu, akta spraw opiekuńczych, cywilnych, repertoria i skorowidze spraw cywilnych i karnych oraz pomoce kancelaryjne. Dokumenty administracji sądowej 1890 – 1913 sygn. 1 – 2, Akta spraw opiekuńczych 1852 – 1880 sygn. 3 – 86, Akta spraw cywilnych z postępowania egzekucyjnego 1890 – 1891 sygn. 87 – 88, Akta spraw cywilnych 1890, 1911 sygn. 89 – 90, Repertorium spraw cywilnych 1883 – 1913 sygn. 91 – 96, Skorowidze spraw cywilnych 1886, 1903-1905, 1910-1913 sygn. 97 – 99, Repertorium spraw karnych 1907,1909, 1911 sygn. 100 – 102, Skorowidz spraw karnych 1883, 1886-1889,1903 – 1908 sygn. 103 – 107, Dzienniki korespondencyjne 1884, 1887-1889, 1893-1894, 1907 – 1908 sygn. 108-114, nab. 4902/2014 - 2 ja. 0,07 mb księga protokołów Sądu Gminnego w Pawłowicach 1875, Rejestr spraw cywilnych 1911 Number of units in the group: 116
62/1233/0 Sąd Gminny 4 Okręgu Powiatu Garwolińskiego 1865-1914 0 Unroll
Zawiera akta spraw cywilnych, opiekuńczych i karnych , pomoce ewidencyjne – repertoria, wykazy archiwalne, rejestry i dzienniki oraz księgi protokółów posiedzeń Sądów Gminnych w Ułężu i Kłoczewie, które uległy likwidacji po 1876 r. Część 1 - Wykazy archiwalne, księgi rejestrów, dzienniki 1879 – 1912 sygn. 1 –7, Akta spraw opiekuńczych 1865 – 1914 sygn. 8 - 9, Akta spraw cywilnych 1882 – 1914 sygn. 10 – 138, Akta spraw karnych 1882 – 1903 sygn. 139 - 195, Część 2 Akta spraw karnych 1901 - 1901 sugn. 196 - 197, Księga protokółów posiedzeń Sądu Gminnego w Kłoczewie 1865 - 1876 sygn. 198 – 206, Ksiegi protokółów posiedzeń Sądu Gminnego w Ułężu 1869 - 1876 sygn. 207 - 211, Repertorium spraw cywilnych 1883 – 1885 sygn. 212 - 213, Repertorium spraw karnych 1910 sygn. 214, - Dzienniki korespondencyjne 1883 - 1886 sygn. 215 - 217, skorowidz alfabetyczny nazwisk stron postępowania 1893 (?) Sygn.218 Number of units in the group: 218
62/1234/0 Sąd Gminny 5 Okręgu Powiatu Garwolińskiego [1869-1876] 1876-1915 0 Unroll
Fascykuły spraw cywilnych 1877-1912 sygn. 1-27, Fascykuły spraw działowych (o podział majątku) 1884-1914 sygn. 28-33, Fascykuły spraw opiekuńczych [1869-1876] 1876-1915 sygn. 34-41 Number of units in the group: 41
62/1235/0 Sąd Gminny 6 Okręgu Powiatu Garwolińskiego [z siedzibą w Trojanowie] 1883-1884, 1913-1914 0 Unroll
zawiera akta sprawy cywilnej o podział spadku 1913-1914 sygn. 1, skorowidz spraw cywilnych 1883-1884 sygn.2, skorowidz spraw karnych 1883-1884 sygn.3 Number of units in the group: 3
62/1236/0 Sąd Gminny 1 Okręgu Powiatu Łukowskiego [1875] 1876-1915 0 Unroll
Sygn 1. Dziennik pism wychodzących 1900-1901r., Sygn 2-17 Repertoria dla spraw cywilnych z lat 1878-1910, Syg. 18-23. Repertoria dla spraw karnych z lat 1903-1914, Sygn.24-32. Skorowidz alfabetyczny wg nazwisk stron postępowania cywilnego 1876-1915, Sygn. 33-41. Skorowidz alfabetyczny wg nazwisk stron postępowania karnego 1876-1912.Sygn. 42 – 91 i 244 akta spraw opiekuńczych z lat [1875]1876- 1912 , Sygn. 92-127- zbiory wyroków i postanowień sądu w sprawach cywilnych z lat 1876-1899, Sygn.128-192- akta spraw cywilnych z lat 1903-1914 , Sygn.193-243 – zbiory wyroków i postanowień sądu w sprawach karnych z lat 1877-1898. Akta sprawy cywilnej 1875-1880 sygn. 244 Number of units in the group: 244
62/1237/0 Sąd Gminny 2 Okręgu Powiatu Łukowskiego 1897-1915 0 Unroll
Akta spraw cywilnych z lat 1897- 1899, 1904, 1909-1915 sygn. 1-44 Number of units in the group: 44
62/1238/0 Sąd Gminny 3 Okręgu Powiatu Łukowskiego 1876-1913 [1914] 0 Unroll
Akta spraw cywilnych o podział majątku, zwrot należności, dopełnienie umowy, o ustanowienie opieki 1876-1913 sygn. 1-60, spis spraw podlegających zachowaniu za lata 1876-1887 sygn. 61 Number of units in the group: 61
62/1239/0 Sąd Gminny 4 Okręgu Powiatu Łukowskiego 1909-1917 0 Unroll
Karta A z 29.04.2002 napisana przez Elżbietę Sałamachę zawiera wypisane numery zachowanych spraw Akta spraw cywilnych : Akta spraw 1909 sygn. 1, Akta spraw 1910 sygn. 2-10, Akta spraw 1911 sygn. 11-17, Akta spraw 1912 sygn. 18-40 Akta spraw 1913 sygn. 41-51, Akta spraw 1914 sygn. 52-63 Skorowidz spraw cywilnych za 1911 rok sygn. 64, Rejestr spraw cywilnych 1912 sygn. 65 (nab. 2973/02) Number of units in the group: 65
62/1240/0 Sąd Gminny 6 Okręgu Powiatu Łukowskiego 1898-1913 0 Unroll
Akta spraw cywilnych ( nr 308, 386) z 1898r.sygn. 1-2, Akta spraw cywilnych (nr 284) z 1905r sygn. 3, Akta spraw cywilnych (nr 353, 404) z 1909r sygn. 4-5, Akta spraw cywilnych (nr 251, 595) z 1913r sygn. 6-7 Number of units in the group: 7
Showing 1,221 to 1,240 of 1,973 entries.