Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1761/0 Związek Międzygminny "Centrum" z siedzibą w Trojanowie 2000-2007 [2007-2008] 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń: Zgromadzenia, Komisji i Zarządu 2000-2008 sygn. 1-4, Akty prawno-organizacyjne: statut, zarządzenia kierownika 2001-2007 sygn. 5-7, Kontrole 2001-2006 sygn. 8, Budżety, sprawozdania i analizy z wykonania budżetu 2001-2008 sygn. 9-12 Number of units in the group: 12
62/1762/0 Akta notariusza Stefana Grodzkiego w Kocku 1941-1943 [1946-1947] 0 Unroll
Repertorium notariuszy Stefana Grodzkiego 1941-1943 wspólne dla p.o. notariusza Bogdana Morelowskiego 1946-1947 Number of units in the group: 1
62/1763/0 Wojewódzki Komitet Obywatelski "Solidarność" w Siedlcach [1981] 1989-1991 0 Unroll
I. Akta wytworzone przez aktotwórcę i lokalne komitety obywatelskie: (sygn. 1-23) Protokóły posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Siedlcach 1989-1990 sygn. 1-2, Protokóły posiedzeń Prezydium i Zarządu 1989-1990 sygn. 3-4, Tymczasowy regulamin 1989 sygn. 5, Listy członków 1989-1990 sygn.6, Komunikaty 1989 sygn.7, Korespondencja 1989-1990 sygn. 8, Komitety obywatelskie 1989-1990 sygn. 9-13, Wybory do Sejmu i Senatu i samorządu terenowego 1989-1990 sygn. 14-23, II. Zbiory WKO (sygn. 24-42 ) Akcja propagandowa 1990 sygn.24, Informator parlamentarny OKP i komitetów obywatelskich 1989-1990 sygn. 25-38, Materiały otrzymane do wiadomości 1989-1990 sygn.39-41, sprawozdanie z działalności NSZZ "Solidarność" w latach 1981-1989 sygn. 42, dokumenty zgromadzone przez Bronisława Popkowicza 1989-1991 sygn. 43, Społeczna Komisja Kultury przy Miejskim Komitecie Obywatelskim w Siedlcach [1981] 1989-1990 sygn. 44 (nab.4606/2012), nab. 5227/2016 Załączniki do protokołu posiedzenia WKO z 16.04.1989 (karty do głosowania na przewodniczącego i prezydium WKO, kandydatów na posłów i senatorów z ramienia WKO) sygn.45, Protokół Komisji Rewizyjnej z rozliczenia finansowego za okres wyborów 1989 r. sygn.46 Number of units in the group: 46
62/1764/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Wiśniewie 1906-1918 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1906-1918 sygn.1-13, 15, allegata 1917 sygn. 14 Number of units in the group: 15
62/1765/0 Akta komisji wyborczych do rad gmin z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 roku 1990-1993 0 Unroll
nab. 3933/09 - 1 j.a. Wybory do RG Wierzbno, nab. 4361/2011 wybory z 1990r i wybory uzupełniające Number of units in the group: 34
62/1766/0 Pełnomocnik Wojewody Siedleckiego Do Spraw Majątku Byłych Związków Zawodowych 1983-1984 [1990] 0 Unroll
Delegalizacja Siedleckiej „Solidarności”. Dokumenty urzędowe. 1983-1984 [1990] sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/1767/0 Zbiór Agnieszki Andrzejewskiej [Społeczny Komitet Utworzenia Województwa Podlaskiego] 1990-1998 0 Unroll
Protokół posiedzenia założycielskiego Komitetu w dn.31.05.1993 r. i posiedzeń Sztabu Organizacyjnego 1993-1994 sygn.1, Porozumienia zawarte 7.02.1998 w sprawie powołania Województwa Podlaskiego 1996-1998 sygn.2, Materiały seminaryjne- Województwo Podlaskie w reformie administracyjnej [1998?] sygn. 3, Publikacja druk - Z. Jabłoński, A. Poptoczek- Propozycja podziału państwa polskiego na województwa -25" 1996 sygn. 4, Wycinki prasowe 1993-1998 sygn.5, Tygodniki 1997-1998 sygn.6 [Tygodnik AWS nr 33/1997, nr 34/1997, 35/1997, Wspólnota 6/1998], Ulotki 1990-1993 sygn. 7 Number of units in the group: 7
62/1768/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wandowie powiat Łuków 1970 - 1970 0 Unroll
nab. 3966/09 2 mapy wyznaczenia terenów budowlanych zespołu wsi Wnętrzne-Aleksandrów 1970 Number of units in the group: 2
62/1769/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rykach - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Otwocku zespół 78/175/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1770/0 vacat - Okręgowy Urząd Ziemski w Białymstoku - przekazany do Archiwum państwowego w Białymstoku zespół 4/48/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1771/0 vacat - Okręgowa Komisja Ziemska w Łomży - przekazany do Archiwum Państwowego w Białymstoku zespół 4/48/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1772/0 vacat - 2 Okręg Zarządu Akcyzowego Łomżyńskiego - przekazany do Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży zespół 5/742/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1773/0 vacat - Trybunał Cywilny I Instancji w Radomiu - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe w Radomiu zespół 58/204/36 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1774/0 Akta gminy Warszawice powiat Garwolin 1912-1915 0 Unroll
nab. 4016/09 - 1 j.a. 0,03 mb księga zajęć należności Gminnej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej 1912-1915 Number of units in the group: 1
62/1775/0 Zbiór Danuty Ostrowskiej 1907-1948 0 Unroll
Pocztówki siedleckie, zdjęcia m.Siedlce, widok zniszczeń miasta Siedlce, Protokół Walnego Zebrania Autonomicznego PZPN w Siedlcach z 20.01.1946, 2 gazety (Start, Kraków 1948, Echo Wieczorne, Łódz, 1947) Number of units in the group: 5
62/1776/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrołęce - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/624/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/1777/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Sokołowie z działalnością na powiaty: Sokołów i Węgrów 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 22
62/1778/0 Zbiór Tadeusza Przemysłowa Michałowskiego 1910-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 37
62/1779/0 Zbiór Tadeusza Wajszczuka 1896-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 12
62/1780/0 vacat - Wydział Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej - przekazany do Archiwum Państwowego w warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/398/0 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 1,761 to 1,780 of 1,973 entries.