Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1841/0 Zarząd Gminny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Zbuczynie Poduchownym 1981-1981 0 Unroll
Teczka Zarządu Gminnego NSZZ RI "Solidarność" (deklaracje członkowskie kół wiejskich NSZZ R "Solidarności wiejskiej" i NSZZ RI "Solidarność" z gminy Zbuczyn, korespondencja otrzymana, protokół narady aktywu z udziałem rolników) II 1981- X 1981 sygn. 1 Number of units in the group: 1
62/1842/0 Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Gabriela Narutowicza w Siedlcach 1921-2004 0 Unroll
Księgi główne (ocen) 1921-1989 sygn.1-74, arkusze ocen 1986-1995 sygn.75, księga ewidencji dzieci 1954-1991 sygn.76-82, księga uczniów 1963-2002, sygn.83-85, Komitet Rodzicielski - księga główna 1981-1996 sygn.86, kroniki szkolne, klasowe 1966-2001 sygn. 87-100, kroniki SKO 1995-1998 , sygn.101-102, kronika V konkursu ekologicznego 1996-1997 sygn.103, księga protokołów Rady Pedagogicznej1982-1999 sygn.104-106, księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej dla Pracujących 1992-2000 sygn.107, sprawozdania z działalności dydaktycznej 1993-2001 sygn.108-114, dokumentacja sprawdzianu po VI klasie 2001-2004 sygn.116, organizacja szkoły, sprawozdania 1999-2004 sygn.115, 117-119, statut szkoły 1995-2003 sygn.120, 154, budżet 1993-1998 sygn.121-125, bilans 1993-1999 sygn.126-131, materiały z inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 1994-1999 sygn.132-133, zarządzenia dotyczące wynagrodzeń 1993-1998 sygn.134,135, powołania i odwołania dyrektorów 1999 sygn.136, zatrudnianie i zwalnianie pracowników 1996-2003 sygn.137, zestawienia dotyczące wynagrodzeń 1993-1998 sygn.138-141, kwartalne sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 1995-1996 sygn.142, Sprawozdania Ministerstwa Finansów1995-1998, sygn.143, Sprawozdania GUS 1982-2004 sygn.144-145, protokoły z kontroli i zalecenia pokontrolne 1974-2004 sygn.146-151, Sprawozdania z wizytacji Kuratora Oświaty 1998, 2002 sygn.152,153, Regulaminy pracy szkoły 1997-2003 sygn.155-156, Pomiar jakości pracy szkoły 1997sygn.157, REGON Szkoła Podstawowa nr 2 1993-2003 sygn.158, Rada Rodziców -NIP, REGON 1999-2002 sygn.159, obwód szkolny 1986-1997 sygn.160, organizacja i sieć szkół 1996-1997 sygn.161, plan pracy szkoły 1994-1998 sygn.162-165, organizacja roku szkolnego 1994-2002, sygn.166-169, sprawozdania z działalności szkoły 1993-2002 sygn.170-175, samorządowe sprawozdania oświatowe (instrukcja) 2001 sygn.176 , System ewidencji kadr EWIKAN 1998-2000 sygn.177, dziennik pracy pedagoga 1994-1995, sygn.178, wyniki klasyfikacji uczniów 1994-2003 sygn.179-180, konkursy 1994-2003, sygn.181-182, korespondencja z ogniskiem ZNP 1998-2004 sygn.183, korespondencja z OHP 1994-1996 sygn.184, ankiety-kuratorium oświaty, Urząd Miasta, reforma edukacji, praca biblioteki 1997-1998 sygn.185-186, program autorski wychowania fizycznego 1998 sygn.187, zebrania zespołów samokształceniowych 1995-1998 sygn.188-189, dzienniki zajęć pozalekcyjnych1985-2004 sygn.190-332 Number of units in the group: 332
62/1843/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Skórcu powiat Siedlce 1909-1919 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1909-1919 sygn. 1-4, 6-10, alegata 1913 sygn.5 Number of units in the group: 10
62/1844/0 Zbiór Krystyny Rudnickiej, siedleckiej poetki, pisarki II połowa XX wieku 0 Unroll
Zbiór składa się z 3 albumów negatywów wykonanych przez Mieczysława Weredę, zięcia ofiarodawczyni i 3 klisz negatywów (widoki miasta Siedlce, portrety, akty, wydarzenia życia społecznego) oraz 15 klisz negatywów wykonanych przez męża ofiarodawczyni (głównie tematyka rodzinna) Number of units in the group: 21
62/1845/0 Sanatorium dla Chorych Piersiowych w Rudce 1908-1950 0 Unroll
nab.4295/2012 - 118, nab. 4509/2012 - 9 j.a. 0,05 mb Number of units in the group: 127
62/1846/0 Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze w Rudce 1950-1976 0 Unroll
nab. 4296/2011,- 19 ja. 0,30 mb, nab. 4510/2012 - 26 j.a 0,70 mb, nab. 4511/2012- 2 ja.0,05 mb dok. techn., nab. 4557/2012 - 166 ja. 0,80 mb akta osobowe Number of units in the group: 213
62/1847/0 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Rudce [1975] 1976-1980 0 Unroll
nab. 4298/2011 - 4 ja. 0,20 mb, nab. 4512/2012 - 31 j.a, 0,55 mb, nab. 4513/2012- 5 ja. 0,05 mb (audycje z radiowęzła szpitalnego) Number of units in the group: 40
62/1848/0 Huta Szkła Czechy 1952-2001 0 Unroll
nab. 4348/2011- 53 j.a. 1,00 mb Number of units in the group: 53
62/1849/0 Sąd Grodzki w Węgrowie 1945-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 297
62/1850/0 Sąd Grodzki w Łosicach 1940-1943 0 Unroll
Akta Komornika Sądu Grodzkiego w Łosicach 1940-1943 - 335 j.a. 0,60 mb Number of units in the group: 335
62/1851/0 Wojewódzki Zespół Metodyczny Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 1975-1998 0 Unroll
nab. 4360/2011 4 j.a 0,05 mb spis nr 5, zarządzenia wewnętrzne dyrektora 1985-1998, Organizacja urzędu 1985-1998, statystyka 1986-1997, nab. 5411/2017 - 53 j.a. księgi rejestru kart zgonu Number of units in the group: 57
62/1852/0 Zbiór Antoniego Prokopiaka 1977-1984 0 Unroll
Statuty NSZZ RI „Solidarność” 1980-1981 sygn. 1-2, Ogólnopolski Strajk Chłopski w Siedlcach zdjęcia 1981 (11 sztuk) sygn.3, Ogólnopolski Strajk Chłopski w Siedlcach materiały ulotne 1981 sygn. 4, Wojewódzki Zjazd Delegatów NSZZ RI – zdjęcie w towarzystwie Jana Kułaja 1981 sygn. 5, Biuletyny NSZZ RI woj. siedleckiego 1981 sygn. 6-7, Zdjęcia i pamiątki osobiste ofiarodawcy 1977-1984 sygn.8, Ogólnopolski Strajk Chłopski w Siedlcach nagrania 1981 sygn. 9-10, Gdańska Stocznia Remontowa zdjęcia [b.d.] sygn. 11, Zdjęcie z przyjęcia ślubnego kolegi z NSZZ RI [1984] sygn. 12, Zdjęcie ks. Jerzego Popiełuszki [b.d.] sygn.13, Duszpasterstwo Rolników – 2 zdjęcia [b.d. ] sygn.14, Naklejki, znaczki o akcentach opozycyjnych b.d. sygn. 15-16, „Metrum” nr 11/1984 sygn. 17, „Solidarność Rolników” nr 3/7/1983 sygn.18, „Strzelec” nr 1-2/1983. Pismo KPN sygn. 19, Jerzy Popiełuszko – Cena miłości Ojczyzny. 1984 (broszura) sygn.20 Number of units in the group: 20
62/1853/0 Dar Pawła Ambroziaka [Spuścizna po generale broni Jerzym Skalskim] 1984-2005 0 Unroll
nab. 4410/2011 Number of units in the group: 7
62/1854/0 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim 1983-1991 0 Unroll
nab. 4427/2012 - 6 j.a. 0,05 mb, nab. 4918/2014 - 4 ja. 0,03 mb Number of units in the group: 25
62/1855/0 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Siedlcach [1945-1975] 1975-1999 0 Unroll
nab. 4436/2012 - 6 j.a. 0,20 mb 1945-1957, dokumentacja odziedziczona: regulacja miasta Siedlce 1945, ogłoszenie o planie zagospodarowania miasta Siedlce 1948, studia historyczno-urbanistyczne i informacje o rozwoju przestrzennym miast Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Węgrów 1952-1957, nab. 4489/2012 spis nr 1 poz. 7-295 akta odziedziczone po powiatowych biurach planowania, spis nr 2 poz. 129, nab. 4541/2012 - 398 ja. 6,50 spis nr 1 poz. 296-421, spis nr 2 poz. 130-393, spis nr 3 poz. 1-8, nab. 4591/2012 spis nr 2 poz. 394-600; 207 j.a. 4,60 mb plany zagospodarowania przestrzennego gmin nazwy R-S (Repki-Suchożebry), nab. 4739/2013 - spis nr 1 od poz. 422 do 574 = 153 ja. 2,40 mb z lat 1957-1975 projekty wyznaczania terenów budowlanych i zagospodarowania przestrzennego od S do Ż, spis nr 2 od poz. 601 do 745 = 145 ja. 3,70 mb, nab. 4864/2014 - 262 j.a. 7,90 mb mapy z teczkach, nab. 4865/2014 dok. aktowa (9 ja. 0,10 mb spis nr 1 poz. 575, 576 (2 j.a), 577, spis nr 2 poz. 746, 747, 749-751, nab. 4910/2014 338 ja. 8,30 mb mapy, matryce wielkoformatowe w pudłach poz. 887-1222, nab. 4926/2014, nab. 4962 i 4963/2014, nab. 4994/2015 - 58 j.a 1,80 mb, nab. 5017/2015 (21 j.a. 0,20 mb), nab. 5018/2015 - 277 j.a. fotografie obiektów architektury, nab. 5148/2016 - 32 ja. 0,55 mb akta organizacyjne sp. 3 poz. 9-40 Number of units in the group: 2582
62/1856/0 Akta notariusza Ignacego Dmowskiego w Żelechowie 1905-1924 0 Unroll
nab. 4444/2012 - 10 j.a. 0,35 mb Repertoria 1905-1907, 1908-1910, 1911-1913, skorowidze 1912-1913, 1917-1918, 1919-1922, 1923-1924, księgi czynności 1920-1923, 1920-1923, skrócone rejestry treści aktów not. 1921-1924 Number of units in the group: 10
62/1857/0 Akta notariusza Antoniego Piaskowskiego w Żelechowie 1901-1904 0 Unroll
nab. 4445/2012 2 j.a. 0,05 mb reperorium i skorowidz do aktów notarialnych 1901-1904 Number of units in the group: 2
62/1858/0 Akta notariusza Tadeusza Makowskiego w Garwolinie 1938-1939 0 Unroll
nab. 4447/2012 - 2 j..a 0,02 mb skorowidz 1938, 1939 Number of units in the group: 2
62/1859/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Czerwonce powiat Węgrów 1911-1916 0 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1911-1916 sygn.1-6 Number of units in the group: 6
62/1860/0 Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Siedlcach 1997-1998 0 Unroll
dokumentacja związana z wykonaniem pomnika Ojca Sw. Jana Pawła II [m.in. Protokół posiedzenia komitetu, umowa z wykonawcami projektu i odlewu] 1997-1998, pozwolenie na budowę pomnika 1998, projekt logo Społecznego Komitetu Budowy pomnika 1997, zdjęcia z odsłonięcia pomnika 1998, wystąpienie wiceprezydenta S. Mrówczyńskiego w dn.17.05. 1998, specjalny numer Podlaskiego Echa Katolickiego 1998, film z odsłonęcia pomnika 17.05.1998 (2 kasety mini DV)- sygn.7-8 (99 minut), pamiątkowy medal 1998, dokument pobłogosławienia pomnnika, lista sponsorów 1998 Number of units in the group: 10
Showing 1,841 to 1,860 of 1,973 entries.