Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1881/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Jakubowie powiat Mińsk Mazowiecki 1912-1917 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1917 sygn.1-2, 4-7, dokumenty do akt małżeństw 1913 sygn. 3, Number of units in the group: 7
62/1882/0 Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Kiczkach powiat Mińsk Mazowiecki 1912-1918 0 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1918 sygn.1-2, 4-8, dokumenty do akt małżeństw 1913 sygn. 3 Number of units in the group: 8
62/1883/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzesku powiat Siedlce 1912-1919 0 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1919 sygn.1-8 Number of units in the group: 8
62/1884/0 Narodowy Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Łukowie 1976-1987 0 Unroll
Finansowa sprawozdawczość roczna za lata 1976-1986 sygn.1-10 Number of units in the group: 10
62/1885/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Łukowie 1987-2000 [2001-2005] 0 Unroll
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w latach 1991-1999 dokonane w latach 2001-2005 sygn.1-4, rewizje pełne 1997 sygn. 5, sprawozdawczość roczna za lata 1987-2000 sygn. 6-20 Number of units in the group: 20
62/1886/0 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Siedlcach 1992-2007 0 Unroll
Number of units in the group: 469
62/1887/0 Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Nowych Groszkach 1920-2013 0 Unroll
Arkusze ocen 1921-1961 (29 j.a.), zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania do szkoly 1933-1976 sygn. 30-33 (4 ja.), dokumenty organizacyjne 1938-2013 sygn. 34 (1 j.a), statuty 1992-2010 sygn. 35 (1 j.a), regulaminy 1997-2011 sygn. 36 (1 j.a.), wzory pieczęci 1988-2013 sygn. 37 (1 j.a.), dzienniki korespondencyjne 1927-1980 (niekompletne) sygn. 38-41 (4 j.a.), sprawozdania Szkoły dla GUS 1945-1987, 1999-2008 sygn. 42-43 (2 j.a), mierzenie jakości pracy szkoly 2005-2012 sygn. 44 (1 ja.), książki kontroli 1985-2007, 2010-2013 sygn. 45-46 (2 j.a.), książka sanitarna 1920-1963 sygn.47 (1 j.a.), protokóły kontroli sanitarnej 1964-2011 sygn. 48 (1 j.a.), kroniki szkoły, klasowe, harcerskie 1978-2012 sygn. 49-67 (19 j.a), organizacja pracy szkoly 1945-1989, 2004-2013 sygn. 68-70 (3 j.a.), księgi kasowe 1935-1936, 1957-1962 sygn. 71-72 (2 j.a.), dziennik główna 1962-1992 sygn. 73 (1 j.a.), świetlica szkolna 2009 sygn.74 (1 j.a.), programy i plany nauczania i wychowania 2002-2010 sygn. 75 (1 j.a), ewidencja dzieci 1920-2012 (niekompletna) sygn. 76-79 94 j.a.), wycieczki szkolne 2009-2013 sygn.80, (1 j.a), księgi inwentarzowe 1927-1977 sygn. 81-84 (4 j.a), dzienniki lekcyjne klas I-VII 1951-1952 sygn. 85-92 97 j.a), fotografie absolwentów 1988-2008 sygn. 93 (1 j.a.), dyplomy szkolne 1955-2008 sygn. 94 (1 j.a.), listy uczniów do znanych osobistości 2001-2012 sygn. 95-96 (2 j.a), fotografie uczniów i nauczycieli 2001-2002 poz. 97 (1 j.a), ewidencja dokumentacji archiwum zakładowego 20013 sygn. 98 (1 j.a.) Number of units in the group: 98
62/1888/0 Spuścizna Janusza Drwęskiego, więźnia obozu koncentracyjnego Sachsenhausen 1940-1952 0 Unroll
Sygn. 1 [Sporządzony w 1952 roku album zawierający karty pocztowe i listy Janusza Drwęskiego, więźnia obozu Sachsenhausen wysyłane do żony i córki, listy i pamiątki z rekonwalescencji po wyzwoleniu odbywanej w Szwecji, plany obozu, trasy szlaku obozowego oraz listy żony i córki do niego.] Number of units in the group: 1
62/1889/0 Redakcja "Kurier Siedlecki" 1998-2003 0 Unroll
ogłoszenia drobne 1998-1999, zobowiązania, umowy poręczenia 2002-2003 Number of units in the group: 2
62/1890/0 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Zarząd Oddziału w Siedlcach 1989-2012 0 Unroll
Protokoły zebrań instancji krajowych, statuty, regulaminy 1989-2011 sygn.1, Protokoły zebrań Oddziału w Siedlcach, kół stowarzyszenia 1989-2012, Protokoły kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną 1992-2001 sygn.3, Sprawozdania z działalności 2004-2012 sygn. 4-5, Korespondencja 1989-2009 sygn. 6-7, Reprezentacja oddziału (ufundowanie sztandaru) 1993-2012 sygn. 8-9, Skargi 1993-2008 sygn. 10, Miejsca pamięci (pomnik w Sarnakach) 1994 sygn.11, Sprawozdania finansowe 1991-2001 sygn. 12-13, Ewidencja składek członkowskich 1990-1994 sygn. 14, Udzielanie pomocy społecznej 1990-2001 sygn. 15-22, Dokumentacja finansowa i księgowa 1990-2012 sygn. 23-45, Nadawanie uprawnień kombatanckich 1990-2007 sygn. 46-47, Mianowanie na wyższe stopnie wojskowe 1991 – 2010 sygn. 48, Odznaczenia 1990-2012 sygn. 49-51, Wzory formularzy i druków 1991-2005 sygn. 52, Deklaracje członkowskie i ewidencja członków 18989-2008 sygn. 53-55, Wydawnictwa kombatanckie 1989-2012 sygn. 56-58, Spotkanie opłatkowe 2004 (kaseta VHS) sygn. 59, Spotkanie wielkanocne 2004 (kaseta VHS) sygn. 60, 60-rocznica II wojny światowej 2005 (kaseta VHS) sygn. 61 Number of units in the group: 61
62/1891/0 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód "Mewa- Kamień" Koło w Mińsku Mazowieckim 1989-2012 0 Unroll
Dokumentacja zawiera 19 ja. 0,40 mb dokumentację: Środowiska w Mińsku Mazowieckim z lat 1989-2007, Gliniance z lat 1989-2001, w Mrozach I- 1989-1996, II- 1989-1993, w Dobrem 1989-2004, w Latowiczu 1989-1997, Dokumentację dot. fundacji i poświęcenia sztandaru 1989-1992, Kronika 1992, Mowy pożegnalne 1992-1999, korespondencja 2002-2012, poświęcenie tablicy rodziny Sapieżyńskich 1993-2007, skorowidz imienny, dowody kasowe 2009, relacje i wspomnienia (4 ja.), wydawnictwo "Armia Krajowa" Gdańsk 1997 Number of units in the group: 19
62/1892/0 Zbiór Tadeusza Krawczaka 1863,1988 0 Unroll
dwa kwity Rządu Narodowego: Naczelnik Siły Zbrojnej Województwa Podlaskiego kwituje zamianę ogierka na klacz z dodatkiem 50 rs od Wierzejskiego ze wsi Jakusze (podpis nieczytelny), kwit na pobór 23 złp 12 maj 1863 podpis Zaliwski, sygn. 1, List papieża Jana Pawła II do Przewodniczącego Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej generała Wojciecha Jaruzelskiego - podziękowanie za życzenia z okazji Nowego Roku, Watykan dnia 4 stycznia 1988 roku, sygn. 2 Number of units in the group: 2
62/1893/0 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Siedlcach [1949-1956] 1956-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 83
62/1894/0 Środowisko Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego "Zenona" 34 pułku piechoty 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej [1943] 1992-2013 0 Unroll
Number of units in the group: 37
62/1895/0 Związek Komunalny Sokołów Podlaski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim 1996-2014 0 Unroll
Seria I. Zarządzanie z lat 1996-2014: w tym organy kolegialne (24 ja. z lat 1997-2013) sygn. 1-24 , organizacja (5 j.a z lat 1996-2014) sygn. 25-27, 73-74, Obsługa prawna (1 j.a. z lat 2010-2012) sygn. 28, współdziałanie, kontakty (2 j.a z lat 2007-2010) sygn. 29-30, archiwum zakładowe (3 j.a z lat 2013-2014) sygn. 31-33, Nadzór, kontrole (3 j.a. z lat 2003-2013) sygn. 34-36, Seria II. Środki rzeczowe (2 j.a. z lat 1997-2013) sygn. 37, 72, seria III. Budżet, rachunkowość (34 j.a. z lat 2002-2013) sygn. 38-71 Number of units in the group: 74
62/1896/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Wojewódzki w Siedlcach [1946-1975] 1975-1990 [1991-2013] 0 Unroll
Number of units in the group: 71
62/1897/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Powiatowy w Łukowie 1951-1975 [1978] 0 Unroll
Number of units in the group: 3
62/1898/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sądzie Wojewódzkim w Siedlcach 1979-1989 0 Unroll
protokoły zebrań POP 1982-1988, wykazy składek, sprawozdania 1979-1989 Number of units in the group: 2
62/1899/0 Prokuratura Rejonowa w Węgrowie 1977-1989 0 Unroll
nab. 4830/2014 - 30 ja. 0,20 mb Number of units in the group: 30
62/1900/0 Sąd Wojewódzki w Siedlcach 1975-1994 0 Unroll
nab. 4877/2014 8 ja. 0,20 mb - Rada Zakładowa Związków Zawodowych 1975-1981, Rada Pracownicza ZZ 1982-1991, NSZZ "Solidarność" przy Sądzie 1980-1983, ZSMP przy Sądzie 1977-1979, nab. 4945/2014 - 90 ja. 2,40 mb akta prezydialne, nab. 5261/2016 spis poz.114-170, nab. 5328/2017 spis poz. 171-211, nab. 5363/2017 poz. 212-280, nab. 5440/2018 - 24 ja. 0,30 mb., spis poz. 281-304, nab. 5678/2019 - 21 j.a., 0.40 m.b., spis poz.305-325, nab.5856/2020 spis poz. 326-349 Number of units in the group: 349
Showing 1,881 to 1,900 of 1,973 entries.