Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/1021/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Miasta w Węgrowie 1975-1988 0 Unroll
Protokóły zebrań ogólnych 1975-1988 sygn. 1-13, Ankieta statystyczna 1975 sygn.14 Number of units in the group: 14
62/1022/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Węgrowie 1975-1988 0 Unroll
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1981 sygn.1, Protokóły zebrań ogólnych 1975-1988 sygn. 2-14, Ankieta statystyczna 1975 sygn.15 Number of units in the group: 14
62/1023/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej w Wildze 1973-1984 0 Unroll
protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974, 1977 (2 j.a), Protokóły zebrań ogólnych 1973-1984 (7 j.a), oświadczenia o braku dokumentów 1985-1986, ankieta statystyczna 1975 (1 j.a) Number of units in the group: 11
62/1024/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej w Wierzbnie 1973-1989 0 Unroll
protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974, 1977 (1 j.a), Protokóły zebrań ogólnych 1973-1989 (15 j.a), ankiety statystyczne 1973-1976 (1 j.a) Number of units in the group: 17
62/1025/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wiśniewie 1975-1988 0 Unroll
Protokóły zebrań ogólnych 1975-1988 (6 j.a) Number of units in the group: 6
62/1026/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wnętrznem 1973-1987 0 Unroll
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974 (1 j.a), protokóły zebrań ogólnych 1973-1987 (4 j.a), oświadczenia o braku akt za 1984, 1985 Number of units in the group: 5
62/1027/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Gułowskiej 1973-1987 0 Unroll
Protokóły zebrań ogólnych 1973-1987 sygn. 1-13 Number of units in the group: 13
62/1028/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Burzeckiej 1973-1989 0 Unroll
protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1977 (1 j.a), Protokóły zebrań ogólnych 1973-1989 (13 j.a) Number of units in the group: 14
62/1029/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Okrzejskiej 1973-1989 0 Unroll
protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974, 1977 (1 j.a), protokóły zebran ogólnych 1973-1989 (12 j.a) Number of units in the group: 13
62/1030/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Władysławowskiej 1973-1987 0 Unroll
protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974, (1 j.a), Protokóły zebrań ogólnych 1973-1987 (6 j.a), ankiety statystyczne 1973-1975 (1 j.a) Number of units in the group: 8
62/1031/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładzie Mleczarskim w Woli Rębkowskiej 1974-1987 0 Unroll
protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974, (1 j.a), Protokóły zebrań ogólnych 1974-1987 (4 j.a) Number of units in the group: 5
62/1032/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Sufczyńskiej 1975-1987 0 Unroll
protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1977 (1 j.a), Protokóły zebrań ogólnych 1975-1987 (4 j.a), ankieta statystyczna 1975, 1976 (1 j.a) Number of units in the group: 6
62/1033/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wodyniach 1973-1986 0 Unroll
Protokóły zebrań ogólnych 1973-1986 (10 j.a), ankieta statystyczna 1976 (1 j.a) Number of units in the group: 11
62/1034/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wólce Okrąglik 1976-1988 0 Unroll
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1977 (1 ja.), protokóły zebrań ogólnych 1976-1988 (11 j.a.), ankiety statystyczne 1976, 1982 (2 j.a) Number of units in the group: 14
62/1035/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wróblach 1973-1986 0 Unroll
protokóły zebrań ogólnych 1973-1986 (6 j.a) Number of units in the group: 6
62/1036/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wygodzie 1973-1982 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1972 (1 j.a) Protokóły z zebrań ogólnych (6 j.a.), ankieta statystyczna o członkach 1976 (1 j.a.) Number of units in the group: 8
62/1037/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bazie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wyrozębach 1974-1989 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974-1986 (5 j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1973-1989 (14 ja.), Ankieta statystyczna o członkach partii 1976-1978 (2 ja.) Number of units in the group: 21
62/1038/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zawadach 1974-1983 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974-1983 (4 j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1973-1984 (10j.a), Ankieta statystyczna o członkach partii 1978 (1 j.a) Number of units in the group: 14
62/1039/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zającu 1973-1987 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1977-1982 (4 ja.), Protokóły z zebrań ogólnych 1973-1987 (11j.a) Number of units in the group: 15
62/1040/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zadybiu Starym 1973-1988 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974-1977 (2 j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1972-1988 (11 j.a), Ankieta statystyczna o członkach partii 1973-1976 (1 j.a) Number of units in the group: 14
62/1041/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Żelazowie 1974-1989 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974 (1 j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1974-1989 (10 j.a) Ankieta statystyczna o członkach partii 1976 (1 j.a) Number of units in the group: 12
62/1042/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Szkół Zawodowych w Żelechowie 1973-1982 0 Unroll
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974 sygn. 1, Protokóły zebrań ogólnych 1974-1984 sygn. 2-7, Protokóły posiedzeń Egzekutywy 1976 sygn. 8 Number of units in the group: 6
62/1043/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Maszyn Budowlanych "Bumar" w Żelechowie 1974-1984 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974 (1 j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1974-1984 (6j.a), protokóły z posiedzeń Egzekutywy 1976 (1 j.a) Number of units in the group: 8
62/1044/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zembrach 1972-1981 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1972 (1j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1973-1981 (6 j.a), Number of units in the group: 7
62/1045/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zembrowie 1974-1989 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974-1986 (5 j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1973-1989 (13 ja.), protiokóły zebrań Egzekutywy 1974-1978 (2 j.a), Ankieta statystyczna o członkach partii 1973-1978 (2 j.a) Number of units in the group: 22
62/1046/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Żakowie 1975-1989 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1977-1979 (2j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1975-1989 (13 ja.), Ankieta statystyczna o członkach partii 1975-1978 (3 j.a.) Number of units in the group: 20
62/1047/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krubkach Górnych i Ręczajach Nowych 1976-1984 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1977 (1 j.a) Protokóły z zebrań ogólnych 1976-1984 (5 j.a), ankieta statystyczna 1978 (1 j.a.) Number of units in the group: 7
62/1048/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hilarowie 1982-1989 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1986 (1 j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1982-1989 (7 j.a), Number of units in the group: 8
62/1049/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miedznej 1973-1989 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1973-1974 (1 j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1973-1989 (10j.a), Ankieta statystyczna o członkach partii 1973 91 j.a) Number of units in the group: 12
62/1050/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Maksymilianowie 1974-1989 0 Unroll
spisy zdawczo-odbiorcze akt (1 ja.) , Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974 (1 j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1974-1989 (10j.a), Ankieta statystyczna o członkach partii 1976 (1j.a) Number of units in the group: 15
62/1051/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie 1981-1985 0 Unroll
Protokóły zebrań ogólnych 1981-1985 sygn. 1-5 Number of units in the group: 5
62/1052/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej w Przesmykach 1976-1989 0 Unroll
Protokóły z zebrań ogólnych 1976-1989 (6 j.a.) Number of units in the group: 6
62/1053/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Skwierczynie Lackim 1973-1989 0 Unroll
Protokóły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974, 1977 (1 j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1973-1989 (9 j.a), Ankieta statystyczna o członkach partii 1976 (1 j.a.) Number of units in the group: 11
62/1054/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Gminy w Sobieniach Jeziorach 1975-1987 0 Unroll
protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1977 (1 j.a), Protokóły zebrań ogólnych 1975-1987 (10 j.a) Number of units in the group: 11
62/1055/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sobieniach Biskupich 1975-1987 0 Unroll
Protokóły z zebrań ogólnych 1975-1987 (10 j.a), Number of units in the group: 10
62/1056/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Stoczku Łukowskim 1973-1989 0 Unroll
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1974, 1983, 1986 sygn. 1-3, Protokóły zebrań ogólnych 1973-1989 sygn. 4-17 Number of units in the group: 17
62/1057/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stoczku Węgrowskim 1985-1986 0 Unroll
Protokóły z zebrań ogólnych 1985-1986 (1 j.a), Number of units in the group: 1
62/1058/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej w Strachówce 1983-1986 0 Unroll
spisy zdawczo-odbiorcze akt (1 j.a), Protokóły z zebrań ogólnych 1983-1986 (4 j.a), Number of units in the group: 5
62/1059/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ksawerynowie 1983-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 3
62/1060/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Banku Spółdzielczym w Repkach 1983-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 9
62/1061/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Osiecku 1976-1983 0 Unroll
protokóły zebrań sprawozdawczo-odbiorczych 1977 (1 j.a), protokóły zebrań ogólnych 1975-1979 (2 j.a), oświadczenie o braku akt za 1982-1983 (1 j.a.) Number of units in the group: 4
62/1062/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szkole Podstawowej w Stoczku Węgrowskim 1985-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 3
62/1063/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Żelechowie 1986-1986 0 Unroll
Protokóły zebrań ogólnych 1986 Number of units in the group: 1
62/1064/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Władysławowie 1986-1986 0 Unroll
Protokóły zebrań ogolnych 1986 Number of units in the group: 1
62/1065/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Obuwniczych "Syrena" w Żelechowie 1986-1986 0 Unroll
Protokóły zebrań ogólnych 1986 Number of units in the group: 1
62/1066/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łukowskich Zakładach Przemysłu Skórzanego w Łukowie 1974-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 62
62/1067/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Łukowie [1970-1973] 1974-1987 0 Unroll
Spis zdawczo-odbiorczy 1984-1987 sygn.1, Protokoły z Konferencji Zakładowej 1974-1985 sygn. 2-8, Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Zakładowego 1974-1985 sygn. 9-14, Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1975-1985 sygn. 15-23, Ankiety statystyczne o stanie organizacji partyjnej 1975-1977 sygn. 24, Protokoły zebrań ogólnych podstawowej i oddziałowych organizacji partyjnych 1970-1985 sygn. 25-47 (w tym POP z lat 1970-1973 sygn. 25, protokoły zebrań ogólnych oddziałowych organizacji partyjnych (OOP): produkcyjna i transport 1973-1975 sygn.26, OOP handlowej 1975-1983 sygn. 27-30, ekonomicznej 1974-1985 sygn. 31-34, technicznej 1974-1985 sygn. 35-38, rzeźnianej 1977-1985 sygn. 39-41, przetwórczej 1977-1985 sygn. 42-44, Weterynaryjnego Inspektoratu Sanitarnego (WIS) z lat 1978-1985 sygn.45-47 Number of units in the group: 47
62/1068/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim [1955] 1972-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 49
62/1069/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego "Karo" w Siedlcach 1965-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 39
62/1070/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Siedlcach 1975-1984 0 Unroll
Number of units in the group: 25
62/1071/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Węzła Polskich Kolei Państwowych w Siedlcach 1972-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 29
62/1072/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedleckim Kombinacie Budowlanym "Podlasie" w Siedlcach 1978-1980 0 Unroll
Number of units in the group: 8
62/1073/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Międzyzakładowym Kombinacie Budownictwa w Siedlcach 1976-1980 0 Unroll
Number of units in the group: 10
62/1074/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Odlewni Staliwa "Stalchemak" w Siedlcach 1974-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 10
62/1075/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telekomunikacyjnych w Węgrowie 1975-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 31
62/1076/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Mechanicznych imienia Marcelego Nowotki w Siedlcach 1983-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 1
62/1077/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedleckich Zakładach Drobiarskich w Siedlcach 1984-1988 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń plenarnych Komitetu Zakładowego 1984, 1988 Number of units in the group: 1
62/1078/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Węzła Polskich Kolei Państwowych w Łukowie 1975-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 5
62/1079/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim 1974-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 21
62/1080/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach 1983-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 5
Showing 1,021 to 1,080 of 1,973 entries.