Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
62/121/0 Sudra Władysław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Siedlcach 1907-1936 0 Unroll
- Akta notarialne 1907 – 1924,1925 – 1936 sygn. 1 – 36, 65 – 81 - Repertorium 1907 – 1924, 1925 – 1935 sygn. 37 – 51, 82 – 92 - Skorowidz 1907 – 1924, 1925 – 1936 sygn. 52 – 64, 93 – 96 Number of units in the group: 96
62/122/0 Egierszdorff Stanisław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Siedlcach 1915-1933 0 Unroll
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. Część I inwentarza - Akta notarialne 1915 – 1924, sygn. 1 - 9, 9 j.a. - Repertoria 1915 – 1924, sygn. 10 - 17. 9 j.a. - Skorowidz 1915 – 1923, sygn. 18 - 21, 4 j.a. - Protesty weksli 1916 – 1922 sygn. 22 – 26, 5 j.a. Część II inwentarza Akta notarialne 1925 – 1933, sygn. 27 - 35, 9 j.a. - Repertoria 1925 – 1933, sygn. 36 - 48, 13 j.a. - Skorowidz 1924 - 1933, sygn. 49 - 55, 7 j.a. Część III inwentarza - Repertorium 1926 - 1926, sygn. 56, 1 j.a. - Repertoria protestów weksli 1928 - 1933, sygn. 57 - 69, 13 j.a., księga opłat za 1917 rok sygn.71 Number of units in the group: 71
62/123/0 Brodziński Bronisław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Siedlcach 1915-1919 0 Unroll
- Akta notarialne 1915 – 1919 sygn. 1 – 4 - Repertorium 1916 – 1919 sygn. 5 – 6 - Skorowidz 1915 – 1919 sygn. 7 – 8 - Księgi opłat 1917 sygn. 9 Number of units in the group: 9
62/124/0 Karpiński Aleksander notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Okręgowego w Siedlcach 1912-1915 0 Unroll
- Akta notarialne 1912 – 1914 sygn. 1 – 2 - Repertorium 1912 – 1915 sygn. 3 – 6 - Skorowidz 1912 – 1915 sygn. 7 - 8 Number of units in the group: 8
62/125/0 Szumański Władysław notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Siedlcach 1919-1949 0 Unroll
Wszystkie zespoły zawierają księgi aktów notarialnych dotyczących : umów kupna sprzedaży nieruchomości tj. majątków, gospodarstw rolnych, domów, placów, podziałów nieruchomości, darowizn, umów handlowych, dzierżawnych, pożyczek, rozporządzenia na wypadek śmierci, intercyzy przedślubne i inne układy majątkowe między małżonkami, akty plenipotencji, akty pojednawcze, pokwitowania zapłaconych sum należności dłużnych i innych rozliczeń spadkowych i majątkowych, wezwania do zapłaty oraz pomoce ewidencyjne tj. księgi repertoriów notarialnych i skorowidze. Struktura archiwalna zespołów odzwierciedla ich zawartość. Część I inwentarza -Akta notarialne 1919 - 1924, sygn. 1 - 5 -Repertorium 1919 – 1924, sygn. 6 – 10, -Skorowidze 1919 – 1923, sygn. 11 – 12 Część II inwentarza - Akta notarialne 1925 – 1939, sygn.13-29 - Repertoria 1924 – 1939 sygn. 30 - 48 - Skorowidze 1924 – 1939, sygn., 49 – 56 Część III inwentarza -Akta notarialne 1938 1949, sygn. 57 - 66 - Repertoria 1941 - 1949, sygn. 67 - 72 - Skorowidze 1940 - 1949, sygn. 73 - 75 - Repertoria protestów weksli 1927, 1933 - 1948, sygn. 76 - 78 Number of units in the group: 78
62/126/0 Cejsztein Emilian notariusz Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1891-1893 0 Unroll
- Akta notarialne 1891 – 1894 sygn. 1 – 5 - Rejestr 1891 – 1892 sygn. 6 - 7 Number of units in the group: 7
62/127/0 Dziewulski Saturnin rejent Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1876-1886 0 Unroll
- Akta notarialne 1876 – 1886 sygn. 1 – 18, 22 – 24 - Rejestr 1880 – 18821878 – 1884 sygn. 19 – 21, 25 – 26 Number of units in the group: 26
62/128/0 Gorazdowski Bolesław notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1895-1925 0 Unroll
- Akta notarialne 1895 – 1900, 1901 – 1925sygn. 1 – 15, 20 – 52 - Rejestr 1898 – 1900 sygn. 16 - 18 - Księga protestów 1900 sygn. 19 - Repertorium 1901 – 1922 sygn. 53 - 71 Number of units in the group: 71
62/129/0 Rytel Walenty rejent Kancelarii Hipotecznej powiatu węgrowskiego [urzędujący w Sokołowie Podlaskim] 1827-1844 0 Unroll
- Akta notarialne 1827 – 1839 sygn. 1 – 17 - Repertorium 1831 - 1844 sygn. 18 - 19 Number of units in the group: 18
62/130/0 Piesiewicz Antoni notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1916-1925 0 Unroll
Akta notarialne 1916 – 1918 sygn. 1 – 5 - Repertorium 1917 – 1925 sygn. 6 – 8 Number of units in the group: 8
62/131/0 Podbielski Ignacy rejent okręgu węgrowskiego 1872-1873 0 Unroll
Akta notarialne 1872-1873 sygn. 1-5 Repertorium 1873 sygn 6 Skorowidz dla notariuszy Jastrzębskiego, Chyżyńskiego i Podbielskiego z lat 1849-1873 znajduje się w zesp. 140 Jastrzębski Polikarp jako sygn. 41 Number of units in the group: 6
62/132/0 Piesiewicz Antoni notariusz przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju w Węgrowie 1918-1919 0 Unroll
Akta notarialne ze skorowidzem 1918 – 1919 Sygn. 1 - Repertorium 1918 – 1919 Sygn. 2 Number of units in the group: 2
62/133/0 Saniewski Jan rejent kancelarii powiatu sokołowskiego 1840-1875 0 Unroll
Akta notarialne 1840 – 1875 sygn. 1 – 43 - Repertorium 1844 – 1874 sygn. 44 - 49 Number of units in the group: 49
62/134/0 Izdebski Wojciech rejent Kancelarii Okręgu Węgrowskiego w Węgrowie 1844-1850 0 Unroll
Akta notarialne 1844 – 1850 sygn. 1 – 4 [ Repertoria i skorowidze zachowane w zespołe Nr 62/137 „Przewoski Antoni rejent okręgu węgrowskiego 1838 – 1850 „ ]. Number of units in the group: 4
62/135/0 Żaboklicki Piotr pisarz aktowy powiatu węgrowskiego [urzędujący w Liwie] 1810-1842 [1843-1848] 36715 Unroll
Akta notarialne 1812 – 1842 sygn. 1 – 42, 46 – 55 - Repertorium 1823 – 1832 sygn. 43 - Skorowidz 1810 – 1830 sygn. 44 – 45 Number of units in the group: 58
62/136/0 Chiżyński Franciszek rejent przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1847-1854 0 Unroll
Akta notarialne 1847 – 1854 sygn. 1 – 12 [ Skorowidz w zespole Nr 62/140 „ Jastrzębski Polikarp notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1854 – 1873” sygn. 41 ]. Number of units in the group: 12
62/137/0 Przewóski Antoni rejent Okręgu Węgrowskiego [1810-1823] 1838-1850 0 Unroll
Testamenty 1838 – 1841 sygn. 1, Akta notarialne 1839 – 1841, sygn. 2 - 6, Akta notarialne 1841 – 1850 (16 j.a.) sygn. 7-22, Repertorium 1838 – 1843 (1 j.a.) sygn.23, Skorowidz (rejentów Roguskiego z lat 1810-1823 i Przewuskiego 1838 - 1842, ułożony przez notariusza Franciszka Chiżyńskiego 1810-1842 (1 j.a.) sygn. 24 Number of units in the group: 24
62/138/0 Stępkowski Maksymilian notariusz w Sokołowie Podlaskim 1887-1890 0 Unroll
Akta notarialne 1887-1890 sygn. 1-6 Rejestr 1887-1890 syg. 7-10 Number of units in the group: 10
62/139/0 Stępkowski Feliks rejent Kancelarii przy Sądzie Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1872-1876 0 Unroll
Akta notarialne 1874-1876 sygn. 1-6 Skrowidz 1872-1876 sygn. 7 Repertorium 1874-1876 sygn.8 Number of units in the group: 8
62/140/0 Jastrzębski Polikarp notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1854-1873 0 Unroll
Akta notarialne 1854 – 1872 sygn. 1 – 40 - Skorowidz ( prowadzony wspólnie dla notariusza Chiżyńskiego, Jastrzębskiego i Podbielskiego ) 1849 – 1873 sygn. 41 Number of units in the group: 41
62/141/0 Żymirski Piotr rejent Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim [urzędujący w Węgrowie] 1874-1876 0 Unroll
Akta notarialne 1874 – 1876 sygn. 1 – 7 Number of units in the group: 7
62/142/0 Beczkowicz Wacław notariusz Sądu Pokoju w Sokołowie Podlaskim 1894-1895 0 Unroll
Akta notariane 1894 – 1895 sygn. 1 – 2 - Rejestr 1894 sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/143/0 Łagowski Franciszek notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1876-1895 0 Unroll
Akta notarialne 1876 – 1889 sygn. 1 – 35, 38, 47 - Skorowidz 1876 – 1895 sygn. 36 – 37 - Rejestr aktów protestów 1877, 1879,1880, 1883,1888,1889, 6 j.a. sygn.39-44 - Dziennik korespondencji 1876-1889 1 j.a., sygn.45-46 - Księga opłat 1882 – 1885 1 j.a. (przesunięta do zespołu 112 pod. sygn.29) - Księga aktów innych notariuszy zatwierdzonych przez Wydział Hipoteczny Sądu Pokoju w Węgrowie 1871 – 1894 2 j.a. Number of units in the group: 49
62/144/0 Dąbrowski Aleksander notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1889-1912 0 Unroll
Akta notarialne 1890 – 1896 sygn. 1 – 48 - Akta notarialne 1901 – 1911sygn. 60 – 121 - Skorowidz 1889 – 1900, sygn. 49 – 59 Skorowidz 1902- 1912 sygn. 131-133 - Repertorium 1901 – 1911 sygn. 122 – 130 Number of units in the group: 133
62/145/0 Nowacki Leon notariusz przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Węgrowie 1911-1931 0 Unroll
Akta notarialne 1911 – 1924, sygn. 1 – 35, - Akta notarialne 1925 – 1931 sygn. 50 – 87, - Repertorium 1912 – 1915, sygn. 36 – 39 , - Repertorium 1925 – 1930 sygn. 88 – 93, - Skorowidz 1912 – 1924, sygn. 40 – 49, - Skorowidz 1925 – 1931 sygn. 94 – 100, księgi prostestów z weksli 1911, 1919-1930 sygn. 101-108 Number of units in the group: 108
62/146/0 Roguski Franciszek pisarz aktowy powiatu węgrowskiego 1810-1823 [1843] 0 Unroll
Akta notarialne 1810 – 1817 sygn. 1 – 5, Akta notarialne1823 sygn. 7, Akta notarialne 1815 - 1822 sygn. 9 – 14, Księga inwentarzy 1811 – 1820 sygn. 6, Sumariusz aktów notarialnych 1810 – 1823 sygn. 8, ksiega aktów notarialnych 1821 sygn. 15, Repertorium aktów notarialnych Franciszka Roguskiego, Antoniego Przewóskiego 1813-1823 [1843] sygn. 16 [Skorowidz z lat 1810 – 1823 w zespole Nr 62/137 sygn.24 „ Przewuski Antoni rejent okręgu węgrowskiego] Number of units in the group: 16
62/147/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy w Łukowie 1932-1939 0 Unroll
Układ akt alfabetyczny wg nazwiska strony wnoszącej sprawę sygn. 1-2786 Number of units in the group: 2786
62/148/0 vacat - Wydział Hipoteczny w Węgrowie - dołączono do zespołu Nr 149 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/149/0 Wydział Hipoteczny Trybunału Cywilnego w Siedlcach 1820-1856 0 Unroll
Zawiera korespondencję z Pisarzem Kancelarii Ziemiańskiej, zbiór aktów Dobrej Woli, legalizację pism zagranicznych, rachunki. Number of units in the group: 22
62/150/0 Urząd Konserwatora Hipotek przy Trybunale Cywilnym Województwa Podlaskiego w Siedlcach 1810-1825 0 Unroll
Zawiera w większości akta w sprawie przeprowadzenia intabulacji i ekstabulacji, wyciągi aktów notarialnych, korespondencję. Księgi ingrosacji 1810-1822 sygn. 1-7, Fascykuły intabulacji i ekstabulacji 1811-1825 sygn. 8-17, Noty intabulacyjne 1812- 1822 sygn. 18-30, Noty ingrosacyjne 1816-1821 sygn. 31-33, Noty ekstabulacyjne 1821-1822 sygn. 34-35, Kopie akt notarialnych 1816-1822 sygn. 36-37 Number of units in the group: 38
62/151/0 Varia 1702-1851 0 Unroll
Wyroki sądowe 1702, 1703, 1761sygn. 1 Akty rozgraniczeń 1758 sygn. 2 Oświadczenia 1851 sygn. 3 Number of units in the group: 3
62/152/0 Hipoteka w Siedlcach [1822] 1822-1990 31624 Unroll
Zawartość części opracowanej na podstawie karty A z 2001 roku (M. Niedbało) Hipoteka w Siedlcach cz. I Hipoteka Wojewódzka. Część opracowana w 1967 r. Księgi ziemskie z terenu całego woj. podlaskiego. 1822 – 1928 sygn. 1789-1947, - akta kancelarii Wydziału Hipotecznego ( dzienniki, rejestry ) 1822 – 1928 sygn. 1948-2053 Hipoteka w Siedlcach cz. II Hipoteka Wojewódzka - księgi dóbr ziemskich z terenu pow. Siedleckiego 1822 – 1946 sygn. 1 – 927, - księgi nieruchomości miejskich w m. Siedlcach 1822 – 1946 sygn. 928 – 1179, - zbiory dokumentów do dóbr ziemskich, których ksiąg archiwum nie posiada 1822 – 1946 sygn. 1180 – 1205, - skorowidz kartkowy właścicieli majątków ziemskich 1822 – 1946 sygn. 1206 Hipoteka Powiatowa - repertorium ksiąg hipotecznych nieruchomości ziemskich dla pow. Siedleckiego 1935 sygn. 1207, - repertorium ksiąg hipotecznych nieruchomości miejskich m. Mordy 1935 sygn. 1208, - księgi dla własności drobnoszlacheckiej i gospodarstw powstałych w wyniku reformy rolnej ( komasacji, parcelacji ) 1833 – 1946 sygn. 1209 – 1749, - księgi dla osad o charakterze miejskim ( Łosice, 1884-1943 sygn. 1750-1761, Mokobody, 1836-1941 sygn. 1762-1767, Mordy, 1833-1946 sygn. 1768-1777, Sarnaki, 1896-1937 sygn. 1778-1780, Siedlce 1890 – 1946 Sygn. 1781- 1788, - księgi wieczyste i zbiory dokumentów 1946 – 1990; 1410 j.a. ( nieopracowane); dopływ 3294/04 Repertorium hipoteczne 1919-1922, Księgi nieruchomości Biel (3 j,a), miasto Siedlce. 3365/05.01.31 dar - dwie kopie dokumentów z akt drohickich : protestu z 1717r, manifestu z 1758r - włączone do dokumentów dóbr Kisielany nab. 3870/08 - 6j.a. 0,10 mb - księgi do części szlacheckich Okniny (3 j.a.), Jastrzębie- Tworki, J.-Śmiary, J.-Mroczki (3 j.a.) Number of units in the group: 3493
62/153/0 Urząd Gubernialny Siedlecki do Spraw Włościańskich [1903] 1910-1914 [1933] 0 Unroll
Sygn. 1. Sprawa wykonania pomiarów gruntów i korekt do nich we wsi Niwiski z lat [1903] 1910-1913 [1933] Sygn. 2. Sprawa scalenia gruntów wsi Matały gminy Łochów z lat [1904] 1912-1914 Number of units in the group: 2
62/154/0 Siedlecki Gubernialny Zarząd Żandarmerii 1876-1914 0 Unroll
Akta mają układ chronologiczny zgodny z układem kancelaryjnym Tematyka: Sprawy organizacyjne i sprawozdania, Okólniki w sprawie funkcjonowania żandarmerii, poborze rekruta, wyborach do Dumy, Sprawy byłych grekokatolików 1876-1880, 1903-1904 (6 ja.) , Zapytania o polityczną prawomyślność różnych osób, Dochodzenia i korespondencja dotycząca pojedynczych osób (ok. 250 j.a) , Nadzór nad ruchem ludności i wydawaniem dokumentów, Sprawy prawomyślności politycznej, zwalczania propagandy antypaństwowej i działalności rewolucyjnej, strajków, Działalność nielegalnych partii i ugrupowań politycznych (Bund, Mizrachi, PPS, SDKPiL, Anarchiści, Narodowcy, Sjoności itp.), Nadzór nad działalnością związków i stowarzyszeń, Nadzór nad szkolnictwem, nauczycielstwem i młodzieżą szkolną, Informacje o posiadaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw, Materiały dochodzeniowe i śledcze, Informacje o przestępstwach pospolitych i wypadkach, Number of units in the group: 721
62/155/0 Siedlecki Powiatowy Zarząd Żandarmerii 1900-1915 0 Unroll
Akta mają układ chronologiczny zgodny z układem kancelaryjnym sygn. 1-435 z lat 1910-1915 Tematyka: Okólniki, zarządzenia, Sprawozdania roczne, Dochodzenia w sprawach poszczególnych osób, wypadków, przestępstw przeciw wierze, przestępstw pospolitych (zabójstw, pożary, fałszerstwa,), Nadzór nad wydawaniem dokumentów, Nadzór policyjny nad osobami podejrzanymi, Skargi, doniesienia do władz, Doniesienia o zmianie stanu księży, właścicieli ziemskich, dzierżawców, nauczycieli polskiego pochodzenia, Korespondencja tajna, Informacja o wyborach do Dumy, Dochodzenia w sprawie nielegalnych organizacji (SDKPiL, PPS, Narodowa Demokracja, BUND, Poalej-Sjon, Anarchistów, Uczniowskiej Organizacj, Strzelca itp), przynależności do kółka samokształceniowego w Gimnazjum Siedleckim, Informacja o poborze rekruta. Number of units in the group: 439
62/156/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Czołomyjach powiat Siedlce 1875-1914 1238 Unroll
Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1879 sygn. 1-7, Cz.3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 8-33, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 - 1911 sygn. 34-45 (uwaga: z 1901 roku dwie księgi UMZ na różnym formularzu), księga UMZ 1912 -1914 sygn. 46-48 Number of units in the group: 48
62/157/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymsko - katolickiej w Bojmiu - akta podłączono do parafii Oleksin Nr 203 0 Unroll
Number of units in the group: 0
62/158/0 Powiatowy Urząd Informacji i Propagandy w Siedlcach 1944-1947 0 Unroll
Zarządzenia, instrukcje, okólniki Ministerstwa 1946-47 sygn. 1, Zarządzenia, instrukcje, okólniki Wojewódzkiego Urzędu Inf. I Propagandy 1944-1945 sygn. 2, 1946-1947 sygn. 3, Sprawy organizacyjne 1944-1945 sygn. 4, Korespondencja 1944-1947 sygn. 5, 1945-1947 sygn. 6, 1944-1947 sygn. 7, 1944-1946 sygn. 8, 1944-1946 sygn. 9, Plany pracy 1946 sygn. 10, Sprawozdania 1944-1945 sygn. 11, 1946-1947 sygn.12, Sprawy osobowe1944-1947 sygn. 13, Zaświadczenia 1944-1945 sygn. 14, 1944-1945 sygn. 15, Kursy 1944-1946 sygn. 16, 1944-1945 sygn. 17, 1945 sygn. 18, 1945-1946 sygn. 19, Zaproszenia 1945-1947 sygn. 20, 1945-1947 sygn. 21, Prasa i propaganda 1944-1946 sygn. 22, 1944-1946 sygn. 23, 1944-1947 sygn.24, 26, 1945-1946 sygn.27, Wiece, obchody, rezolucje 1944-1946 sygn. 25, Obwieszczenia komisji likwidacyjnej Armii Krajowej Obwodu Siedleckiego 1945 sygn. 28, Okólnik Organizacyjny Sekretariatu Naczelnego PSL z 03. 09. 1945 r. do Wojewódzkich i Powiatowych Zarządów PSL 1945 sygn. 29, Współpraca z organizacjami 1945-1946 sygn. 30, 1945-1947 sygn. 31, 1945 sygn. 32, 1945-1946 sygn. 33, Materiały informacyjne 1944-1946 sygn. 34, Sprawozdania o działalności organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych 1945-1946 sygn. 35, 1946 sygn. 36, 1945-1946 sygn. 37, Sprawozdania 1945-1946 sygn. 38, Sprawozdania o Tow. Przyjaciół Żołnierza 1945-1946 sygn. 39, Referendum 1946 sygn. 40, Akcje „różne” 1945-1946 sygn. 43, 44, 1946 sygn. 45, 1944-1947 sygn. 46, Akcja przedwyborcza 1946-1947 sygn.41, Walka z bandami (meldunki MO o napadach) 1945-1947 sygn. 42, Radiofonizacja wsi i osad 1944-1946 sygn. 47, Uruchamianie kin 1945-1947 sygn. 48, Propaganda subskrypcji „Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju” 1946 sygn. 49, Popularyzacja plany 3-letniego 1946 sygn. 50, Obchody rocznic 1946 sygn. 51-54, 1945 sygn. 55, 1944 sygn. 56, 1946-1947 sygn. 57, 1946 sygn.58-60, 1945-1946 sygn.61-62, Gwiazdka dla żołnierzy 1944-1946 sygn. 63, Akcja pomocy Zimowej 1944 sygn. 64, Sprawy finansowe 1944-1947 sygn. 65, Sprawy administracyjno-społeczne 1944-1946 sygn. 66. Number of units in the group: 66
62/159/0 Siedlecki Miejski Zarząd Policyjny 1906-1915 0 Unroll
Okólniki 1906-1912 sygn. 1-4, 6-7, informacja o miejscowościach powiatu łukowskiego 1911 sygn. 5, wydawanie książek rejestracyjnych dla kupców- Żydów 1912-1914 sygn.8, 34, zakazy przebywania w guberniach sąsiadujących z Przywiślańskim Krajem 1914 sygn.9, Protokóły zeznań w sprawach karnych 1915 sygn.10, Sprawy o wydanie różnych zaświadczeń 1915 sygn. 11, 16, Przewóz osób i aresztantów 1915 sygn. 12-14, 20, 28, Naruszenie ustawy budowlanej 1915 sygn. 15, Korespondencja z mieszkańcami w sprawach pracy, odszkodowań, odzyskania majątku i rzeczy 1915 sygn. 17-18, Korespondencja o udzielenie informacji na prośbę sądu 1915 sygn.19, Sprawy poborowych 1915 sygn. 21, 24, Nadzór nad przestrzeganiem zasad sanitarnych 1915 sygn. 25, Sprawy straży ziemskiej (nominacja Policmajstra, zarządzenia na wypadek ewakuacji z Siedlec, listy imienne uposażeń) 1909, 1915 sygn. 27, 31, 33, Sprawy o asygnowanie pieniędzy 1915 sygn. 26, Nadzór nad sprzedażą alkoholu 1915 sygn 29, Sprawa ekshumacji i transportu zwłok 1915 sygn.30, Kółko Św. Wincentego a` Pauli dla wspierania ubogich 1915 sygn. 32 Number of units in the group: 34
62/160/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Węgrowskiego 1864-1915 0 Unroll
Spis spraw kancelarii 1908, sygn. 1, Księga postanowień 1906, sygn. 2, Kontrola protokółów 1913, sygn. 3, Spis i ochrona lasów 1898 – 1913, sygn. 4, 65-67, Okólniki 1866 – 1914, sygn. 5, 7-10, 12, O przekazaniu spraw 1872 – 1906, sygn. 6, Korespondencja 1864 – 1915, sygn. 11, 15, 49, Spis pism załatwionych spraw 1864 – 1896, sygn. 11a, O prenumeracie Dziennika Ustaw Senatu 1878 – 1907, sygn. 13, Wybory do Dumy Narodowej 1905 – 1908 [1912], sygn. 14, O wręczeniu wezwań na rozpatrywanie spraw 1913 – 1914, sygn. 16, Sprawy dotyczące osobiście komisarza 1913 – 1915, sygn. 17, Sprawy gospodarcze 1864 – 1914, sygn. 18, 20, 22-27, 30, 42, 46, 51, 53, 55-60, 62-64, 73, O skargach na postanowienia sądów 1868 – 1878, sygn. 36-41, 43-45, Sprawy administracyjne 1909 – 1914, sygn. 21, 28-29, 32-33, 50, 61, Sprawy sądowe 1871 – 1907, sygn. 34-35, Sprawy dotyczące ludności 1868 – 1913, sygn. 31, 47-48, 52, 54, 92, 96, 106, 135, 144, 147, 153, 165, Serwituty 1867 – 1910, 68-71, 97, Ustawa z dnia 11.06.1891r 1910 – 1914, sygn. 72, Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe 1890 – 1915, sygn. 74-82, Informacje statystyczne 1908 – 1913, sygn. 84, 87, Sprawozdania roczne 1872 – 1913, sygn. 85-86, 88-90, Sprawy dotyczące majątków i wsi 1864 – 1914, sygn. 91, 93-95, 98-105, 107-134, 136-143, 145-146, 148-152, 154-164, 166-186., dziennik pism przychodzących 1871-1881 sygn. 187, wiadomosci o liczbie właścicieli uprawnionych do korzystania z pożyczek 1908 sygn. 188, protokół rozgraniczenia gruntów Bojewo gm. Sadowne sygn. 189, tabele likwidacyjne 1868-1900 sygn. 190-202 Number of units in the group: 202
62/161/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Sokołowskiego 1864-1915 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki 1864-1915 sygn. 1-4, Korespondencja ogólna 1867-1915 sygn. 5-7, Nadzór nad gminami 1894-1915 sygn. 8-12, Przesiedlenia na Syberię 1901-1915 sygn. 13, Wykonanie postanowień Komitetu Urządzającego w różnych sprawach (uwierzytelnienie kontraktów, ochrona lasów, pożyczki na urządzenia rolne, wykonanie pomiarów gruntów) 1867-1915 sygn. 14-29, serwituty parafii unickich (prawosławnych) 1865-1904 sygn. 30-31, 32, sprawozdania i wytyczne do sprawozdań 1885-1915 sygn. 34-36, księgi postanowień, decyzje komisarza 1870-1915 sygn. 37-76, Urządzenia rolne poszczególnych osad i wsi 1864-1915 (układ alfabetyczny) sygn. 77-245, Korczewska Kasa zapomogowo-pożyczkowa 1915 sygn. 246, kontrola likwidacji serwitutów 1868-1913 sygn. 247-248, tabele likwidacyjne 1864-1888 sygn. 249-250, raporty dotyczące likwidacji serwitutów 1909-1913 sygn. 251, parcelacja gruntów szlacheckich 1914-1915 sygn. 252-253 Number of units in the group: 253
62/162/0 Siedlecki Komitet Ochrony Lasów 1898-1913 [1915] 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia, korespondencja nie wymagająca dalszego postępowania 1898-1913 [1915] sygn. 1-53, Zezwolenia na wyręby i tzw. "oczyszczanie" lasów, zatwierdzanie planów urzadzenia gospodarstw leśnych - układ wg powiatów 1898-1913 sygn. 54-427 Number of units in the group: 427
62/163/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sokołowie Podlaskim 1919-1933 0 Unroll
Kontrola protokółów Policji Komunalnej 1919-1920 sygn.1, Kontrola protokółów ekspozytury Śledczej 1920-1922 sygn.2- 4, Sprawy polityczne 1919-1922 sygn. 5-8, Stowarzyszenia Funkcjonariuszy 1920-1921, 1925-1927 sygn. 9-11, Sprawy kulturalno-oświatowe 1923-27 sygn.12, Protokóły posterunków w Korczewie, Kosowie, Sabniach, Sokołowie, Sterdyni, posterunku Kolejowego w Telakach 1920-1923 sygn. 13-27, Raport 1922 sygn. 28, Sprawozdania z działalności 1919-1920, 1923, 1932, sygn.29-30, wykazy członków 1921-1927, sygn.31, sprawozdania sytuacyjne 1925-1926, sygn.32, korespondencja dotycząca agitacji komunistycznej i żydowskiej, 1922-1926, sygn.33, wykazy związków i stowarzyszeń 1922, sygn.34, korespondencja i sprawozdania z odczytów organizacji syjonistycznych 1924-1926, sygn.35, raporty posterunkowych z działalności Komitetów Rewolucyjnych 1919-1920, 1922-1926, sygn.36, sprawa wicedyrektora cukrowni Elżbietów 1925, sygn. 37, wykaz kolonistów niemieckich i obcokrajowców w powiecie sokołowskim 1922, sygn.38, wykazy posterunków 1923-1927, 1933, sygn.39 Number of units in the group: 39
62/164/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Powiatowy w Łukowie 1945-1950 0 Unroll
Seria I . Referat osadniczy: 1945-1950 sygn. 1-8, 10-18, 25, 45-46, 50, 53-56, 61, w tym: Okólniki, instrukcje i zarządzenia 1946- 1950, sygn. 1-2, 45, 50, 54-56, 61, Księga inspekcji 1946- [1948], sygn. 3, Książka meldunkowa 1945- 1949, sygn. 4, Skorowidz do książki meldunkowej 1945- 1948, sygn. 5, Sprawozdania i wykazy z osadnictwa 1946- 1950, sygn. 6- 8, 53, Sprawy różne i ogólne 1945 -1947 sygn.10-12, Przydziały gospodarstw i nieruchomości, nieruchomości poniemieckich 1945-1947 sygn. 13-18,46, Akta zwerobowanych robotników rolnych do Państwowych Nieruchomości Rolnych 1947 sygn. 25, a). Podreferat Przesiedleńczy (osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego) 1946-1950 sygn. 9, 57-60 w tym: Sprawozdania z przesiedleń 1949-1950 sygn.9, 59-60, Zarządzenia sygn. 57, sprawy ogólne sygn. 58, Akta Powiatowej Rady Społecznej ds. Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w Łukowie 1946-1947, 1950 sygn. 19-21, Akta Powiatowej Rady Społecznej ds. Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w Radzyniu 1950 sygn. 22-24 II. Referat Opiekuńczy 1945 sygn. 42 repartianci ze wschodu (1 j.a) III Referat Prawny 1945-1947sygn. 44, 49, 51-52 w tym: Zarządzenia 1945 sygn.44, Sprawy ogólne, wykazy osób, które utraciły dokumenty 1946-1947 sygn. 49, 51-52 IV Referat Transportowy 1945-1950 sygn. 26-41, 43, 47-48 w tym: zarządzenia i okolniki 1947 sygn. 26, Sprawozdania 1946-1947 sygn.27,48, sprawy ogólne 1946-1946 sygn. 31, 47, wykazy przesiedleńców, raporty stacyjne, osadnictwo indywidualne, Delegacje na osadnictwo Spółdzielczo-Parcelacyjne 1945-1950 sygn. 28-sygn. 28-41 Number of units in the group: 61
62/165/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zbuczynie Poduchownym powiat Siedlce 1961-1972 0 Unroll
Plany pracy rady i prezydium 1965-1969 sygn. 1-3, protokóły z sesji rady 1961-1972 sygn. 4-20, protokoły posiedzeń komisji 1962-1972 sygn. 21-94, protokoły posiedzeń prezydium 1961-1972 sygn. 95-102, zebrania wiejskie 1961-1972 sygn. 103, plany spotkań radnych z wyborcami 1972 sygn. 102, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1965-1971 sygn. 105-108, budżety 1971-1972 sygn. 109-110, komitet budowy szkoły 1968-1971 sygn. 111 Number of units in the group: 111
62/166/0 Akta stanu cywilnego gminy Wierzbno powiat Węgrów 1810-1825 387 Unroll
Księgi UMZ z lat 1810-1825 r. 15 j.a. sygn. 1-15. Alegata z lat 1817-1822 r. 6 j.a. sygn. 16-21, 1824-1825 2 j.a. sygn. 22-23. Number of units in the group: 23
62/167/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarnowie powiat Łuków 1955-1959 [1960-1961] 0 Unroll
Przepisy i zarządzenia 1956-1959 sygn. 1, protokoły z sesji rady i uchwały 1955-1959 sygn. 2-6, protokoły komisji 1955 sygn. 7-8, protokoły z posiedzeń prezydium i uchwały 1955-1959 sygn. 9-14, zebrania wiejskie 1956-1957 sygn. 15-16, plany pracy rady i komisji 1955 sygn. 17, budżet 1960 sygn. 18, nab. 4353/2011 - 2 j.a. 0,02 mb książki meldunkowe wsi Kierzków 1952-1957, 1957-1961 Number of units in the group: 20
62/168/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Czerwonce Liwskiej powiat Węgrów 1826-1918 [1969] 4325 Unroll
Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1826-1852 sygn. 41-64, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 65-78, Cz.3Alegaty do aktów małżeństw 1853-1859 sygn. 79-85, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1880-1900 sygn. 86-106, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1901-1918 sygn. 107-124, akta zbiorowe do akt urodzeń [1969] sygn.1525-126 Number of units in the group: 126
62/169/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Węgrowie 1826-1936 5882 Unroll
Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1826-1856,1861-1865 sygn.1-37, Alegaty do aktów małżeństw 1826-1828,1831,1859 sygn. 38-41,47, Protokóły sprawdzenia akt 1839-1841,1844,1848 sygn. 42-46, Spis metryk z lat 1683-1810 sporządzony w 1854 sygn. 48, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 49-61, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1890,1896 sygn.62-72, 76, Akta urodzeń (unikaty) 1891-1902 sygn. 73, 75, 77, Akta zgonów (unikaty) 1891-1898 sygn.74, Alegata do aktów małżeństw 1900 sygn. 78, Alegaty do akt małżeństw 1860 - 1876, 1879, 1880 sygn. 79-97 (19 j.a.), ks. Unikat małżeństw 1891-1904, 1905-1911 sygn. 98, 102, księga unikat zgonów 1899-1904 sygn.99, księgi unikat urodzeń 1903-1906, 1907-1910 sygn. 100-101, alegaty do akt małżeństw 1881, 1895, 1901-1908 sygn. 103-112 (10 j.a.), księga zgonów 1905-1912 sygn. 113, alegaty 1909, 1911-1913 sygn. 114-117, księga urodzeń 1911-1915 sygn.118, księgi małżeństw 1912-1936 sygn.119-121, 126, księgi zgonów 1912-1935 sygn.122-125, alegaty do aktów małżeństw 1910,1914-1929, 1931,1936, sygn.127-149 Number of units in the group: 149
62/170/0 Obwodowy Urząd Miar w Siedlcach 1940-1944 0 Unroll
księgi legalizacji narzędzi mierniczych 1940-1944 sygn.1-9 Number of units in the group: 9
62/171/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Siedlcach 1951-1976 0 Unroll
Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Garwolin 1959 sygn. 1, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Łosice [brak daty, 1956-1975] sygn. 2, Mapa topograficzna skala 1:100000 Powiat Łuków/Sieradz 1959 sygn. 3, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Łuków 1960 sygn. 4, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Mińsk Mazowiecki 1959 sygn. 5, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Ryki 1960 sygn. 6, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Siedlce 1960 sygn. 7, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Sokołów Podlaski 1960 sygn. 8, Mapa topograficzna skala 1:100000 Powiat Sokołów Podlaski 1968 sygn. 9, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Węgrów 1960 sygn. 10, Mapa topograficzna skala 1:25000 Powiat Węgrów 1960 sygn. 11, Mapa topograficzna miasta Węgrów z podziałem na rejony i obwody spisowe 1973-1976 skala 1:5000 sygn. 12, Ośrodki gospodarcze - kartogram [ powiaty Węgrów, Sokołów Podlaski, Siedlce, Łosice] brak daty sygn. 13 Number of units in the group: 13
62/172/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Domanicach powiat Siedlce 1826-1918 [1934] 5254 Unroll
księgi UMZ 1826-1873,1875-1905 Alegaty 1826, 1830, 1832-1846, 1848-1875, 1877-1893, 1895-1897, 1900 [1934] Cz.1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1864 sygn. 1-39, Alegaty do aktów małżeństw 1826, 1830, 1832-1845, 1848-1864 sygn. 40-72, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865-1873,1875-1879 sygn. 73-86, Alegaty do aktów małżeństw 1865-1875, 1877-1879 sygn. 87-101 (sygn. 97 alegata z 1874 przesunięta do parafii Wodynie), Cz.3 Alegata do aktów małżeństw 1846 sygn. 102, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 103-123, Alegaty do aktów małżeństw 1880-1893, 1895-1897, 1900 sygn. 124-141, alegaty z lat 1901-1912, 1916-1929, 1931-1932, 1934 sygn. 142-170, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1918 sygn. 171-189, Akta zbiorowe do aktów urodzeń 1918, sygn.190 Number of units in the group: 189
62/173/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Górkach powiat Łosice 1826-1864 1713 Unroll
ksiegi UMZ 1826-1864 sygn. 1-39, Alegaty 1826-1836, 1838-1844, 1846-1864 sygn. 40-76 Number of units in the group: 76
62/174/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Grębkowie powiat Węgrów 1826-1914 4826 Unroll
Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn. 1-40 (40j.a.), Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 41-54 (14 j.a.), Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 55-75 (21 j.a.), Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901- 1914 sygn. 76-89 Number of units in the group: 89
62/175/0 Akta gminy Prawda powiat Łuków 1864-1954 [1957] 0 Unroll
1. Dział ogólno-organizacyjny 1944-1954 sygn. 1-50 (numery 52-55, 68-77, 112-115, 168, 176-180, 188-189 akta wybrakowane) 2. Dział finansowo-budżetowy 1942-1953 sygn. 51-111, 3. Dział gospodarki gminnej 1946-1957 sygn. 116-119, 4. Dział administracji społecznej 1946-1953 sygn. 120-124, 5. Dział administracyjny [1864] 1945-1953 sygn. 125-167, 6. Sprawy poruczone administracji gminnej 1948-1956 sygn. 168-175, 7. Dział administracyjny (sprawy USC) 1948 sygn. 181-183, 8. Statystyka na temat rolnictwa, przesiedleń, ewidencji zwierząt 1946-1949 sygn. 184-191, 9. Księgi ludności stałej i kontrola ruchu ludności 1911-1931 sygn. 192- 221, nab. 3432/05, księgi postanowień zebrań osady Stoczek 1878-1884, 1887-1897, 1905-1917 - 3 j.a, księgi przychodu i rozchodu, kwitariusze 1873, 1874, 1879, 1882, 1898-1901, 1901, 1904-1912, 1913-1914 -8 j.a. Number of units in the group: 202
62/176/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Hołubli powiat Siedlce 1826-1875 477 Unroll
księgi UMZ z lat 1826-1865 sygn. 1-40, Alegaty 1854, sygn. 41, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1875 sygn. 42-51, Alegata 1867, sygn. 52 Number of units in the group: 52
62/177/0 Komisje wyborcze do rad narodowych z województwa siedleckiego z wyborów z dnia 9 grudnia 1973 roku 1973-1973 0 Unroll
Gminne Komisje Wyborcze w Korczewie, Przesmykach (powiat łosicki) sygn. 1-2, Gminne Komisje Wyborcze w Staninie, Krzywdzie, Łukowie (powiat łukowski) sygn. 3-5, z terenu miasta-gminy Kałuszyn, GKW w Cegłowie, Jakubowie, Dobrem, Latowiczu, Mińsku, Stanisławowie (powiat miński) sygn. 6-12, Miejska Komisja Wyborcza w Siedlcach, Gminne Komisje Wyborcze w Kotuniu, Mokobodach, Paprotni, Siedlcach, Skórcu, Wiśniewie, Zbuczynie (powiat siedlecki) sygn. 13-20, Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie, Gminne Komisje Wyborcze w Bielanach, Ceranowie, Kosowie Lackim, Repkach, Sabniach, Sokołowie, Sterdynie (powiat sokołowski) sygn. 21-28, miasta-gminy w Łochowie, GKW w Grębkowie, Korytnicy, Miedznej, Sadownem, Stoczku Węgrowskim (powiat węgrowski) sygn. 29-34 Number of units in the group: 34
62/178/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1836, 1885-1913 877 Unroll
cz. 1 [8 j.a 0,08 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1829, 1830-1832, 1834-1836 sygn. 1-8 Cz. 2 brak cz. 3 [30 j.a. 0,29 mb) Akta UMZ 1885-1900 sygn. 9-24 ( 16j.a.), Alegata 1885-1900 sygn. 25-38 (14j.a.) Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1913 sygn. 39-51, dokumenty do akt małżeństw 1898-1899, 1901-1913 sygn. 52-66 Number of units in the group: 66
62/179/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1836 137 Unroll
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1829, 1831-1836 sygn.1-10 Number of units in the group: 10
62/180/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kamionnej powiat Węgrów [1766-1810] 1826-1917 10018 Unroll
Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1829, 1842-1849,1853, sygn. 41-50, 57, Sumariusz alfabetyczny dla ksiąg urodzonych, zaślubionych i zmarłych z lat 1766-1810 sporządzony w 1853r. sygn. 57, Cz.2Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn, 58-71, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1826-1841,1850 sygn. 72-87, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 88-108, (Po skontrum brak j.a. o sygn. 51-56), Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1909 sygn. 109-117, Alegaty 1862-1866, 1881 (6j.a.) sygn. 118-123, alegata 1904, 1905 sygn. 124-125, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1910-1917 sygn. 126-133 Number of units in the group: 127
Showing 121 to 180 of 1,973 entries.