Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
89/225/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bożnowie 1874-1938 419 Unroll
Zespół ma charakter otwarty, księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Żaganiu po 100 latach od ich wytworzenia. Do maja 2014 roku przekazano następujące grupy materiałów: 1. Księgi - pierwopisy a) księgi urodzeń z lat: 1874-1914, 1917, 1919-1920, 1922, 1926-1928, 1930-1931, 1934; sygnatury 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 45, 51, 54, 57, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 118, 123, 126, 128, 132, 137, 139, 141, 144, 146, 150, 183, 183-185, 188-189, 192, 194, 197, 200, 202, 205, 208; b) księgi małżeństw: z lat 1874-1915, 1917, 1919, 1921-1922, 1924-1925, 1928, 1930, 1931, 1933; sygn. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 49, 52, 55, 58, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 119, 121, 124, 127, 130, 133-134, 136, 142, 145, 147-148, 182, 186, 190, 193, 195, 198, 201, 203, 206, 209; c) księgi zgonów; z lat 1874-1914, 1916, 1918, 1920-1921, 1924, 1926-1927, 1929, 1933-1934, 1936; sygnatury: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 50, 53, 56, 59, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 120, 122, 125, 129, 131, 135, 138, 140, 143, 149, 151-152, 187, 191, 196, 199, 204, 207, 210; 2. Księgi - wtóropisy a) księgi urodzeń z lat: 1877, 1881, 1883-1886, 1888, 1890, 1892, 1894-1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1912-1913; sygnatury: 36, 39, 42, 48, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 114, 116, 153, 156, 161, 164, 167, 169, 213, 216, 218, 220, 222, 229; b) księgi małżeństw z lat: 1878, 1884-1886, 1889, 1892-1899, 1900-1902, 1904-1905, 1908-1910, 1912; sygnatury: 46, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 115, 154, 157, 159, 163, 165, 168, 170, 172, 215, 221, 223, 225, 230, 232; c) księgi zgonów z lat: 1875-1877, 1881, 1883, 1885-1887, 1889, 1891-1894, 1896-1897, 1899, 1900-1903, 1906, 1909, 1911, 1913; sygnatury: 47, 62, 68, 71, 77, 117, 155, 158, 160, 166, 171, 173, 212, 214, 217, 219, 224, 226-228, 231, 233; 3. Skorowidze a) do ksiąg urodzeń z lat: 1874-1906; sygnatury: 174-175; b) do ksiąg małżeństw z lat: 1874-1938; sygnatury: 176-178; c) do ksiąg zgonów z lat: 1874-1938; sygnatury: 179-181. Number of units in the group: 233
89/226/0 Urząd Stanu Cywilnego w Forst - Niemcy 1874-1938 0 Unroll
Zespół jest niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1874-1938, sygnatury: 1-86 2. Księgi małżeństw z lat 1874-1938, sygnatury: 87-161 3. Księgi zgonów z lat 1876-1938, sygnatury: 162-250 Number of units in the group: 250
89/227/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego we Wschowie - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Lesznie w ramach scalania zasobu archiwalnego 0 Unroll
Number of units in the group: 0
89/228/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kożuchowie 1874-1938 27416 Unroll
Zespół zachowany niemal w 100%, ma charakter zamkniety i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1874-1938, sygn. 1-64 2. Księgi małżeństw z lat 1874-1938, sygn. 65-121 3. Księgi zgonów z lat 1875-1938, sygn. 122-186 Number of units in the group: 186
89/229/0 Akta metrykalne Książ Śląski /Fürstenau/ - kościół rzymskokatolicki 1820-1840 45 Unroll
1. Księgi chrztów z lat 1820-1827, 1829-1840, sygn. 1 2. Księgi małżeństw z lat 1820-1822, 1829, 1834, 1837, sygn. 1 3. Księgi zgonów z lat 1820-1824, 1829-1840, sygn. 1 Number of units in the group: 1
89/230/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jabłońcu 1875-1937 1669 Unroll
1. Księgi urodzeń z lat 1875-1880, 1882-1883, 1885, 1888-1893, 1895, 1899-1903, 1906-1907, 1913, 1918-1919, 1921, 1924, 1927, 1929, 1931, 1935, sygnatury: 1-32; 2. Księgi małżeństw z lat 1875-1878, 1880-1882, 1887-1896, 1901, 1903-1905, 1909, 1916-1917, 1920-1921, 1924, 1928-1929, 1933, 1937, sygnatury: 33-63; 3. Księgi zgonów z lat 1875, 1877, 1879-1881, 1883, 1885, 1887-1888, 1891-1899, 1901, 1903-1906, 1908-1910, 1925, 1928, 1930, 1932, sygnatury: 64-93. Number of units in the group: 93
89/231/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego w Jasieniu - akta włączono do zespołu nr 230 Urząd Stanu Cywilnego w Jabłońcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
89/232/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jaryszowie 1875-1938 1420 Unroll
Zespół jest bardzo niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1876-1934, sygnatury: 1-37 2. Księgi małżeństw z lat 1875-1938, sygnatury: 38-64 3. Księgi zgonów z lat 1875-1938, sygnatury: 65-103 Number of units in the group: 103
89/233/0 Urząd Stanu Cywilnego w Biedrzychowicach 1874-1938 0 Unroll
Zespół jest bardzo niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi - pierwopisy z lat 1874-1938, sygn. 1-88 (księgi urodzeń z lat 1874, 1884-1888, 1890-1896, 1900, 1902-1903, 1908, 1915-1918, 1923, 1925, 1928, 1935, 1938, księgi małżeństw z lat 1876, 1878, 1882-1883, 1885, 1887-1888, 1890, 1892-1893, 1895-1899, 1902-1903, 1905, 1908-1909, 1911, 1918-191920, 1922, 1924, 1933-1937; księgi zgonów z lat 1874-1875, 1877-1878, 1881, 1883, 1885, 1887, 1891, 1893-1899, 1903-1904, 1907-1909, 1911-1912, 1917-1918, 1923, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937). Number of units in the group: 88
89/234/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kadłubi 1895-1937 704 Unroll
Zespół jest bardzo niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1895-1937, sygnatury: 1-19 2. Księgi małżeństw z lat 1899-1934, sygnatury: 20-34 3. Księgi zgonów z lat 1897-1934, sygnatury: 35-48 Number of units in the group: 48
89/235/0 Urząd Stanu Cywilnego w Podrosche/Grenzkirch - Niemcy 1874-1938 1814 Unroll
Zespół jest niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1874-1936, sygnatury: 1-41 2. Księgi małżeństw z lat 1874-1938, sygnatury: 42-83 3. Księgi zgonów z lat 1874-1938, sygnatury: 84-124 4. Materiały załącznikowe do ksiąg małżeństw z lat 1912, 1915-1916, sygn. 125-127 Number of units in the group: 127
89/236/0 Urząd Stanu Cywilnego w Grabiku 1874-1938 1166 Unroll
Zespół jest bardzo niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1875-1938, sygnatury: 1-30 2. Księgi małżeństw z lat 1874-1933, sygnatury: 31-56 3. Księgi zgonów z lat 1874-1937, sygnatury: 57-90 Number of units in the group: 90
89/237/0 Akta metrykalne Borów /Grossenborau/ - parafia rzymskokatolicka 1794-1947 567 Unroll
1. Księgi chrztów z lat 1794-1798, 1800, 1802-1809, 1811-1843, 1845-1848, 1850-1874, 1902-1946, sygn. 1-10, 12-15, 17-22, 24-34, 37-38, 41-42, 46-47, 49, 52-53, 55-56, 60-61, 63, 66-68, 70, 72 2. Księgi małżeństw z lat 1795, 1801-1805, 1811, 1817-1818, 1821, 1825, 1829, 1831, 1834-1835, 1838, 1842-1844, 1846, 1852-1853, 1857, 1859, 1862-1863, 1865, 1869, 1871, 1901-1946, sygn. 1-2, 7-9, 11, 14-15, 18, 21-23, 27-29, 32, 35, 43, 57-58, 64, 72 3. Księgi zgonów z lat 1795-1801, 1803, 1805-1816, 1818-1820, 1823-1824, 1826-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837-1840, 1842-1843, 1845-1848, 1850-1871, 1873-1874, 1901-1947, sygn. 1-4, 8-9, 13-16, 18, 20-28, 30-32, 36, 39-40, 44-45, 48, 50-51, 54, 59, 62, 65, 69, 71-72 Number of units in the group: 72
89/238/0 Urząd Stanu Cywilnego w Piotrowie 1874-1929 848 Unroll
Zespół jest niekompletny, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1875-1926, sygnatury: 1-32 2. Księgi małżeństw z lat 1874-1929, sygnatury: 33-53 3. Księgi zgonów z lat 1874-1928, sygnatury: 54-79 Number of units in the group: 79
89/239/0 Urząd Stanu Cywilnego w Zatoniu 1874-1907 1235 Unroll
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze po 100 latach od ich wytworzenia. Do maja 2008 roku przekazano następujące grupy materiałów: 1.Księgi urodzeń z lat 1874-1907, sygn. 1-9 2.Księgi małżeństw z lat 1874-1907, sygn. 10-17 3.Księgi zgonów z lat 1874-1907, sygn. 18-26 Number of units in the group: 26
89/240/0 Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Górze 1874-1929 0 Unroll
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze po 100 latach od ich wytworzenia. Do maja 2008 roku przekazano następujące grupy materiałów: 1.Księgi - pierwopisy (księgi urodzeń z lat 1874-1907, księgi małżeństw z lat 1874-1907, księgi zgonów z lat 1874-1907, sygnatury 1-203 2. Skorowidze (skorowidz do ksiąg urodzeń z lat 1874-1900, skorowidz do ksiąg małżeństw z lat 1874-1900, skorowidz do ksiąg zgonów z lat 1874-1900, 1929), sygnatury 204-207 3. Akta zbiorcze do ksiąg zgonów z lat 1878-1880, sygnatura 208 Number of units in the group: 208
89/241/0 Urząd Stanu Cywilnego w Górce Wąsoskiej 1894-1894 32 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1894, sygn. 1 Number of units in the group: 1
89/242/0 Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie 1876-1938 44783 Unroll
Zespół jest niekompletny, brakuje wielu pojedynczych egzemplarzy, ma charakter zamknięty i zawiera następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1876-1936, sygnatury: 1-80 2. Księgi małżeństw z lat 1876-1938, sygnatury: 81-155 3. Księgi zgonów z lat 1876-1938, sygnatury: 156-233 4. Rejestr małżeństw z 1891 roku, sygnatura 234 Number of units in the group: 234
89/243/0 Urząd Stanu Cywilnego w Iłowej 1874-1938 6200 Unroll
1. Księgi - pierwopisy: a) księgi urodzeń z lat 1874, 1876-1887, 1892-1893, 1898, 1900-1901, 1904, 1907-1909, 1911-1922, 1924, 1932, 1934-1935, 1937, sygnatury: 1-39; b). księgi małżeństw z lat 1874-1877, 1880, 1883-1885, 1887, 1892-1893, 1899, 1901, 1903-1906, 1909-1910, 19121919, 1923-1925, 1932, 1935, 1938, sygnatury: 40, 42-71, 106; c). księgi zgonów z lat 1875, 1877-1878, 1880, 1882-1884, 1887, 1889, 1892, 1894, 1896, 1898-1899, 1902-1905, 1907, 1909-1919, 1922-1923, 1935-1936, sygnatury: 72-105; 2. Ksiegi - wtóropisy: a) księgi małżeństw z roku 1875, sygn. 41. Number of units in the group: 106
89/244/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jędrzychowie 1874-1899 1383 Unroll
Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze po 100 latach od ich wytworzenia. Do grudnia 2005 roku przekazano następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1874-1899, sygn. 1-7 2. Księgi małżeństw z lat 1874-1897, sygn. 8-13 3. Księgi zgonów z lat 1874-1893, sygn. 14-20 Number of units in the group: 20
Showing 281 to 300 of 2,834 entries.