Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/501/0 Akta gminy Ciepłowody powiat ząbkowicki 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 3
84/502/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im."L.Waryńskiego" w Biernacicach powiat ząbkowicki 1950 - 1958 0 Unroll
Number of units in the group: 32
84/503/0 RZS "Pokój" w Potoczku powiat bystrzycki 1954 - 1956 0 Unroll
Brak możliwości rozwinięcia nazwy aktótwórcy (występowanie w aktach jedynie skrótu: RZS). Number of units in the group: 3
84/504/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im."1-Maja" w Służejowie powiat ząbkowicki 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 39
84/505/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Piast" w Porębie powiat bystrzycki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 8
84/506/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Proletariat" w Radochowie powiat bystrzycki 1952 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 3
84/507/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza w Zwróconej powiat ząbkowicki 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 55
84/508/0 Spółdzielnia Produkcyjna "Pokój" w Krzelkowie powiat ząbkowicki 1950 - 1958 0 Unroll
Number of units in the group: 12
84/509/0 Spółdzielnia Usługowo - Wytwórcza Kółek Rolniczych w Nowej Rudzie 1961 - 1967 0 Unroll
Number of units in the group: 7
84/510/0 Urząd Gminy w Lutomii 1973 - 1976 0 Unroll
Number of units in the group: 20
84/511/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczawnie Zdroju powiat wałbrzyski 1945 - 1950 0 Unroll
Część opracowana: 1.Dział Ogólny, 1945-1948, sygn. 1-16, zarządzenia, sprawozdania, sprawy osobowe, 2.Dział Administracyjny, 1945-1949, sygn. 17-26, wykazy Niemców, zarządzenia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, 3.Dział Ewidencji Ludności, 1945-1946, sygn. 27-29, zarządzenia, spis ludności, 4.Dział Kultury i Oświaty, 1945-1946, sygn. 30-31, sprawozdania z dziłalności, 5.Dział Osadnictwa, 1946, sygn. 32, statystyka i sprawozdawczość, 6.Dział Rolnictwa, 1945-1946, sygn. 33-53, wykazy gospodarstw wraz z inwentarzem żywym. Number of units in the group: 59
84/512/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Bystrzycy Kłodzkiej [1945] 1950 - 1975 [2004] 0 Unroll
Opis terenu, sprawy ogólne wojskowe, protokoły pokontrolne, zalecenia pokontrolne, plany pracy, przedpoborowi, sprawozdanie z pracy Wydziału Wojskowego, ewidencja dróg II kolejności, sprawy dróg, mostów i przepustów, przeglądy i klasyfikacja przeglądów mechanicznych, terenowa obrona przeciwlotnicza i chemiczna, sprawy osobowe kadr referatu wojskowego, ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, ewidencja roczników rezerwy, rejestr pomiarowy gruntów, ewidencja nieruchomości - wykazy gospodarstw, przekazywanie, sprzedaż nieruchomości, mapy tematyczne glebowo-rolne, akta osobowe pracowników zwolnionych, akta dokumentujące działalność rzemieślniczą, gospodarka i obrót nieruchomościami, akta działalności gospodarczej. Number of units in the group: 2152
84/513/0 Państwowa Centrala Handlowa w Kłodzku 1946 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 41
84/514/0 Kłodzkie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lech" w Ołdrzychowicach Kłodzkich 1945 - 1974 0 Unroll
W toku opracowania zespołu nr 13, Zarząd Miejski w Bystrzycy Kłodzkiej, 1945-1950, 33 j.a., 0,25 mb, z zespołu wyłączono: -1 j.a., posiadającą przed sporządzeniem inwentarza książkowego sygn. 19 (Bilans zamknięcia na rok 1945 Państwowej Tkalni Lnu "Kmieć" w Międzylesiu 1 j.a., 0,01 mb), jednostkę przesunięto do zespołu nr 84/514 - Kłodzkie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lech" w Ołdrzychowicach Kłodzkich, 1945-1950. Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, w dniu 26 czerwca 2002 roku. -rok 2011: Nabytek nr 1940, 2011 r., dokumentacja techniczna, 33 j.a., 0,80 mb, 1971-1974. 03 lipca 2018 rok - korekta ewidencji; w związku z pracami w ramach retrokonwersji, dokonano ujawnienia zawartości znajdujących się w zespole wiązek aktowych zawierających dokumentację (fizyczne jednostki aktowe), posiadającą unikatowy opis ewidencyjny, traktując je jako samodzielne jednostki ewidencyjne. Dotychczas wskazane jednostki aktowe były dokumentacją bez ewidencji, nie wykazaną jako składowa wymienionego zespołu; wraz z tym rozmiar zespołu zwiększył się o 518 j.a., 6,34 mb. Number of units in the group: 567
84/515/0 Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Szczytnej - protokoły głosowania i listy kandydatów na radnych 1978 - 1988 0 Unroll
-Przes. nr 102, 2009 r - w toku porządkowania akt zespołu: Rada Narodowa Miasta i Gminy w Szczytnej (zespół nr 84/329), wyodrębniono 2 j.a., 0,02 mb akt przynależnych do zespołu archiwalnego nr 84/515; zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej AP Wrocław w dniu 16 grudnia 2009 r. Number of units in the group: 4
84/516/0 Rejonowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Kłodzku 1948 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 4
84/517/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku 1957 - 1973 [1979] 0 Unroll
Number of units in the group: 5
84/518/0 Społeczne Fundusze Odbudowy Kraju i Stolicy - Komitety Powiatowe Kłodzko, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie 1954 - 1966 0 Unroll
Number of units in the group: 6
84/519/0 Vacat - Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Miejski w Kudowie Zdroju - włączony do zespołu nr 367: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kudowie Zdroju powiat kłodzki 0 Unroll
Dawny zespół nr 519: Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Miejski w Kudowie Zdroju, 1964-1970 (1 j.a., 0,02 mb) - włączony do zespołu nr 367: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kudowie Zdroju powiat kłodzki (1998 r., 672, Nab..). Number of units in the group: 0
84/520/0 Zarząd Państwowy Zakładów Włókienniczych W.Jordan w Kunowie k. Nowej Rudy 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 4
Showing 501 to 520 of 1,521 entries.