Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/61/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Budzowie powiat ząbkowicki 1955 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 41
84/62/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ciepłowodach powiat ząbkowicki 1955 - 1972 [1974] 0 Unroll
Number of units in the group: 58
84/63/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Henrykowie powiat ząbkowicki [1951] 1954 - 1972 [1985] 0 Unroll
Number of units in the group: 34
84/64/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamieńcu Ząbkowickim powiat ząbkowicki 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 36
84/65/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubnowie powiat ząbkowicki 1954 - 1972 [1974] 0 Unroll
Brak sygn.: 20 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 41
84/66/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedźwiedniku powiat ząbkowicki 1955 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 43
84/67/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mąkolnie powiat ząbkowicki [1951] 1954 - 1972 0 Unroll
Brak sygn.: 1, 2, 3, 46, 89, 90, 94, 96 (zespół przyjęto z brakami w 1991 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Książu). Number of units in the group: 112
84/68/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ożarach powiat ząbkowicki 1955 - 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 39
84/69/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przedborowej powiat ząbkowicki 1955 - 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 18
84/70/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przyłęku powiat ząbkowicki 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 71
84/71/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudnicy powiat ząbkowicki 1955 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 11
84/72/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sadlnie powiat ząbkowicki 1954 - 1972 [1975] 0 Unroll
Brak sygn.: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 (zespół przyjęto z brakami w 1991 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Książu). Number of units in the group: 88
84/73/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stoszowicach powiat ząbkowicki 1955 - 1972 0 Unroll
Nabytki - 2009 rok: -Nab. nr 1875, 2009 r. (5 j.a., 0,07 mb). Przesunięcia międzyzespołowe: -Przes. nr 96, 2009 (5 j.a., 0,04 mb), przesunięto do zespołu nr 1024 (Gminna Rada Narodowa w Stoszowicach), w związku z przynależnością zespołową akt, -Przes. nr 97, 2009 (1 j.a., 0,01 mb), przesunięto do zespołu nr 1025 (Urząd Gminy w Stoszowicach), w związku z przynależnością zespołową akt. Number of units in the group: 67
84/74/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Topoli powiat ząbkowicki 1955 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 32
84/75/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ziębicach powiat ząbkowicki 1955 - 1972 [1973] 0 Unroll
Brak sygn.: 15 (zespół przyjęto z brakami w 1991 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Książu). Number of units in the group: 45
84/76/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwróconej powiat ząbkowicki 1955 - 1972 0 Unroll
Brak 1 j.a. - według karty B (zespół przyjęto z brakami w 1991 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Książu). Number of units in the group: 20
84/77/0 Materiały z wyborów do rad narodowych z powiatu bystrzyckiego 1969 - 1973 0 Unroll
Brak 5 j.a. - według karty B (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 5
84/78/0 Powiatowe komisje wyborcze z powiatu kłodzkiego 1954 - 1973 0 Unroll
Brak sygn.: 6 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). 1999 r., 1, Ub.: 1 j.a., 0,01 mb, sygn. 8. Ze względu na przynależność zespołową akt: 3 j.a., 0,03 mb, pierwotnie znajdujące się w zespole nr 84/362 (Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dusznikach-Zdroju), przesunięto do zespołu 84/78 (Powiatowe komisje wyborcze z powiatu kłodzkiego); zgodnie z decyzją Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 27 listopada 2014 roku (przes. nr 108, 2014 r.). Number of units in the group: 28
84/79/0 Komisje wyborcze do rad narodowych miasta Nowa Ruda i powiatu noworudzkiego 1969 - 1973 0 Unroll
Brak sygn.: 6 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). 1999 r., 2, Ub.: 1 j.a., 0,01 mb, sygn. 5. Number of units in the group: 10
84/80/0 Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu ząbkowickiego 1954 - 1973 0 Unroll
Brak sygn.: 5, 6 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). 1999 r., 3, Ub.: 1 j.a., 0,01 mb, sygn. 17. Number of units in the group: 40
Showing 61 to 80 of 1,522 entries.