Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
84/81/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Kłodzku 1960 - 1975 0 Unroll
Dawna nazwa zespołu: Komitety Frontu Jedności Narodu powiatów Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, 1955-1983. W dniu 14 października 2008 roku dokonano zmiany nazwy zespołu 84/81 z: Komitety Frontu Jedności Narodu powiatów Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, 1955-1983, na: Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Kłodzku, 1960-1975, 25 j.a., 0,55 mb. Przed podjęciem wymienionej czynności w ramach zespołu 84/81: Komitety Frontu Jedności Narodu powiatów Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, 1955-1983, występowała dokumentacja wchodząca w skład 37 zespołów archiwalnych prostych (samodzielnych) oraz stanowiąca (co wykazała systematyzacja akt) dopływ do zespołu nr 84/907 (Komitet Frontu Jedności Narodu Miasta i Gminy w Niemczy), łącznie: 129 j.a., 2,23 mb; w toku podjętych prac, w ramach zespołu 84/81pozostawiono jeden zespół archiwalny prosty (Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Kłodzku, 1960-1975, 25 j.a., 0,55 mb), wydzielając: -dopływ do zespołu nr 84/907 (Komitet Frontu Jedności Narodu Miasta i Gminy w Niemczy), -36 zespołów archiwalnych prostych, zespoły nr 84/1323- 84/1358. Do wyodrębnionych zespołów archiwalnych prostych, zarejestrowanych w bazie SEZAM (zespół nr 84/1323- 84/1358) oraz do zespołu nr 84/907, z zespołu nr 84/81: Komitety Frontu Jedności Narodu powiatów Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, 1955-1983 - ze stanu pierwotnego (129 j.a., 2,23 mb), dokonano przesunięć międzyzespołowych: -do zespołu nr 1323: Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Bielawie, 1955-1983: 7 j.a., 0,25 mb; Przes. nr 54, 2008 rok, -do zespołu nr 1324: Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Kłodzku, 1965-1981: 2 j.a., 0,03 mb; Przes. nr 55, 2008 rok, -do zespołu nr 1325: Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Międzylesiu, 1965-1972: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 56, 2008 rok, -do zespołu nr 1326: Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Polanicy Zdroju, 1976-1979: 2 j.a., 0,02 mb; Przes. nr 57, 2008 rok, -do zespołu nr 1327: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Kłodzku, 1973-1983: 2 j.a., 0,05 mb; Przes. nr 58, 2008 rok, -do zespołu nr 1328: Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Szalejewie (Szalejowie) Górnym, 1966-1968: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 59, 2008 rok, -do zespołu nr 1329: Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Polanicy Zdroju, 1969-1970: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 60, 2008 rok, -do zespołu nr 1330: Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jaszkowej Górnej, 1965-1967: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 61, 2008 rok, -do zespołu nr 1331: Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Kudowie Zdroju, 1965-1976: 2 j.a., 0,02 mb; Przes. nr 62, 2008 rok, -do zespołu nr 1332: Komitet Frontu Jedności Narodu w Miasta i Gminy w Kudowie Zdroju, 1976-1980: 4 j.a., 0,07 mb; Przes. nr 63, 2008 rok, -do zespołu nr 1333: Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Dusznikach Zdroju, 1977-1980: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 64, 2008 rok, -do zespołu nr 1334: Komitet Frontu Jedności Narodu Miasta i Gminy w Międzylesiu, 1978-1983: 2 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 65, 2008 rok, -do zespołu nr 1335: Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Domaszkowie, 1967-1970: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 66, 2008 rok, -do zespołu nr 1336: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Domaszkowie, 1974-1976: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 67, 2008 rok, -do zespołu nr 1337: Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Nowej Rudzie, 1964-1983: 21 j.a., 0,20 mb; Przes. nr 68, 2008 rok, -do zespołu nr 1338: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Kamieńcu Ząbkowickim, 1973-1980: 2 j.a., 0,04 mb; Przes. nr 69, 2008 rok, -do zespołu nr 1339: Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Świebodzicach, 1956-1982: 4 j.a., 0,09 mb; Przes. nr 70, 2008 rok, -do zespołu nr 1340: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Dobromierzu, 1973-1983: 2 j.a., 0,07 mb; Przes. nr 71, 2008 rok, -do zespołu nr 1341: Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Mieroszowie, 1956-1971: 8 j.a., 0,25 mb; Przes. nr 72, 2008 rok, -do zespołu nr 1342: Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Szczawnie Zdroju, 1955-1982: 6 j.a., 0,16 mb; Przes. nr 73, 2008 rok, -do zespołu nr 1343: Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Nowej Rudzie, 1963-1974: 12 j.a., 0,09 mb; Przes. nr 74, 2008 rok, -do zespołu nr 1344: Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Radkowie, 1964-1973: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 75, 2008 rok, -do zespołu nr 1345: Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Bożkowie, 1964-1971: 3 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 76, 2008 rok, -do zespołu nr 1346: Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Bożkowie, 1973-1974: 2 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 77, 2008 rok, -do zespołu nr 1347: Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Ludwikowicach, 1963-1972: 2 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 78, 2008 rok, -do zespołu nr 1348: Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Świerkach, 1971: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 79, 2008 rok, -do zespołu nr 1349: Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Wojborzu, 1964: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 80, 2008 rok, -do zespołu nr 1350: Wiejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Woliborzu, 1962-1964: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 81, 2008 rok, -do zespołu nr 1351: Komitet Frontu Jedności Narodu Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich, 1975-1981: 1 j.a., 0,02 mb; Przes. nr 82, 2008 rok, -do zespołu nr 907: Komitet Frontu Jedności Narodu Miasta i Gminy w Niemczy, 1976-1982: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 83, 2008 rok, -do zespołu nr 1352: Osiedlowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Kamieńcu Ząbkowickim, 1965-1972: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 84, 2008 rok, -do zespołu nr 1353: Wiejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Kamieńcu Ząbkowickim, 1966-1968: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 85, 2008 rok, -do zespołu nr 1354: Komitet Frontu Jedności Narodu Miasta i Powiatu w Świdnicy, 1974-1975: 1 j.a., 0,02 mb; Przes. nr 86, 2008 rok, -do zespołu nr 1355: Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zagórzu Śląskim, 1961-1972: 1 j.a., 0,03 mb; Przes. nr 87, 2008 rok, -do zespołu nr 1356: Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Międzylesiu, 1960-1972: 2 j.a., 0,06 mb; Przes. nr 88, 2008 rok, -do zespołu nr 1357: Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Ząbkowicach Śląskich, 1971-1975: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 89, 2008 rok, -do zespołu nr 1358: Osiedlowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Walimiu, 1958-1965: 1 j.a., 0,02 mb; Przes. nr 90, 2008 rok. Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu (14 październik 2004 rok). Number of units in the group: 25
84/82/0 Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kłodzku 1982 - 1989 0 Unroll
Dawna nazwa zespołu: Rady Patriotycznych Ruchów Ocalenia i Odrodzenia Narodowego z terenu Bystrzyca Kłodzka, Dobromierz, Kłodzko, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie, 1982-1989. W dniu 14 października 2008 roku dokonano wydzielenia z wymienionego zespołu - zespołów archiwalnych prostych. Przed wyodrębnieniem zespołów - w ramach zespołu 84/82 występowało łącznie 9 zespołów prostów. W toku podjętych prac: -nazwę zespołu 84/82 zmieniono z: Rady Patriotycznych Ruchów Ocalenia i Odrodzenia Narodowego z terenu Bystrzyca Kłodzka, Dobromierz, Kłodzko, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie, 1982-1989, na : Miejska Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kłodzku, 1982-1989, 7 j.a., 0,07 mb (pozostawiając w miejscu dotychczasowego (dawnego) zespołu jeden z dziewięciu zespołów archiwalnych prostych), pozostałe osiem zespołów zerejestrowano w bazie SEZAM pod nowymi numerami zespołów (zespół nr 1315 - nr 1322), dokonując następnie, z zespołu nr 84/82: Rady Patriotycznych Ruchów Ocalenia i Odrodzenia Narodowego z terenu Bystrzyca Kłodzka, Dobromierz, Kłodzko, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie, 1982-1989 - ze stanu pierwotnego (24 j.a., 0,24 mb) przesunięć międzyzespołowych: -do zespołu nr 1315: Miejski Obywatelski Komitet Ocalenia Narodowego w Kłodzku, 1982: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 46, 2008 rok, -do zespołu nr 1316: Rada Miejsko-Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kudowie Zdroju, 1983-1989: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 47, 2008 rok, -do zespołu nr 1317: Rada Miejsko-Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Złotym Stoku, 1984-1988: 3 j.a., 0,03 mb; Przes. nr 48, 2008 rok, -do zespołu nr 1318: Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Dusznikach Zdroju, 1982-1988: 4 j.a., 0,04 mb; Przes. nr 49, 2008 rok, -do zespołu nr 1319: Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kamieńcu Ząbkowickim, 1983-1988: 3 j.a., 0,03 mb; Przes. nr 50, 2008 rok, -do zespołu nr 1320: Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Dobromierzu, 1985-1989: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 51, 2008 rok, -do zespołu nr 1321: Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Ciepłowodach, 1984-1987: 3 j.a., 0,03 mb; Przes. nr 52, 2008 rok, -do zespołu nr 1322: Obywatelski Komitet Ocalenia Narodowego w Złotym Stoku, 1982: 1 j.a., 0,01 mb; Przes. nr 53, 2008 rok. Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu (14 październik 2004 rok). Przes. nr 105, 2010 rok: W związku z opracowaniem zespołu n r 84/82: Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kłodzku, zgodnie z zaleceniami Komisji Metodzcynej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, z dnia 03 listopada 2009 roku, akta wchodzące w skład zespołu 1315 włączono do zespołu 82 (zespół nr 1315 - uzyskano vacat). Zawartość zespołu: 1.Protokoły posiedzeń, deklaracje członkowskie, skład osobowy – MOKON w Kłodzku, 1982, sygn. 1. 2.Protokoły I i II Zjazdu Rady Miejskiej PRON w Kłodzku, 1985-1987, sygn. 2, 3.Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej PRON w Kłodzku, 1985-1988, sygn. 3, 4.Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Miejskiej PRON w Kłodzku, 1982-1988,sygn. 4, 5.Protokoły posiedzeń komisji Rady Miejskiej PRON w Kłodzku, 1982-1989,sygn. 5, 6.Dane liczbowe dotyczące stanu organizacyjnego Rady Miejskiej PRON w Kłodzku, 1986-1987, sygn. 6, 7.Ewidencja i skład osobowy prezydiów ogniw podstawowych PRON działających na terenie miasta Kłodzka, 1985-1987,sygn. 7, 8.Protokoły spotkań posłów na Sejm PRL i radnych WRN w Wałbrzychu z wyborcami, 1986-1989, sygn. 8. Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 15 października 2010 roku. Number of units in the group: 8
84/83/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lądku Zdroju powiat bystrzycki 1950 - 1973 [1984] 0 Unroll
Protokoły sesji MRN, uchwały MRN, akta komisji MRN (Komisja Ochrony, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Finansów i Budżetu, Komisja Uzdrowiskowa, Komisja Mandatowa, Komisja Zaopatrzenia i Handlu, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Rolna, Komisja Mieszkaniowa, Komisja Spraw Lokalowych, Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej), wnioski i postulaty wyborców, protokoły posiedzeń PMRN, uchwały PMRN, plany pracy Rady Narodowej, Prezydium i Komisji, kontrole zewnętrzne, wykonanie zaleceń pokontrolnych, zmiany imion i nazwisk, plany dotyczące rozwoju lecznictwa, wypoczynku, kultury, sprawozdania z wykonania czynów społecznych, budżety miasta, preliminarze budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania dotyczące zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania GUS - spis rolny, sprawozdania statystyczne dotyczące obowiązkowych dostaw, decyzje o przyznaniu gospodarstwa rolnego, sprzedaż domów, inwestycje i kapitalne remonty, skargi dotyczące spraw mieszkaniowych, rejestr uchwał MRN, rejestr uchwał, postanowień prezydium MRN, akta osobowe pracowników zwolnionych. Number of units in the group: 269
84/84/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lądku Zdroju powiat bystrzycki 1954 - 1972 [1975] 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń PGRN, plany pracy PGRN, akta komisji (Komisja Mandatowa, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Rolna, Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Pojednawcza), wybory sołtysów, spis rolny, sprawozdania statystyczne GUS dotyczące obowiązkowych dostaw, zmiany własności gospodarstw - decyzje przejęcia gospodarstw rolnych na własność państwa za rentę, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, budżety gromady, zmiany w budżecie. Number of units in the group: 113
84/85/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Nowa Ruda" w Nowej Rudzie 1945 - 2002 0 Unroll
Plany ruchu kopalni, statystyka produkcji i obrotu paliw stałych, protokoły zdawczo-odbiorcze majątku stałego, projekt organizacji kopalni, zarządzenia wewnętrzne - własne, protokoły narad technicznych, inwentaryzacja urządzeń i konserwacja maszyn górniczych, protokoły narad wytwórczych wydajnościowych, analiza węgla, posiedzenia Rady Zakładowej, protokoły, zarządzenia Głównego Księgowego, kroniki (Klubu Oficerów Rezerwy przy KWK "Nowa Ruda", Kronika Koła Zawodowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy KWK "Nowa Ruda", Kronika Karczm Piwnych, Kronika Combrów Babskich), dokumentacja zdjęciowa (albumy, zdjęcia). Nabytkowanie - rok 2008: -Nab., nr 1791, 2008 rok - dokumentacja aktowa, spis zdawczo-odbiorczy akt nr 1, poz.: 1-676, 747-940, 947-1765, 1881-1953, 2082-2703 (łacznie 2384 j.a., 24,30 mb), -Nab., nr 1792, 2008 rok - dokumentacja techniczna, spis zdawczo-odbiorczy akt nr 1, poz.: 677-746, 941-946, 1954-2081 (łącznie 204 j.a., 2,60 mb), -Nab., nr 1793, 2008 rok - dokumentacja techniczna (dokumentacja geologiczna), spis zdawczo-odbiorczy akt nr 1, poz.: 1766-1880 (łącznie 115 j.a., 1,80 mb). Number of units in the group: 3544
84/86/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Polanicy Zdroju 1947 - 1987 0 Unroll
Number of units in the group: 91
84/87/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Ząbkowicach Śląskich 1945 - 1987 0 Unroll
Number of units in the group: 160
84/88/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej 1951 - 1989 0 Unroll
Akta kredytowe byłych Rolniczych Zespołów Spółdzielczych w Boboszowie, Długopolu Dolnym, Długopolu Górnym, Domaszkowie, Goszowie, Idzikowie, Jodłowie, Lądku Zdroju, Mielniku, Porębie, Starej Bystrzycy, roczne sprawozdania finansowe, plany pracy, rozliczenia zadań inwestycyjnych, informacje o sytuacji pieniężno-rynkowej, opracowania analityczne i prace badawcze, roczne sprawozdania finansowe (bilans netto z załącznikami), regulamin organizacyjny Oddziału, statystyka i analiza z działalności Oddziału, zarządzenia wewnętrzne, pieczęcie i stemple, rewizje i kontrole zewnętrzne, zalecenia i ich wykonanie. Akta osobowe (1 j.a.). Number of units in the group: 110
84/89/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Kłodzku 1945 - 1989 0 Unroll
Protokoły narad pracowniczych, analiza skarg i wniosków, protokoły rewizji: pełnej, zewnątrznej, tematycznej, przegląd zatrudnienia - informacje, oceny, sprawozdania z oceny wyników współzawodnictwa, analizy ekonomiczne Oddziału, sprawozdania finansowe, sprawozdania i protokoły kontroli działalnosci Rady Zakładowej, wykonanie planu kasowego, akta osobowe pracowników zwolnionych. Number of units in the group: 315
84/90/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Nowej Rudzie 1949 - 1989 [1992] 0 Unroll
Bilanse kwartalne, plany, sprawozdania finansowe i analizy ekonomczne, analizy działalności finansowo-gospodarczej kredytobiorców, bilans netto, sprawozdawczość z realizacji planu kasowego, sprawozdawczość roczna, sprawozdawczość GUS, organizacja Oddziału, rewizje pełne i problemowe, akta osobowe pracowników zwolnionych. Number of units in the group: 163
84/91/0 Bank Rolny Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej 1946 - 1953 [1959] 0 Unroll
Nabytek - rok 1992, nr Nab.: 92, pierwotnie zespół nr 84/ 92: Komunalna Kasa Oszczędności w Bystrzycy Kłodzkiej, obecnie włączony do zespołu nr 91 - Bank Rolny Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej. Number of units in the group: 14
84/92/0 Vacat - Komunalna Kasa Oszczędności w Bystrzycy Kłodzkiej - włączony do zespołu nr 91 - Bank Rolny Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
84/93/0 Zjednoczenie Hut Szkła Okręgu Dolnego Śląska w Jeleniej Górze - Huty: Batorów, Duszniki, Lasówka, Szczytna Śląska, Polanica 1945 - 1955 0 Unroll
Brak sygn.: 28, 29, 30, 31 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Number of units in the group: 91
84/94/0 Spółdzielnia Inwalidów "Pokój" w Dusznikach Zdroju powiat kłodzki 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 27
84/95/0 Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "NOWAR" Spółka Akcyjna w Nowej Rudzie 1945 - 2004 0 Unroll
Zmaiana nazwy zespołu z: Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Jedwabniczego w Nowej Rudzie, na: Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "NOWAR" Spółka Akcyjna w Nowej Rudzie. Number of units in the group: 357
84/96/0 Urząd Celny w Słonem powiat kłodzki 1945 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 17
84/97/0 Cukrownia Szalejów Dolny powiat kłodzki 1946 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 20
84/98/0 Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Trzebieszowice" w Trzebieszowicach powiat bystrzycki 1946 - 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 56
84/99/0 Krapkowickie Zakłady Papiernicze Przedsiębiorstwo Państwowe Fabryka Papieru w Młynowie powiat kłodzki 1945 - 1959 0 Unroll
Organizacja zakładu - zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, plany finansowo-gospodarcze, plany inwestycyjne, plany zużycia materiałów, sprawozdania z działalności zakładu, karty wypadkowe. Number of units in the group: 33
84/100/0 Zakłady Chemiczne "Termoplast" w Mąkolnie powiat ząbkowicki 1945 - 1976 0 Unroll
Organizacja zakładu, inwentarz majątku, zarządzenia i okólniki, sprawozdania finansowe, sprawozdania z wykonania planu funduszu płac, sprawozdania z akcji socjalnej, sprawozdania ruchu surowców i opakowań, plany produkcji, korespondencja, normy techniczne i obliczeniowe, cenniki i rozdzielniki - korespondencja i obciążenia wysyłek, bilanse, analizy działalności gopspodarczej, plany finansowe, kalkulacje dewizowe, sprawozdania dla GUS, sprawozdania Rady Zakładowej, sprawozdania z działalności straży przemysłowej, plan pięcoletni, plany techniczno-ekonomiczne, programy wzrostu wydajności, analizy ekonomiczne dotyczące nowych technologii, plany inwestycyjne, plany rozwoju, koncepcje programu rozwoju, tajna kancelaria. Number of units in the group: 396
Showing 81 to 100 of 1,522 entries.