Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
707/1/0 Polska Misja Katolicka w Szwajcarii 1900-1946, 1950-2006 0 Unroll
Number of units in the group: 118
707/2/0 Archiwum Rodziny Bronarskich 1843-1987 710 Unroll
Number of units in the group: 1173
707/3/0 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Szwajcarii 1942-2002 0 Unroll
Protokoły ze Zjazdów SPK wraz z załącznikami, sprawozdania z działalności, statuty, listy członków, protokoły z posiedzeń i sprawozdania Zarządu, korespondencja w sprawie pomocy socjalnej dla członków, dokumentacja z organizacji uroczystości patriotycznych, korespondencja z Zarządem Federacji Światowej SPK, wydawnictwa własne w szczególności Biuletyn Informacyjny, dokumentacja Kół w tym m. in. protokoły z posiedzeń, sprawozdania, Komunikaty, , prasa oraz wycinki prasowe. Number of units in the group: 0
707/4/0 Skarb Narodowy w Szwajcarii 1950-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/5/0 Spuścizna Księdza Jana Engelberta Frani (1921-1995) 1919-1995 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/6/0 Związek Organizacji Polskich w Szwajcarii 1931-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/7/0 Polskie Katolickie Stowarzyszenie Uniwersyteckie "Veritas" Okręg Szwajcaria (P.K.S.U.Veritas) 1945-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/8/0 Stowarzyszenie Polaków w Genewie "POLONIA" 1933-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/9/0 Polski Instytut Naukowy dla Spraw Federacji Europejskiej 1945-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/10/0 Spuścizna Mieczysława Zaleskiego 1946-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/11/0 "Pro Polonia" Neuchatel [Sous-Comite Neuchatelois] 1934-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/12/0 Poselstwo Polskie w Bernie 1929-1946 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/13/0 Spuścizna prof. Adama Vetulaniego 1940-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/14/0 Zbiór Aleksandra Wasunga 1939-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/15/0 Spuścizna Bolesława Mierzwińskiego 1915-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/16/0 Szwajcarska Sekcja Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 1962-1979 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/17/0 Spuścizna Jerzego Paszkowskiego 1954-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/18/0 Koło Polskie w St. Gallen 1952-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/19/0 Polski Czerwony Krzyż Delegatura w Szwajcarii 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 0
707/20/0 Polskie Wydawnictwo Naukowe w Szwajcarii 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 1 to 20 of 27 entries.