Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
361/1/0 Akademia Handlowa w Poznaniu Oddział w Szczecinie 1946-1952 0 Unroll
Księgi dyplomowe, posiedzenia, podstawy funkcjonowania, zebrania organizacji partyjnych, plany i sprawozdania, opracowania statystyczne, inauguracja roku, materiały informacyjne, ewidencja kadry, badania naukowe, rekrutacja Number of units in the group: 28
361/2/0 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie. 1950-1955 0 Unroll
posiedzenia senatu, regulaminy i statuty organizacyjne, plany i sprawozdania, opracowania statystyczne, inauguracja roku akademickiego, plany studiów, rekrutacja Number of units in the group: 39
361/4/0 Politechnika Szczecińska Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 1954-1999 0 Unroll
Posiedzenia organów kolegialnych, sprawozdawczość, planowanie, opracowania statystyczne, plany i programy nauczania, nadawanie stopni i tytułów naukowych, komisje wyborcze kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, materiały informacyjne, biurowość, uroczystości uczelniane, wydawnictwo, ewidencja kadry, działalność badawcza, działalność studencka, konferencje, współpraca, analizy, przepisy, organizacja jednostek działających przy Politechnice Szczecińskiej, sprawy dyplomowania, dokumenty rekrutacyjne, akty normatywne własne. Number of units in the group: 1271