Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
705/21/0 Spuścizna Jerzego Langmana (1903-1982; ksiądz, profesor, historyk sztuki) 1940-1982 0 Unroll
Number of units in the group: 43
705/22/0 Spuścizna rodziny Siemiradzkich 1852-1973 0 Unroll
Na spuściznę aktową składają się głównie listy Henryka Siemiradzkiego i jego żony do dzieci oraz listy Leona Siemiradzkiego i jego żony Stanisławy do różnych osób. Znaczną część spuścizny stanowi też zbiór negatywów szklanych i celuloidowych oraz slaidów celuloidowych wykonanych przez Leona Siemiradzkiego. Number of units in the group: 4132
705/23/0 Spuścizna Karola Badury (1907-1983; malarz, akwarelista) 1914-2001 0 Unroll
Spuściznę tworzą: dokumenty osobiste i urzędowe, korespondencja, prace własne, gazety i wycinki prasowe, fotografie, znaczki i kartki pocztowe, brudnopisy i ragmenty róznorodnych zapisków, publikacje książkowe i foldery wystaw malarskich oraz materiały związane z jego żoną Vittorią Bennessai. Number of units in the group: 227
705/24/0 Hospicjum Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich w Rzymie 1960-2004 0 Unroll
Na zawartość zespołu składają się kartoteki osób (głównie stypendstów) mieszkających w Hospicjum Number of units in the group: 12
705/25/0 Spuścizna Witolda Wehra (1901-1980; historyk sztuki, doktor praw) 1948-1967 0 Unroll
Na zawartość zespołu składają się notatki na temat sztuki włoskiej. Zawierają one także fotografie obiektów architektonicznych, reprodukcje obrazów, rzeźb. Number of units in the group: 9
705/26/0 Redakcja dwumiesięcznika "Przemiany" 1967-1969 0 Unroll
Na zawartość zespołu składają się 1. Sprawy organizacyjne periodyku 2. Informacje od Redakcji 3. Listy do Redakcji 4. Sprawy finansowe, prenumerata 5. Materiały resdakcyjne periodyku dla numeru 2,4,7-12 6. Zbiór roznych artykułów przesłanych do Redakcji Number of units in the group: 16
705/27/0 Kompania Żołnierzy Polskich w Algierii. 1941-1942 0 Unroll
Zespół został przekazany do Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych przez hr. Emeryka Hutten-Czapskiego. Najciekawszą część stanowi kronika kompanii (dziennik) prowadzona najprawdopodobniej przez plutonowego Józefa Łukawskiego. Oprócz opisu życia codziennego żołnierzy zawiera ona także liczne fotografie dokumentujące ich bieżącą sytuację. Pozostałą część zespołu tworzą: księgi rozkazów dziennych, zeszyty kontrolne oficera inspekcyjnego, raporty składane podczas apeli oraz rejestr przepustek. Number of units in the group: 14
705/28/0 Komitet Solidarności z "Solidarnością" we Włoszech 1981-1991 0 Unroll
Na zawartość zespołu składa się m.in. 1. Statut, protokoły zebrań, sprawozdania Komitetu. 2. Materiały działalności Komitetu w Rzymie oraz biur na terenie Włoch. 3. Współpraca z włoskimi związkami zawodowymi. 4. Korespondencja i sprawy finansowe. 5. Biuletyny, druki, gazetki ulotne i plakaty Komitetu. 6. Wycinki prasowe dot. "S" i sytuacji w Polsce. Number of units in the group: 17
705/29/0 Spuścizna Stanisławy Połotyńskiej (siostra zakonna). 1939-1981 0 Unroll
Na zawartość zespołu składają się m.in. materiały związane z pomocą dla Polaków zleconą przez papieża Piusa XII, prowadzeniem przez ss. Urszulanki internatu dla dziewcząt w Rzymie oraz korespondencja i druki ulotne. Number of units in the group: 18
705/30/0 Zbiór materiałów archiwalnych dotyczących Banku Leków "Na Ratunek" 1980-2003 0 Unroll
Na zawartość zespołu składają się w większości kopie materiałów archiwalnych dotyczących działalności Banku Leków na terenie Danii, Wielkiej Brytanii, USA i we Włoszech. Number of units in the group: 19
705/31/0 Redakcja kwartalnika "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1950-1999 0 Unroll
W PISK znajduje się jedynie szczątek zespołu. Tworzą je głównie materiały redakcyjne z rocznika 1967 oraz zbiór artykułów przesłanych do Redakcji z lat 1956-1991. Number of units in the group: 12
Showing 21 to 31 of 31 entries.