E-mail addresses of all archives publishing on the site.

If you have comments on the content of the descriptions of archival materials on the website, please contact the archive that published these materials directly.

 

 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

m.walkusz@amuz.gda.pl

 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

piotr.gizinski@asp.gda.pl

 • Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

archiwum_to@diecezja.torun.pl

 • Archiwum Akt Nowych

sekretariat@aan.gov.pl

 • Archiwum Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki

domeyko@bibliotecadomeyko.com.ar

 • Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

fundacja@ormianie.pl

 • Archiwum Główne Akt Dawnych

sekretariat@agad.gov.pl

 • Archiwum Instytutu Hoovera

lmaune@stanford.edu

 • Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

archiwum@solidarnosc.org.pl

 • Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie

archiwum@muzeum.krakow.pl

 • Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

biblioteka@muzeumzamoyskich.pl

 • Archiwum Narodowe w Krakowie

sekretariat@ank.gov.pl

 • Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

nowysacz@ank.gov.pl

 • Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie

tarnow@ank.gov.pl

 • Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności

sekretariat@archiwumnauki.pan.pl

 • Archiwum Państwowe w Białymstoku

sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży

lomza@bialystok.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

kancelaria@bydgoszcz.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu

inowroclaw@bydgoszcz.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Częstochowie

kancelaria@czestochowa.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Gdańsku

apgda@gdansk.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni

apgdynia@gdansk.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

sekretariat@gorzow.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Kaliszu

sekretariat@archiwum.kalisz.pl

 • Archiwum Państwowe w Katowicach

kancelaria@katowice.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

apbielsko@katowice.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie

apcieszyn@katowice.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach

apgliwice@katowice.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu

apraciborz@katowice.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Kielcach

kancelaria@kielce.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu

sandomierz@kielce.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Koszalinie

sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

slupsk@koszalin.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku

szczecinek@koszalin.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Lesznie

info@archiwum.leszno.pl

 • Archiwum Państwowe w Lublinie

kanc@lublin.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Lublinie. Oddział w Chełmie

chelm@lublin.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Lublinie. Oddział w Kraśniku

krasnik@lublin.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Lublinie. Oddział w Radzyniu Podlaskim

radzyn@lublin.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Łodzi

kancelaria@lodz.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu

oddzial.sieradz@lodz.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Malborku

sekretariat@malbork.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Olsztynie

sekretariat@olsztyn.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Opolu

kancelaria@opole.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

tomaszow@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Płocku

sekretariat@plock.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie

kutno@plock.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy

leczyca@plock.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Poznaniu

archiwum@poznan.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie

gniezno@poznan.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie

konin@poznan.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

pila@poznan.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Przemyślu

archiwum@przemysl.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Radomiu

kancelaria@radom.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie

sekretariat@rzeszow.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku

apsanok@rzeszow.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Siedlcach

archiw@siedlce.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Suwałkach

archiwum@suwalki.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku

sekretariat@szczecin.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach

bialagora@szczecin.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie

stargard@szczecin.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Toruniu

archiwum@torun.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku

wloclawek@torun.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Warszawie

archiwum@warszawa.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim

apw.grodzisk@warszawa.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie

apw.mlawa@warszawa.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku

apw.otwock@warszawa.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku

apw.pultusk@warszawa.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Zamościu

kancelaria@zamosc.ap.gov.pl

 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

sekretariat@archiwum.zgora.pl

 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu

sekretariat@ap.wroc.pl

 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu

boleslawiec@ap.wroc.pl

 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze

jgora@ap.wroc.pl

 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

kamieniec@ap.wroc.pl

 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy

legnica@ap.wroc.pl

 • Archiwum Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

archiwum@pk.edu.pl

 • Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

kwerenda@archiwum.pan.pl

 • Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

pmk1950@gmail.com

 • Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji

pmk.france@gmail.com

 • Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów

archiwum@dominikanie.pl

 • Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

archiwum@uj.edu.pl

 • Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

archiwum@urk.edu.pl

 • Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

archiwum@usz.edu.pl

 • Archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie

archiwumrzymskie@resurrectionist.eu

 • Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake

archive@orchardlakeschools.com

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

cmjw@cmjw.pl

 • Fundacja Archeologia Fotografii

mturczyniak@faf.org.pl

 • Fundacja Archivum Helveto-Polonicum

sygnarski@gmail.com

 • Fundacja im. Zofii i Jana Włodków

biuro@fundacjawlodkow.org.pl

 • Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

fundacja@insitu.pl   

 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego

sekretariat@grotowski-institute.pl

 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

sekretariat@ispan.waw.pl

 • Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie

karmel_wesola@op.pl

 • Klub Inteligencji Katolickiej

kik@kik.waw.pl

 • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

mr@muzeumromantyzmu.pl

 • Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

muzeumuo@uni.opole.pl

 • Narodowe Archiwum Cyfrowe

nac@nac.gov.pl

 • Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie

romapise@gmail.com

 • Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zielonkach

parafiazielonki@gmail.com

 • Polish Music Center

polmusic@thornton.usc.edu

 • Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach

poczta@apan.katowice.pl

 • Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu

archpan@man.poznan.pl

 • Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie

muzeum@polonia.hu

 • Polski Instytut Naukowy w Ameryce

piasany@gmail.com

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

archiwum@ujk.edu.pl

 • Związek Sybiraków-Zarząd Główny

biuro@sybiracyzg.pl

 

If you are not sure which archive to select, please contact szukajwarchiwach@nac.gov.pl.