Policmajster Miasta Włocławka

Reference code
71/3/0
Border dates
1879-1915
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Organizacja urzędu (sygn. 1-8; 1886-1912) - rozporządzenia władz zwierzchnich i Policmajstra; 2. Sprawy finansowo-kasowe (sygn. 9-13; 1886-1913) - zarządzenia dot. zabezpieczenia kasy miejskiej i sądowej, sprawy zaopatrzenia w broń straży nocnej 3. Sprawy sądowo-policyjne ( sygn. 14-33; 1879-1913) - nadzór policyjny nad aresztowanymi, sprawozdania sytuacyjne, ściganie przestępców, wydawanie paszportów, nadzór nad cudzoziemcami, informacje o ruchach narodowo-wyzwoleńczych; 4. Straż ziemska i wojsko ( sygn. 34-42; 1882-1913) - sprawy podwód, kwater dla wojska i straży ziemskiej, korespondencja z Naczelnikiem Powiatu; 5. Duchowieństwo i sprawy wyznaniowe (sygn. 43-51; 1883-1912) - sprawy duchowieństwa i uroczystości kościelnych; 6. Oświata (sygn. 52-65; 1879-1913) - nadzór nad drukarniami, cenzura czasopism, książek i sztuk scenicznych, wykazy nauczycieli pracujących w szkołach na terenie powiatu; 7. Przemysł, handel, sprawy robotnicze (sygn. 66-103; 1879-1914) - nadzór nad zakładami przemysłowymi, rzemieślniczymi, imienne listy robotników pracujących w fabrykach, informacje o strajkach w latach 1905-1907; 8. Poczta (sygn. 104-109; 1881-1913) - nadzór nad działalnością urzędów pocztowych, zakaz hodowli gołębi pocztowych; 9. Sprawy leczniczo-sanitarne (sygn. 110-119; 1879-1913) - działalność włocławskiego komitetu sanitarnego, wykazy lekarzy i służby sanitarnej, walka z chorobami zakaźnymi; 10. Opieka społeczna (sygn. 120-125; 1896-1912) - nadzór nad przytułkami dla kalek, ludzi starych i dzieci, pomoc udzielana ludziom bezdomnym; 11. Różne (sygn. 126-149; 1883-1915) - rejestry obcokrajowców, dzienniki korespondencyjne kancelarii Policmajstra; 12. Sprawy wojskowe (sygn. 150-153; 1901-1910) - wykazy poborowych; 13. Biuro Adresowe (sygn. 154-164; 1910-1914) - spisy mieszkańców domów, sprawy finansowe biura.

The history of the creator:

Ustawa o straży ziemskiej w Królestwie Polskim z dnia 31 grudnia 1866 r. powołała w miastach i powiatach oddzielne komendy policji pod nazwą straży ziemskiej. W guberni straż ziemska podlegałą gubernatorowi, a w powiecie naczelnikowi powiatu. Powiat włocławski jako nadgraniczny strzeżony był przez władze rosyjskie z podwójną pieczołowistością. Poza Strażą Ziemską utworzono tu specjalny korpus Straży Pogranicznej, a w 1879 r. Urząd Policmajstra Miasta Włocławka. Policmajster mianowany był przez gubernatora i podlegał Naczelnikowi Powiatu Włocławskiego. Był naczelnikiem policji we Włocławku i najbliższej okolicy. Do głównych zadań urzędu należał nadzór nad wykonywaniem ustaw i rozporządzeń władz, pilnowanie bezpieczeństwa mieszkańców i własności publicznej, nadzór nad sprawami sądowymi i wojskowymi. Od 1910 r. Policmajster sprawował nadzór nad biurem adresowym, które prowadziło księgi ludności stałej, niestałej i przejezdnej.[ na podstawie wstępu do zespołu opr. B. Janiszewska, Bydgoszcz 1959 r.]

Border dates:

1879-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Policmajster Goroda Vloclavka

Languages:

Availability:

Total archival units:

164

Total archival units developed :

164

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Inwentarz książkowy w j. rosyskim, ze wstępem do zespołu opracowała B. Janiszewska - archiwistka WAP w Bydgoszczy w 1959 r.