Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego miasta Brześć Kujawski

Reference code
71/398/0
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Dowody do akt małżeństw z lat 1829-1833, sygn. 1-5.

The history of the creator:

Kodeks Cywilny Napoleona w 1809 r. wprowadził świecką rejestracją akt stanu cywilnego dla wszystkich obywateli niezależnie od wyznania. Akta stanu cywilnego sporządzane były przez urzędnikóóóów właścicwych ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt będący przesłanką do sporządzenia stosownego aktu. Do 1825 r. akta stanu cywilnego dotyczące osób wyznania mojżeszowego spisywane były w praktyce zwykle przez proboszczów. Zmiany w sporządzaniu akt stanu cywilnego wprowadził Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego uchwalony 13 VI 1825 r.,obowiązujący od 1I 1826 r. Artykuł 174 tegoż Kodeksu powierzał obowiązek sporządzania akt stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego, burmistrzom lub oddzielnym urzędnikom. Przepisy te uzupełniało postanowienie Rady Administracyjnej z dnia 7 IX 1830 r., na mocy którego uprawnieni rabini zostali powołani do prowadzenia ksiąg zapisów. W celu sporządzenia aktu stanu cywilnego rabini byli zobowiązani zgłosić się wraz z zainteresowanymi osobami do wyznaczonego przez władze państwowe urzędu stanu cywilnego, w celu sporządzenia odpowiedniego aktu. Postanowieniem Rady Administracyjnej wyznaczono jednostki administracyjne, nazywane okręgami dozorów bóźniczych. Ich obszar zakreślony był w taki sposób aby każdy okręg urzędu stanu cywilnego pokrywał się terytorialnie z jednym lub kilkoma okręgami dozorów bóżniczych. Funkcje urzędników stanu cywilnego sprawowali z zasady burmistrzowie miast, wójtowie gmin lub wyznaczeni urzędnicy (czynownik grażdanskovo sostojania). Ta rejestracja akt stanu cywilnego obowiązywała do 1939 r. Zespół zachowany w stanie szczątkowym.

Border dates:

1826-1833

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1833.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

5

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Zespół ujęty w inwentarzu "Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego z terenu województwa włocławskiego - grupa zespołów", Włocławek 1992.