Urząd Powiatowy Sejneński do Spraw Powinności Wojskowych

Reference code
63/10/0
Border dates
1914-1917
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sprawy osobowe, 1914-1917, 1 j.a. Spisy podlegających poborowi do wojska z gmin: Berżniki, Metele, Mirosław, Sereje, Święto Jeziory, 1914-1917 r., 10 j.a. Spisy uzupełniające poborowych, którzy otrzymali odroczenia, 1914 r., 2 j.a.

The history of the creator:

Ustawa z 1 (13) stycznia 1874 r. zlikwidowała dotychczasowy system poboru wojskowego, a w jego miejsce powołała nowy w postaci gubernialnych i powiatowych urzędów do spraw powinności wojskowej. Urząd Powiatowy Augustowski do Spraw Powinności Wojskowych działał na obszarze tego powiatu, a do jego obowiązków mależało przede wszystkim organizowanie i przeprowadzanie poborów, rozpatrywanie i roztrzyganie spraw dotyczących poboru, a poza tym opieka nad rodzinami żołnierzy, udzielanie zapomóg weteranom niezdolnym do służby. Na czele urzędów stali naczelnicy powiatów, a ponadto w jego skład wchodzili: zastępca naczelnika powiatu do spraw wojskowo-policyjnych, komisarz do spraw włościańskich, dwóch miejscowych obywateli wyznaczonych przez gubernatora na okres 3 lat, wójt gminy lub burmitrz miasta, z którego pochodzili poborowi, lekarz powiatowy i lekarz wojskowy. Obsługę kancelaryjną wykonywały zarządy powiatowe. W okresie I wojny światowej Urząd Powiatowy Augustowski do Spraw Powinności Wojskowych ewakuowano i do 1918 r. działał w głębi Rosji w Riazaniu.

Border dates:

1914-1917

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Sejnskoe Uezdnoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie

Languages:

Availability:

Total archival units:

13

Total archival units developed :

13

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak