Zarząd Suwalskiego Policmajstra

Reference code
63/15/0
Border dates
1871-1909
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zespół zachowany szczątkowo, zaledwie 3 j.a. Każda z teczek dotyczy innej materii: 1. Zaoparzenie straży ziemskiej należne ze strony miasta, 1871 r. 2. Sprzedaż mięsa - regulacja cen, sprawy sanitarne, 1909 r. 3. Opinie o ubogich ubiegających się o zapomogę, 1909 r.

The history of the creator:

Organizację policji zmieniono wraz z reformą administracyjną. Ukaz z 31.12.1866 r. powołał w powiatach straż ziemską (odrębne komendy policyjne), kierowaną formalnie przez naczelnika powiatu, a w praktyce przez jego zastępcę do spraw policyjnych - naczelnika straży ziemskiej. Organem nadrzędnym na szczeblu guberni był gubernator, a na szczeblu centralnym - dyrektor główny Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. W miastach gubernialnych sprawami policyjnymi zajmowali się policmajstrowie, niezależni od naczelników powiatów, a podlegający bezpośrednio gubernatorom. Policmajster miał do dyspozycji miejski zarząd policyjny. Organy te przejęły funkcje policyjne sprawowane dotąd przez magistraty. W Suwałkach siedziba Policmajstra i Zarządu Policyjnego mieściła się w Magistracie.

Border dates:

1871-1909

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Upravlenie Suvalkskogo Policejmejstera

Languages:

Availability:

Total archival units:

3

Total archival units developed :

3

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Card inventory draft Nie
Book inventory approved Tak