Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Suwałkach

Reference code
63/204/0
Number of series
4
Number of scans
19974

Content:

1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1914, sygn.1/1-1/73. 2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1826-1935, sygn. 2/1-2/88. Zasadniczo każda księga obejmuje trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.

The history of the creator:

Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne. 13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych. Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim. Zespół jest otwarty.

Border dates:

1826-1935

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1935.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

188

Total archival units developed :

128

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

3.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Nie
Book inventory approved Tak
Delivery and acceptance list Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany i częściowo zdigitalizowany