Sąd Okręgowy w Grodnie Wydział Zamiejscowy w Suwałkach

Reference code
63/208/0
Border dates
1919-1939
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

Zachowały się sprawy cywilne: działowe dotyczące podziału sum spadkowych, przywrócenia zakłóconego posiadania itp., zbiorowe dla wniosków i zarządzeń, odwoławcze, apelacyjne od orzeczeń Sądów Grodzkich i Sądów Okręgowych, sprawy wytyczane w trybie postępowania nakazowego. W Wydziale Karnym zachowały się sprawy karne ogólne, karne uproszczone, zażalenia w sprawach karnych, sprawy karno-administracyjne i karno-skarbowe, oraz sprawy karne Sądu Doraźnego. W skład zespołu wchodzą również akta: Wydziału Rejestru Handlowego, Kancelarii Prezesa Sądu i Komornika Sądu Okręgowego (niepełne).

The history of the creator:

Sąd Okręgowy w Suwałkach powołano mocą Dekretu Naczelnika Państwa 16 I 1919 r., datę jego otwarcia określono na 9 III 1919 r. Do jego właściwości terytorialnej zaliczono powiaty: augustowski, sejneński i suwalski. Rozporządzeniem Prezydenta RP z 5 VIII 1933 r. zniesiono Sąd Okręgowy w Suwałkach i włączono jego okręg do Sądu Okręgowego w Grodnie. 6 VIII 1933 r. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości utworzono w Suwałkach Wydział Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Grodnie dla okręgów Sądów Grodzkich w Augustowie, Sejnach, Sopoćkiniach i Suwałkach z właściwością rzeczową obejmującą wszystkie sprawy, do których rozpoznania powołane były sądy okręgowe (do Grodna przeniesiono prowadzenie spraw kadrowych i administracyjnych Wydziału Zamiejscowego i Sądów Grodzkich). Taka sytuacja ustrojowa Sądu przetrwała do wybuchu II wojny światowej. Sąd Okręgowy był sądem I instancji w ważniejszych sprawach karnych i cywilnych oraz rozpatrywały odwołania od sądów grodzkich. Sąd dzielił się na wydziały.

Border dates:

1919-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1919-1939, 1919-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

19246

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

86.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory draft Tak do części zespołu - zespół w trakcie opracowywania
Book inventory approved Tak niekompletny - jako uzupełnienie w przypadku braku pomocy kancelaryjnych (12 t.)
Working list Tak
Other aids Nie repertoria, skorowidze
Card inventory draft Tak do części zespołu - zespół w trakcie opracowywania
Book inventory approved Tak niekompletny - jako uzupełnienie w przypadku braku pomocy kancelaryjnych (12 t.)
Working list Tak
Other aids Nie repertoria, skorowidze