Sąd Pokoju w Proszowicach

Reference code
21/178/0
Border dates
[1915] 1918-1928
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta spraw sygn 1-624, 662-673, 676, rejestry 625, skorowidze 626-635, 650, 661, 678, repertoria 636-649, 651-660, 674-675, 677

The history of the creator:

Wybuch I wojny światowej zahamował chwilowo działalność sądów gminnych jednak już pod koniec 1915 r. wojskowi komendanci obwodów na polecenie wojskowego generał gubernatora polecili wszystkim sądom podjąć czynnosci urzędowe zachowując dawne siedziby i zasięg terytorialny sądów gminnych. Rozporządzenie Naczelnego Wodza z 9 maja 1916 r. sądom gminnym nadało nazwę sądów pokoju rozszerzajac częściowo ich kompetencje. Przepisy o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim z 18 lipca 1917 nadały sądom i urzędom wymiaru sprawiedliwości nazwę królewsko polskich. Do kompetencji sądów pokoju należało rozpatrywanie spraw wchodzących w zakres czynności byłych sądów gminnych z pewnymi zmianami i uzupełnieniami działały one do 1928 r czyli do chwili powołania sądów grodzkich. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

[1915] 1918-1928

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

entity.signature.brakDanych

Total archival units:

678

Total archival units developed :

678

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak