Kancelaria Kieleckiego Gubernialnego Więzienia

Reference code
21/184/0
Border dates
1891-1915
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta dozorców więziennych sygn 1-32, aresztowania związane z działanością PPS-u sygn 33-44, transport więzienia i wykazy więźniów sygn 45-59, akta aresztantów sygn 60-66.

The history of the creator:

Więzienie w Kielcach istniało jeszcze przed 1867 rokiem. Swym zasięgiem obejmowało gubernię kielecką. Zgodnie z ustawą z 19/31 grudnia 1866 roku. Więzienie podlegało Wydziałowi Wojskowo Policyjnemu Rządu Gubernialnego. Na terenie guberni kieleckiej był to referat 7 Wydziału Wojskowo Policyjnego. Bezpośrednim kierownikiem więzienia był początkowo nadzorca, który miał do pomocy pisarza i felczera oraz strażników. W 1888 roku obok naczelnika zatrudnieni byli pomocnik, pisarz, lekarz więzienny oraz felczer. Więzienie w tym kształcie funkcjonowało do I wojny światowej. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

1891-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Kancelarija Kěleckoj Gubernskoj Tjurmy

Languages:

Availability:

Total archival units:

66

Total archival units developed :

66

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak